Як оформити спадщину — юридична консультація

 • Protocol пропонує дізнатися відповіді на наступні питання: як оформити спадщину на земельну ділянку, а також,і як оформити право власності на пай, отриманий у спадок?
 • Успадкуванням, згідно зі статтею 1216 Цивільного кодексу України, є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця) до інших осіб (спадкоємців).
 • Зміст:

Як відомо, спадкування здійснюється за заповітом або за законом. Якщо спадкодавець, склав заповіт, особи зазначені в ньому, успадковують майно і права, визначені спадкодавцем в заповіті.

Якщо ж заповіт відсутній, його визнали недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі, якщо заповіт не охоплює увесь спадок, спадкування здійснюється за законом відповідно до встановленої ЦК України за наступною черговістю:

 1. 1-а черга: діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті. У цей список відноситься також той з подружжя, який пережив іншого, та батьки.
 2. 2-а: рідні брати, сестри, баба, дід.
 3. 3-а: рідні дядько та тітка.
 4. 4-а: особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до часу відкриття спадщини.
 5. 5-а: інші родичі до шостого ступеня споріднення включно. При цьому родичі ближчого ступеня споріднення усувають від права спадкування родичів більш далекого ступеня спорідненості.

Крім того, варто пам'ятати, що в разі спадкування за заповітом малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова або вдівець та непрацездатні батьки спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них при спадкуванні за законом, так звана обов'язкова частка.

Відповідно до статті 1225 ЦК України право власності на земельну ділянку переходить до спадкоємців за загальними правилами спадкування (зі збереженням його цільового призначення) при підтвердженні цього права спадкодавця державним актом на право власності на землю або іншим правовстановлюючим документом.

У порядку спадкування можуть передаватися також право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), право користування чужим майном (сервітут). До складу спадщини також входить право на земельний пай.

Земельний пай — це умовна частка землі, визначена в результаті поділу земель, переданих у колективну власність, серед членів сільськогосподарського підприємства, закріплена за конкретною особою. Право на земельний пай засвідчується сертифікатом.

Однак, виникають ситуації, коли спадкодавець мав право на земельну частку (пай), але за життя не оформив сертифіката, був помилково не включений або безпідставно виключений зі списку, прикладеного до державного акта на право колективної власності на землю відповідного колективного с/г підприємства. У таких випадках, право спадкоємців на земельну частку (пай) може бути встановлено в судовому порядку. Пам'ятайте, що на юридичному ресурсі «Протокол» Ви можете знайти юриста, який підготує відповідну позовну заяву.

Користуйтеся консультацією: Що таке земельний пай, його оренда та порядок виділення на місцевості

Як оформити спадщину на земельну ділянку

Як оформити спадщину - юридична консультація

Така заява подається особисто нотаріусу за місцем відкриття спадщини, державному чи приватному, вибір за Вами. Місцем відкриття спадщини вважається останнє місце проживання померлого.

Якщо таке місце проживання невідоме, місцем відкриття спадщини є місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини.

Важливо, в разі неприйняття спадщини в межах певного терміну спадкоємці вважаються такими, які не прийняли її. Відновити даний термін можливо, але з письмової згоди спадкоємців, які прийняли спадщину, або через суд, якщо останній визнає причини пропуску строку поважними.

Пам'ятайте, що на юридичному ресурсі «Протокол» Ви легко знайдете юриста, який швидко, якісно і недорого допоможе скласти спадкоємцю позов про продовження терміну вступу в спадщину.

Однак, варто зазначити, якщо спадкоємець проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, він вважається таким, що прийняв спадщину, в незалежності від того подав він нотаріусу заяву чи ні. Такий спадкоємець має право відмовитися від спадщини, подавши нотаріусу відповідну заяву. Термін на подачу такої заяви встановлений в 6 місяців.

Користуйтеся консультацією: Що таке відумерла спадщина, або доля «нічийних » земель

Оцінка земельної ділянки для спадщини

Оподаткування доходу, отриманого платником податку на доходи фізичних осіб в результаті прийняття ним майна в спадок здійснюється в порядку, встановленому статтею 174 Податкового кодексу України.

Якщо спадщина отримана від члена сім'ї першого та другого ступеня споріднення (ступінь споріднення збігається з черговістю спадкування за законом, зазначеною вище), вартість успадкованої власності оподатковується за нульовою ставкою податку.

Якщо спадщина отримана від інших осіб, податок на доходи фізичних осіб встановлено за ставкою 5% від вартості успадкованого майна.

Якщо майно успадковує фізична особа від нерезидента або спадщина виходить нерезидентом, то вартість об'єкта спадщини підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18%.

Навіть якщо такий нерезидент вважається членом сім'ї першого та другого ступеня споріднення.

Крім того, такі спадкоємці повинні сплатити військовий збір, який становить 1,5% від вартості успадкованого майна. І знову, виняток передбачено для осіб, які отримали спадщину, яка оподатковується за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб.

 1. Важливо знати!
 2. Саме на спадкоємців покладено відповідальність за сплату податку на доходи фізичних осіб.
 3. Щоб встановити скільки коштує земельна ділянка, отримана в спадок, проводиться її грошова оцінка.
 4. Закон України «Про оцінку земель» встановив кілька видів грошової оцінки земельних ділянок, а саме нормативну і експертну.

Для оподаткування доходу, отриманого внаслідок прийняття у спадщину земельної ділянки використовується його нормативна грошова оцінка. Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються як витяг з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель.

 • У виняткових випадках, коли нормативна грошова оцінка земельної ділянки, що передається у спадок, не проведена і отримання виписки з технічної документації про нормативну грошову оцінку землі неможливе, що підтверджується відповідним документом, нотаріус може зажадати проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.
 • Підсумуємо — оцінка земельних ділянок не здійснюється при спадкуванні спадкоємцями першої і другої черги, як у разі спадкування за законом, так і випадку спадкування за заповітом, і за правом представлення, а також випадків спадкування власності, вартість якої оподатковується за нульовою ставкою.
 • Користуйтеся консультацією: Чи можуть спадкоємці самостійно поділити спадщину між собою?

Необхідні документи для оформлення спадщини на земельну ділянку

 • Документ, що засвідчує право власності спадкодавця на земельну ділянку (наприклад, державний акт на землю або виписка з Державного реєстру прав на нерухоме майно) і / або пай (сертифікат на право на земельну частку (пай) єдиного зразка);
 • Свідоцтво про смерть спадкодавця;
 • Паспорт особи, яка отримує спадок і її ідентифікаційний код;
 • Заповіт або документи, які є доказом родинних відносин із спадкодавцем;
 • Документи, що підтверджують місце відкриття спадщини. Наприклад, таким документом може бути довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування. У 2020, отримання такої довідки є адміністративною послугою, більш того, безкоштовною.

Як оформити спадщину - юридична консультація

Закон України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» встановив, що право на пай також може засвідчувати свідоцтво про право на спадщину.

Але спадкоємець має також можливість виділити земельну ділянку в натурі і оформити на неї право приватної власності.

Підставами для виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) є рішення відповідної сільської, селищної, міської ради. Процес прийняття такого рішення починається з заяви зацікавленої особи.

Земельна частка (пай) виділяється її власнику в натурі (на місцевості), як правило, однією земельною ділянкою. За бажанням власника земельної частки (паю) йому можуть бути виділені в натурі (на місцевості) дві земельні ділянки з різним складом сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті або пасовища).

 1. Також відзначимо, що встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) здійснюється на підставі проектів землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв), технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель або технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
 2. Саме така документація є підставою для реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі та присвоєння їй кадастрового номера.
 3. Відзначимо, що реєстрація права власності на земельну ділянку у спадок можлива тільки, якщо земельний пай виділений в натурі і йому присвоєно кадастровий номер.

На сьогодні реєстрація прав власності являє собою внесення даних до Державного реєстру речових прав. Для цього необхідно звернутися до місцевого Центр надання адміністративних послуг або до нотаріуса.

Загальний термін розгляду поданих державному реєстратору документів становить 5 робочих днів. Результатом цього кроку є витяг з вищевказаного реєстру. Зазначений строк розгляду державним реєстратором документів можна скоротити до двох днів, 24 та 2:00 годин. Правда за швидкість доведеться заплатити більше.

Читайте также:  Divorce without presence

Користуйтеся консультацією: Проблеми, що виникають при оформленні спадщини на земельну ділянку

Важливо!

У разі, якщо до 01.01.

2025 власник незатребуваної земельної частки (паю) або особа, яка отримала земельний пай у спадок не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від отримання земельної ділянки.

Незатребуваною є земельна частка (пай), на яку ніхто не отримав документа, що посвідчує право на неї, або земельна частка (пай), право на яку посвідчено відповідно до законодавства, але яка не була виділена в натурі (на місцевості).

Підсумовуючи зазначимо, спадкування на земельний пай здійснюється в загальному порядку, але важливо не тільки вступити в спадок на землю, а й домогтися виділення земельної ділянки в натурі. Пам'ятайте, що на юридичному ресурсі «Протокол» Ви можете знайти юриста професіонала, який відповість на будь-які питання з приводу оформлення спадщини на земельну ділянку.

Автор консультації: Марія Дунай

Джерело: Юридичний портал Протокол

Як оформити спадщину в Україні і успадкувати за законом квартиру, будинок, землю

Правила оформлення спадщини на нерухомість в Україні зазнали змін

Як оформити спадщину - юридична консультація

Поради, як оформити спадщину в Україні і успадкувати за законом квартиру, будинок, землю

Юрист докладно розповів порталу столичної нерухомості 100realty.ua, як оформити спадщину в Україні і успадкувати квартиру, будинок, землю та іншу нерухомість.

Експерт по праву пояснив ряд ключових моментів з оформлення спадщини за законом України:

 • як вступити в спадщину за законом,
 • яка черговість спадкування;
 • як вступити в спадщину за заповітом;
 • пропущено термін вступу в спадщину – що робити;
 • скільки платити при вступі у спадок і чи потрібно проводити оцінку нерухомості при спадкуванні;
 • нововведення в законах при вступі у спадок в Україні.

Далі ми наводимо роз'яснення, як оформити спадщину в Україні в 2019 році.

Як вступити в спадщину за законом

Як оформити спадщину - юридична консультація

В який термін необхідно надати документи

Спадщина відкривається після смерті людини або оголошення її померлою. Місце відкриття спадщини – останнє місце проживання померлого. Якщо точне місце проживання спадкодавця невідоме, то спадщина відкривається за місцезнаходженням нерухомого майна або основної його частини.

Стаття по темі: Зміни законодавства в сфері нерухомості: що треба знати для укладання угоди купівлі-продажу в Україні

Протягом 6 місяців після відкриття спадщини спадкоємці повинні надати нотаріусу такі документи:

 • що підтверджують родинні зв'язки (зокрема, свідоцтво про народження);
 • підтверджують факт смерті спадкодавця (свідоцтво про смерть та довідка про причини смерті);
 • документи про право власності на об'єкти нерухомості, які входять до складу спадщини;
 • засвідчують особу спадкоємців (паспорт та ІПН);
 • при необхідності оцінку спадкового майна (якщо виникають податки);
 • заяву про прийняття спадщини.

Термін вступу в спадщину на нерухомість пропущений – що робити?

Якщо спадкоємець протягом строку 6 місяців не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається не прийняв її.

За письмовою згодою спадкоємців, які прийняли спадщину, спадкоємець, який пропустив строк, може подати заяву про прийняття спадщини нотаріусу (в сель ской місцевості – уповноваженому на це посадовій особі органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини).

За позовом спадкоємця, який пропустив строк з поважних причин (не знав про смерть, чи не перебував за межами України і т.п.), суд може визначити йому додатковий строк для подання ним заяви про прийняття спадщини.

Стаття по темі: Податок на нерухомість в 2019 році: скільки і кому платити

Які черги спадкування

Перша черга спадкоємців за законом

В першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця (в тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті), той з подружжя, який його пережив, батьки.

Друга черга спадкоємців за законом

Друга черга спадкоємців за законом – це рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері.

Третя черга спадкоємців за законом

У третю чергу право на спадщину за законом мають рідні дядько та тітка спадкодавця.

Четверта черга спадкоємців за законом

У четверту чергу право на спадкування за законом мають особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до часу відкриття спадщини.

Стаття по темі: Реєстрація місця проживання в Україні за новими правилами: як впливає на ринок нерухомості

П'ята черга спадкоємців за законом

 1. У п'яту чергу право на спадкування за законом мають інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно, причому родичі ближчого ступеня споріднення усувають від права спадкування родичів подальшого ступеня споріднення. Ступінь споріднення визначається числом народжень, що віддаляють родича від спадкодавця.

  Народження самого спадкодавця не входить до цього числа.

 2. У п'яту чергу право на спадкування за законом одержують утриманці спадкодавця, які не були членами його сім'ї.

  Утриманцем вважається неповнолітня або непрацездатна особа, яка не була членом сім'ї спадкодавця, але не менше п'яти років отримувала від нього матеріальну допомогу, яка була для неї єдиним або основним джерелом засобів до існування.

Як вступити в спадщину за заповітом

Щоб вступити в спадщину за заповітом необхідно подати наступний пакет документів:

 • свідоцтво про смерть та довідка про причини смерті;
 • документи про право власності на об'єкти нерухомості, які входять до складу спадщини;
 • засвідчують особу спадкоємців (паспорт та ІПН);
 • при необхідності оцінку спадкового майна (якщо виникають податки);
 • заяву про прийняття спадщини;
 • заповіт.

Хто має право на отримання в спадщину квартири, будинки і землі, крім людей, зазначених в заповіті

 1. Малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатні вдова (вдівець) та непрацездатні батьки отримують половину спадщини, незалежно від змісту заповіту, яка належала б кожному з них при спадкуванні за законом (обов'язкова частка).

  Розмір обов'язкової частки у спадщині може бути зменшений судом з урахуванням відносин між цими спадкоємцями та спадкодавцем, а також інших обставин, що мають істотне значення.

 2. До обов'язкової частки у спадщині зараховується вартість речей звичайної домашньої обстановки та вжитку, вартість заповідального відказу, встановленого на користь особи, яка має право на обов'язкову частку, а також вартість інших речей та майнових прав, які перейшли до неї як до спадкоємця.

 3. Будь-які обмеження та обтяження, встановлені у заповіті для спадкоємця, який має право на обов'язкову частку у спадщині, дійсні лише щодо тієї частини спадщини, яка перевищує його обов'язкову частку.

Як платежі та витрати на оформлення спадщини в Україні

При вступі у спадок, якщо виникли зобов'язання зі сплати податку на доходи фізичних осіб, спадкоємець платить в розмірі 5% від ринкової вартості нерухомості. Спадкоємець-нерезидент України оплачує податок за ставкою 18%. Оплата військового збору 1,5% обов'язкова в обох випадках.

За видачу свідоцтва на спадщину необхідно сплатити держмито – 2 неоподатковувані мінімуми доходів громадян (на сьогодні це 34 грн). Послуги нотаріуса оплачуються за його тарифами.

Стаття по темі: Що змінилося з 1 січня 2019 року в Україні – всі нововведення законодавства

Згідно з останніми змінами в законодавстві від сплати податків при оформленні спадщини в Україні звільнені спадкоємці другої черги.

Оцінка нерухомості при вступі у спадок

Оцінка потрібна, якщо спадкоємцем є нерезидент, а також в разі якщо спадкоємець не відноситься до першої або другої черги спадкоємців за законом.

Юридична консультація

1 липня 2015 року набрав чинності Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», відповідно до якого мешканці багатоквартирного будинку мають створити ОСББ (об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) або підтримати рішення про обслуговування свого будинку самостійно, чи вийняти компанію, що буде обслуговувати будинок (управителя). Якщо цього не відбудеться протягом найближчого часу,  місцева влада має право призначити на конкурсній основі управителя самостійно.Хочу також нагадати, що відповідно до статті 4 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку»,  ОСББ створюється для забезпечення і захисту прав його членів та дотримання їхніх обов'язків, належного утримання та використання неподільного і загального майна, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та статутними документами.Основна діяльність об'єднання полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав власників приміщень на володіння та користування спільним майном членів об'єднання, належне утримання будинку та прибудинкової території, сприяння мешканцям будинку в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов'язань, пов'язаних із діяльністю об'єднання, яке, керуючись буквою Закону, є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між своїми членами.Відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», управителем багатоквартирного будинку може бути  фізична особа-підприємець або юридична особа — суб'єкт підприємницької діяльності, яка за договором із співвласниками забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належні умови проживання і задоволення господарсько-побутових потреб.Таким чином, основна відмінність ОСББ від Управителя полягає в меті їх діяльності:- ОСББ — це організація самих мешканців, що сприяє реалізації, забезпечує та захищає права співвласників та не переслідує мету отримання прибутку, а

 • — управитель — це підприємець, метою його діяльності  є отримання прибутку за рахунок мешканців будинку.
 • Юрист Крюківщинської сільської ради Євген Ломінський

 

23 липня президент України підписав закон про часткову мобілізацію, який напередодні ухвалили депутати Верховної Ради. Дана мобілізація стосується військовозобов`язаних запасу у віці від 18 років до граничного віку перебування в запасі рядового та офіцерського складу: чоловіки від 18 до 60 років — рядовий і сержантський склад; до 55-65 років — офіцерський склад.

Того ж дня, коли був підписаний закон про часткову мобілізацію, президент підписав і указ, згідно з яким не підлягають призову студенти та аспіранти денної форми навчання. Людей, які не мають військової підготовки, або не підпадають під шкалу військовозобов’язаних, забиратимуть в останню чергу, тобто при повній мобілізації.

Також не підлягають призову за Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» народні депутати, військовослужбовці, заброньовані органами державної влади на період мобілізації, чоловіки визнані тимчасово непридатними для військової служби за станом здоров`я – на строк до шести місяців, чоловіки, на утриманні яких перебувають п`ятеро і більше дітей до 16 років, жінки, на утриманні яких перебувають діти до 16 років, зайняті постійним доглядом за особою, якщо більше ніхто не може забезпечити догляд.

 

До виборів Президента України залишилися лічені тижні. А відтак у громадян, які, приміром, не були включені до списків виборців під час попереднього волевиявлення, виникає запитання, як попередити таку ситуацію під час голосування 25 травня.

Відтак журналісти нашого видання звернулися до юриста Крюківщинської сільської ради, голови Координаційної ради молодих юристів району Євгена Ломінського за роз’ясненнями щодо порядку внесення уточнень до реєстру виборців.

Як ділиться спадок в Україні — Юридична компанія ENTIRE

Попри те, що питання, як ділиться спадок в Україні, врегульовано законодавчо, є значна кількість ситуацій та обставин, які впливають на розділ майнових прав спадкоємцями.

Скористатися можливістю успадкування дозволено:

 1. Згідно із заповітом;
 2. На законних підставах спорідненості;
 3. Через суд.

Про те, як ділиться спадок, якщо немає заповіту, детально описано в Цивільному кодексі України, але є способи оскарження даних норм індивідуально, в порядку судового розгляду.

Як ділиться спадщина між спадкоємцями першої черги?

Як ділиться спадщина між спадкоємцями першої черги, викладено в статті 1261 ЦК України: спочатку право на володіння активами мають діти померлого, його друга половина, а також мати та батько.

Особливість законодавчих норм, як ділиться спадщина між дітьми, полягає в тому, що однакові права мають як усиновлені спадкоємці, так і малюки, вагітність якими настала за життя спадкодавця, але народилися вони після його смерті.

Основне правило, як ділиться спадок після смерті чоловіка між дружиною і дітьми, – це рівні частини для родичів першої категорії. Якщо чада не досягнули повноліття, у них немає можливості на вказаний момент стати правонаступником, тоді оформленням документів займається їх представник, визначений законом, – другий із батьків або опікун.

Порядок того, як ділиться спадщина між спадкоємцями першої черги, передбачає захист майнових прав осіб, що потребували допомоги й отримували стабільну фінансову підтримку від покійного.

Дана категорія громадян повинна мати визнану недієздатність: якщо можна довести будь-які родинні зв'язки, стати правонаступником спадкового майна нарівні з другою половиною і дітьми спадкодавця, може особистість, що проживала окремо, але не менше одного року отримувала матеріальну підтримку від померлого.

Другий випадок, який змінить порядок того, як ділиться спадок після смерті чоловіка між дружиною і дітьми при наявності будь-кого на утриманні, – можливість визнати такою людину, яка не має родинних зв'язків з померлим. Основні умови включення її в список спадкоємців першої черги, – надання померлим стабільної матеріальної підтримки непрацездатному протягом 12 місяців, а також проживання разом на квадратних метрах спадкодавця.

Якщо інших правонаступників немає, особистість, що знаходиться на утриманні, може стати власником активів самостійно: суд прирівняє громадянина до офіційних спадкоємців.

В даному варіанті описаний порядок того, як ділиться спадок, якщо немає заповіту, і рідні успадковують згідно з родинними зв'язками, в порядку кровної близькості. Але при наявності нотаріально завіреного розпорядження спадкодавця, має значення лише його волевиявлення.

Необов'язково спадкоємцями стануть родичі, адже майнові частки будуть визначені змістом заповіту.

Але порядок того, як ділиться спадок, якщо є заповіт, може змінити лише судове рішення: в окремих випадках правонаступники можуть довести, що документ підписаний під тиском, при загостренні психічного захворювання і т.д.

Як ділиться спадок, якщо немає заповіту: порядок черговості

Велика кількість споріднених зв'язків, вибування рідних з порядку черговості, а також нюанси в законодавстві часто стають причиною того, що у потенційних спадкоємців з'являються сумніви чи розбіжності щодо їх частини та як ділиться спадок, якщо немає заповіту. Серед найбільш поширених питань, як будуть розділені майнові права для:

 • подружжя та дітей від попереднього шлюбу. Ситуацію можна співвіднести зі статтею 1261 ЦК України, як ділиться спадщина між спадкоємцями першої черги, тому вони приймають активи в однакових частинах. Але це актуально лише в разі, якщо потенційних спадкоємців не всиновила інша людина, а з дружиною (чоловіком) відносини були оформлені офіційно. Важливий нюанс, як ділити спадщину без заповіту: його можна оскаржити, коли дорослі діти не надавали допомоги недієздатному батькові, порушили закон зі шкодою для його інтересів та ін.;
 • дітей від першого і другого шлюбу. Вони належать до першої черговості спадкування, що визначає рівноцінні права на майно. Але якщо діти повнолітні, а батько був непрацездатним, питання, як ділиться спадщину між дітьми від різних шлюбів, може бути врегульовано в суді. Спадкоємець, який опікувався батьком, здатний довести відсутність допомоги від інших дітей;
 • дітей і онуків. Діти належать до першої черговості отримання спадщини, а вже їх чада – до другої. Тому те, як ділиться спадщина між дітьми та внуками згідно із законодавством, буде вирішено на користь дітей. Але вони можуть проявити ініціативу, щоб онуки отримали певні активи їх спадщини.

Дізнаючись, як ділиться спадщина між дружиною і дітьми, важливо акцентувати, що при розірванні відносин колишня друга половина втрачає право успадкування, як і при визнанні шлюбу недійсним. Але це не стосується дітей, як рідних, так і усиновлених: спадок дістається їм порівну.

Законодавством України передбачена і така особливість, як фактичне прийняття права спадщини. Дана норма суттєво змінює правила, як ділити спадщину, якщо немає заповіту.

Наприклад, цивільна дружина, яка не менше п'яти років вела загальний побут зі спадкодавцем, і при цьому не відмовилася в письмовій формі від спадщини, може вважатися такою, що погодилась на її прийняття.

У загиблого можуть бути близькі тіснішої спорідненості, які не знали про факт відкриття спадкової справи, але їм доведеться доводити своє право на власність вже порядку судового процесу.

Ускладнити процедуру того, як ділиться спадок, якщо немає заповіту, може факт спільного права майнової власності померлого з одним зі спадкоємців. Якщо є інші претенденти на рухомий або нерухомий актив спадщини, що неможливо розділити, співвласнику доведеться виплатити їм грошові компенсації, або ж провести продаж майна, при нестачі фінансів для виплати іншим спадкоємцям.

Допомога юридичної фірми «ENTIRE»

Якщо є обґрунтування для оскарження заповіту, або ж необхідно поділити спадщину за законом між близькими родичами, допомога досвідченого адвоката при розділі не буде зайвою: адже саме вчинки рідних людей можуть стати причиною стресу, безсонних ночей, відсутності бажання і сил відстоювати свої права. Юрист не просто підкаже, як ділиться спадок, якщо немає заповіту, а й дозволить поглянути на ситуацію без емоцій, як на юридичний факт, що вже сформувався.

Вступ у володіння спадщиною – тривалий процес, що найчастіше ускладнений наявністю спільної власності, кредитними зобов'язаннями, іпотекою, спірними активами та т.і.

Консультація фахівця в галузі права, як ділиться спадок без заповіту, дозволить заздалегідь дізнатися перспективи при розділі майна, а також послідовність процедури і її тривалість.

Наша компанія надає послуги в будь-якому обсязі: клієнт оплачує лише фактично виконану роботу. Тому можна домовитися про часткову юридичну підтримку, або ж повністю довірити адвокату вирішення всіх процедурних питань, підготовку пакета документів, спілкування з родичами та т.і.

Щоб отримати актуальну інформацію, як ділиться спадок в Україні, або ж дізнатися відповіді на індивідуальні питання своєї ситуації, варто звернутися за безкоштовною півгодинною консультацією юристів компанії «ENTIRE».

Спадщина в Україні. Юридичні консультації

Допомога з вступом у спадщину На основі 200 відгуків в Google Партнер, Лисенко Д.Ю., Василь Кисиль і партнери … висловлюємо Вам свою повагу і вдячність за плідну співпрацю…. робота у спільних проектах дала змогу пересвідчитись у вашій високій професійній майстерності Головний офтальмолог України, Оксана Вітовська, Громадська спілка «Всеукраїнський альянс офтальмологів» висловлюємо щиру подяку коллективу юридичної компанії «Правова допомога» та особисто Гурлову В. за професіоналізм і цілеспрямованість в роботі. Генеральний директор Сташкевич І.Є., ТОВ «Торгова фірма «РУДЬ» Хочемо зазначити, що в особі компанії «Правова допомога» ми знайшли надійного партнера з юридичного обслуговування і можемо рекомендувати її як команду кваліфікованих фахівців Генеральний директор Логвиненко І. В., ТОВ «Авіакомпанія БРАВО» Товариство з обмеженою відповідальністю «Авіакомпанія Браво» висловлює подяку за співпрацю Юридичній компанії «Правова допомога» за якісне та оперативне надання юридичних послуг. Президент АСБУ Тедеєв Е.С., Асоціація спортивної боротьби України Асоціація спортивної боротьби України щиро дякує колективу юридичної компанії «Правова допомога» за взаємовигідне співробітництво… Генеральний директор Скибінський В., Йокогава Електрик Україна Лтд. Йокогава Електрик Україна Лтд. може рекомендувати Володимира Гурлова та його команду як надійного юридичного партнера в Україні для іноземного бізнесу… Керівник Л.І. Червонюк, ТОВ «Віталюкс» Компанія Віталюкс високо цінує результати співпраці з ЮК «Правова допомога», і, грунтуючись на власному досвіді, готова рекомендувати її зацікавленим особам… G. Zeynep Kucuk, SANOVEL ILAC SAN. ve TIC. A.S. Допомогли з ліквідацією іноземного представництва в Україні

 • проводимо юридичний аналіз ситуації Клієнта щодо його вступу в спадщину;
 • надаємо практичні рекомендації, як краще вчинити в тому чи іншому випадку, в тому числі, коли у спадок дісталося не лише майно, але й борги спадкодавця;
 • організовуємо зустріч у нотаріуса для вступу в спадщину (якщо немає заповіту та спадщина ще не відкрита іншим нотаріусом);
 • надаємо юридичні консультації щодо складання заповітів;
 • можемо рекомендувати нотаріуса та організувати нотаріальне посвідчення заповіту.

Документ, який посвідчує Вашу особу Документи про родинні зв’язки зі спадкодавцем (у разі отримання спадщини) Документи про право власності на майно (якщо бажаєте скласти заповіт)

У разі отримання спадку обов’язково знадобиться свідоцтво про смерть спадкодавця. Проте якщо спадкоємців декілька та є спірні питання, воно може опинитися на руках лише у когось одного. Наприклад, у того, хто проживав зі спадкодавцем.

У разі необхідності доведення споріднення зі спадкодавцем чи виникненні інших спірних питань, в ході роботи можуть знадобитися й інші документи.

 • Аналіз ситуації Клієнта
 • Надання консультації щодо оподаткування в Україні: при наявності заповіту, при відсутності заповіту, в залежності від ступеня спорідненості, в залежності від громадянства та тривалого проживання за кордоном
 • Підбір оптимального алгоритму дій для Клієнта в його ситуації — прорахунок ризиків та варіанти кроків, які Клієнт може здійснити самостійно
 • Глибокий аналіз ситуації та документів на майно спадкодавця
 • Організація оцінки майна спадкодавця
 • Надання розширеного письмового висновку за результатами вивчення документів 
 • Підрахунок вартості вступу в спадщину, включаючи оподаткування
 • Консультування щодо особливостей заповіту та що робити, якщо заповіт вже складено
 • Консультування щодо особливостей договору довічного утримання та спадкового договору
 • Консультування як краще передати майно нащадкам (або не нащадкам): через заповіт чи в інший спосіб
 • Допомога в оформленні заповіту/договору довічного утримання/спадкового договору
 • Аналіз ситуації Клієнта та надання консультації щодо можливих дій
 • Отримання ідентифікаційного (податкового) коду в Україні (в разі необхідності)
 • Організація відкриття спадщини у нотаріуса (при відсутності заповіту)
 • Організація оцінки майна
 • Супровід вступу в спадщину
 • Аналіз ситуації та надання консультації щодо можливих ризиків
 • Складання позовної заяви або підготовка до захисту в суді щодо спадку
 • Представлення інтересів в суді
 • Встановлення родинного зв'язку через суд та надання професійного юридичного захисту в суді в справі про спадкування
 • Аналіз ситуації та надання консультації
 • Отримання ідентифікаційного (податкового) коду в Україні (в разі необхідності)
 • Супроводження владнання з банком кредитних питань
 • Допомога укладання договору купівлі-продажу нерухомого майна з переходом до покупця обов'язку сплати боргу за комунальні послуги

Якщо Ви отримали спадщину в Україні або хочете залишити майно в Україні іноземцю, але не знаєте, як правильно це зробити – звертайтеся до наших фахівців за вступною консультацією. На такий консультації Ви дізнаєтесь:

 • Скільки часу займає оформлення спадщини в Україні;
 • Скільки коштує послуга;
 • Які етапи потрібно пройти для оформлення спадщини в Україні.

При більш глибокому аналізі юристи нашої компанії проведуть детальну оцінку Вашої ситуації та допоможуть знайти відповіді на всі питання про спадкування в Україні іноземцем. Спеціаліст:

 • Прорахує переваги та ризики декількох варіантів і запропонує Вам оптимальний;
 • Прояснить всі нюанси та розповість, як обійти «підводні камені»;
 • Детально опише алгоритм дій, проходження якого забезпечить досягнення Вашої мети.

Консультація з оформлення спадщини в Україні іноземцем – це прекрасна можливість отримати рекомендації, які будуть корисні саме у Вашій ситуації, а не просто формальні відповіді. Плюс також у тому, що наші юристи консультують Клієнтів онлайн – наприклад, через Zoom або Skype, завдяки чому Вам не потрібно їхати в Україну.

Вартість послуг по юридичної консультації починається від 200 USD. Якщо ж Ви замовите у нас послугу по оформленню спадщини в Україні, ця сума буде включена в її ціну.

Спочатку аналізуються наявні у Клієнта документи (а також враховується їх відсутність), проводиться оцінка часу, необхідного для вирішення питання Клієнта, і лише потім озвучується цифра. Але в будь-якому випадку це відбувається ще до початку співпраці.

Строк підготовки правової експертизи залежить від складності ситуації, але в середньому займає 1-2 робочих дні.

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму:

У спадкових справах важливо правильно встановити, до якої черги спадкування Ви відноситесь. Наприклад, попри розповсюджений міф, що онуки мають беззастережне право на спадщину, вони належать аж до 5-ї черги спадкування. Тоді як цивільна дружина/чоловік спадкодавця – до 4-ї.

Які права на спадок має цивільна дружина?

Цивільна дружина підпадає під критерій четвертої черги спадкування, визначеної статтею 1264 ЦК: особа, що не менше п’яти років до відкриття спадщини проживала зі спадкодавцем однією сім’єю. Вона має право на спадок лише у випадку, якщо відсутні особи із попередніх трьох черг.

Чи можна обійти заповіт і чи є сенс його оскаржувати?

Цивільним кодексом встановлено, що спадкодавець може розпорядитися своїм майном будь-яким чином, в тому числі – позбавити права на спадок всіх своїх спадкоємців за законом і заповісти все особі/особам, з ким немає взагалі родинних зв’язків. Це є правом спадкодавця, яке оскаржувати, в принципі, немає сенсу. Проте є виключення: є коло осіб, яких не можна позбавити права на спадок. В їх випадку є сенс відстоювати свої права в суді.

Питання, пов'язані з вступом у спадщину в Україні, є актуальними для великої кількості іноземців.Як би ми всі не засмучувалися при втраті близьких, але цей факт породжує певні правові наслідки, основний з яких — право на спадщину.

На перший погляд, це дуже проста процедура, яка не викликає маси питань. Але практика свідчить про існування моментів, розуміння і правильне використання яких допомагає в повному обсязі реалізувати та захистити свої спадкові права.

Крім того, правильно оформлене набуття спадщини захистить Вас від можливих негативних варіантів розвитку подій.

Важливо! При отриманні спадщини виникає питання з податку на спадщину в Україну. Саме тому для оформлення спадщини необхідно задіяти фахівця не тільки в галузі цивільного права, а й податкового.

 • Детальне та комплексне опрацювання всіх нюансів пов'язаних з реалізацією права на отримання спадщини в Україні дозволяє нам якісно задовольняти потреби Клієнтів.
 • Якщо Вам потрібно оформити спадщину в Україні — звертайтеся до нас!
Ссылка на основную публикацию