Як швидко стягнути аліменти за місяць

Я розірвала шлюб з чоловіком. Постало питання про сплату аліментів на нашого сина, оскільки колишній чоловік працює та проживає в іншій країні.

Є відповідне рішення суду, винесене на території України.

Чи існує порядок стягнення аліментів в даному випадку за кордоном? Відповідає Анастасія Кушнір, головний спеціаліст Первомайського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Як швидко стягнути аліменти за місяць

Наразі  Україна є учасницею ряду двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів, які дозволяють вирішувати питання стягнення аліментів.Україна ратифікувала Конвенцію про стягнення аліментів за кордоном. Процедура стягнення аліментів за названою Конвенцією визначена Інструкцією про виконання в Україні Конвенції про стягнення аліментів за кордоном.

Отже, для того, щоб стягнути аліменти з особи, яка проживає за кордоном, громадяни України мають два шляхи:

 1. Звернутися до компетентного органу іноземної країни, де проживає боржник, із клопотанням про визнання та надання дозволу на виконання рішення суду України про стягнення аліментів (якщо питання стягнення аліментів вирішувалося в України і є рішення суду).
 2. Звернутися до компетентного органу іноземної країни, де проживає боржник із заявою про встановлення рішення щодо аліментів.

В даному випадку є рішення суду України про стягнення аліментів, тому необхідно звернутися з клопотанням вам, як стягувачу, про визнання і виконання  рішення суду України про стягнення аліментів, адресоване компетентному органу (суду) іноземної держави. Клопотання повинно містити:

 • повне ім’я відповідача (боржника), дату народження, громадянство та, наскільки це відомо позивачу (стягувачу), його адресу протягом останніх п’яти років, рід занять і місце роботи і, по можливості, фотокартку;
 • наявні відомості про фінансові та сімейні обставини боржника, у тому числі інформація про належне йому майно;
 • будь-яка інша інформація, що може сприяти встановленню місцезнаходження боржника чи виконанню клопотання, або яка визначена відповідною договірною стороною як необхідна.

До клопотання додаються належним чином оформлені судом, що виніс рішення, такі документи:

 • копія судового рішення;
 • довідка про те, що рішення набрало законної сили;
 • довідка про часткове виконання або невиконання рішення на території України;
 • довідка про те, що відповідач був належним чином повідомлений про день судового засідання, та копії документів, що це підтверджують, якщо відповідач не брав участі в судовому засіданні;
 • копія протоколу судового засідання (або журналу судового засідання), під час якого справу про стягнення аліментів було розглянуто по суті;
 • фотокартка стягувача.

Клопотання та документи, що до нього додаються, надаються українською мовою разом з перекладом на офіційну мову договірної сторони, на території якої пропонується здійснити визнання і виконання рішення. Клопотання надсилається до Міністерства юстиції України через територіальне управління юстиції.

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» спростив процедуру виплати аліментів для нерезидентів. Майте на увазі, що наразі аліменти від громадян інших держав в Україні не оподатковуються.

Рішення по даному питанню приймається протягом одного місяця від дня його надходження. Цей строк може становити більш ніж один місяць, якщо для звернення за кордон потрібно отримати додаткову інформацію або документи та вжити інших заходів для належного оформлення клопотання.

Клопотання повертається позивачу в разі, якщо воно не відповідає вимогам Конвенції та Інструкції, з роз’ясненням причин повернення. Про хід та результати розгляду клопотання про визнання і виконання рішення про стягнення аліментів Міністерство юстиції України письмово повідомляє позивача.

Документи, що направляються з України і складені українською мовою, мають бути перекладені на офіційну мову запитуваної Договірної держави або іншу мову, яку запитувана договірна держава визначила як прийнятну для всієї своєї території або тієї її частини, на якій проживає боржник.

На підставі конвенцій нотаріально завірений переклад не вимагається, достатньо, якщо переклад офіційно засвідчений перекладачем або бюро перекладів. Вимога консульської легалізації або засвідчення документів апостилем також не застосовується до документів відповідно до конвенцій.

Відповідно до умов Гаазької конвенції 2007 року, якщо переклад документів  на офіційну мову  запитуваної Договірної держави неможливо зробити  в Україні, вони можуть бути передані Міністерством юстиції України запитуваному центральному органу без перекладу або з перекладом англійською чи французькою мовою для організації перекладу у запитуваній договірній державі. Такий переклад здійснюється лише в разі узгодження із заявником (стягувачем) порядку і умов оплати ним витрат за такий переклад.

Стягнення аліментів: як правильно звернутися до суду

Сестра планує подати позов про стягнення аліментів (проживає з дитиною 6 років). Напишіть, будь ласка, список усіх документів, які потрібно подати до суду. Дякую.

 • Т. Будько
 • Як швидко стягнути аліменти за місяць
 • 1. Документ, що підтверджує походження дитини
 • Національне законодавство закріплює обов’язок обох батьків брати участь в утриманні дітей незалежно від того, чи перебували батьки у шлюбі між собою.

Отже, перший документ, який належить надати суду — це свідоцтво про народження дитини. Саме цей документ фіксує, хто є батьками дитини.

Крім того, можна надати копію паспорта заявника та обов’язково реєстраційний номер облікової картки платника податків (раніше цей документ носив назву ідентифікаційний номер). У заяві належить обов’язково вказати правильний ідентифікаційний номер платника аліментів, а за можливості — надати його копію.

Ця інформація вноситься до виконавчого документа і саме за ним виконавцем у подальшому здійснюється пошук активів платника аліментів та його заробітної плати. Якщо в особи відсутній відповідний номер, тоді вказують паспортні дані.

2. Документ, що підтверджує місце проживання дитини разом із заявником

Національне законодавство наділяє правом на стягнення аліментів того з батьків, з ким проживає дитина. У разі якщо дитина не проживає з батьками, то звернутися до суду може інший законний представник.

Наприклад, це може бути бабуся, яка встановила опіку над дитиною. Так само аліменти може стягувати відповідний інтернатний заклад або дитячий будинок сімейного типу, який виконує функцію опікуна щодо дитини.

Наголошу, що умовою стягнення аліментів є проживання дитини разом з особою, яка просить присудити їй аліменти. Якщо ця умова не дотримана, то відповідно в особи немає права на стягнення аліментів.

Отже, наступний документ, який необхідно надати суду, має підтверджувати факт проживання дитини разом із заявником. Це може бути довідка або акт від житлово-експлуатаційної організації, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, виконкому місцевої ради, будинкового комітету, служби у справах дітей тощо.

Якщо дитина проживає у прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу чи інтернатному закладі, то суду надається документ, який підтверджує такий статус дитини. Це зазвичай відповідний договір між виконкомом місцевої ради чи районною державною адміністрацією та прийомними батьками чи батьками-вихователями, а також рішення вказаних місцевих органів влади про розміщення дитини.

У разі, коли про стягнення аліментів звертається опікун дитини, то суду необхідно надати рішення виконкому місцевої ради чи районної державної адміністрації або ж рішення суду про встановлення над дитиною опіки та призначення заявника опікуном.

Особливу увагу звертаю на реєстрацію місця проживання дитини. Відповідно до положень Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання», реєстрація місця проживання здійснюється тільки за однією адресою.

У разі якщо особа проживає у двох і більше місцях, вона здійснює реєстрацію місця проживання за однією з цих адрес за власним вибором. За адресою зареєстрованого місця проживання з особою ведеться офіційне листування та вручення офіційної кореспонденції (ч. 10 ст. 6).

Тобто, національне законодавство чітко передбачає, що в особи може бути кілька місць проживання, а за зареєстрованим місцем проживання з особою здійснюється офіційна комунікація.

Більш того, вказаний закон встановлює певні особливості для здійснення реєстрації місця проживання дитини. За змістом частини 5 статті 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання» реєстрація місця проживання дитини за заявою одного з батьків здійснюється за згодою другого з батьків.

За таких обставин доволі часто дитина проживає разом з одним з батьків (наприклад, матір’ю), але зареєстрована за адресою другого з батьків (відповідно, батька). Така ситуація не є перешкодою для звернення до суду з вимогою про стягнення аліментів.

У цьому разі необхідно чітко вказати у заяві, що хоча дитина і зареєстрована за певною адресою, але фактично проживає разом із заявником, додавши докази такого спільного проживання.

3. Судовий збір

Відповідно до національного законодавства одержувач аліментів звільнений від сплати судового збору, незалежно від того, чи він звертається з заявою про видачу судового наказу, чи він пред’являє позов про стягнення аліментів. Натомість після вирішення справи суд присуджує стягнення судового збору з платника аліментів.

Тобто, суду не потрібно надавати квитанцію про сплату судового збору. Разом з тим, бажано чітко вказати у тексті заяви про те, що одержувач аліментів звільнений від сплати судового збору.

4. Суд, до якого необхідно звертатися з заявою чи позовом про стягнення аліментів

Насамперед зверну увагу, що правила вибору суду, який розглядатиме справу про стягнення аліментів, є однаковими для наказного та позовного провадження. Тобто, хоч би яким порядком вирішення справи бажав скористатися стягувач, саме він обиратиме суд, до якого має намір звернутися.

Національне процесуальне законодавство передбачає, що заява про видачу судового наказу або ж позовна заява про стягнення аліментів може бути пред’явлена до суду за місцем проживання платника аліментів або до суду за місцем проживання стягувача аліментів.

Безумовно, що стягувачу зручніше звертатися до суду за місцем свого проживання. Це дає змогу оперативніше отримувати документи від суду, з’ясовувати стан розгляду справи тощо. Однак моя особиста порада звертати увагу, де проживає платник аліментів. Зокрема якщо це велике місто, тоді ймовірність стягнути аліменти у більшому розмірі є вищою.

5. Порядок стягнення аліментів: наказне провадження

На сьогодні національне законодавство встановлює два порядки стягнення аліментів через суд. Перший можна назвати спрощеним, а другий передбачає звичний повноцінний судовий розгляд справи про стягнення аліментів. Перший називається стягнення аліментів у наказному провадженні, а другий — стягнення у позовному провадженні.

Можливість стягнення аліментів у наказному провадженні була надана громадянам у результаті першої реформи аліментного законодавства, до якої я був безпосередньо причетний. Раніше такого порядку не існувало, що ускладнювало процедуру стягнення аліментів і мало наслідком додаткове навантаження на суди.

Отже, суть стягнення аліментів у наказному провадженні полягає в тому, що суд не викликає стягувача та платника аліментів до суду, не відбувається судових засідань. Стягувач аліментів подає до суду відповідну заяву, до якої обов’язково додаються докази про наявність дитини та її проживання разом зі стягувачем (про них ішлося вище).

Далі суд, перевіривши надані документи, виносить судовий наказ, в якому вказує про стягнення аліментів на дитину чи дітей. На практиці між поданням заяви та видачею судового наказу стягувачу аліментів спливає від кількох днів до місяця щонайбільше. Це найшвидший спосіб стягнути аліменти.

Читайте также:  Позовна заява про визнання осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням та про зняття з реєстраційного обліку в квартирі

До того ж найдешевший з точки зору вартості послуг адвоката.

Однак за судовим наказом аліменти можна стягнути лише у чітко визначених розмірах.

Це може бути 50 % прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку, що на сьогодні становить трохи менше 1000 гривень, або ж частка від заробітку (доходу) платника аліментів, а саме: 1/4 — на одну дитину, 1/3 — на двох дітей, 1/2 на трьох і більше дітей.

При цьому закон встановлює межу максимального розміру аліментів, які можуть бути стягнуті на підставі судового наказу, а саме: 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку. Зверну увагу, що не суд, а саме одержувач аліментів обирає спосіб їхнього стягнення.

Особисто я раджу стягувати аліменти у частці від заробітку платника аліментів, оскільки на сьогодні в ст. 71 Закону України «Про виконавче провадження» чітко вказано, що мінімальний розмір аліментів у будь-якому разі 50 % прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.

Тобто, навіть якщо у платника аліментів буде дуже низька офіційна зарплата, то на дитину в будь-якому разі виконавець нараховуватиме аліменти виходячи з 50 % прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.

Іншими словами, у разі стягнення аліментів у частці від заробітку платника їхній розмір у гривнях може бути більшим за 50 % прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку (залежно від його офіційної зарплатні), але меншим вказаних 50 % у будь-якому разі не буде.

Закон встановлює випадки, коли стягувач аліментів не може звернутися до суду у наказному провадженні. Варто виділити відсутність у платника аліментів зареєстрованого місця проживання, а також наявність інших осіб, які вже стягують аліменти з такого платника. В таких випадках одержувач аліментів повинен звертатися до суду з позовною заявою, що передбачає більш тривалий розгляд справи.

Також варто звертатися до суду саме з позовом про стягнення аліментів у разі, якщо офіційна зарплата платника аліментів є високою та існує можливість отримати аліменти у розмірі вищому ніж 10 прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку. Крім того, у разі якщо платник аліментів проживає за межами України, то доцільно звертатися з позовною заявою, оскільки існує ризик невизнання судового наказу в іноземній державі.

Деякі суди вимагають у заявника надати документ, що підтверджує відсутність інших стягувачів аліментів (які в термінології закону визнаються заінтересованими особами, що означає неможливість видати судовий наказ).

У такому разі додатково необхідно надати довідку або відповідь на адвокатський запит чи інше звернення особи про відсутність інших стягувачів аліментів з такого платника. Цей документ можна отримати у органі ДВС за місцем проживання чи роботи платника аліментів.

Або ж можна додати роздруківки з інтернету з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень.

6. Порядок стягнення аліментів: позовне провадження

Насамперед моя порада звертатися до суду з позовною заявою про стягнення аліментів у випадках, коли особа не може їх стягнути на підставі судового наказу (приклади чого вказано вище) або ж у разі, коли стягувач аліментів хоче інший, зазвичай більший, розмір аліментів, ніж їх можна стягнути на підставі судового наказу. Наприклад, якщо на одну дитину стягувач бажає отримати 1/3 від заробітку платника або 2000 гривень, якщо аліменти стягуються у твердій грошовій сумі.

До речі, відповідно до статей 181, 183, 184 Сімейного кодексу України, аліменти можуть стягуватися у частці від заробітку платника або ж у твердій грошовій сумі, тобто чітко визначеній сумі у гривнях.

У науці та практиці це отримало назву «спосіб стягнення аліментів».

Відповідно у першому випадку розмір аліментів залежить від офіційної зарплати платника і може відрізнятися кожного місяця, тоді як у другому випадку ця сума є сталою.

Наголошу, що спосіб стягнення аліментів обирає саме стягувач, а не суд, як це було до внесення змін до законодавства. При виборі способу стягнення аліментів особисто я раджу враховувати місце роботи платника аліментів.

Якщо це державний службовець, працівник великого підприємства чи товариства з іноземними інвестиціями, які не практикують зарплат у конверті, тоді доцільно стягувати аліменти у частці від заробітку платника. Якщо ж платник офіційно отримує мінімальну зарплату, тоді необхідно замислитися про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі.

Наприклад, у м. Києві середній розмір присуджуваних у твердій грошовій сумі аліментів становить близько 3000 грн.

Зверну увагу, що навіть якщо платник аліментів не працює, то це не означає, що він не повинен сплачувати аліменти.

У разі якщо аліменти присуджено у частці від заробітку (доходу) платника аліментів, а він не працює чи втратив роботу, тоді виконавча служба буде нараховувати аліменти виходячи з середньої заробітної плати у відповідній області або м. Києві за місцем проживання такого платника аліментів.

Нове процесуальне законодавство України передбачає, що справа про стягнення аліментів у позовному провадженні за вибором судді може вирішуватися або ж у загальному порядку, або ж у спрощеному.

Так, загальний порядок передбачає проведення щонайменше двох судових засідань з викликом позивача та відповідача, поданням низки процесуальних документів кожною зі сторін тощо.

На практиці зазвичай такі справи не вирішуються швидко і можуть розглядатися навіть понад рік, особливо якщо платник аліментів вдасться до затягування справи.

Спрощений порядок вирішення справи про стягнення аліментів буває двох видів. Перший передбачає проведення щонайменше одного судового засідання з викликом сторін (одержувача та платника аліментів). Тоді як другий — здійснюється у письмовому провадженні, тобто без виклику сторін справи, лише на підставі поданих суду документів.

Національне законодавство передбачає, що така справа повинна бути розглянута судом упродовж трьох місяців. Однак на практиці досить часто такий розгляд справи займає набагато більше часу. Безумовно, що розгляд справи у письмовому провадженні є більш швидким, але в будь-якому разі це триваліша та складніша процедура, ніж отримання судового наказу про стягнення аліментів.

Якщо особа вирішила звертатися до суду з позовною заявою, тоді доцільно подбати про необхідну доказову базу. Насамперед треба зібрати докази про майновий стан платника аліментів.

Це можуть бути витяги з реєстру речових прав (щодо наявного у нього нерухомого майна), реєстру транспортних засобів (щодо наявних автомобілів), єдиного державного реєстру юридичних осіб (щодо товариств і підприємств, правами на які володіє платник аліментів, або щодо наявності у нього статусу фізичної особи — підприємця).

Водночас необхідно також продемонструвати суду витрати, які стягувач аліментів несе на утримання дитини. Йдеться передусім про чеки на продукти харчування, одяг, книжки та канцелярію для навчання дитини, квитанції за комунальні послуги тощо.

Власне, суду необхідно довести, що платник аліментів має можливість сплачувати більшу суму, а дитина потребує саме такої збільшеної підтримки з боку платника аліментів. Лише у разі доведення позивачем цих двох умов суд може присудити аліменти у більшій сумі.

Отже, питання стягнення аліментів не завжди є таким простим, як може здатися на перший погляд. Насамперед стягувачу необхідно визначитися, в якому порядку — наказному чи позовному — він хоче стягувати аліменти.

Обов’язковими документами для звернення до суду є відповідна заява (заява про видачу судового наказу або позовна заява), свідоцтво про народження дитини та документ, який підтверджує її місце проживання разом із заявником. У заяві про стягнення аліментів обов’язково належить вказати ідентифікаційний номер одержувача та платника аліментів.

Також можна додати копії паспортів одержувача та платника аліментів, свідоцтва про шлюб чи рішення суду про розірвання шлюбу.

У разі звернення до суду саме з позовною заявою про стягнення аліментів доцільно додати документи, що підтверджують майновий стан платника аліментів, та документи, що свідчать про розмір витрат на утримання дитини, які несе стягувач аліментів. Зрештою, вказані документи подаються у двох примірниках — один для суду, а інший — для платника аліментів.

Запитання можете надсилати на електронну адресу expert@ukcc.com.ua

Послуги

 • ЯК СТЯГНУТИ АЛІМЕНТИ САМОСТІЙНО
 • Процес стягнення аліментів починається зі звернення заявника до виконавчої служби, куди подається відповідний пакет документів, що підтверджує підстави для стягнення аліментних платежів.
 • Зазвичай стягувач стикається з безліччю проблем: не знанням законів, не знає, як правильно оформити і подати документи на стягнення аліментів через виконавчу службу, не знає алгоритм дій державного виконавця: що і коли повинен зробити виконавець для стягнення аліментів, як треба реагувати на бездіяльність виконавця.

Щоб стягнути аліменти самостійно, ми пропонуємо вам простий спосіб — скористатися зручною методичкою. Завдяки цьому матеріалу, ви зможете покрокове відстежувати дії державного виконавця щодо стягнення аліментів з боржника і швидко отримувати аліменти на банківський рахунок.

https://www.youtube.com/watch?v=nlWkle6wxTU\u0026list=PLTDqjpxerBZwbOxl5anJot2QnqEbTdD76

Методичка складена простою мовою і зрозуміла для застосування людині, яка не стикається з юриспруденцією.

Знання, які викладені в методичних рекомендаціях, дозволять Вам уникнути безліч помилок, які відбуваються при зверненні до виконавчої служби, збереже Ваш час та нерви і допоможе в отриманні аліментів.

Основні проблеми стягнення аліментів

 • Виконавець затягує відкриття виконавчого провадження, винесення і відправку постанови про відкриття виконавчого провадження.
 • Виконавець не проводить розрахунок заборгованості по аліментах так, як цього вимагає законодавство.
 • Виконавець не виносить постанову про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника.
 • Виконавець не вносить дані про боржника по аліментах до Єдиного реєстру боржників.
 • Виконавець не виносить постанову про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України і в право керування транспортними засобами.

Які вирішуються проблеми стягнення аліментів за допомогою наших методичних рекомендації

 1. З першого звернення в службу Ви зможете правильно виконати процесуальний порядок дій без допомоги фахівця щодо стягнення аліментів.
 2. Процес стягнення аліментів стане простим, так як Ви будете знати про свої права, обов'язки державного виконавця та зможете посилатися на закони.
 3. У методичке описуються правила спілкування, які допоможуть вам уникнути конфліктів з державними виконавцями.
Читайте также:  Divorce without presence in court and registry office

Плюси самостійного стягнення аліментів за допомогою методичних рекомендації

 • Оперативність в подачі документів до виконавчої служби,
 • Незалежність у прийнятті рішень,
 • Економія витрат на оплату послуг адвоката,
 • Можливість самостійного оскарження дій державного виконавця.

Наше завдання — допомогти вам стягнути з боржника справедливу суму аліментів, тому, складаючи методичку, ми подбали про те, щоб алгоритм стягнення аліментів став для Вас зрозумілим і економив Ваші гроші, час і нерви, а також відповідав вимогам закону про виконавче провадження.

Методичні рекомендації з приводу стягнення аліментів в процесі виконавчого провадження

Зміст матеріалів:

Розділ 1. Порядок обчислення розміру аліментів. Мінімальний розмір аліментів, гарантований державою. Розділ 2. Стягнення аліментів на утримання дітей у судовому порядку. Розділ 3. Судовий збір у справах про стягнення аліментів. Розділ 4. Відповідальність за несплату аліментів.

Правові наслідки наявності заборгованості з аліментів. Розділ 5. Особливості нарахування і стягнення аліментів з військовослужбовців. Розділ 6. Стягнення аліментів у порядку виконавчого провадження. Алгоритм дій виконавця згідно з технологічною карткою виконавчого провадження. Розділ 7.

Технологічна картка здійснення державним виконавцем судового рішення виконавчого провадження за напрямком стягнення аліментів. Розділ 8. Як змусити державного виконавця результативно працювати по Вашому виконавчому провадженню? Розділ 9. Скарги на бездіяльність державного виконавця та зразки заповнення. Розділ 10.

Клопотання, заяви до державного виконавця та зразки заповнення. Розділ 11. Перелік виконавчих дій та строки їх вчинення.

Кількість сторінок — 108 стр.

Оплатити

Право на аліменти

Аліменти – це обов’язок утримувати одним членом сім’ї інших, які цього потребують   (за згодою або з примусу в судовому порядку). Найбільш поширений випадок, коли після розлучення гроші платить хтось із батьків на утримання дітей.

В Україні аліменти на дітей суд встановлює наступні:

 • Четверту частину заробітку на одну дитину.
 • Третю частину заробітку на двох дітей.
 • Половину заробітку – на трьох і більше дітей.

І в будь-якому випадку розмір аліментів не може бути менше 30% прожиткового мінімуму на кожну дитину.

ЯК ОФОРМИТИ АЛІМЕНТИ ЗА ВЗАЄМНОЮ ЗГОДОЮ

Один із батьків може подати заяву за своїм місцем роботи, місцем виплати пенсії, стипендії про нарахування аліментів на дитину, вказавши розмір та строк. Заява подається особою, яка буде сплачувати аліменти, а не особою, на користь якої сплачуються аліменти. Аліменти відраховуються не пізніше триденного строку від дня, встановленого для виплати заробітної плати, пенсії, стипендії.

ЧИ ПОТРІБНО ПІДПИСУВАТИ ДОГОВІР?

Такого обов’язку немає, однак батьки можуть укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначаються розмір та строки виплат. Договір укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню. У разі невиконання одним із батьків свого обов’язку за договором, аліменти з нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

 • У ЯКИХ ВИПАДКАХ СЛІД ЗВЕРТАТИСЯ ДО СУДУ?
 • У разі неможливості досягнення між батьками угоди про добровільне відрахування, кошти на утримання дитини можуть бути присуджені за рішенням суду.
 • ЯКИМ МОЖЕ БУТИ РОЗМІР АЛІМЕНТІВ?

Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Рекомендований розмір аліментів на дитину складає 100% прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум встановлюється Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік.

 1. У 2019 році прожитковий мінімум на дітей становить:
 2. віком до 6 років:           • з 1 січня 2019 року – 1626 грн,
  • з 1 липня – 1699 грн,
 3. • з 01 грудня – 1779 гривень;

віком від 6 до 18 років: • з 01 січня 2019 року – 2027 гривень,
• з 01 липня – 2118 гривні,
• з 01 грудня – 2218 гривень.
Якщо стягуються аліменти на 2 і більше дітей, суд визначає єдину частку від заробітку, яка буде стягуватися до досягнення найстаршою дитиною повноліття.

При досягненні повноліття найстаршою дитиною аліменти будуть стягуватись за вирахуванням тієї рівної частки, що припадала на дитину, яка досягла повноліття. Для зміни розміру аліментів стягувач має право звернутися до суду з позовом про визначення розміру аліментів на інших дітей.

 • Той із батьків або інший законний представник дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі:
 • на 1 дитину – однієї чверті,
  на 2 дітей – однієї третини,
 • на 3 і більше дітей – половини заробітку (доходу) платника аліментів.

При цьому, розмір аліментів на кожну дитину не повинен перевищувати десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку.
Суд за заявою одержувача може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі.

 1. Розмір аліментів, визначений судом або за домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, підлягає індексації відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».
 2. ЧИ МОЖНА ЗМІНИТИ РОЗМІР АЛІМЕНТІВ
 3. Розмір аліментів може бути згодом змінено за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров’я когось із них та в інших випадках, передбачених Сімейним кодексом України.
 4. ЧИ МОЖЛИВЕ ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ?

Батьки можуть бути звільнені від обов’язку утримувати дитину, якщо дохід дитини набагато перевищує дохід кожного з них і повністю забезпечує її потреби.

За угодою між батьками обов’язок зі сплати аліментів може бути достроково припинений шляхом укладення договору про припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо).

Такий договір нотаріально посвідчується. Право власності на нерухоме майно за таким договором виникає з моменту державної реєстрації цього права відповідно до закону.

 • ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ОДИН З БАТЬКІВ НЕ ПЛАТИТЬ АЛІМЕНТИ?
 • Якщо боржник працює або отримує інші доходи, стягувач може самостійно надіслати виконавчий документ за місцем роботи боржника або отримання ним пенсії, стипендії та інших доходів із заявою про здійснення відрахування аліментів, або направити виконавчий документ до органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця за місцем проживання, перебування, роботи боржника або за місцем знаходження його майна для виконання рішення в примусовому порядку.
 • ЯК СТЯГНУТИ АЛІМЕНТИ З ОСОБИ, ЯКА ПРАЦЮЄ АБО  ПРОЖИВАЄ ЗА КОРДОНОМ?

Україною укладено низку міжнародних договорів з надання міжнародної правової допомоги у цивільних справах, на підставі яких можливо вирішити питання про стягнення аліментів з особи, яка проживає або працює за кордоном.

Вимоги щодо складання, оформлення та переліку необхідних документів, а також порядку звернення до компетентного органу іноземної держави, визначаються відповідним міжнародним договором, що застосовується у відносинах між Україною та договірною державою, у якій перебуває боржник.

 1. ЯКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕСПЛАТУ АЛІМЕНТІВ?
 2. У разі виникнення заборгованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду або за домовленістю між батьками, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі 1% суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100% заборгованості.
 3. Передбачено штраф за несплату аліментів у % від суми заборгованості:
 4. • понад 1 рік – 20%
  • понад 2 роки – 30%
 5. • понад 3 роки – 50%

Якщо розмір заборгованості зі сплати аліментів перевищує 3 місяці:
• відомості про боржника вносяться до Єдиного реєстру боржників https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors ;    

 • майно боржника арештовується виконавцем, вилучається та реалізується;
  • виконавець звертається до суду щодо застосування до боржника тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України.
  У разі відсутності відомостей про місце перебування боржника, за поданням виконавця судом виноситься ухвала про розшук боржника.
  Важливо:
  За ініціативою Мін’юсту посилено відповідальність за несплату аліментів. З 28.08.2018 якщо розмір заборгованості по сплаті аліментів перевищує 4 місяці (та 3 місяці для батьків важкохворої дитини) Законом встановлена можливість накладення обмежень на неплатників аліментів щодо:

  • • виїзду за межі України
   • керування транспортними засобами
   • користування зброєю
   • полювання
  • • вирішення питання про виїзд дитини за кордон.
  • А також:
   • недопущення відчуження майна
  • • автоматизований арешт коштів боржника
  • Вказані обмеження застосовуються тимчасово до погашення боржником суми у повному обсязі.

  Підстава для застосування санкцій: постанова державного виконавця.

  До неплатників аліментів, заборгованість по сплаті аліментів яких перевищує 6 місяців (та 3 місяці для батьків важкохворої дитини), суд може застосовувати адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт на строк від 120 до 240 годин.

  Подальша несплата аліментів – 240-360 годин. Якщо порушник ухиляється від виконання суспільно корисних робіт, до нього може бути застосовано адміністративний арешт до 10 діб за рішенням суду.

  1. За злісне ухилення від суспільно корисних робіт – позбавлення волі на строк до 2 років.
  2. До злісних неплатників* застосовується кримінальна відповідальність, передбачена статтею 164 Кримінального кодексу України:
  3. • громадські роботи до 240 годин;
   • арешт до 6 місяців;
  4. • обмеження волі до 3 років.
  5. *Злісний неплатник – особа, що не виконує рішення суду (приховує доходи, змінює місце проживання чи роботи без повідомлення державного чи приватного виконавця) та має заборгованість зі сплати аліментів більше 3 місяців).

Аліменти-2021 | AVS

Аліменти із зарплати працівника можна утримати в добровільному або примусовому порядку.

Добровільна сплата аліментів проводиться за заявою працівника (ч. 1 ст. 187 СКУ). Для цього працівник подає роботодавця заяву із проханням утримувати аліменти у визначеній ним розміром упродовж вказаного ним проміжку часу. Цю заяву дозволено відкликати будь-коли або ж надати нову заяву із зміненими розмірами утриманої суми аліментів чи терміну їх утримання.

Примусовий порядок утриманняаліментів працює, коли є рішення суду і як результат – судовий наказ, виконавчий лист або постанова виконавця.

https://www.youtube.com/watch?v=JRIlYd_IthM\u0026list=PLTDqjpxerBZwbOxl5anJot2QnqEbTdD76

Коли батьківство (материнство) не оспорюють і не має потреби залучати інші сторони, а суму аліментів не оскаржують і її стягуватимуть в законодавчому розмірі, тоді на вимогу одного із батьків видають судовий наказ (пп. 11 ч. 1 ст. 3 Закону «Про виконавче провадження» № 1404-VIII).

В іншому випадку один із батьків отримує судове рішення та виконавчий лист.

Тоді він як стягувач може самостійно надіслати безпосередньо роботодавцю, який виплачує зарплату боржнику, виконавчий лист та заяву, в якій має вказати: реквізити рахунка, на який перерахувати суму аліментів; П.І.Б. стягувача, реквізити документа, що посвідчує його особу (ч. 4 ст. 187 СКУ, ст. 7 Закону № 1404).

Читайте также:  Немає змоги отримати Довідку місця проживання матері та дитини

Також можна відразу залучити орган державної виконавчої служби чи приватного виконавця, надавши у письмовій формі заяву про примусове виконання рішення суду та оригінал (дублікат) виконавчого документа  (п. 3 р. ІІІ Інструкції № 512/5, ч. 6 ст. 71 Закону № 1404). Тоді буде винесена постанова виконавця, яку надсилають роботодавцю, в якій вказують, зокрема:

 • порядок стягнення суми боргу;
 • розмір відрахувань;
 • реквізити рахунку органу державної виконавчої служби або приватного виконавця, на який перераховують стягнуті кошти.

Отриманий роботодавцем виконавчий лист обов’язковий для виконання, тому для утримання аліментів із зарплати працівника видавати наказ не потрібно. Коли утримують аліменти за заявою працівника, то роботодавець видає наказ на таку дію.

Як рахують розмір аліментів

Аліменти рахують або у частці від доходу одного із батьків, або у твердій грошовій (ч. 3 ст. 181 СКУ). Суд визначає розмір частки заробітку матері (батька), яку стягнуть як аліменти (ч. 1 ст. 183 СКУ).

Також згідно з ч. 5 ст. 183 СКУ один з батьків, з яким проживає дитина, може звернутися до суду із заявою для видачі йому судового наказу, на підставі якого стягуватимуть аліменти у розмірі на:

 • одну дитину — 1/4;
 • на двох дітей – 2/3;
 • на трьох і більше дітей — 1/2 зарплати, але не більше 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку (на кожну дитину).

У свою чергу аліменти у твердій грошовій сумі суд може визначити за заявою отримувача аліментів (ч. 1 ст. 184 СКУ). Цю суму в подальшому індексують (якщо про інше не домовились платник і одержувач аліментів).

Присуджуючи суму аліментів, суд, як і стягувач, мають враховувати, що встановлений мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину. Він не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (ч. 2 ст. 182 СКУ).

Тому роботодавець повинен зважати, що виконавець стягне аліменти у розмірі, визначеному виконавчим документом, але не менше мінімального гарантованого розміру, передбаченого СКУ (ч. 1 ст. 71 Закону № 1404).

У 2021 році мінімальний гарантований розмір аліментів складає:

 • на дитину до 6 років: із 1 січня – 960,50 грн, із 1 липня – 1006,50 грн; із 1 грудня – 1050,00 грн;
 • на дитину від 6 до 18 років: із 1 січня – 1197,50 грн, із 1 липня – 1255,00 грн; із 1 грудня – 1309,00 грн.

Ці цифри – орієнтир для бухгалтера, бо якщо стягують аліменти як частку заробітку боржника, то відраховують з фактичного заробітку на підставі постанови виконавця (ч. 6 ст. 71 Закону № 1404). Тобто суму аліментів беруть передусім із виконавчого документу.

З яких доходів утримують аліменти та які обмеження

Керуємось переліком видів доходів, які враховують при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, із постанови КМУ від 26.02.1993 р. № 146 (далі – Перелік № 146). У ньому віднайдете з яких зарплатних виплат та інших видів доходів утримувати аліменти, а з яких – ні.

Аліменти утримують як із заробітку за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Для цього окремо постанови виконавця або ж заяви від працівника надходять за кожним місцем роботи.

Утримують частку від заробітку або тверду суму для сплати аліментів від суми зарплати, яка залишилась після утримання із неї податків, зборів та ЄСВ (ч. 1 ст. 70 Закону № 1404, п. 13 Переліку № 146).

Проте стягнути із зарплати за виконавчими документами можна не більше 50% зарплати «до виплати», навіть якщо надійшло декілька виконавчих документів (ч. 2 ст. 70 Закону № 1404).

Виняток — стягнення аліментів на неповнолітніх дітей, коли дозволено відрахувати із зарплати не більше 70% (ч. 3 ст. 70 Закону № 1404, ст. 128 КЗпП).

Обмеження в частині максимальної суми аліментів не діють у випадку, коли аліменти утримують добровільно на підстави заяви працівника.

Можливий випадок, коли стягувач не один і виконавчих документів про стягнення аліментів також кілька. За такої ситуації аліменти утримують пропорційно до належної кожному стягувачу суми (ч. 2 ст. 46 Закону № 1404, п. 2 розділу XVI Інструкції № 512/5).

Коли ж через відсутність достатнього заробітку працівника неможливо  стягнути суму аліменти в розмірі, визначеному постановою виконавця, роботодавець нараховує за ним заборгованість зі сплати аліментів (ч. 6 ст. 71 Закону № 1404).

Як проводити індексацію аліментів

Індексують лише аліменти, визначені у твердій сумі. Для цього виконавець щороку, починаючи з другого року після визначення розміру аліментів, проводить розрахунок індексації аліментів (ч. 1 ст. 71 Закону № 1404).

Тобто, у разі примусового стягнення суми аліментів на підставі постанови виконавця, у твердій сумі, суму індексації рахує виконавець і роботодавцю залишається лише утримувати її із зарплати працівника.

Коли ж один із батьків самостійного надає виконавчий документ роботодавцю, то саме останній індексує розмір аліментів у твердій грошовій сумі.

ІСЦ для проведення індексації аліментів рахують з місяця, з якого призначені аліменти (п. 104 Порядку № 1078). Поріг для індексації — 103%. Індексують суму аліментів у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Треба враховувати, що загальний розмір аліментів і суми індексації не може перевищувати 50% грошового доходу платника (п. 104 Порядку № 1078).

Куди сплачувати аліменти

Утриману із працівника суму аліментів перераховують на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного виконавця (ч. 1 ст. 47 Закону № 1404). Реквізити рахунку мають вказуватися у виконавчих документах.

Примусово стягнені суми аліментів перераховують на відповідний рахунок у строк, встановлений для їх виплат, але якщо його не встановлено, тоді треба вкластися до 10-го числа місяця, наступного за місяцем, за який проводять таке стягнення (ст. 69 Закону № 1404).

Добровільно утримані суми аліментів сплачують на користь особи, якій присуджені аліменти, за її адресою або на рахунок, зазначений у заяві утримання аліментів. Строк сплати — не пізніше триденного строку від дня, встановленого для виплати зарплати (ч. 2 ст. 187 СКУ).

Комісія банку та вартість грошового переказу при перерахуванні сум аліментів лягають на плечі платника  аліментів (п. 14 Переліку № 146). Проте пам’ятайте, що вони повинні «вписатися» в передбачені законодавством обмеження на утримання аліментів.

Облік утримання та сплати аліментів

Аліменти утримують уже після того як нараховано зарплату працівнику за звітний місяць. Для обліку аліментів використовують субрахунок 685 «Розрахунки з іншими кредиторами». Також доцільно відкрити саме для утриманих аліментів додатковий рахунок аналітичного обліку.

Наочно облік аліментів покажемо на прикладі.

Приклад. Підприємство на підставі отриманого виконавчого листа повинно утримати аліменти на дитину у розмірі 25% від зарплати працівника. Місячна зарплата працівника складає його посадовий оклад у розмірі 7000 грн.

Розрахунок аліментів буде таким:

1) утримують суму податків із зарплати:

 • сума ПДФО: 7000 грн × 18% = 1260 грн;
 • суму військового збору: 7000 грн × 1,5% = 105 грн;
 • 2) сума зарплати після утримання податків: 7000 грн – 1260 грн – 105 грн = 5635 грн.
 • 4) сума утриманих аліментів: 5635 грн × 25% = 1408,75 грн.
 • 5) сума утриманої комісії банку склала 28,50 грн (умовно).
 • 6) сума зарплати для виплати працівнику: 5635 грн – 1408,75 грн – 28,50 грн = 4197,75 грн.

Який порядок оподаткування аліментів

Суми аліментів, які виплачують за рішенням суду або за добровільним рішенням сторін у сумах, визначених СКУ, не потрапляють до оподаткованого доходу, а тому ані ПДФО, ані військовий збір із них не утримують (пп. 165.1.14 ПКУ, пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 р. ХХ ПКУ).

До того ж працівник, який утримує двох і більше дітей (сплачує аліменти), може скористатися ПСП, яка передбачена пп. 169.1.2 ПКУ.

Також не нараховують ЄСВ на суму аліментів, бо їх не відносять до виплат, які входять до бази нарахування ЄСВ (ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI).

В об’єднаній податковій звітності суму аліментів відображають окремим рядком в додатку № 4ДФ з ознакою доходу «140» в тих місяцях, коли відбулася їх виплата.

Як звітувати про виплату аліментів

Після утримання і сплати аліментів роботодавець повинен подати за кожною постановою виконавця звіт про здійснені відрахування та виплати аліментів (форма з додатку 9 до Інструкції № 512/5). Строк для такого звітування — щомісяця.

Розмір аліментів при стягненні їх у частці від зарплати не може становити менше аніж розмір, встановлений СКУ. Коли ж утримати аліменти в такому розмірі не можна, тоді роботодавець рахує за працівником заборгованість зі сплати аліментів. Залишок несплаченої суми боргу по аліментах зазначають у згаданому звіті в графі “Примітка”.

Якщо аліменти з якоїсь причини не вдалося перерахувати, то вказують ці причини.  У разі звільненні працівника такий звіт подають за період із дати подання останнього звіту до дати звільнення працівника.

Адмінштраф за неподачу звіту складає від 850 до 1700 грн (ст. 18813 КпАП).

Чи утримувати аліменти із лікарняних Роботодавці утримують аліменти лише із оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яку проводять коштом підприємства. А ось із суми лікарняних, отриманих від Фонду соцстрахування — ні. Це обумовлено тим, що страхові кошти зараховують на окремий рахунок і їх можна використовувати лише на виплату матеріального забезпечення застрахованим особам. Тож такі кошти не дозволено спрямувати на виплату аліментів, навіть попри наявність виконавчих документів. Чи утримувати аліменти із суми авансу Аліменти відраховують під час кожної виплати зарплати, але із законодавчими обмеженнями (ст. 70 Закону № 1404). Водночас розмір аліментів визначають після утримання із зарплати податків. До того ж враховуємо, що у ст. ч. 2 ст. 115 КЗпП вказано розмір зарплати за першу половину місяця, який не може бути меншим оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу).

Тому утримують аліменти аби не порушити жодних законодавчих норм після нарахування зарплати за відпрацьований місяць. Якщо після остаточної виплати заплати за місяць її суми не вистачає аби утримати належну суму аліментів, тоді за працівником рахують заборгованість по аліментах.

Ссылка на основную публикацию