Визначення розміру аліментів на дитину

Визначення розміру аліментів на дитинуЗміст: Загальні підстави для зменшення розміру аліментів Зменшення аліментів на дитину від першого шлюбу Зменшення аліментів при народженні другої дитини Як зменшують аліменти у твердій грошовій сумі Як зменшити заборгованість по аліментах Судова практика по справах щодо зменшення розміру виплат Перелік документів на зменшення аліментів Зразки документів

Тягар сплати аліментів на утримання малюка можна полегшити за наявності достатніх на це підстав. При цьому дуже важливо довести, що зміна життєвих обставин особи, яка сплачує аліменти, потребує обов’язкової корекції відрахувань, які вона проводить на користь усіх її дітей.

Конституційний обов’язок кожного з батьків — повною мірою забезпечувати потреби дитини та надавати фінансову підтримку до досягнення нею повноліття. При цьому не є важливим, чи скріплений союз батьків шлюбом.

У випадку розлучення чи інших обставин, внаслідок яких мати й батько не можуть спільно проживати однією сім’єю, закон передбачає сплату аліментів на дитину.

Про те, як подати на аліменти, можна дізнатися на консультації сімейного адвоката.

Визначення розміру аліментів на дитинуАліменти на дитину 2021 // Зразок заяви в Суд // Юридична консультація

Залежно від взаємних стосунків, які склалися між батьками, участь колишнього чоловіка в утриманні дітей визначається такими способами:

 1. Шляхом досягнення усних домовленостей між матір’ю та батьком дитини про порядок, суму та вид матеріального утримання дитини.
 2. Шляхом укладення письмової угоди з дружиною, в якій обумовлюються всі умови виконання чоловіком аліментних зобов’язань. Такий договір в обов’язковому порядку повинен бути завірений в нотаріуса. Треба знати, що цілком можливо не тільки збільшити, але й зменшити розмір аліментів.
 3. Якщо колишнє подружжя не дійшло єдиної думки стосовно умов утримання їхнього малюка та розв’язали це питання шляхом звернення до суду, вони отримали законне рішення в порядку цивільного судочинства.

Загальні підстави для зменшення розміру аліментів

У житті колишнього подружжя нерідко виникають ситуації, які дають право платникові аліментів поставити питання про зменшення розміру виплат на дитину. Досить розповсюдженими є:

 1. Відбулися вагомі зміни в його сімейному стані. Народження дітей у другому шлюбі або утримання непрацездатних батьків стають причиною додаткових матеріальних витрат з бюджету нової сім’ї.
 2. Різко погіршилося здоров’я того, хто сплачує аліменти, або членів його сім’ї. Ця обставина певною мірою служить чинником, який негативно впливає на здатність сплачувати аліменти в установленому розмірі.
 3. Зниження рівня матеріального забезпечення. Погіршення грошового утримання платника може стати наслідком звільнення з роботи, або у зв’язку зі зниженням заробітної плати з причин, що не залежать від нього, або виникнення інших витрат.
 4. Інші обставини. Сюди можна віднести різні життєві ситуації, внаслідок яких значно складніше, а часом практично неможливо без збитків для свого життя та здоров’я зберегти колишній обсяг виплат.

Як зменшити розмір аліментів на дитину, при виникненні однієї або кількох з визначених вище обставин?

Перш за все, слід пам’ятати про можливість добровільного порядку зміни розміру дитячих виплат шляхом досягнення домовленості з отримувачем цих виплат. Для закріплення нових домовленостей про зменшення аліментів необхідно звернутися до нотаріуса для внесення змін до попереднього договору.

А як подати на зменшення аліментів, якщо батьки не домовилися між собою?

У випадку, якщо батько чи мати не погоджується з тим, щоб зменшити аліменти, які належать дитині, розв’язання питання переноситься до судової зали.

Відповідний позов про перегляд розміру виплат на утримання спадкоємця платник подає до суду за місцем реєстрації відповідача.

Під час складення позовної заяви необхідно ретельно перерахувати та розкрити всі обставини, що стали підставою для звернення до суду.

Зменшення аліментів на дитину від першого шлюбу

В процесі здійснення виплат на утримання дітей можуть виникнути обставини, які істотно впливають на матеріальне становище нової сім’ї. Вони можуть бути різноманітними, однак головний критерій один — досить серйозний вплив на фінансове становище платника.

Якщо постало питання, як зменшити аліменти на дитину від першого шлюбу, необхідно зробити такі кроки.

– В першу чергу потрібно звернутися до суду із заявою про зміну їх розміру до рівня, який би відповідав реальним можливостям батька, щоб систематично та в повному обсязі виконувати свої обов’язки.

Під час складання позовної заяви рекомендується вказувати не один, а кілька чинників, що служать аргументами на користь прийняття рішення про зміну розміру належних малечі виплат. В іншому випадку можна отримати відмову суду.

В аналогічному порядку здійснюється зменшення розміру аліментів на другу дитину. Слід пам’ятати, що на одну дитину виділяють аліменти в розмірі 1/4, на двох дітей — 1/3 частини від заробітку платника. Аліменти на 3-х та більше дітей призначають у розмірі половини від того прибутку, який отримує батько.

Зменшення аліментів при народженні другої дитини

Усі діти, незалежно від того, в яких стосунках та з ким знаходились батьки на момент їх народження, мають рівні права на гідне утримання, яке забезпечить їм гармонійний та повноцінний розвиток.

При народженні другої дитини зменшення розміру аліментів є одним зі способів захистити її інтереси, пов’язані з підвищенням рівня фінансового забезпечення. Суд у таких випадках переважно приймає рішення на користь позивача.

Однак треба пам’ятати, що для більшої впевненості в позитивному результаті, у позовній заяві необхідно вказувати також інші аргументи та підстави. Наприклад, цілком доречним буде вказати на зниження спільних доходів, погіршення здоров’я, нових членів сім’ї тощо.

Народження третьої та четвертої дитини у новій сім’ї також є підставою для зменшення аліментів.

Як зменшують аліменти у твердій грошовій сумі

Вибір форми виплат на утримання дитини є перевагою того з батьків, з яким вона мешкає. За вибором отримувача виплати можуть проводитися у формі:

 • Частки від спільного доходу (за наявності стабільного та гідного заробітку);
 • Твердої грошової суми (нестабільний прибуток, низька зарплата).

Щоб домогтися зменшення аліментів у твердій грошовій сумі, необхідна наявність обставин, що свідчать про неспроможність платника виконати раніше покладені аліментні зобов’язання, а саме:

 • Відсутність стабільного прибутку, проблеми з працевлаштуванням;
 • погіршення стану здоров’я та збільшення витрат на лікування;
 • наявність у сім’ї непрацездатних осіб, що перебувають на утриманні платника;
 • відсутність власного житла та інше.

У липні 2017 року на законодавчому рівні внесені зміни стосовно захисту прав неповнолітніх на належне утримання. Згідно з нововведеннями, зараз розмір фінансової виплати подібного роду повинен складати не менше 50% визначеного законом прожиткового мінімуму на дитину. Інакше кажучи, з 2018 року можна зменшити аліменти в твердій грошовій сумі не нижче:

 • для дітей віком до 6 років: 813 грн (з 1 січня), 849,5 грн (з 1 липня), 889,5 грн (з 1 грудня)
 • для дітей віком від 6 до 18 років: 1013,5 грн (з 1 січня), 1059 грн (з 1 липня), 1109 грн (з 1 грудня)

Як зменшити заборгованість по аліментах

Систематичне ухилення від виконання своїх прямих обов’язків стосовно виплат на утримання дитини тягне за собою кримінальну відповідальність. Але якщо причиною появи боргу стали об’єктивні обставини, боржник має право направити до суду звернення з проханням зменшити борг по аліментах або застосувати розстрочку платежів за певним графіком.

Існують реальні можливості відносно часткового та навіть повного звільнення від виплат щодо заборгованості, однак вони можуть бути досягнені лише за допомогою суду. Підставою для прийняття подібного роду рішень може стати тяжка хвороба платника аліментів або інші істотні обставини.

Зменшити або ліквідувати заборгованість по аліментах можна також шляхом передачі права власності на нерухомість тому з батьків, з ким проживає дитина, або самій дитині. В таких випадках з дозволу піклувальної ради мати й батько дитини можуть укласти угоду про дострокове припинення права на аліменти.

Судова практика по справах щодо зменшення розміру виплат

Слід зауважити, що справи по зменшенню аліментів мають судову перспективу тільки за наявності кількох підстав. Як свідчить судова практика, суди досить критично оцінюють кожний доказ та виносять відмову у зменшенні виплат у випадку недостатньої аргументації позову.

Тому у справах цієї категорії, як правило, беруть участь адвокати з сімейного права. Вони здатні значно збільшити шанси позивача на позитивний результат та добитися рішення суду про зменшення розміру аліментів на дитину за допомогою правильно побудованої лінії захисту та переконливої аргументації.

Втім суд бере до уваги думку обох сторін і тільки тоді виносить рішення щодо визначення розміру зменшення.

Перелік документів на зменшення аліментів

Питання зміни розміру аліментів розглядають місцеві загальні суди в порядку цивільного судочинства. Для позивача дуже важливо знати, які саме документи потрібні для зменшення розміру аліментів.

Очевидно, що відповідач намагатиметься усіляко протидіяти аргументам позивача та наводити власні аргументи.

Тому якісно підготовлені та представлені суду документальні докази можуть мати вирішальне значення.

Отже, разом із позовною заявою, до суду потрібно надати такі документи:

 • копію всіх заповнених сторінок паспорту, завірену його власником;
 • копію ідентифікаційного коду відповідача;
 • дублікат свідоцтва про народження дітей;
 • дублікат рішення суду або договору, в якому визначені всі умови виконання аліментних зобов’язань;
 • копія довідки про доходи позивача;
 • копії медичних документів для підтвердження погіршення здоров’я позивача та чеки на придбання ліків, рахунки за лікування;
 • копії документів, що підтверджують наявність на утриманні позивача непрацездатних членів сім’ї;
 • інші документи, що підтверджують позовні вимоги заявника.
Читайте также:  Заборгованість по аліментам (розрахунок боргу, зразок заяви)

Питання щодо утримання та забезпечення потреб дітей завжди мають величезне законодавче підґрунтя, яке часом викликає нерозуміння та почуття хаосу у звичайних громадян. Окрім великої кількості правової інформації, розгубленість викликають ще й такі чинники, як динамічні зміни в законодавстві у галузі сімейного права та досить високий рівень складності ведення справ щодо аліментів.

Все це наочно свідчить про те, що необхідність участі в судовому процесі досвідченого адвоката з розлучень є очевидною. “Альянс Сімейних Адвокатів” пропонує кваліфіковану юридичну допомогу навіть у найскладніших випадках. Отримайте допомогу, звернувшись до нас за телефоном, написавши в чат або заповнивши заявку на сайті.

Зразки документів

Зразок заяви на зміну розміру аліментів

Кількість переглядів: 17,496

Визначення розміру аліментів на дитину — Розлучення онлайн

Визначення розміру аліментів на дитину здійснюється на підставі Сімейного кодексу. Після визначення суми, яку позивач хоче стягнути з відповідача подається заява до суду. У житті може настати така ситуація, коли батьки з тих чи інших причин живуть окремо від своїх неповнолітніх дітей.

Будь то розлучення чи просто скрутне фінансове становище ніхто не може бути звільненим від батьківського обов’язку щодо утримання своєї дитини.

Оскільки, Законом чітко передбачено саме обов’язок батьків щодо утримання дитини до досягнення нею повноліття, то виникає питання, який розмір аліментів буде достатнім.

Виникнення права на стягнення аліментів

Варто зазначити, що існує декілька способів утримання дитини. Той з батьків хто проживає окремо може робити це, як в грошовій так і в натуральній формі, купуючи шкільне приладдя, одяг, оплачуючи гуртки та інші потреби дитини.

Проте, якщо той з батьків хто проживає окремо від дитини відмовляється виконувати свої батьківські обов’язки та добровільно не сплачує аліменти, його можна зобов’язати це робити.

Сімейним кодексом України передбачено два варіанти визначення розміру аліментів, а саме стягнення аліментів у твердій грошовій сумі або у частці від заробітку. В залежності від типу стягнення передбачений і тип звернення до суду:

 1. Звернення до суду в порядку наказного провадження (у частці від заробітку (доходу) матері/батька;
 2. Звернення до суду в порядку позовного провадження (у твердій грошовій сумі).

Визначення розміру аліментів на дитину

Інфографіка

Визначення розміру аліментів на дитину у частці від заробітку (судовий наказ)

У цього способу стягнення аліментів, є свої плюси та свої мінуси.

По перше, значним плюсом тут є швидкість розгляду заяви та власне винесення Судового наказу, адже десь за місяць Судовий наказ буде у Вас на руках.

По друге, при видачі Судового наказу судом зазначається частка від доходу яка стягуватиметься на користь дитини. Таким чином, якщо батько/мати працює офіційно, та має гідну заробітну плату то і сума аліментів буде теж достатньою. Якщо ж офіційного доходу у батька/матері немає то частка аліментів визначатиметься з врахуванням середньої заробітної плати по регіоні.

Законом передбачено чіткий розмір аліментів, що складає на одну дитину – 1/4 від доходу, для двох дітей – 1/3 від отриманого доходу, на трьох дітей і більше – 1/2 від отриманого доходу. Однак, в будь якому випадку розмір аліментів не може бути меншим ніж 30 процентів  прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

⚠️ Пам’ятайте, що після прийняття судом рішення про стягнення аліментів сторони можуть звернутись із позовом до суду про зменшення або збільшення розміру аліментів.

Визначення розміру аліментів на дитину у твердій грошовій сумі (Позовна заява про стягнення аліментів)

Якщо ж у платника аліментів немає стабільного доходу, суд в праві визначити розмір аліментів на дитину у твердій грошовій сумі. Для цього, тому з батьків хто проживає разом з дитиною, потрібно звернутись до суду з позовною заявою. У позовній заяві варто просити призначити конкретну суму аліментів.

Проте, при розгляді такого позову та призначення розміру аліментів суд буде враховувати ряд обставин. До важливих обставин належать:

 • матеріальне становище платника аліментів;
 • наявність на його утриманні інших осіб;
 • наявність у його володінні цінного рухомого та нерухомого майна;
 • інші істотні обставини справи.

Законом гарантована мінімальна сума аліментів, це нижній поріг менше якого розмір аліментів не може бути присуджений. Нижня межа розміру аліментів має бути не менше ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.

Але скільки ж це 50 відсотків? Станом на 2021 рік, для дітей віком до 6 років, така сума складе трохи більше 960 грн., а от для дітей віком від 6 до 18 років вже близько 1200 грн.

Додатково варто зазначити, що законом передбачена і максимальна сума аліментів, яку можна стягнути. Така сума сягає не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку. Якщо розглядати це питання в конкретних цифрах, то на дитину до 6 років  можна стягнути трохи більше 19 000 грн., а від 6 до 18 років, близько 24 000 грн.

Стягнення заборгованості за аліментами відбувається за заявою до Державної виконавчої служби. Стягнення аліментів на повнолітню дитину можливе лише, якщо дитина продовжує навчання.

Таким чином, після розгляду справи, дослідження усіх обставин, суд виносить рішення щодо визначення розміру аліментів на дитину, у якому прописується конкретна сума аліментів, що підлягає до щомісячного стягнення на користь дитини.

Визначення розміру аліментів на дітей

Стаття 182. Обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів

 1.  При визначенні розміру аліментів суд враховує:
 •  стан здоров’я та матеріальне становище дитини;
 •  стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів;
 •  наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;
 •  інші обставини, що мають істотне значення.
 1.  Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, за винятком випадків, передбачених статтею 184 цього Кодексу.

 • Стаття 183. Визначення розміру аліментів у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини
 1.  Частка заробітку (доходу) матері, батька, яка буде стягуватися як алі­менти на дитину, визначається судом.

 2.  Якщо стягуються аліменти на двох і більше дітей, суд визначає єдину частку від заробітку (доходу) матері, батька на їх утримання, яка буде стягу­ватися до досягнення найстаршою дитиною повноліття.

 3.  Якщо після досягнення повноліття найстаршою дитиною ніхто з батьків не звернувся до суду з позовом про визначення розміру аліментів на інших дітей, аліменти стягуються за вирахуванням тієї рівної частки, що припадала на дитину, яка досягла повноліття.

 1. Стаття 184. Визначення розміру аліментів у твердій грошовій сумі
 1.  Якщо платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід, частину доходу одержує в натурі, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення, суд за заявою платника або одержувача може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі.

 2.  Розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, підлягає індексації відповідно до закону.

  • Якщо розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, менше мінімального розміру, передбаченого частиною другою статті 182 цього Кодексу, то дитині призначається відповідно до закону державна допомога в розмірі різниці між визначеним розміром аліментів і 30 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
  • Тимчасова допомога призначається в розмірі 30 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законом для дитини відповідного віку. у разі, коли:
  • 1) рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується у зв'язку з ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути звернено стягнення;
  • 2) стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в установленому порядку недієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі;
  • 3) місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено.

  Законодавством України не визначено який розмір аліментів повинен стягуватися з платника аліментів на утримання дитини чи кількох дітей. Розмір аліментів встановлюється судом.

  Стаття 182 СК України лише передбачає обставини, які враховуються судом при визначенні аліментів:

  •  стан здоров’я та матеріальне становище дитини;
  •  стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів;
  •  наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;
  •  інші обставини, що мають істотне значення.

  СК України передбачено стягнення аліментів в частці від заробітку (доходу) та в твердій грошовій сумі (якщо платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід, частину доходу одержує в натурі, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення). Вимогу про присудження аліментів у твердій грошовій сумі в процесі судового розгляду має право заявити не лише позивач, а й платник аліментів — відповідач.

  Але у випадку стягнення аліментів в частці від заробітку, мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (ст.182 СК України). Якщо аліменти менше цього розміру, дитині призначається державна допомога в розмірі різниці між визначеним розміром аліментів і 30 % прожиткового мінімуму.

  Розмір прожиткового мінімуму встановлюється в Законі України «Про державний бюджет» на поточний рік. При цьому необхідно мати на увазі, що зміна законодавства в частині визначення мінімального розміру аліментів на одну дитину не є підставою для перегляду постановлених раніше судових рішень про їх стягнення.

  Прожитковий мінімум на дитину — 2014 рік в Україні

  (Примітка: Підвищення, що планувалocя ранішe, з липня тa з жовтня булo відміненo Законом № 1165-VII вiд 27.03.2014

  1. Період дії-з 01 січня пo 31 грудня 2014 року —
  2. для дитини вікoм до 6 років-1032 гpивень,
  3. для дітей вікoм від 6 до 18 років-1286 гpивень
  4. Прожитковий мінімум на дитину — 2015 рік в Україні 
  5. Пeріод дії з 1 січня пo 31 серпня 2015 року
  6. для дитини вiкoм до 6 років — 1032 гpивень, для дітей вікoм вiд 6 дo 18 рокiв — 1286гpивeнь
  7. Пeріод дії з 1 вересня пo 31 грудня 2015 року
  8. для дитини вiкoм до 6 років — 1167 гpивень, для дітей вікoм вiд 6 дo 18 рокiв — 1455 гpивeнь
  9. прожитковий мінімум на дитину — 2016 рік в Україні:
  10. для дитини віком дo 6 років

  з 01 січня 2016 пo 30 квітня — 1167 грн., з 01 травня пo 30 листопада 1228 грн., з 01 грудня — 1355 грн.

  для дітей вікoм вiд 6 дo 18 рокiв

  з 01 січня 2016 пo 30 квітня — 1455 грн., с 01 травня пo 30 листопада 1531 грн., з 01 грудня — 1689 грн.

  Прожитковий мінімум на дитину — 2017 рік в Україні. для дитини вікoм до 6 років з 01 січня 2017 пo 30 квітня — 1355 грн., з 01 травня пo 30 листопада 1426 грн., з 01 грудня — 1492 грн. для дітей вікoм від 6 до 18 років

  з 01 січня 2017 пo 30 квітня — 1689 грн., з 01 травня пo 30 листопада 1777 грн., з 01 грудня — 1860 грн.

 • Якщо частка заробітку (доходу) платника аліментів реально буде складати суму, що є меншою, ніж 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, аліменти будуть стягуватися в розмірі 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, а не в сумі, яка складає відповідну частку фактичного заробітку (доходу) платника аліментів.
 • Зверніть увагу!
Читайте также:  ДТП, що робити? (покрокова інструкція)

Апеляційні суди нерідко скасовують рішення судів першої інстанції через те, що в резолютивній частині не міститься посилання на мінімальний розмір аліментів. Це пояснюється тим, що відсутність такого посилання може спричинити порушення майнових прав дитини, зниження розміру аліментів, що стягуються на її користь, нижче мінімуму, що передбачений законом.

При визначенні розміру аліментів суд ураховує також наявність у платника аліментів інших осіб, яких він зобов’язаний утримувати. До категорії таких осіб належать:

 •  інші діти;
 •  непрацездатний чоловік, дружина;
 •  непрацездатні батьки;
 •  непрацездатні повнолітні дочка, син;
 •  працездатні повнолітні дочка, син, які продовжують навчання.

Наявність в платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина враховується судом незалежно від того, надає він їм фактично утримання чи ні. Не виключені випадки, коли той з батьків, до якого пред’явлені позовні вимоги, вже виплачує аліменти на інших осіб (дітей, непрацездатного чоловіка, жінку в іншому шлюбі, батьків).

Однак, якщо такі вимоги не заявлені, суд ураховує можливість їхньої появи в перспективі. У таких випадках суд, як правило, залучає заінтересованих осіб до участі в справі як третіх осіб на стороні відповідача. Зазначені особи можуть заявити самостійні вимоги.

На практиці діє принцип, відповідно до якого всі діти платника аліментів, у тому числі народжені в різних шлюбах, мають бути однаково матеріально забезпечені.

Максимальний розмір аліментів не варто змішувати з максимальним розміром відрахувань із заробітної плати по виконавчих документах у випадку стягнення аліментів, що визначений у законодавстві. Максимальний розмір аліментів, які стягуються з боржника відповідно до ч. 3 ст.

70 Закону України «Про виконавче провадження» не повинен перевищувати 50 % заробітної плати цієї особи (абз. 4 п.

17 Постанови Пленуму Верховного Суду України №3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» від 15.05.2006 р.).

Зверніть увагу!

Якщо після досягнення повноліття найстаршою дитиною ніхто з батьків не звернувся до суду з позовом про визначення розміру аліментів на інших дітей, аліменти стягуються за вирахуванням тієї рівної частки, що припадає на дитину, яка досягла повноліття (ст. 183 СК України).

Вимога про стягнення аліментів на дитину може бути подана до суду протягом усього строку існування права на утримання, тобто до досягнення дитиною повноліття. Позов може бути поданий за місцем проживання позивача (стягувана аліментів) або відповідача (статті 109, 110 ЦПК України).

Якщо позовна заява подана безпосередньо до суду, позов вважається поданим від дня його прийняття.

Якщо позовна заява відправлена через поштове відділення зв’язку, днем подання позову вважається календарна дата, зазначена на поштовому штемпелі, а не дата його надходження в канцелярію суду.

Аліменти нараховуються за рішенням суду з моменту подачі позовної заяви, а не з моменту набирання чинності рішення суду.

Аліменти можуть бути стягнуті за виконавчим листом за минулий час, але не більше 3 років, які передували пред’явленню виконавчого листа до виконання.

Довівши суду, що другий батько ухилявся від сплати аліментів на дитину, може бути прийнято рішення про стягнення грошової суми за попередні 3 роки до дати подання позову до суду.

Зверніть увагу!

Якщо особа за власним бажанням не здійснювала право на одержання аліментів, а відповідач не створював до цього перешкод, аліменти за минулий час не можуть бути стягнені.

Індексації підлягають грошові доходи громадян, отримані ними в гривнях на території України, які не мають разового характеру: пенсії, стипендії, оплата праці (грошове забезпечення) та інші грошові доходи. Індексація доходів працюючого населення проводиться за основним місцем роботи.

Індексація має провадитися автоматично, тобто без додаткового судового рішення.

Такий порядок індексації передбачений у законодавстві на забезпечення інтересів одержувача аліментів для того, щоб йому не доводилося періодично подавати до суду вимоги про збільшення розміру аліментів у зв’язку з підвищенням цін.

У ст. 184 СК України закріплена вимога про індексацію розміру аліментів, визначених у твердій грошовій сумі, які стягуються за рішенням суду. У СК України не міститься положення про індексацію аліментів, які виплачуються за договором.

Очевидно, що індексація розміру аліментів, які сплачуються за домовленістю сторін, має провадитися згідно з умовами такого договору.

Можна припустити, що, якщо в договорі про сплату аліментів не передбачається індексація розміру аліментів, вона має здійснюватися згідно із законом.

Утримання аліментів з працівників провадиться з усіх видів заробітку і додаткової винагороди як за основною роботою, так і за роботою за сумісництвом, в тому числі з:

 •  основної заробітної плати за посадовим окладом, тарифною ставкою, відрядними розцінками тощо;
 •  усіх видів доплат і надбавок до заробітної плати;
 •  грошових і натуральних премій;
 •  оплати за надурочну роботу, за роботу в святкові, неробочі та вихідні дні;
 •  заробітної плати, що зберігається під час відпустки, а також з одержуваної при звільненні компенсації за невикористану протягом кількох років відпустку;
 •  заробітної плати, що зберігається під час виконання державних і громадських обов’язків, та в інших випадках збереження середньої заробітної плати;
 •  винагороди за загальні річні підсумки роботи підприємств та організацій;
 •  винагороди, що виплачується штатним літературним працівникам газет, журналів, агентств друку, радіо, телебачення із фонду літературного гонорару, а також нештатним літературним працівникам, що підлягають державному соціальному страхуванню;
 •  одноразової винагороди (відсоткових надбавок) за вислугу років;
 •  допомоги по державному соціальному страхуванню, а також з допомоги по тимчасовій непрацездатності, що встановлені в колективних сільськогосподарських підприємствах;
 •  доплат до допомоги по державному соціальному страхуванню, виплачуваних за рахунок підприємств, установ, організацій;
 •  сум, виплачуваних для відшкодування збитків у зв’язку з втратою працездатності внаслідок каліцтва або іншого пошкодження здоров’я, за винятком сум для відшкодування витрат на догляд за ними, на додаткове харчування, санаторно-курортне лікування (включаючи оплату проїзду) і протезування потерпілих;
 •  допомоги по безробіттю;
 •  одержуваної пенсії, за винятком надбавок до пенсії, що виплачуються інвалідам першої групи на догляд за ними;
 •  державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства, призначеної відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»;
 •  стипендій, виплачуваних студентам в період навчання у вищих навчальних закладах, учням професійних навчально-виховних закладів та слухачам навчальних закладів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;
 •  доходів від підприємницької діяльності, селянських (фермерських) господарств, кооперативів, об’єднань громадян, а також доходів, що припадають на частку платника аліментів від присадибної ділянки або підсобного господарства;
 •  усіх видів заробітку, одержуваного адвокатами за роботу в юридичних консультаціях;
 •  плати, отриманої за передачу в оренду земельної ділянки або земельної частки (паю);
 •  інших видів заробітку
 1. Юридичний порадник Сімейне право. Зміст
 2. Довідник: Справи про стягнення аліментів на неповнолітніх дітей
 3. Позовна заява про стягнення аліментів на неповнолітніх дітей
 4. Позовна заява про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі
 5. Мінімальний розмір аліментів на одну дитину в Україні
Читайте также:  Тайм-менеджмент для юристів та ділових людей

Розмір аліментів — Ромовська З.В.

advokat-lviv.com.ua © All Rights Reserved 2009-2017

Як змінити розмір аліментів?

Одним із найпопулярніших запитань, які виникають у громадян є порядок зміни аліментів. Як в сторону збільшення, так і з метою їх зменшення.

Що ж впливає на визначення розміру аліментів?

Сьогодні нагадаємо.

Порядок сплати та розмір аліментів визначаються за домовленістю між батьками (шляхом укладення нотаріально посвідченого договору) або за рішенням суду, якщо взаємної згоди досягти не вдалось.

 • Суд призначає розмір аліментів в залежності від багатьох факторів, таких як:
 • — стан здоров'я та матеріальне становище дитини, платника аліментів;
 • — наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дітей;
 • — наявність рухомого та нерухомого майна, грошових коштів;
 • — наявність на праві власності, володіння та/або користування у платника аліментів майна та майнових прав, у тому числі рухомого та нерухомого майна, грошових коштів, виключних прав на результати інтелектуальної діяльності, корпоративних прав;
 • — доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів;
 • — інші обставини, що мають істотне значення.

Зауважимо, що мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Станом на 01.07.2021 цей розмір становить 1 006,50 грн (для дітей до 6 років) та 1255 грн (від 6 до 18 років).

Якщо платник аліментів має достатній заробіток, то за рішенням суду встановлюється мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину в розмірі 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

У свою чергу, максимальна сума аліментів не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів на одну дитину відповідного віку.

Однак, законодавство України також дає право батькам згодом змінити встановлений розмір аліментів в сторону його збільшення або зменшення у зв’язку зі зміною матеріального становища, сімейного стану, стану здоров’я платника або одержувача аліментів, або за наявності інших життєвих ситуацій.

Якщо аліменти були встановлені у добровільному порядку, то батькам необхідно внести відповідні зміни до нотаріально посвідченого договору (укладається окремий договір, який підписується сторонами та підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню).

Якщо ж взаємної згоди між батьками не досягнуто з приводу зміни розміру аліментів або якщо виплата аліментів встановлена рішенням суду, то зміна їх розміру можлива тільки у судовому порядку.

Платник або одержувач аліментів повинен подати до суду позовну заяву про збільшення або зменшення їх розміру.

Позови про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів, зміну способу їх стягнення можуть пред’являтися до районних, районних у містах, міських та міськрайонних судів за зареєстрованим місцем проживання чи перебування відповідача або позивача.

Зверніть увагу!

Позивачі у справах про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення, а також заявники у разі подання заяви щодо видачі судового наказу про стягнення аліментів звільняються від сплати судового збору.

Позивач повинен довести у суді обставини, що обґрунтовують позовні вимоги (зміну розміру аліментів).

Тобто обов’язково додати відповідні докази, наприклад:

— докази зміни матеріального стану (довідки про доходи батьків, кредитні договори, будь-які інші документи, які можуть бути підтвердженням зміни матеріального становища, його погіршення або покращення);

— докази погіршення або поліпшення здоров’я (медичні довідки, висновки лікарів, історії хвороби, рекомендації лікарів щодо необхідності лікування);

— докази, що підтверджують зміну сімейного стану (наприклад, народження дітей у платника аліментів, додаткові витрати на утримання своїх непрацездатних батьків).

Однак, зверніть увагу на те, що зміна сімейного стану позивача, а саме народження ще однієї дитини, не є безумовною підставою для зміни розміру аліментів.

Позивач має довести факт погіршення свого майнового стану у зв'язку з народженням дитини від іншого шлюбу.

Оскільки, батьки не мають компенсувати зменшення розміру аліментів за рахунок збільшення утримання однієї дитини порівняно з іншою.

Визначення розміру аліментів на утримання малолітньої дитини: рішення суду

17:25, 9 октября 2019

Факт відсутності у батька або матері можливості надавати дитині відповідного розміру утримання не фігурує в переліку обставин, які враховуються судом при визначенні розмірів аліментів.

Звертаючись до суду з позовом, позивачка просила розірвати шлюб, укладений між нею та відповідачем, стягнути з відповідача на свою користь аліменти на утримання доньки у сумі 3 тис. грн щомісячно.

Рішенням районного суду позов задоволено частково. Шлюб розірвано, стягнуто з відповідача аліменти на користь позивачки на утримання малолітньої доньки у розмірі 2 500 грн щомісячно. Постановою апеляційного суду апеляційну скаргу залишено без змін.

Звертаючись до суду касаційної інстанції, відповідач вказав, що суди попередніх інстанцій не врахували те, що позивачка навмисно позбавила їхню спільну доньку законного місця проживання, переїхавши з нею в орендовану квартиру. Крім того, вказав, що при визначенні розміру аліментів судами не враховано його матеріальне становище. 

Правова Позиція Верховного Суду

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.

27 Конвенції ООН про права дитини від 20 листопада 1989 pоку, яка ратифікована Постановою Верховної Ради України №789-ХІІ від 27 лютого 1991 pоку та набула чинності для України 27 вересня 1991 pоку, держава визнає право кожної дитини на рівень життя, необхідний для її фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку. Батьки або інші особи, які виховують дитину, несуть основну відповідальність за забезпечення в межах своїх здібностей і фінансових можливостей умов життя, необхідних для розвитку дитини.

Згідно з ч.3 ст.181 СК України, за рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька або у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина.

 • Стаття 182 СК України визначає, що при визначенні розміру аліментів суд враховує: 1) стан здоров'я та матеріальне становище дитини; 2) стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів; 3) наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина; 3-1) наявність на праві власності, володіння та/або користування у платника аліментів майна та майнових прав, у тому числі рухомого та нерухомого майна, грошових коштів, виключних прав на результати інтелектуальної діяльності, корпоративних прав; 3-2) доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів; 4) інші обставини, що мають істотне значення.
 • За змістом зазначених норм права будь-які витрати на утримання дітей мають визначатись за домовленістю між батьками або за рішенням суду.
 • При цьому слід враховувати, що у разі спору суд має визначати не лише сам факт стягнення витрат, а також їх розмір.
 • Отже, спір щодо витрат на утримання дитини може містить незгоду між батьками як щодо самого факту сплати аліментів, так і щодо розміру аліментів, які сплачуються добровільно.

Факт відсутності у батька або матері можливості надавати дитині відповідного розміру утримання не фігурує в переліку обставин, які враховуються судом при визначенні розмірів аліментів. Ця обставина не звільняє батьків від обов'язку з утримання дитини.

При цьому, згідно з ч. 2 ст. 182 СК України, розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.

Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Відповідно до ч. 2 ст.

184 СК України, розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно підлягає індексації відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше.

Посилання апелянта на те, що суд першої інстанції при визначенні розміру аліментів не враховував ані стан здоров'я та матеріальне становище дитини, ані матеріальне становище платника аліментів, інші обставини, що мають істотне значення, колегія суддів відхиляє, оскільки суд першої інстанції при ухваленні рішення про стягнення аліментів керувався інтересами дитини, яка має право на достойний рівень матеріального забезпечення.

При цьому доказів того, що у відповідача немає можливості сплачувати аліменти у визначеному судом розмірі представник відповідача в суді апеляційної інстанції не надав.

Колегія суддів вважає, що доводи апеляційної скарги не спростовують правильність висновків суду першої інстанцій і не дають підстав вважати, що судом першої інстанції порушено норми процесуального права та/або неправильно застосовано норми матеріального права, які передбачені ст. 376 ЦПК України як підстави для скасування рішення суду.

З рішенням у справі №755/14148/18 можна ознайомитись за посиланням. 

Раніше «Судово-юридична газета» публікувала рішення суду щодо того, чи достатньо для нарахування пільгової пенсії записів про стаж у трудовій книжці.

Ссылка на основную публикацию