Визначення походження дитини від батька за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою

Завантажити презентацію Визначення походження дитини від батька за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собоюВизначення походження дитини від батька за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собоюВизначення походження дитини від батька за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собоюВизначення походження дитини від батька за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собоюВизначення походження дитини від батька за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собоюВизначення походження дитини від батька за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собоюВизначення походження дитини від батька за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собоюВизначення походження дитини від батька за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собоюВизначення походження дитини від батька за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собоюВизначення походження дитини від батька за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою

Визначення походження дитини

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Визначення походження дитини

Слайд 5

1. Загальні підстави виникнення прав і обов'язків батьків і дітей

Слайд 9

Стаття 121. Загальні підстави виникнення прав та обов'язків матері, батька і дитини

Слайд 10

2. Визначення походження дитини від батьків, які перебувають у шлюбі між собою

Слайд 11

Стаття 122. Визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають у шлюбі між собою

Слайд 13

Стаття 123. Визначення походження дитини, народженої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій

Слайд 16

3. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою

Слайд 17

Стаття 124. Визначення походження дитини від батька у разі реєстрації повторного шлюбу з її матір'ю

Слайд 18

Стаття 125. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою

Слайд 20

Стаття 126. Визначення походження дитини від батька за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою

Слайд 21

Стаття 127. Визначення походження дитини за заявою чоловіка, який вважає себе батьком дитини

Слайд 23

4. Оспорювання батьківства, материнства

Слайд 24

Стаття 128. Визнання батьківства за рішенням суду

Слайд 25

Стаття 129. Спір про батьківство між чоловіком матері дитини та особою, яка вважає себе батьком дитини

Слайд 26

Стаття 130. Встановлення факту батьківства за рішенням суду

Слайд 27

Стаття 131. Визнання материнства за рішенням суду

Слайд 28

Стаття 132. Встановлення факту материнства за рішенням суду

Слайд 29

Стаття 133. Запис подружжя батьками дитини

Слайд 30

Стаття 134. Реєстрація визнання батьківства, материнства

Слайд 31

Стаття 135. Запис про батьків дитини, якщо батьківство, материнство не встановлене

Слайд 34

Стаття 136. Оспорювання батьківства особою, яка записана батьком дитини

Слайд 36

Стаття 137. Оспорювання батьківства після смерті особи, яка записана батьком дитини

Слайд 37

Стаття 138. Право матері дитини на оспорювання батьківства свого чоловіка

Слайд 38

Стаття 139. Спір про материнство

Слайд 39

Стаття 140. Оспорювання батьківства, материнства особи, яка сплачує аліменти за рішенням суду

Слайд 44

Список використаних джерел

Завантажити презентацію

Скачивание материала начнется через 55 сек.

А пока Вы ожидаете, предлагаем ознакомиться с курсами видеолекций для учителей от центра дополнительного образования «Профессионал-Р» (Лицензия на осуществление образовательной деятельности

№3715 от 13.11.2013).

Походження дитини батьки якої перебувають у шлюбі між собою

Дитина, яка зачата і (або) народжена у шлюбі, походить від под­ружжя.

Походження дитини від подружжя визначається на підставі Свідоц­тва про шлюб та документа закладу охорони здоров’я про народження дружиною дитини.

Дитина, яка народжена до спливу десяти місяців після припинен­ня шлюбу або визнання його недійсним, походить від подружжя.

Подружжя, а також жінка та чоловік, шлюб між якими припине­но, у разі народження дитини до спливу десяти місяців після припинен­ня їх шлюбу, мають право подати до державного органу реєстрації актів цивільного стану спільну заяву про невизнання чоловіка (ко­лишнього чоловіка) батьком дитини. Така вимога може бути задоволе­на лише у разі подання іншою особою та матір’ю дитини заяви про виз­нання батьківства.

Якщо дитина народилася до спливу десяти місяців від дня припинен­ня шлюбу внаслідок смерті чоловіка, походження дитини від батька може бути визначене за спільною заявою матері та чоловіка, який вва­жає себе батьком.

Визначення походження дитини від батька за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто ставлять питання: Як визначити походження дитини, батьки, якої перебувають у шлюбі між собою? На підставі якого документу визначається походження дитини від осіб, що перебувають у шлюбі? Хто має право зареєструвати дитину у разі смерті її батьків?

На нашому сайті advokat-family.com.ua Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Визначення походження дитини від батька за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою

Походження дитини

Визначення походження дитини регламентується главою 12 розділу III СК. Так, у ч. 1 коментованої норми йдеться про те, що дитина вважаєть­ся такою, що походить від подружжя, якщо вона:

 • зачата подружжям і народжена у період шлюбу;
 • зачата чоловіком та жінкою (майбутнім подружжям) або народжена у шлюбі.

Реєстрація народження дитини провадиться за місцем народження ди­тини або за місцем проживання її батьків чи одного з них за письмовою чи усною заявою батьків чи одного з них.

Якщо дитина народилась у подруж­жя, дружина записується матір’ю, а чоловік – батьком дитини (ст. 133 СК).

Документами, які підтверджують походження дитини від подружжя є Свідоцтво про шлюб та документ закладу охорони здоров’я про народжен­ня дружиною дитини.

На підставі цих документів орган РАЦСу реєструє факт народження дитини від подружжя.

Визначення походження дитини від батька за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою

Реєстрація дитини без участі батьків

У разі смерті батьків або неможливості для них з інших причин зареєст­рувати народження, реєстрація здійснюється за заявою родичів, інших осіб або адміністрації лікувального закладу, в якому перебувала мати під час народження дитини.

Після подання усіх необхідних документів орган РАЦСу здійснює реєстрацію факту народження та видає свідоцтво про на­родження дитини. Такий загальний порядок реєстрації народження.

При цьому можуть мати місце випадки, коли дитина народиться до спливу 10 місяців після того, як шлюб буде припинений або визнаний не­дійсним, тому у цьому випадку дитина буде вважатися такою, що походить від подружжя (ч. 2).

Визначення походження дитини від батька за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою

Проблемні питання визначення походження дитини від батьків

Винятком є випадок, закріплений у ч. З коментованої норми, де йдеться про те, що подружжя, а також жінка та чоловік, шлюб між якими припинено у разі народження дитини до спливу 10 місяців після припинення їх шлюбу, ма­ють право подати до державного органу РАЦСу спільну заяву про невизнання чоловіка (колишнього чоловіка) батьком дитини.

Але у цій частині коментова­ної норми міститься застереження про те, що така вимога органом РАЦСу мо­же бути задоволена лише у тому разі, якщо іншою особою та матір’ю дитини буде подана заява про визнання батьківства щодо дитини цією особою.

У житті бувають ситуації, коли подружжя документально може перебу­вати у шлюбі, але фактично – створити нові сім’ї, в яких народяться діти, або жінка може народити дитину від чоловіка, з яким вона просто мала інтимні стосунки.

Тому, коли буде заява подружжя про невизнання чоловіка батьком дитини і не буде заяви особи, яка фактично є батьком дитини, та за відсутності рішення суду про визнання батьківства, запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться за прізвищем матері, а ім’я та по батькові батька дитини записується за вказівкою матері.

Частиною 3 коментованої норми закріплено положення про те, що якщо дитина народилась до спливу 10 місяців від дня припинення шлюбу внаслідок смерті чоловіка, то походження дитини від батька може бути визначене за спільною заявою матері та чоловіка, який вважає себе батьком дитини.

Якщо ж такої заяви не буде, то можуть мати місце дві правові ситуації.

Якщо бать­ком дитини є особа, яка померла, то встановлення батьківства щода цієї дитини може відбуватися на підставі рішення суду про встановлення факту батьківства у порядку окремого провадження.

Якщо ж дитина народилась від іншої особи, а не від чоловіка, з яким жінка перебувала у шлюбі, та шлюб між якими при­пинено внаслідок його смерті, то батьківство може бути визнано на підставі рішення суду у порядку позовного провадження, оскільки «гаданий батько» добровільно не подав заяву до РАЦСу про реєстрацію його батьком дитини.

Визначення походження дитини від батька за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою

Сімейний адвокат при визначенні походження дитини, батьки, якої перебувають у шлюбі між собою

У вирішенні справи про визначення походження дитини, батьки, якої перебувають у шлюбі між собою більш оптимальним є звернення до сімейного адвоката, який допоможе Вам швидко і якісно вирішити справу на Вашу користь.

Читайте также:  Цивільне право

Наші адвокати спеціалізуються на вирішенні справ у сфері сімейного права, тому знають тонкощі та нюанси, які допоможуть прискорити процес.

Перевагами звернення до юристів з сімейного права є:

 • оперативність вирішення справи про визначення походження дитини, батьки, якої перебувають у шлюбі між собою;
 • швидка підготовка документів для їх подачі в суд;
 • економія матеріальних і часових ресурсів у вирішенні справи;
 • можливість вирішувати питання онлайн.

Кращий спосіб заощадити час і гроші при визначенні походження дитини, батьки, якої перебувають у шлюбі між собою — звернутись за консультацією до хорошого сімейного адвоката!

Для вирішення справи потрібно зателефонувати або написати нашим сімейним адвокатам і ми надамо Вам всю необхідну інформацію найближчим часом!

Визначення походження дитини від батька за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою

Найчастіші питання адвокату

На підставі якого документу визначається походження дитини від осіб, що перебувають у шлюбі?
Походження дитини від подружжя визначається на підставі Свідоц­тва про шлюб та документа закладу охорони здоров’я про народження дружиною дитини.

Хто має право зареєструвати дитину у разі смерті її батьків? У разі смерті батьків або неможливості для них з інших причин зареєст­рувати народження, реєстрація здійснюється за заявою родичів, інших осіб або адміністрації лікувального закладу, в якому перебувала мати під час народження дитини.

Чи може бути дитина визнана такою, що походить від батьків, якщо вона народилась після припинення ними шлюбу? Якщо дитина народилась до спливу 10 місяців від дня припинення шлюбу, або визнання його не­дійсним, то вона буде вважатися такою, що походить від подружжя. Чи потрібна особиста присутність Клієнта в суді? Ні.

Ми цінуємо час наших Клієнтів і супроводжуємо судові процеси «під ключ» без їх участі. В результаті Ви отримуєте рішення суду, яке набуло законної сили. Який у Вас досвід роботи у сімейних справах? Наша юридична компанія успішно практикує на ринку юридичних послуг з 2007 року.

Яка вартість юридичних послуг у Вашій компанії? Вартість послуг залежить від складності та специфіки конкретної сімейної справи. Наші ціни є доступними, конкурентними та завжди окупаються для наших Клієнтів.

Якщо стаття “Визначення походження дитини, батьки, якої перебувають у шлюбі між собою” була корисною для Вас – ставте лайк. Ми будемо надавати Вам найбільш актуальну і корисну інформацію у сфері сімейного права, а також про актуальні зміни в законодавстві України.

Корисні матеріали сайту advokat-family.com.ua:

 • гугл
 • визначення походження дитини від матері
 • оспорювання батьківства, материнства
 • встановлення походження дітей
 • проблемні питання визначення походження дитини від батьків
 • визначення походження дитини від батька у разі реєстрації повторного шлюбу з її матір ю
 • реєстрація народження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі
 • порядок запису батьків дитини які не перебувають у шлюбі між собою
 • ЯНДЕКС
 • визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою.
 • запишуть чи батьком дитини іншого якщо мати не розлучена з іншим
 • чи можна записати батьком дитини не чоловіка Україна
 • не хочу записувати дитину на батька
 • які права має батько на дитину, якщо шлюб не зареєстрований
 • оспорювання батьківства, материнства.
 • як зареєструвати дитину, якщо батьки не в шлюбі Україна

Проверила Виктория 10.06.21

Визначення походження дитини від батьків при державній реєстрації народження

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
РОЗ'ЯСНЕННЯ
11.05.2012
 • Визначення походження дитини від батьків при державній реєстрації народження
 • Права та обов'язки матері, батька щодо дитини та права та обов'язки дитини щодо матері, батька є особистими (немайновими).
 • Загальними підставами виникнення прав та обов'язків матері, батька і дитини є походження дитини від них, тобто наявність кровного споріднення та реєстрація цього походження у порядку, встановленому законом.
 • Порядок визначення походження дитини залежить від наявності чи відсутності шлюбу між її батьками.
 • Главою 12 Сімейного кодексу України (далі — Кодекс) встановлено порядок визначення походження дитини від матері та батька.
 • Зокрема, статтею 122 Кодексу визначено, що дитина, яка зачата і (або) народжена у шлюбі; народжена до спливу десяти місяців після припинення шлюбу або визнання його недійсним, походить від подружжя.

Водночас подружжя, а також жінка та чоловік, шлюб між якими припинено, у разі народження дитини до спливу десяти місяців після припинення їх шлюбу, мають право подати до органу державної реєстрації актів цивільного стану спільну заяву про невизнання чоловіка (колишнього чоловіка) батьком дитини. Така вимога може бути задоволена лише у разі подання іншою особою та матір'ю дитини заяви про визнання батьківства.

Якщо дитина народилася до спливу десяти місяців від дня припинення шлюбу внаслідок смерті чоловіка, походження дитини від батька може бути визначене за спільною заявою матері та чоловіка, який вважає себе батьком.

Визначення походження дитини від батька у разі реєстрації повторного шлюбу з її матір'ю врегульовано нормами статті 124 Кодексу. Якщо дитина народилася до спливу десяти місяців від дня припинення шлюбу або визнання шлюбу недійсним, але після реєстрації повторного шлюбу її матері з іншою особою, вважається, що батьком дитини є чоловік її матері у повторному шлюбі.

 1. Батьківство попереднього чоловіка може бути визначене на підставі його спільної заяви з чоловіком у повторному шлюбі або за рішенням суду.
 2. Нормами статті 123 Кодексу визначено, що у разі народження дружиною дитини, зачатої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, здійснених за письмовою згодою її чоловіка, він записується батьком дитини.
 3. У разі перенесення в організм іншої жінки ембріона людини, зачатого подружжям (чоловіком та жінкою) в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, батьками дитини є подружжя.
 4. Подружжя визнається батьками дитини, народженої дружиною після перенесення в її організм ембріона людини, зачатого її чоловіком та іншою жінкою в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій.

Додаток 1 Порядок реєстрації народження та визначення походження дитини Загальна інформація

Додаток 1
Порядок реєстрації народження та визначення походження дитини
Загальна інформація
Реєстрація народження дитини провадиться державним органом реєстрації актів цивільного стану з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові і засвідчується свідоцтвом про народження (стаття 144 Сімейного кодексу України).
Права та обов'язки матері, батька і дитини ґрунтуються на походженні дитини від них, засвідченому державним органом реєстрації актів цивільного стану в порядку, встановленому статтями 122 та 125 Сімейного кодексу України (стаття 121 Сімейного кодексу України).
Визначення прізвища, імені та по батькові
Прізвища, імена та по батькові є тими ознаками, які індивідуалізують особу, виділяють її з-поміж інших, надаються їй при реєстрації народження і є невід’ємними від неї. Прізвище дитини визначається за прізвищем батьків. Якщо мати, батько мають різні прізвища, прізвище дитини визначається за їхньою згодою. Батьки, які мають різні прізвища, можуть присвоїти дитині подвійне прізвище, утворене шляхом з'єднання їхніх прізвищ. Спір між батьками щодо прізвища дитини може вирішуватися органом опіки та піклування або судом (стаття 145 Сімейного кодексу України).

Ім'я дитини визначається за згодою батьків. Ім'я дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, у разі відсутності добровільного визнання батьківства визначається матір'ю дитини. Дитині може бути дано не більше двох імен, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належать мати і (або) батько. Спір між батьками щодо імені дитини може вирішуватися органом опіки та піклування або судом (стаття 146 Сімейного кодексу України).

По батькові дитини визначається за іменем батька. По батькові дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, за умови, що батьківство щодо дитини не визнано, визначається за іменем особи, яку мати дитини назвала її батьком (стаття 147 Сімейного кодексу України). Місце реєстрації народження
Реєстрація народження дитини провадиться державним органом реєстрації актів цивільного стану за місцем народження дитини або за місцем проживання її батьків чи одного з них за їх усною чи письмовою заявою.

Читайте также:  Дтп відбулося внаслідок порушення правил дорожнього руху потерпілим, який отримав тілесні ушкодження, то обвинувачений підлягає виправданню

У разі хвороби, смерті батьків або з інших причин неможливості зареєструвати народження — за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони здоров'я, у якому народилася дитина або в якому на цей час вона перебуває (стаття 163 розділу V Кодексу про шлюб та сім’ю України, що зберігає свою чинність у частині, яка не суперечить Сімейному кодексу України, до прийняття спеціального закону, пункти 3,8 глави 1 розділу ІІІ Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні).

Терміни реєстрації народження Батьки зобов'язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини в державному органі реєстрації актів цивільного стану (стаття 144 Сімейного кодексу України). Несвоєчасна без поважної причини реєстрація батьками народження дитини в державних органах реєстрації актів цивільного стану тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (стаття 2121 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
Документи, необхідні для реєстрації народження
Одночасно з заявою про реєстрацію народження подаються:

а) паспорти або паспортні документи, що посвідчують особи батьків (одного з них). Якщо документ, що посвідчує особу одного з батьків, з поважних причин не може бути пред'явлений, то орган реєстрації актів цивільного стану не вправі відмовити в реєстрації народження дитини. Відомості про другого з батьків у цьому разі зазначаються на підставі свідоцтва про шлюб.

б) паспорт або паспортний документ, що посвідчує особу заявника, у разі, якщо реєстрація народження провадиться не батьками, а іншою особою;

в) документ, який є підставою для внесення відомостей про батька дитини (свідоцтво про шлюб, заява матері, спільна заява матері та батька дитини, заява батька про визнання батьківства).

За відсутності свідоцтва про шлюб підтвердженням зареєстрованого шлюбу може бути відмітка про його реєстрацію в паспортах або паспортних документах матері та батька дитини (пункт 11 глави 1 розділу ІІІ Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні).

Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою, – роз’яснення

Юридичне значення факт походження набуває лише з моменту його державної реєстрації в органах державної реєстрації актів цивільного стану, роз’яснює Перший полтавський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Права та обов’язки, що виникають у батьків і дітей, є взаємними. Підставою виникнення взаємних прав та обов’язків батьків і дітей є кровне споріднення, походження дітей від цих батьків. Права та обов’язки матері, батька і дитини ґрунтуються на походженні дитини від них, засвідченому органом державної реєстрації актів цивільного стану (стаття 121 Сімейного кодексу України)

Реєстрація народження дитини провадиться з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові. На підставі реєстрації народження дитини видається свідоцтво про народження, в якому засвідчується походження дитини від вказаних у ньому батьків (одного з батьків).

Походження дитини від матері

Визначення походження дитини від матері (засвідчення материнства) не залежить від того факту, перебувала жінка, яка народила дитину, у шлюбі чи ні. Якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька дитини або запис про батька проведено в установленому порядку за вказівкою матері, жінка, яка народила дитину, вважається одинокою матір’ю.

Документом, що підтверджує походження дитини від певної матері, є документ закладу охорони здоров’я про народження нею дитини – медичне свідоцтво про народження.

У виняткових випадках у разі народження дитини вдома чи іншому місці без надання медичної допомоги реєстрація народження дитини проводиться органами державної реєстрації актів цивільного стану у встановленому законом порядку.

У разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану народження дитини необхідно в судовому порядку встановлювати факт народження особи в певний час.

При народженні дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, у випадках, коли немає спільної заяви батьків, заяви батька або рішення суду, запис про батька дитини у Книзі державної реєстрації народжень провадиться за прізвищем матері, а ім’я та по батькові батька дитини записуються за її вказівкою (частина 1 статті 135 Сімейного кодексу України).

Походження дитини від батька

Визнання батьківства — це волевиявлення особи, яка вважає себе батьком дитини. Однак, одного волевиявлення особи щодо визнання себе батьком певної дитини недостатньо для настання правових наслідків. Необхідно також ще й волевиявлення матері дитини, яке полягає у вираженні згоди на те, щоб чоловік був записаний батьком її дитини.

 • Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від батька визначається:
 • за їх заявою;
 • за рішенням суду (частина 2 статті 125 Сімейного кодексу України).

Походження дитини від батька визначається за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою. Така заява може бути подана як до, так і після народження дитини до органу державної реєстрації актів цивільного стану.

Якщо заява про визнання себе батьком дитини подана неповнолітнім, орган державної реєстрації актів цивільного стану повідомляє батьків, опікуна, піклувальника неповнолітнього про запис його батьком дитини.

У разі якщо повідомити батьків, опікуна, піклувальника неповнолітнього неможливо, орган державної реєстрації актів цивільного стану повинен повідомити орган опіки та піклування про запис неповнолітнього батьком дитини.

Необхідність інформування вказаних осіб, які за законом піклуються про неповнолітню особу, зумовлена тим, що згідно Цивільного кодексу України неповнолітній особі, яка записана матір’ю або батьком дитини, може бути надана повна цивільна дієздатність (ч. 1 ст. 35 ЦКУ).

Якщо заява про визнання батьківства не може бути подана особисто, вона може бути подана через представника або надіслана поштою, за умови її нотаріального засвідчення. Повноваження представника мають бути нотаріально засвідчені.

«А чи можливо визначення походження дитини за заявою чоловіка, який вважає себе батьком дитини?»

1 липня 2010 року було прийнято Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”, який набув чинності 27 липня 2010 року , на захист прав дітей спрямовано виключення з чинного законодавства норми, якою чоловіку було надано право за своєю заявою визнати батьківство щодо дитини, мати якої померла або оголошена померлою, визнана недієздатною, безвісно відсутньою, позбавлена батьківських прав, або якщо мати дитини не проживає з нею не менш як шість місяців і не проявляє про неї материнської турботи та піклування. Тепер у таких випадках батьківство визнається за рішенням суду.

 1. Для проведення державної реєстрації народження дитини батьки якої не перебувають у шлюбі між собою, батьки дитини за спільною заявою звертаються до органів державної реєстрації актів цивільного стану.
 2. Для визначення походження дитини від батька – визнання батьківства – за відсутності спільної заяви жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою, необхідно звернутися до суду.
 3. Визнання батьківства за рішенням суду(ст.128 СКУ)
 4. За відсутності заяви жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою, батьківство щодо дитини може бути визнане за рішенням суду.

Підставою для визнання батьківства є будь-які відомості, що засвідчують походження дитини від певної особи, зібрані відповідно до Цивільного процесуального кодексу України. Таким чином, у СК України окремо не виділяються будь-які обставини, що можуть бути підставами встановлення батьківства. Тим самим скасовано обмеження щодо засобів доказування батьківства дитини.

Позов про визнання батьківства може бути пред’явлений матір’ю, опікуном, піклувальником дитини, особою, яка утримує та виховує дитину, а також самою дитиною, яка досягла повноліття. Позов про визнання батьківства може бути пред’явлений особою, яка вважає себе батьком дитини.

Позов про визнання батьківства приймається судом, якщо запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень вчинено відповідно до ч.1 ст.135 СКУ, тобто за вказівкою матері.

Позови про визнання батьківства відповідача можуть пред´являтися за місцем проживання позивача та розглядаються судами загальної юрисдикції в порядку позовного провадження відповідно до вимог Цивільного процесуального кодексу України.

Справи щодо проживання однією сім´єю чоловіка та жінки без шлюбу та встановлення факту народження особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту народження розглядаються судами загальної юрисдикції у межах окремого провадження за правилами підсудності, визначеної на підставі норм Цивільного процесуального кодексу України.

Читайте также:  Исключение предприятия из перечня рисковых плательщиков

При зверненні до суду необхідно сплачувати судовий збір у розмірі, визначеному Законом України “Про судовий збір”, окрім випадків коли особи звільнені від сплати судового збору. Розміри ставок судового збору доступні на сайті Судової влади України.

Загальними підставами виникнення прав та обов’язків матері, батька і дитини є походження дитини від них, тобто наявність кровного споріднення та реєстрація цього походження у порядку, встановленому законом. Порядок визначення походження дитини залежить від наявності чи відсутності шлюбу між її батьками.

Більш детальну інформацію, а також безкоштовні консультації з інших питань, можна отримати в Першому полтавському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою: вул. Міщенка, 2, м. Полтава, або за телефоном: (0532)50-27-22.

Інформацію про адресу найближчого місцевого центру чи  бюро правової допомоги можна отримати за єдиним телефонним номером  системи безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103 (дзвінки безкоштовні зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України, цілодобово).

Заплутане батьківство: як змінити документи, якщо татком вашої дитини є інший

Як чоловікові визнати себе батьком дитини, татком якої записаний в свідоцтві про народження інший чоловік, – в матеріалі 24 каналу.

Життя деяких сімей схоже на мильну оперу. Нещодавно Верховний Суд ухвалив цікаве рішення у справі з «заплутаним батьківством». Мати просила суд визнати татком дитини нинішнього чоловіка замість колишнього. Попереднього ж чоловіка записали батьком, оскільки дитина народилася до того як спливло 10 місяців після розірвання першого шлюбу позивачки.

До теми: Під час карантину у світі збільшилися випадки домашнього насильства: куди звертатися українцям

Місцевий суд виніс рішення, яким задовольнив позов. Представники Феміди врахували, зокрема, що нинішній чоловік позивачки визнав себе біологічним батько дитини.

Апеляційний суд це рішення скасував. А все тому, що ексчоловіка позивачки, записаного батьком дитини, не було залучено до участі у справі як відповідача.

Верховний Суд залишив без змін рішення апеляційного суду, вказавши таке: жінка та чоловік, шлюб між якими припинено, у разі народження дитини до того, як сплило 10 місяців після розлучення, мають право подати до органу держреєстрації актів цивільного стану спільну заяву про невизнання колишнього чоловіка батьком дитини. Така вимога може бути задоволена лише у разі подання іншим чоловіком та матір’ю дитини заяви про визнання батьківства.

Батьком дитини визнається офіційний чоловік жінки / Фото 24 каналу

Визначення біологічним батьком дитини, за заявою жінки та чоловіка, які офіційно не зареєстрували шлюб, регулюється Сімейним кодексом, де зазначено, що походження дитини від батька визначається за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою. Якщо ж такої заяви немає, питання щодо батьківства дитини вирішується в суді.

 • Відповідно до все того ж кодексу жінці, яка народила дитину у шлюбі, надано право оспорити батьківство свого чоловіка, пред’явивши позов про виключення запису про нього як батька дитини з актового запису про народження дитини.
 • Така вимога матері може бути задоволена лише у разі подання іншим чоловіком заяви про своє батьківство.
 • Варто прочитати: Насилля в сім'ї: вдарив дружину – плати від 17 тисяч штрафу

Апеляційний суд встановив відсутність у справі відомостей, які б засвідчили, що теперішній чоловік позивачки подавав заяву про своє батьківство. А згідно зі змістом його апеляційної скарги своє батьківство щодо дитини він не визнає.

Позивачка звернулася до суду як з вимогою про визнання батьківства щодо дитини теперішнього чоловіка, так і з вимогою про оспорювання батьківства колишнього чоловіка.

Кандидат юридичних наук Василь Мирошниченко зауважує, що рішення суду стосується випадку, коли мати подаючи позов про визнання батьківства дитини не вказала необхідного відповідача.

Не можна людину позбавити певних прав, зокрема батьківських без її повноцінної участі в процесі. А стороною є позивач чи відповідач або третя особа з самостійними вимогами.

Тому матері й відмовили у позові.

В рішенні суду першої інстанції були помилки. Суд виходив з того, що людина до якої позивалась жінка і яку хотіла визнати батьком, не пройшла генетичну експертизу без поважних причин, – зазначає Василь Мирошниченко.

Як виявилось, в матеріалах справи немає повідомлення на адресу того, хто мав би підтвердити чи спростувати своє батьківське право. Як правило, для такого дослідження достатньо взяти слину з рота, можна кров.

Оскільки в матеріалах справи не було документів, що б засвідчили, отримання повідомлення про експертизу, виходить людина і не відмовлялась від неї. А суд, ухвалюючи рішення, виходив з того, що відмовилась.

Також суд долучив до матеріалів справи, як дійсний документ, заяву про визнання батьківства, яка не була нотаріально завірена. Потім цей чоловік подав апеляцію і заперечував, що писав заяву про визнання батьківства. Тому суд мав підстави не зважати на цей документ.

 1. Інколи з'ясовувати батьківство доводиться через суд / Фото https://unsplash.com/
 2. Верховний суд вирішив цей спір та зазначив, що можна подати новий позов, де вказати правильних позивачів як того, хто наразі записаний батьком, і хто має бути ним записаний, – наголошує Мирошниченко.
 3. Таким чином вже суд, перегляне справу і визначить – хто батько дитини.

Загалом, батьківство встановлюється за тим чоловіком, який перебуває з жінкою у шлюбі. Попри те, що він може бути у тривалому відрядженні, приміром на далекій півночі.

Так заведено, ще з часів Наполеона. Тоді було запроваджено: батьком дитини вважається офіційний чоловік жінки.

А вже потім можна судитись і доводити, що його у той період, приміром не було в країні, а до дружини заходів «на вогник» хтось інший.

Свідоцтво про народження дитини видається з урахуванням того, хто є подружжям. Якщо виникають питання – треба звертатись до суду та провести генетичну експертизу, яка суттєво полегшує вирішення таких спорів, – пояснює Василь Мирошниченко.

Якщо жінка не перебуває в шлюбі, вона з біологічним батьком може подати заяву, в якій вони визнають, що саме цей чоловік і ця жінка є батьками дитини.

Тоді РАГС без суду, за заявою двох, видає свідоцтво про народження малечі, де зазначається батько та мати, які подали відповідну заяву. Цей документ надає дитині повноцінні права: на спадкування, утримання аліментів тощо.

Якщо біологічний батько чи мати не хоче подавати таку заяву, можна подати позов до суду щодо встановлення батьківства. Це може зробити як батько, так і мати чи опікун.

Цікаво: Як відрізняються методи виховання в Європі та Азії: цікаві приклади

Суд призначає генетичну експертизу і все з'ясовується. Якщо ж людина відмовляється від такої експертизи, тоді суд вважатиме, що вона відбулась і дала позитивний результат, тобто негативний для того, хто ухиляється від такого дослідження.

Зміна батьківства в Україні відбувається лише в судовому порядку, навіть якщо всі згодні, про в цьому випадку експертиза не потрібна. Якщо два відповідача (той хто записаний зараз і хто має бути записаний) погоджуються з вимогами матері, тоді суддя одразу після підготовчого засідання має йти в нарадчу кімнату та виносити рішення.ф

Ссылка на основную публикацию