Усиновлення в Україні. Порядок дій та процедура.

Одним з важливих суспільних питань є усиновлення. На початок 2018 року в Україні близько 20 тисяч дітей чекають можливості знайти свою сім'ю. Процес усиновлення регулюється Сімейним, Цивільним процесуальним кодексами України і спеціальним Порядком, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 905.

Усиновлення в Україні. Порядок дій та процедура.Усиновленняwww.pexels.com

Усиновленою може бути та дитина, у якої розірвані юридичні стосунки з батьками. Тобто такі діти мають юридичний документ про те, що їхні батьки втратили батьківські права стосовно цієї дитини. Таким документом може бути рішення суду про позбавлення батьківських прав, свідоцтво про смерть батьків, нотаріально засвідчена відмова батьків від дитини, тощо.

 • Усиновлення — це юридичний процес, під час якого рішенням суду створюються нові, постійні відносини між батьками та дитиною, і який полягає у передачі батьківських прав та обов'язків від однієї родини до іншої, це прийняття у сім'ю дитини на правах народженої, з усіма правами та обов'язками, як з боку дорослих так і з боку дитини.
 • Особам, які  наважились на такий досить важливий та серйозний крок, треба добре зважити та обміркувати своє рішення, щоб не подарувати марну надію і без того пораненій маленькій душі.
 • Особливістю усиновлення є чітко обмежений перелік осіб, які мають і не мають на це право.

Для того щоб усиновити дитину, особа повинна бути:

Усиновлення в Україні. Порядок дій та процедура.www.pexels.com

 1. дієздатною;
 2. бути старшою 21 років (це обмеження не поширюється на родичів дитини);
 3. мати різницю у віці в 15 років з малюком, якого хоче усиновити.

Якщо на одного і того ж малюка претендує не одна людина, перевага буде надано громадянам України, родичам або подружжю, які, в разі необхідності, готові усиновити кілька дітей, не пориваючи сімейних відносин між ними.

Більш ймовірно, що право усиновити буде за тими, у кого проживає кандидат на усиновлення або якщо заявник є чоловікомдружиною матерібатька дитини.

Особа, яка бажає усиновити малюка, не повинна перебувати на обліку або лікуватися в психоневрологічному, наркотичному диспансері. А також бути засудженою за злочини проти життя і здоров'я і по іншим статтям Кримінального Кодексу України, перелік яких наведено у статті 212 Сімейного Кодексу України п.10.

 Як усиновителі не розглядаються:

Усиновлення в Україні. Порядок дій та процедура.www.pexels.com

 • одностатеві пари;
 • особи, визнані недієздатними або обмежено дієздатними;
 • без певного місця проживання або постійного заробітку;
 • не мають громадянства або ж іноземні громадяни, які не перебувають у шлюбі (за винятком, якщо усиновлювач є родичем дитини);
 • люди із захворюваннями, перерахованими Міністерством охорони здоров'я України, або ті, які самі потребують щоденного догляду;
 • особи, які зловживають алкоголем або наркотичними речовинами;
 • ті, хто був позбавлений батьківських прав по відношенню до іншої дитини, або вже були усиновлювачами і втратили це право з власної вини.
 1. Кандидат, який проживає з кимось, хто підпадає під перелік осіб, яким було б відмовлено в усиновленні, не може розраховувати на успішний результат справи.
 2. За рішенням суду усиновлювачами можуть бути особи, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі, але проживають однією сім'єю (в цивільному шлюбі).
 3. Для усиновлення дитини необхідно стати на облік кандидатів в усиновлювачі. Для цього в Службу у справах дітей за місцем свого проживання подається наступний пакет документів:

Усиновлення в Україні. Порядок дій та процедура.www.pexels.com

 1. заява про взяття на облік;
 2. копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
 3. довідка з офіційного місця роботи про заробітну плату за останні 6 місяців. Також підійде декларація про дохід за попередній рік, завірена в податковій інспекції;
 4. копія свідоцтва про укладення шлюбу;
 5. довідка з медичного закладу про фізичний і психологічний здоров'я кожного кандидата спеціального зразка;
 6. письмова нотаріально завірена згода на усиновлення другого з подружжя, коли усиновлювачем виступає тільки один;
 7. довідка про відсутність судимості;
 8. копія документа, що підтверджує право власності або користування нерухомістю.

Термін дії вищеперерахованих документів становить 1 рік.

Отримавши необхідну документацію, Служба у справах дітей протягом 10 робочих днів повинна:

Усиновлення в Україні. Порядок дій та процедура.www.pexels.com

 1. перевірити подані документи;
 2. обстежити житлово-побутові умови заявника та скласти відповідний акт;
 3. провести співбесіду з майбутніми усиновлювачами.

При позитивному результаті Служба у справах дітей ставить заявників на облік кандидатів в усиновлювачі, вносить інформацію щодо них до Єдиного банку даних і складає висновок щодо можливості бути усиновлювачами. Термін дії такого висновку становить 1 рік і може бути продовжений не більше ніж на 1 рік.

Рішення про відмову у взятті на облік виноситься в разі невідповідності усиновителів вимогам закону і видається в письмовому вигляді.

Не можете знайти дитину для усиновлення? Служба у справах дітей надасть для вивчення інформацію зі списку дітей, які перебувають на централізованому, регіональному або місцевому обліку.

Анкета дитини, яка може бути всиновлена, повинна включати в себе фотографію, дату і місце народження, стать, ім'я, інформацію щодо фізичного і психологічного стану здоров'я, особливості розвитку, дані щодо її батьків або родичів, якщо такі відомі, опис звичок і характеру.

Якщо знаєте, кого хочете усиновити, або вже вибрали з наданих кандидатів, то видається направлення на знайомство і спілкування з дитиною.

У разі якщо рішення про усиновлення конкретної дитини прийнято, необхідно подати заяву в Службу у справах дітей того району, в якому проживає дитина. Служба в свою чергу отримує згоду дитини (якщо вона здатна в силу віку висловити свою думку), і готує висновок про можливість усиновлення.

Наступним етапом усиновлення є подача заяви в суд за місцем знаходження дитини. До заяви про усиновлення необхідно додати:

Усиновлення в Україні. Порядок дій та процедура.www.pexels.com

 1. копію свідоцтва про шлюб або письмову згоду другого з подружжя (якщо усиновлювачем є тільки один);
 2. медичну довідку про стан здоров'я;
 3. довідку з роботи, в якій вказано розмір зарплати або копію декларації про доходи;
 4. документ про право власності або користування житлом;
 5. згода на усиновлення самої дитини.
 • Під час судового розгляду справи про усиновлення орган опіки та піклування подає до суду свій висновок про можливість усиновлення, до якого додає акт обстеження житлових умов заявника, свідоцтво про народження дитини та медичну довідку про стан здоров'я дитини.
 • Суд зобов'язаний з'ясувати мотиви усиновлення, ставлення дитини до усиновителів та безліч інших питань для прийняття рішення.
 • У разі прийняття позитивного рішення, дитину можна забрати після набрання рішенням чинності (якщо ніхто не оскаржить, то 10 днів з моменту отримання його копії усіма учасниками процесу).

Україна фінансово дбає про людей, які усиновили дитину. Отримати фінансову допомогу можна, звернувшись до Управління праці та соціального захисту населення, протягом 12 місяців після дня вступу в силу рішення про усиновлення, але не пізніше.

Розмір допомоги в Україні прирівняний до соціальної виплати при народженні малюка. Якщо всиновлюють не одного, а більше дітей, допомога виходить на кожного з дітей.

Які документи необхідно надати для отримання виплат при усиновленні:

Усиновлення в Україні. Порядок дій та процедура.www.pexels.com

 1. копію паспорта;
 2. копію свідоцтва про народження дитини;
 3. банківські реквізити для перерахування виплат. Рахунок в банку необхідно відкрити заздалегідь;
 4. копію рішення суду про усиновлення.

Витребування документів

На пiдтвердження фактiв, що пiдлягають реєстрацiї в органах державної реєстрацiї актiв цивільного стану, цими установами видаються належним чином засвiдченi свiдоцтва, якi мiстять основнi данi про особу, або витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Повторнi свiдоцтва видаються особам, на яких складено актовий запис цивільного стану, а повторнi свiдоцтва про народження дiтей можуть видаватися їх батькам i усиновителям.

Повторнi свiдоцтва про народження дiтей, якi не досягли 18 рокiв, можуть також видаватися опiкунам, пiклувальникам i представникам закладу  охорони  здоров'я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина. Особам, яким виповнилося 16 рокiв, повторнi свiдоцтва можуть видаватися при наявностi паспорта.

Свідоцтва про народження дітей повторно видаються їх батькам і усиновителям незалежно від віку дитини. Особi, позбавленiй батькiвських прав, повторнi свiдоцтва про народження дiтей не видаються. При видачi повторного свiдоцтва про народження вiдомостi про батькiв наводяться у повнiй вiдповiдностi з даними актового запису про народження.

Повторнi свiдоцтва про смерть видаються лише родичам померлого (дiтям померлого, в тому числi й усиновленим, другому з подружжя, братам i сестрам померлого, дiду i бабi померлого як з боку батька, так i з боку матерi).

Родиннi вiдносини повиннi бути пiдтвердженi документально.

Повторнi свiдоцтва про шлюб, який припинено, не видаються. В цьому разi на прохання заявникiв видається витяг з Державного реєстру актів цивільного стану.

Витяги з Державного реєстру актів цивільного стану видаються, як особам, щодо яких складено актовий запис, так і родичам по прямій висхідній та низхідній лінії, а також усиновителям, опікунам та пiклувальникам. Документи про державну реєстрацію актів цивільного стану повторно можуть видаватись на підставі нотаріально посвідченої довіреності.

В заявi про видачу повторного свiдоцтва зазначаються: прiзвище, ім’я, по батьковi та адреса заявника; прiзвище, ім’я, по батьковi особи, вiдносно якої запитується свiдоцтво; яке необхiдне свiдоцтво; коли i яким органом державної реєстрацiї актiв цивільного стану складено актовий запис цивільного стану; мета запиту повторного свідоцтва.

Якщо запитується свідоцтво про народження, додатково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові батьків. При витребуванні свідоцтва про шлюб або розірвання шлюбу зазначається також з ким зареєстровано чи розірвано шлюб.

Читайте также:  Аліменти: як розрахувати, хто платить і яка відповідальність в Україні

§ 2. Умови, порядок та правові наслідки усиновлення

§ 2. Умови, порядок та правові наслідки усиновлення

Умови усиновлення — це згода осіб, які відповідно до закону мають на це право: самої дитини; її батьків або осіб, що їх замінюють; одного з подружжя, якщо він не виступає усиновлювачем.

Умови та вимоги, яких слід дотримуватися при здійсненні уси: новлення, витікають із самої суті інституту усиновлення, і призна: чення їх зводиться до того, щоб усиновлення слугувало виключно інтересам дитини.

Наприклад, якщо на обліку для можливого усиновлення перебувають рідні брати і сестри, вони не можуть бути роз'єднані при їх усиновленні, за винятком обставин, що мають істотне значення (наприклад один із братів має фізичну ваду). Згоду на це обов'язково дає орган опіки та піклування.

Причому, якщо усиновлення для дитини не є таємним, брат і сестра мають право знати про нове місце її проживання (ст. 210 СК).

Згода дитини на усиновлення. СК установив, що згода дитини може братися до уваги тільки з того моменту, коли остання може сформулювати і висловити її у формі, яка відповідає її віку.

Але для того, щоб дитина дала згоду або відмовилася від усиновлення, необхідно щоб вона була поінформована щодо правових наслідків усиновлення. Відмова дитини дати згоду на усиновлення, повинна розглядатися як серйозна перешкода для усиновлення.

І лише тоді, коли судом буде встановлено, що заперечення дитини не має під собою обґрунтування і не тягне встановлення перешкод до створення нормальних відносин між ним і усиновлювачем, усиновлення провадиться без згоди дитини.

Це можливо у наступних випадках: якщо дитина у зв'язку з віком або станом здоров'я не усвідомлює факту усиновлення, а також, якщо вона проживає в сім'ї усиновлювачів і вважає їх своїми батьками (ст. 218 СК). Останній виняток вводиться з метою збереження таємниці усиновлення.

Згода батьків на усиновлення дитини. Як правило, усиновлюються діти, у яких немає батьків. На жаль, за сучасних умов, поширеними стали випадки, коли батьки, або бодай один із них, у дитини є, але існує нагальна потреба змінити догляд за нею, що, безумовно, приведе до істотних юридичних змін у їх стосунках. У цих випадках і потрібна згода кровних (рідних) батьків на це.

Усиновлення дитини здійснюється за вільною згодою її батьків, тобто тоді, коли мати, батько усвідомлюють значення своїх дій та можуть керувати ними.

Якщо ж буде встановлено, що згода дана під тиском фізичного або психічного насильства, внаслідок збігу тяжких обставин, вона може бути оскаржена у суді.

Між тим, відміна усиновлення, що вже відбулося, при оскарженні згоди батьків можлива лише за умови, що це відповідає інтересам дитини.

Згода батьків повинна бути безумовною, наприклад, батьки не можуть вимагати, щоб дитина була усиновлена конкретною особою або подружжям тощо. Згода повинна бути безоплатною.

Умо: ва про надання усиновлювачем плати батькам за згоду є нікчемною і, як наслідок, зумовлює необхідність повернення такої плати відповідно до норм ЦК.

Що ж стосується самої згоди на усиновлення, то в цьому випадку немає причин скасовувати її.

Існує певний порядок для дачі згоди батьками. Так, згода може бути дана лише після досягнення дитиною двомісячного віку. Це правило тісно пов'язане з медичним критерієм, відповідно до якого саме цей період є психічно складним для матері дитини.

Якщо мати чи батько дитини є неповнолітніми, крім їхньої згоди потрібна ще згода їх батьків, оскільки їх воля не може визнаватися цілком сформованою. Така думка неодноразово висловлювалася в науковій літературі1.

Тобто ця вимога пов'язана з необхідністю додаткового захисту інтересів неповнолітніх батьків, які могли б вчинити акт, про наслідки якого в подальшому можуть тужити все своє життя.

Між тим, доцільним було б розширити перелік осіб, які повинні давати згоду на цей випадок, додавши до них опікунів або попечителів, а за відсутності їх — органи опіки та піклування. Згода батьків на усиновлення їхньої дитини має бути укладена письмово і посвідчена нотаріусом.

Якщо батьки не погоджуються на усиновлення, останнє немож: ливе. Це пояснюється тим, що згода на усиновлення — одне з важливих особистих немайнових прав батьків і воно не може бути порушене, оскільки усиновлення дитини спричинює повне припинення правового зв'язку між нею і батьками (ст. 217 СК).

Усиновлення дитини без згоди батьків. Усиновлення можливе без згоди батьків, якщо вони значною мірою втратили зв'язок з дитиною: невідомі (усиновлення дитини, яка була підкинута, знайдена), визнані безвісно відсутніми, недієздатними, позбавлені батьківських прав щодо дитини, яка усиновлюється.

Без згоди повнолітніх батьків проводиться усиновлення, якщо судом буде встановлено, що вони, не проживаючи з дитиною понад шість місяців без поважних причин, не виявляють до неї батьківської турботи та піклування, не виховують та не утримують її. Відомо, що неналежне виконання батьківських прав та обов'язків тягне за собою застосування санкцій. В цьому випадку йдеться саме про відповідальність батьків, яка буде застосовуватися лише за наявності вини останніх (ст. 219 СК).

Згода опікуна, піклувальника на усиновлення дитини. Щодо дітей, які позбавлені батьківського піклування, згоду на усиновлення надає опікун, піклувальник, заклад охорони здоров'я або навчальний заклад, в яких знаходилася дитина. Згода надається в письмовому вигляді (статті 221,222 СК).

Отримання згоди вказаних осіб необхідне виключно з метою захисту інтересів дитини. Тому, якщо опікун або піклувальник не дають згоди на усинов: лення, така згода може бути дана органом опіки та піклування. Між тим, і відмова вказаних органів не є перешкодою для усиновлення дитини, якщо це відповідає її інтересам.

Заклад охорони здоров'я чи навчальний заклад також можуть не дати згоди на усиновлення. Причому, якщо в судовому порядку буде встановлено, що для цього не було достатніх підстав, заперечення вказаних органів не буде перешкодою до усиновлення.

Згода одного з подружжя на усиновлення дитини. На усиновлення дитини одним з подружжя потрібна письмова згода другого з подружжя, посвідчена нотаріально. Така згода необхідна в зв'язку з тим, що той з подружжя, що не є усиновителем, також буде брати участь у вихованні дитини як вітчим або мачуха.

Між тим, усиновлення дитини може відбутися без згоди другого з подружжя, якщо він визнаний безвісно відсутнім, недієздатним, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення. Необхідність у згоді відпадає також і у випадку, коли встановлюється режим їх окремого проживання (ч. 3 ст. 220, п. 3 ч. 2 ст. 120 СК).

Порядок усиновлення — це процедура, яка складається з певних стадій і здійснюється відповідними органами за пра4 вилами, що встановлені законодавством. Новий СК зберігає судовий порядок усиновлення (статті 223, 224 СК), за певним винятком (ст. 282 СК).

Процедура усиновлення на сьогодні регулюється ЦПК. Справи про усиновлення дітей, які проживають на території України, розглядаються районним (міським) судом за місцем проживання усиновлюваної дитини або за місцем проживання заявника. Особа, яка бажає усиновити дитину, подає до суду письмову заяву про усиновлення персонально.

Подання заяви через представника не допускається.

Усиновлення, в першу чергу, пов'язане з волею особи, яка бажає усиновити дитину, і тому будь-яка життєва ситуація може вплинути на його наміри. Тому закон дозволяє такій особі відкли: кати заяву про усиновлення до набрання чинності рішенням суду про усиновлення (ч. 2 ст. 223 СК). Після цього відмова від уси: новлення стає неможливою.

Постановляючи рішення про усиновлення дитини, суд має враховувати всі обставини, що мають істотне значення, а саме стан здоров'я та матеріальне становище особи, яка бажає усиновити дитину; її сімейний стан та умови проживання; ставлення до виховання дитини; мотиви, на підставі яких особа бажає усиновити дитину; мотиви того, чому другий із подружжя не бажає бути усиновлювачем, якщо лише один із подружжя подав заяву на усиновлення; особу дитини та стан її здоров'я, ставлення дитини до особи, яка бажає її усиновити; взаємини особи, яка бажає усиновити дитину, та дитини, навіть те, як довго ця особа опікується вже дитиною тощо (ч. 1 ст. 224 СК). Безумовно, перелік цих обставин не є вичерпним і суддя може вимагати представлення будь-яких інших документів, залучати до участі в справі батьків дити: ни, саму дитину, яка досягла віку 7 років, інших заінтересованих осіб для того, щоб прийняти вірне рішення.

Тільки при дотриманні всіх умов усиновлення, встановлення здатності особи, яка бажає усиновити дитину, до цього, а також упевненості в тому, що усиновленням будуть забезпечені стабільні та гармонійні умови для життя дитини, суд постановляє рішення, яким оголошує цю особу усиновлювачем дитини. Перепоною до усиновлення не може слугувати той факт, що особа, яка бажає усиновити дитину, вже має або може народити дитину (ч. 3 ст. 224 СК).

Читайте также:  Як розглядаються справи у суді якщо не відоме місце проживання чи роботи Відповідача

Вже на стадії подачі заяви особа, що бажає стати усиновлювачем, може виявити намір бути записаною у Книзі реєстрації народжень матір'ю, батьком дитини або повнолітньої особи, зміни: ти відомості про місце народження та дату народження дитини, а також змінити прізвище, ім'я та по батькові цієї дитини. Між тим, бажання усиновлювача можуть бути задоволеними за загальним правилом тільки тоді, коли вони відповідають інтересам дитини. При цьому в ряді випадків передбачено дотримання також й інших умов. Наприклад, при усиновленні дитини, яка досягла семи років, для запису усиновлювача матір'ю, батьком, потрібна її згода, за винятком випадків, якщо дитина проживає в сім'ї усиновлювачів і вважає їх своїми батьками, а також якщо вона за станом здоров'я не усвідомлює факту усиновлення.

Бажання змінити дату народження впливатиме на медичні показники розвитку дитини, тому закон дозволяє це зробити, але не більш як на шість місяців.

Зазвичай дитина при усиновленні зберігає своє прізвище, ім'я та по батькові, що витікає з Конвенції про права дитини.

Між тим, прізвище та по батькові дитини закон дозволяє змінити за умови, якщо усиновлювачами одночасно є жінка та чоловік, які записуються батьками дитини. Якщо прізвища усиновлювачів не співпадають, прізвище дитини визначається за їх вибором.

Що ж стосується імені дитини, то це відбувається з її згоди, якщо вона досягла семи років, за винятком випадку, коли дитина живе в сім'ї усиновлювачів і звикла до імені.

При усиновленні повнолітньої особи її прізвище, ім'я та по батькові можуть бути змінені тільки з взаємної згоди усиновлю: вача та самої повнолітньої особи — усиновленого.

Якщо при усиновленні змінюється ім'я, прізвище, по батькові, дата чи місце народження дитини або усиновителі записуються матір'ю, батьком дитини, про це робиться спеціальна вказівка у рішенні суду про усиновлення.

На підставі рішення суду про усиновлення залежно від бажан: ня усиновлювача видається або Свідоцтво про усиновлення, або нове Свідоцтво про народження дитини (ч. 2 ст. 225, ст. 233 СК).

Якщо особа, що бажає стати усиновлювачем, прагне зберегти тайну усиновлення, то на підставі рішення суду про усиновлення, копія якого обов'язково надсилається до відділу РАЦС за місцем винесення рішення, а якщо відбувається усиновлення дитини іноземними громадянами, то також і до Центру з усиновлення дітей, до актового запису про народження дитини або повнолітньої особи державний орган РАЦС вносить відповідні зміни і видає нове Свідоцтво про народження дитини. Свідоцтво про народження, що було видане раніше, анулюється.

Слід зазначити, що СК передбачає спеціальні заходи, спрямовані на збереження таємниці усиновлення. Так, особа має право на таємницю перебування на обліку тих, хто бажає усиновити дитину, пошуку дитини для усиновлення, подання заяви про усиновлення та її розгляду, рішення суду про усиновлення.

У синовлювач має право приховувати факт усиновлення від дитини, яка ним усиновлена, якщо розкриття таємниці усиновлення може завдати шкоди її інтересам, і вимагати нерозголошення цієї інформації особами, яким стало відомо про неї як до, так і після досягнення дитиною повноліття.

А особи, яким у зв'язку з виконанням службових обов'язків доступна інформація щодо усиновлення, зобов'язані не розголошувати її, зокрема і тоді, коли усиновлення для самої дитини не є таємним.

Відомості про усиновлення видаються судом лише за згодою усиновлювача, крім випадків, коли такі відомості потрібні правоохоронним органам, суду у зв'язку з цивільною чи кримінальною справою, яка є у їх провадженні.

Між тим, особа, яка була усиновлена, має право після досягнення нею чотирнадцяти років на одержання інформації щодо свого усиновлення. Таким чином, мож: на дійти висновку, що таємницею є не тільки сам факт усиновлення, а й певні стадії самого процесу усиновлення.

Усиновлення дитини, яка є громадянином України, але про3 живає за межами України.

Усиновлення громадянином України дитини, яка є громадянином України, але проживає за межами України, здійснюється в консульській установі або дипломатичному представництві України.

Встановлення винятку із загально: го правила про судову процедуру усиновлення пов'язане з якнай: швидшим вирішенням цього питання. Усиновлення здійснюється відповідно до законів України за винятком порядку усиновлення.

Правові наслідки усиновлення. Усиновлення породжує певні правові наслідки.

По-перше, з моменту здійснення усиновлення, а ним вважається день набрання чинності рішенням суду (ч. 1 ст. 225 СК), припиняються особисті та майнові права і обов'язки між батьками та особою, яка усиновлена, а також між нею та іншими її родичами за походженням, за певними винятками.

Так, наприклад, одночасно з заявою про усиновлення суд може розгля: дати заяву найближчих родичів (баби, діда, рідних братів та сестер дитини) про збереження між ними та дитиною, яку усиновлюють, правового зв'язку (ч. 2 ст. 232 СК). Суд задовольняє заяву, якщо це буде відповідати інтересам дитини.

По-друге, з моменту усиновлення виникають взаємні особисті немайнові та майнові права і обов'язки між особою, яка усиновлена (а в майбутньому — між її дітьми, онуками), та усиновлювачем і його родичами за походженням.

По-третє, усиновлювачі одержують правовий статус матері, батька, а усиновлені — правовий статус дитини (сина, дочки).

Усиновлювачеві надаються права і накладаються на нього обо: в'язки щодо дитини, яку він усиновив, у такому ж обсязі, який мають батьки щодо дитини, а особі, яку усиновлено, надаються права і накладаються на неї обов'язки щодо усиновлювача у такому ж обсязі, який має дитина щодо своїх батьків.

Між тим, у випадках, передбачених законом, дитина зберігає права, які вона мала до усиновлення. Це стосується права на пенсію, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника, які вона мала до усиновлення (ст. 234 СК).

Відповідно до нового СК за станом утримання та виховання дітей, які були усиновлені, здійснюється нагляд. За дотриманням прав дитини, що усиновлена і проживає в Україні, до досягнення нею повноліття нагляд здійснюється органом опіки та піклування.

Якщо ж діти усиновлені іноземцями і проживають за межами України, відповідна консульська установа за дорученням Міністерства закордонних справ України (далі — МЗС) веде облік цих дітей і до досягнення ними вісімнадцяти років здійснює нагляд за дотриманням їхніх прав.

Як усиновити дитину: процедура та необхідні документи

 • У День всиновлення 24 канал пропонує більше дізнатися про те, як це зробити та ознайомитися з процедурою оформлення опікунства.
 • Важливо! Як виховують дітей у різних країнах світу: цікаві факти
 • Згідно з законом, усиновлювачем дитини може бути:
 • дієздатна особа від 21 року,
 • особа, старша за дитину, яку вона хоче усиновити, на понад 15 років,
 • подружні пари та неодружені люди (згідно з пунктом вище).

Хто має переваги у праві на усиновлення? Переважне право над іншими усиновити дитину має людина, яка вже має власну дитину; родич дитини, яку хочуть всиновити; особа, яка всиновлює одразу кількох дітей, які є братами/сестрами. Крім того, переважне право на усиновлення дитини має подружжя.

Щоб всиновити дитину батьки мають пройти спеціальну процедуру

Ця процедура складається з кількох етапів, які необхідно пройти, перш ніж усиновити дитину. Для початку вам необхідно стати на облік кандидатів в усиновлення. Для цього необхідно звернутися в службу у справах дітей з письмовою заявою за місцем реєстрації.

До письмової заяви необхідно додати такі документи:

 • копію паспорта або іншого документа, що підтвержує особу;
 • довідка про заробітну плату за період останніх шести місяців, або копія декларації про доходи за попередній календарний рік;
 • копію свідоцтва про шлюб (якщо заявники прибувають в шлюбі);
 • медичний висновок про стан здоров’я заявника;
 • нотаріально завірена письмова згода другого з подружжя на усиновлення (в разі, якщо усиновлювачем буде тільки один з подружжя);
 • довідка про відсутність судимості;
 • копія документа, що підтверджує наявність права власності житловим приміщенням.

Служба повинна перевірити ці документи протягом 10 робочих днів, провести співбесіду з усиновителями та перевірити умови їх проживання.

За результатами розгляду поданих документів ця служба підготує висновок. Якщо висновок позитивний, то заявників поставлять на облік кандидатів в усиновлення. Після цього ви можете приступати до процедури усиновлення.

Пам’ятайте, що цей позитивний висновок діє лише один рік. Якщо за цей період ви не усиновили дитину, то ви можете звернутися в службу для продовження терміну дії висновку ще на один рік.

Усиновлювачі можуть вибрати будь-яку дитину з дитбудинку

Після цього, усиновлювачі можуть навідатися до закладу та особисто познайомитися з дитиною, яку вони хочуть забрати. Також в цей час варто ознайомитися з документами, що містяться в особовій справі дитини, її медичною картою, історією життя, поведінкою, навичками і рисами характеру.

Важливо! Діти зацькованих матерів мають вдвічі нижчий IQ

Потім усиновлювачі мають подати заяву на всиновлення дитини до служби у справах дітей. Після розгляду служба виносить вирок про висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини для подання до суду. Фактичне усиновлення дітей в Україні проводиться на підставі рішення суду.

Вже після всіх формальностей усиновлювач зобов’язаний особисто забрати дитину з місця її проживання після пред’явлення копії рішення суду про усиновлення у присутності представника служби у справах дітей.

Читайте также:  Образец заявления на развод

Якщо іноземець виявив бажання усиновити дитину з України, то для цього йому потрібен дозвіл центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей.

Таке усиновлення здійснюється на загальних підставах та за умови, що не виявилося громадянина України, який бажав би усиновити або взяти на виховання до себе в сім’ю цю ж дитину. До того ж, усиновлення можливе лише після досягнення дитиною п’яти років.

За даними Мінсоцполітики, за останні 10 років в Україні всиновили 23 814 дітей. І понад 6 тисяч з них опинились в родинах іноземців. За час карантину процес всиновлення сповільнився, однак все ж є сотні родин, які подають необхідні документи на розгляд та очікують на змогу забрати малюка з сиротинця.

Як усиновити дитину / Інфографіка 24 каналу

В Україні процедура усиновлення дитини є безкоштовною. Зауважимо, що єдиним обов’язковим офіційним платежем є судовий збір за подачу заяви, який стягується відповідно до Закону України «Про судовий збір».

Скасування усиновлення може відбутись тільки в судовому порядку, оскільки законодавчо людина не може відмовитись від опікунства. Це може відбутись за однієї з причин:

 • усиновлення суперечить інтересам дитини. Мова йде про випадки, коли прийомна сім'я не виконує своїх обов'язків і соціальні працівники це зафіксували
 • дитина страждає на психічну чи іншу важку хворобу, про яку прийомна родина не знала
 • між прийомною родиною і дитиною не налагоджується спілкування, що шкодить емоційному стану неповнолітньої дитини.

Водночас у законодавстві наголошено, що скасування усиновлення не може відбутись після того, як дитина досягнула повноліття.

Як усиновити дитину в Україні

На основі 200 відгуків в Google Головний офтальмолог України, Оксана Вітовська, Громадська спілка «Всеукраїнський альянс офтальмологів» висловлюємо щиру подяку коллективу юридичної компанії «Правова допомога» та особисто Гурлову В. за професіоналізм і цілеспрямованість в роботі. G. Zeynep Kucuk, SANOVEL ILAC SAN. ve TIC. A.S. Допомогли з ліквідацією іноземного представництва в Україні Генеральний директор Сташкевич І.Є., ТОВ «Торгова фірма «РУДЬ» Хочемо зазначити, що в особі компанії «Правова допомога» ми знайшли надійного партнера з юридичного обслуговування і можемо рекомендувати її як команду кваліфікованих фахівців Партнер, Лисенко Д.Ю., Василь Кисиль і партнери … висловлюємо Вам свою повагу і вдячність за плідну співпрацю…. робота у спільних проектах дала змогу пересвідчитись у вашій високій професійній майстерності Генеральний директор Логвиненко І. В., ТОВ «Авіакомпанія БРАВО» Товариство з обмеженою відповідальністю «Авіакомпанія Браво» висловлює подяку за співпрацю Юридичній компанії «Правова допомога» за якісне та оперативне надання юридичних послуг. Керівник Л.І. Червонюк, ТОВ «Віталюкс» Компанія Віталюкс високо цінує результати співпраці з ЮК «Правова допомога», і, грунтуючись на власному досвіді, готова рекомендувати її зацікавленим особам… Генеральний директор Скибінський В., Йокогава Електрик Україна Лтд. Йокогава Електрик Україна Лтд. може рекомендувати Володимира Гурлова та його команду як надійного юридичного партнера в Україні для іноземного бізнесу… Президент АСБУ Тедеєв Е.С., Асоціація спортивної боротьби України Асоціація спортивної боротьби України щиро дякує колективу юридичної компанії «Правова допомога» за взаємовигідне співробітництво…

 • аналізуємо ситуацію та документи Клієнта на предмет того, чи може він стати усиновлювачем;
 • у разі необхідності – надаємо рекомендації, що потрібно, аби мати можливість бути усиновлювачем;
 • готуємо та подаємо документи у відповідні державні органи, в т.ч. — готуємо заяву про усиновлення до суду;
 • супроводжуємо Клієнта у судовому засіданні, тощо.

Документ, що посвідчує особу Довідка про зарплату за останні пів року або декларація про доходи Документи про право власності або користування житлом

 • копія свідоцтва про шлюб (якщо усиновлювач перебуває в шлюбі);
 • висновок про стан здоров’я усиновлювача/усиновлювачів;
 • довідка про несудимість (якщо це подружжя, то кожного з них);
 • згода другого члена подружжя (якщо усиновлює лише один із них);
 • довідка про проходження курсів з підготовки щодо виховання дітей-сиріт.
 • Пояснення порядку та головних нюансів усиновлення громадянами України, які постійно проживають в Україні
 • Надання переліку документів, які потрібно зібрати
 • Попередній аналіз ситуації та оцінка шансів стати усиновителем
 • Глибокий аналіз ситуації Клієнтів — чи можливо в їх випадку стати усиновлювачами
 • Надання розширеного письмового висновку з рекомендаціями, якщо у випадку Клієнтів слідування рекомендаціям може дозволити стати усиновлювачами
 • Надання переліку документів, які потрібно зібрати
 • Пояснення порядку та головних нюансів усиновлення в Україні
 • Надання переліку документів, які потрібно зібрати
 • Складання заяви та інших документів на усиновлення
 • Подача документів у відповідні державні органи, в т.ч. постановка на облік кандидатів в усиновлювачі
 • Супровід Клієнтів в суді при розгляді справи про усиновлення
 • Допомога в переоформленні документів на дитину

Усиновлення дитини – складний і тривалий процес з безліччю нюансів і ризиків. Якщо Ви хочете добре в ньому розібратися для того, щоб розуміти, які кроки потрібно буде зробити, – рекомендуємо Вам вступну консультацію наших юристів.

На вступній консультації наш юрист надасть Вам відповіді на всі питання, які Вас цікавлять, а також:

 • Проаналізує, чи є у Вас можливість стати усиновлювачем, і якщо немає, розповість, що зробити, щоб вона з'явилася.
 • Розпише всю складну процедуру усиновлення по етапах.
 • Прорахує можливі ризики та надасть рекомендації, як їх уникнути.

Вступна консультація дає можливість отримати докладні роз'яснення фахівця, а не просто формальні відповіді. Юрист виходить саме з Вашої ситуації, тому враховує всі нюанси для того, щоб Ви змогли досягти мети та усиновити дитину без проблем.У нашій компанії вартість вступної консультації входить у суму основної послуги при її замовленні у нас.

Також ми пропонуємо розробку «Дорожньої карти». Це — можливість для Клієнта отримати кілька різних варіантів дій. Наш юрист складе покрокову інструкцію для досягнення Вашої мети, яку Ви зможете використовувати самостійно.

Вартість послуг щодо юридичної консультації та юридичного супроводу по усиновленню розраховується індивідуально в залежності від ситуації Клієнта. Спочатку аналізуються надана Клієнтом інформація та наявні документи, і лише потім озвучується цифра. Але в будь-якому випадку це відбувається ще до початку співпраці. Строк підготовки правової експертизи усиновлення в Україні залежить від складності ситуації, але в середньому займає 2-4 робочих дні.

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму:

 • Усиновлювачем може бути дієздатна особа, яка досягла 21 року (виняток – якщо усиновлювач приходиться дитині родичем).
 • Усиновлювачем може бути особа, яка старша за усиновлювану дитину не менш, ніж на 15 років.
 • Усиновлювачами можуть бути як подружжя, так і особи, які не перебувають у шлюбі (за умови, що вони — громадяни України).

За дитиною, яку було усиновлено, зберігається право на пенсію та інші соцвиплати, а також на відшкодування шкоди у зв'язку із втратою годувальника.

Чи можна стати усиновлювачем, маючи неофіційний дохід?

Особи, які бажають стати усиновлювачами, повинні надати документ, що підтверджує їх дохід за останні пів року. Такими документами є довідка про зарплату або декларація про доходи. Якщо в жодному із зазначених документів не «світитимуться» доходи, то швидше за все, це унеможливить взяття на облік кандидата в усиновлювачі.

Чи може стати усиновлювачем особа, яка перебуває в цивільному шлюбі?

Законодавством передбачено, що громадяни України можуть стати усиновлювачами навіть якщо не перебувають в шлюбі. Проте якщо одну й ту саму дитину захоче усиновити подружжя, то саме подружжю надається переважне право. Тому є сенс узаконити свій шлюб і бути сім’єю по закону.

Усиновити дитину — це прекрасне, чисте бажання, яке дозволить Вам створити сім'ю і ощасливити самотнього маленького чоловічка. Але, на жаль, вся процедура настільки трудомістка, що пройти її самостійно, без сторонньої кваліфікованої допомоги, практично неможливо. Саме тому, якщо Ви хочете, щоб Ваша сім'я усиновила дитину або кілька дітей без проблем в процесуальному плані, Вам варто задуматися про звернення до фахівців в даній сфері. Це допоможе Вам швидше розібратися в усіх процедурних моментах, а також знизити рівень стресу, переклавши відповідальне завдання на інші плечі. Наша фірма надає свої послуги щодо різних запитів і завдань вже понад 10 років. За цей час ми набули неоціненного запасу знань, а також практичного досвіду, який щодня допомагає нам у вирішенні юридичних питань наших Клієнтів.

Якщо у Вас виникли будь-які питання щодо процесу усиновлення дитини в Україні чи щодо вартості даної послуги — зв'яжіться з нашими фахівцями!

Ссылка на основную публикацию