Як відстояти своє право на дострокове повернення депозиту до звернення в суд?

Як відстояти своє право на дострокове повернення депозиту до звернення в суд?

26 травня 2020 р. Велика Палата Верховного Суду постановою у справі № 638/13683/15-ц дійшла висновку, що якщо кредитування відбулося для задоволення споживчих потреб позичальника і кредитодавець звертається до суду з позовом про дострокове повернення коштів за договором про надання споживчого кредиту, не виконавши вимоги ч. 10 ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів» щодо направлення позичальнику повідомлення (вимогу) про дострокове повернення кредиту, то у позичальника відсутній обов’язок достроково повернути кошти за договором про надання споживчого кредиту, а у суду відсутня підстава для задоволення відповідного позову у частині дострокового стягнення коштів.

Позичальник прострочив заборгованість за двома кредитними договорами, що дало підстави банку звернутися до суду із позовом про стягнення заборгованості.

Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін постановою апеляційного суду позов було задоволено частково.

Мотивували рішення суди тим, що за договорами не настав термін виконання грошових зобов’язань у повному обсязі, оскільки банком не дотримано встановлений договорами порядок дострокового повернення кредитних коштів, а саме – не була направлена вимога про дострокове повернення кредиту, як наслідок, термін повернення кредиту у повному обсязі не настав.

Як відстояти своє право на дострокове повернення депозиту до звернення в суд?

Позивач надсилав за адресами позичальника та поручительки листи, однак у зв`язку з відсутністю опису вкладення суд не міг встановити, чи дійсно це були ті листи-вимоги, які позивач долучив до позовної заяви. У зв’язку із цим суди зробили висновок про стягнення на користь банку лише простроченої заборгованості за тілом кредиту, процентів та пені.

Найважливіші юридичні новини. Підписуйтесь на LexInform в Telegram

У касаційній скарзі банк вказував, що досудове врегулювання спору, є його правом, а не обов`язком. Встановлення законом обов`язкового досудового врегулювання спору обмежує можливість реалізації права на судовий захист. Нездійснення цього права не позбавляє позивача права на дострокове стягнення заборгованості на підставі ч. 2 ст. 1050 ЦК України.

Велика Палата Верховного Суду в дані справі вирішила конкретизувати свій висновок, викладений у постанові від 27 березня 2019 року у справі № 521/21255/13-ц. Колегія суддів зазначила, що згаданий висновок не враховував спеціального порядку заявлення кредитодавцем вимоги про дострокове повернення коштів у разі неналежного виконання позичальником умов договору про надання споживчого кредиту.

Отже, Велика Палата вказала, що звернення до суду з позовом про дострокове повернення коштів за договором про надання споживчого кредиту не замінює визначеного вказаним Законом порядку.

Якщо кредитодавець звертався до суду з таким позовом, не виконавши вимоги ч. 10 ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів» у редакції, чинній до 10 червня 2017 р.

, не дотримавши передбаченого зазначеним договором порядку, який не має погіршувати порівняно із цим Законом становище споживача, то в останнього як у позичальника відсутній обов’язок достроково повернути кошти за договором про надання споживчого кредиту, а у суду відсутня підстава для задоволення відповідного позову у частині, яка стосується дострокового стягнення коштів за таким договором.

Підготував Леонід Лазебний

Повний текст рішення

Право вимоги дострокового повернення усієї суми кредиту

Як відстояти своє право на дострокове повернення депозиту до звернення в суд?

Адвокат Морозов (судовий захист)

 • Наслідки права вимоги дострокового повернення усієї суми
  кредиту шляхом позасудового захисту
 • 08
  квітня 2020 року Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати
  Касаційного цивільного суду в рамках справи №
  564/2708/14-ц, провадження № 61-46680св18 (ЄДРСРУ № 88667149)
  досліджував питання щодо наслідків права вимоги дострокового повернення усієї
  суми кредиту шляхом позасудового захисту.
 • У
  випадку пред`явлення вимоги про дострокове повне повернення позики та належних
  кредитору процентів вважається, що строк договору настав і позичальник повинен
  повернути кредитору позику у повному обсязі та нараховані на час повернення
  проценти.

Аналогічна
правова позиція міститься в постанові Верховного Суду від 14.02.2018 р. №564/2199/15-ц (провадження №61- 2404св18).

В
той же час, вимога про дострокове повернення позики та належних процентів може
бути задоволена шляхом добровільного повернення позичальником заборгованості
або її стягнення в судовому порядку за судовим рішенням.

Фактично
такими діями кредитор на власний розсуд змінює умови основного зобов`язання
щодо строку дії договору, періодичності платежів, порядку сплати процентів за
користування кредитом, а також неустойки.

Так,
у постанові Верховного Суду у складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного
суду від 09 грудня 2019 року по справі №
357/5125/16-ц (провадження № 61-15142сво18) зроблено висновок про те,
що: «Вчинення нотаріусом виконавчого напису — це нотаріальна дія, яка полягає в
посвідченні права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від
боржника майна.

При цьому, вчинений нотаріусом виконавчий напис не породжує
виникнення права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від
боржника майна, а підтверджує, що таке право виникло у стягувача раніше.

Метою
вчинення виконавчого напису є надання стягувачу можливості в позасудовому
порядку реалізувати його право на примусове виконання безспірного зобов`язання
боржником.

З урахуванням наведеного, перебіг
позовної давності за вимогами про звернення стягнення на предмет іпотеки
починається від дня, коли у кредитора (іпотекодержателя) виникло право на
відповідний позов, незалежно від того, чи звертався він після цього до
нотаріуса за захистом своїх цивільних прав
.

У силу положень
статті 264 ЦК України перебіг позовної давності переривається вчиненням особою
дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов`язку, а також у
разі пред`явлення особою позову до одного із кількох боржників, а також якщо
предметом позову є лише частина вимоги, право на яку має позивач.

Звернення
стягнення на предмет іпотеки не вказане у статті 264 ЦК України в якості
окремої підстави переривання перебігу позовної давності, а також не може
вважатися діями, що свідчать про визнання боржником свого боргу, чи
прирівнюватись до пред`явлення позову.

Звернення стягнення є реалізацією
іпотекодержателем свого права, передбаченого договором іпотеки, та підставою
припинення цього права. Повернення стягувачу виконавчого напису (виконавчого
документу) також не може переривати перебіг позовної давності за позовними
вимогами про звернення стягнення з аналогічних причин. Тобто, вчинення
виконавчого напису у даній справі потягло зміну строку виконання основного
зобов`язання. … банк у позасудовому порядку змінив строк виконання основного
зобов`язання шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки за виконавчим
написом нотаріуса…».

Відповідно
до правового висновку, викладеного у постанові Великої Палати Верховного Суду
від 04 липня 2018 року у справі № 310/11534/13-ц
(провадження 14-154цс18), наявність
судового рішення про задоволення вимог кредитора щодо всієї суми
заборгованості, яке боржник не виконав, не є підставою для нарахування
процентів та пені за кредитним договором
, а кредитор в цьому
випадку має право на отримання гарантій належного виконання зобов`язання
відповідно до частини другої статті 625 ЦК України, а не у вигляді стягнення
процентів та пені.

Така
ж правова позиція викладена у постановах Верховного суду від 19 вересня 2018
року справа № 643/16336/16-ц (провадження №
61-12848св18), від 12 вересня 2018 року справа №
473/825/16-ц (провадження № 61-3240св18), 12 вересня 2018 року справа № 186/1974/14-ц, (провадження №61-24172св18).

Крім
того суд зазначає, що у постанові Великої Палати Верховного Суду від 28 березня
2018 року у справі № 444/9519/12-ц
(провадження № 14-10цс18) відступлено від висновку Верховного Суду України,
викладеного у постанові від 2 грудня 2015 року у справі № 6-249цс15, та
зроблено висновок, що після
спливу визначеного договором строку кредитування чи у разі пред`явлення до
позичальника вимоги згідно з частиною другою статті 1050 ЦК України право
кредитодавця нараховувати передбачені договором проценти за кредитом
припиняється
. Права та інтереси кредитодавця в охоронних
правовідносинах забезпечуються частиною другою статті 625 ЦК України, яка
регламентує наслідки прострочення виконання грошового зобов`язання.

Окрім
цього, 26 лютого 2020 року Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової
палати Касаційного цивільного суду в рамках справи №
372/1720/14-ц, провадження № 61-36902св18 (ЄДРСРУ № 87985038) зазначив,
що у постанові Верховного Суду України від 08 листопада 2017 року у справі № 6-2891цс16 вказано, що «відповідно до частин
першої, третьої статті 264 ЦК України перебіг позовної давності переривається
вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого
обов`язку; після переривання перебіг позовної давності починається заново.
Правила переривання перебігу позовної давності застосовуються судом незалежно
від наявності чи відсутності відповідного клопотання сторін у справі, якщо в
останніх є докази, що підтверджують факт такого переривання. До дій, що
свідчать про визнання боргу або іншого обов`язку, можуть з урахуванням
конкретних обставин справи належати, зокрема, часткова сплата боржником або з
його згоди іншою особою основного боргу та/або сум санкцій. Вчинення боржником
дій з виконання зобов`язання вважається таким, що перериває перебіг позовної
давності лише за умови, якщо такі дії здійснено самим боржником або за його
згодою чи дорученням уповноваженою на це особою».

Слід
враховувати, що у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Другої
судової палати Касаційного цивільного суду від 14 лютого 2018 року в справі № 161/15679/15-ц (провадження № 61-765св18)
міститься висновок по застосуванню частини першої статті 264 ЦК України та
вказано, що з тлумачення цієї норми слідує, що вона пов`язує переривання позовної давності з
будь-якими активними діями зобов`язаного суб`єкта (боржника)
.
При цьому не виключається й випадку коли переривання перебігу позовної давності
буде відбуватися внаслідок визнання боргу, що здійснюється іншими суб`єктами,
якщо на це була виражена воля боржника. Тобто коли боржник виражає свою згодою
чи уповноважує на це відповідного іншого суб`єкта».

 1. ВИСНОВОК: Таким чином, якщо кредитор використав
  право вимоги дострокового повернення усієї суми кредиту, скориставшись засобом
  позасудового (судового) захисту свого порушеного права, він на власний розсуд
  змінив умови виконання основного зобов`язання щодо строку дії договору,
  періодичності платежів, порядку сплати процентів за користування кредитом, а
  також неустойки.
 2. Аналогічні
  правові висновки зроблені в постановах Верховного суду від 19 лютого 2019 року
  у справі № 2-724/11, провадження №
  61-15022св19 (ЄДРСРУ № 87857527), від 12 лютого 2020 року у справі № 194/425/17, провадження №61-44413св18 (ЄДРСРУ №
  87703177), від 23 січня 2020 року у справі №
  750/1061/16-ц, провадження № 61-23668св18 (ЄДРСРУ № 87243029), від 22
  січня 2020 року у справі № 209/450/17,
  провадження № 61-7686 св 19 (ЄДРСРУ № 87115097) та ін.
 3. Матеріал по темі: «Звернення стягнення на предмет іпотеки у позасудовому порядку в період мораторію»
Читайте также:  Розлучення і Закон

Депозити: як достроково зняти гроші і не втратити дохід

Довгострокові банківські вклади залучають підвищеною дохідністю, але в разі дострокового зняття коштів, з нарахованими відсотками швидше за все доведеться попрощатися. Тим не менш, є способи уникнути цієї ситуації.

Банківський вклад — найпростіший і доступний спосіб інвестування. Банки зацікавлені в депозитах на терміни, що перевищують півроку, і готові платити за них вищі відсотки. Але — не на шкоду собі. Фінустанови передбачають для довгострокових вкладів ряд обмежень, головне з яких — заборона на зняття коштів раніше терміну завершення депозитного договору.

В ідеалі, укладаючи строковий депозит, вкладник повинен мати фінансову подушку на випадок непередбачених витрат, пов'язаних з проблемами зі здоров'ям, непередбаченим ремонтом або переїздом.

Насправді ж такі події найчастіше захоплюють людей зненацька. І перша думка, яка приходить в голову вкладнику — забрати свій депозит з банку.

Якщо ви підписали строковий депозитний договір, вам або не віддадуть гроші, або доведеться заплатити пристойний штраф за його дострокове розірвання.

Тому, плануючи оформлення депозиту і розміщення на ньому всіх своїх вільних коштів, варто розглянути варіант вкладу з правом дострокового розірвання. Таких пропозицій на ринку небагато, але вони є. Головний критерій, який слід враховувати при виборі депозитної програми – чи отримаєте ви хоч якийсь дохід, якщо вирішите забрати гроші раніше терміну.

«Мінфін» порівняв вклади з правом дострокового розірвання різних банків і відібрав 4 пропозиції, які можуть зацікавити наших читачів.

Порівняльна таблиця гривневих депозитів з правом дострокового розірвання

Назва банку/ Програма Термін вклад, місяці Мінімальна сума вкладу Ставка, % річних Ставка у випадку дострокового розірвання, % річних Умови дострокового розірвання
Приватбанк/Депозит «Стандарт» 6 2 грн 12% 0,01% Можливе протягом всього терміну депозиту
Монобанк/ Стандартний депозит 6 1000 грн 16% 0,01% Зняти гроші можна не раніше, ніж через місяць з дати укладення депозитного договору
ОТП Банк 6 2000 грн 10% 1,5% Допускається протягом всього терміну вкладу
Альфа Банк / Депозит «Зручний» 6 5000 грн 16% 6% Можливе протягом всього терміну депозиту

Приватбанк і monobank — право вибору, але з нюансами

Приватбанк пропонує стандартний депозит в гривні, доларах США і євро. На етапі оформлення клієнт може обирати зручний йому варіант: з правом дострокового розірвання, або без. У першому випадку річна ставка за вкладом в гривні на півроку знижується з 14,5% до 12%.

Однак помилково вважати, що ви отримаєте 12% річних, якщо заберете свій вклад до закінчення терміну. Насправді, знижена ставка — це плата за саму можливість забрати гроші достроково.

Якщо ви вирішите скористатися цією можливістю, вам зроблять перерахунок за ставкою «до запитання», а це всього лише 0,01% річних.

Більш того, якщо ви вже отримали прибуток, нараховану за повною ставкою, «зайві» відсотки будуть вирахувані із суми вкладу.

Аналогічну схему пропонує monobank. Коли клієнт оформлює стандартний депозит в гривні, доларах США або євро, йому доступна опція «з достроковим розірванням».

Якщо обрати її, то ставка за вкладом на 6 місяців у гривні знизиться з 17% до 16% річних. Але, знову ж таки, із застереженням: забрати свій вклад достроково ви зможете лише з перерахунком доходу за ставкою до 0,01% річних.

При цьому забрати гроші достроково можна тільки через календарний місяць з моменту оформлення вкладу.

ОТП Банк — гроші раніше, але практично без прибутку

«Дочка» угорської банківської групи пропонує відкрити депозит в гривні, євро або доларах США на термін від 90 до 730 днів. Для гривневих вкладів з правом дострокового повернення терміном від півроку діє одна відсоткова ставка — 10%.

А для клієнтів, які оформлять депозит через інтернет-банкінг ОТР Smart, передбачений бонус — збільшення дохідності депозиту до 12,5% річних.

Але якщо вкладник прийде за своїми коштами раніше терміну, дохід йому нараховуватимуть за ставкою 1,5% річних.

Альфа-Банк Україна: депозит з гарантованим доходом

Альфа-Банк пропонує своїм клієнтам гривневий вклад «Зручний» терміном на півроку зі ставкою 16% річних. Особливість цього депозиту полягає в тому, що його можна розірвати в будь-який момент, коли це буде потрібно вкладнику. Клієнт в будь-якому випадку отримує дохід — 6% річних за фактичний період розміщення грошей у банку. Такий продукт — велика рідкість на ринку.

Резюме: забрати гроші з депозиту достроково цілком реально. Щоправда, найчастіше цю опцію потрібно обирати при оформленні вкладу, втрачаючи на відсотковій ставці.

Більш того, якщо ви зважитеся забрати свій вклад достроково, то частіше за все отримаєте умовні «копійки», адже більшість банків перерахують дохід за мізерною ставкою 0,01-1,5%.

Але є і приємний виняток — гривневий депозит «Зручний» від Альфа-Банку Україна: навіть при достроковому розірванні, клієнт гарантовано отримує дохід за ставкою 6% річних. І окремо обирати цю опцію при оформленні депозиту не потрібно — вона вже включена до умов вкладу.

Банківські депозити

Визначившись з банком, вивчивши його пропозиції і зважившись довірити йому свої грошові кошти, потрібно не забувати про наступне. Передаючи гроші банку, ви укладаєте договір банківського вкладу (депозиту), передбачений ст.1058 ЦК.

 Названа норма визначає, що до відносин банку і вкладника за рахунком, на який внесений вклад, застосовуються, як правило, положення про договір банківського рахунку, тому й розривати такий договір буде за правилами ст. 1075 ЦК («Розірвання договору банківського рахунку»).

 Проте слід мати на увазі, що ГК допускає угодою сторін змінити назване правило, вказавши на це в самому договорі банківського вкладу. Тому, укладаючи договір, необхідно не поспішати, а уважно і скрупульозно вивчити всі його положення.

При укладанні договору до запитання банку надано право змінити розмір процентів за вкладом, якщо інше не встановлено договором! Причому в цьому випадку новий, зменшений, відсоток буде застосовуватися до вкладів, внесених до повідомлення вкладників про зменшення процентів, через один місяць з моменту відповідного повідомлення, якщо інше не встановлено договором (ч. 2 ст. 1061 ЦК). Але встановлений договором розмір процентів на строковий вклад або на вклад, внесений на умовах його повернення при настанні визначених договором обставин, не може бути зменшений банком в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено законом, а умова договору щодо права банку змінювати розмір процентів на строковий вклад в установленому порядку є нікчемною (ч. 3, 4 ст. 1061 ЦК). Очевидно, що вклади до запитання менш вигідні вкладникам, ніж строкові, адже, поклавши кошти на депозит до запитання, вкладник ризикує волею банку позбутися частини обіцяних відсотків.

Як показує практика вітчизняних фінансово-кредитних установ, відсотки, які банк обіцяє виплатити за договором банківського вкладу, укладеного до запитання (тобто на умовах видачі вкладених коштів та відсотків на першу вимогу вкладника), трохи нижче, ніж відсотки, що нараховуються при укладанні строкового договору банківського вкладу (на умовах повернення вкладу зі спливом встановленого договором строку). Проте, закон передбачає, що якщо вкладник бажає зняти строковий депозит до встановленого договором терміну, то, незважаючи на небажання банку, виплатити відсотки він зобов'язаний.Правда, вони будуть нижчими, ніж передбачені договором: «Якщо відповідно до договору банківського вкладу вклад повертається вкладникові на його вимогу до закінчення строку або настання інших обставин, визначених договором, проценти за цим вкладом виплачуються в розмірі процентів за вкладами до запитання, якщо договором не встановлено більш високий відсоток »(ч. 3 ст. 1060 ЦК). Зрозуміло, що навряд чи банк буде укладати договір на невигідних для себе умовах, передбачивши в названому випадку більш високий процент. Так що, вирішивши зняти гроші достроково, вкладник втрачає деяку частку відсотків, на яку він розраховував при укладенні строкового договору вкладу.

В основному банк виплачує вкладникові проценти на суму вкладу в розмірі, встановленому договором банківського вкладу. Однак відомі випадки, коли в самому договорі розмір відсотків не визначається. На цей рахунок ч. 1 ст.

1061 ЦК встановила правило, згідно якому, якщо договором не встановлений розмір процентів, банк зобов'язаний виплачувати відсотки в розмірі облікової ставки Нацбанку України.

 При цьому відсотки нараховуються з дня, наступного за днем ​​надходження вкладу в банк, до дня, що передує його поверненню вкладникові або списанню з рахунка вкладника з інших підстав.

 Разом з тим, якщо інше не встановлено договором між банком і вкладником, відсотки на банківський вклад виплачуються вкладникові на його вимогу зі спливом кожного кварталу окремо від суми вкладу, а невитребувані у цей строк проценти збільшують суму вкладу (ст. 1061 ЦК).

Читайте также:  Припинення права одного з подружжя на утримання

На жаль, деякі банки дозволяють собі не виконувати прийняті зобов'язання по депозиту, не виплачуючи за вимогою клієнта внесок та / або відсотки по ньому.

Користуючись неграмотністю населення, банки відмовляють у видачі вкладу у випадках, якщо гроші покладені на строковий депозит — мовляв, термін договору не настав, тому вклад не повернемо, не кажучи вже про відсотки по ньому.

 Насправді законом банкам наказано незалежно від виду вкладу видавати його чи його частину на першу вимогу вкладника-фізичної особи.Більше того, умова договору про відмову клієнта від права на одержання вкладу на першу вимогу є нікчемною (ст. 1060 ЦК)! 

Так що, отримавши відмову банку в достроковому знятті депозиту, клієнт має всі шанси відстояти своє право і повернути грошові кошти в судовому порядку. Фахівці радять дотримати досудову процедуру, зробивши деякі кроки. Перш за все, слід написати заяву на ім'я дирекції банку (а не якогось конкретного співробітника) з вимогою про дострокове повернення депозиту і відсотків по ньому. Такий лист правильніше продублювати кілька разів: особисто принести в банк з проставленням на примірнику номери і дати вхідної документації, надіслати це ж заяву рекомендованим листом з повідомленням про вручення і, нарешті, написати скаргу на дії банку, надіславши її до регіонального управління НБУ. Якщо таке листування придбає лише односторонній характер або вкладник отримає негативну відповідь від банківських працівників, доведеться звернутися до суду. Саме наявність письмових заяв з вимогою про повернення депозиту буде підставою для стягнення з банку і «додаткових» відсотків за користування чужими грошовими коштами. Адже, згідно зі ст. 625 ЦК, банк з моменту отримання заяви про дострокове повернення депозиту стане боржником, що прострочив грошове зобов'язання, і на вимогу кредитора (вкладника) він зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. Якщо вкладник не вимагає повернення суми строкового вкладу після закінчення терміну, встановленого договором банківського вкладу, або повернення суми вкладу, внесеного на інших підставах повернення, то договір вважається продовженим (пролонгованим) на умовах вкладу на вимогу, якщо інше не встановлено договором.

Инструкция: как составить заявление на досрочное снятие депозита + Образец заявления

Согласно действующей редакции статьи 1060 Гражданского кодекса Украины (в редакции Закона № 424-VIII от 14.05.2015) договор банковского вклада заключается на условиях выдачи вклада по первому требованию (вклад до востребования) либо на условиях возврата вклада по истечении установленного договором срока (срочный вклад)

Відповідно до ч.3 ст. 1060 ЦК за договором банківського строкового вкладу банк зобов’язаний видати вклад та нараховані проценти за цим вкладом із спливом строку, визначеного у договорі банківського вкладу.

Повернення вкладникові банківського строкового вкладу та нарахованих процентів за цим вкладом на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, можливе виключно у випадках, якщо це передбачено умовами договору банківського строкового вкладу.

Тому перш ніж звертатися до банку з вимогою про дострокове повернення депозиту, варто уважно вивчити умови Договору банківського вкладу (краще це зробити ще на етапі його укладення). Якщо умовами Вашого договору не передбачена можливість дострокового повернення депозиту, звернення не матиме перспектив.

 • Зразок заяви на дострокове повернення депозиту
 •  Голові Правління
 • ___________________________________
 •                                                                      ____________________________________                                                                                                              
 •                                                 Від                  ___________________________________
 •                                                                        ___________________________________                                                                                                            
 • Заява

________(дата) 20__ року між мною та _______(назва банку) було підписано депозитний договір № __________ від _____ 20__ року на наступних умовах: сума депозиту – ____ грн. (ін.валюта), відсоткова ставка – __% річних, строк повернення – ___ 20__ року. Сума депозиту була внесена готівкою (перерахована безготівковим переказом).

Відповідно до п.___ Договору №___від____повідомляю Вам про намір достроково розірвати вищезазначений договір і отримати суму вкладу і нарахованих за ним процентів не пізніше «___» ______ 20__ року.

 1. Нагадую, що частиною третьою статті 1061 Цивільного кодексу України передбачено, що встановлений договором розмір процентів на строковий вклад або на вклад, внесений на умовах його повернення у разі настання визначених договором обставин, не може бути односторонньо зменшений банком, якщо інше не встановлено законом.
 2. В разі невиплати суми депозиту я змушений буду звернутися до суду з вимогою про виплату вкладу, належних мені процентів, встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також трьох відсотків річних від простроченої суми відповідно до статті 625 Цивільного Кодексу.
 3. З повагою,                                      ____________ (ПІБ вкладника)
 4. Дата
 5. Перелік банків України з їх поштовою адресою та Інтернет-сайтом можна подивитися тут.

Ім'я голови Правління банку можна подивитися на веб-сайті або уточнити у співробітників банку (в т.ч. по телефону)

Заяву можна або занести в банк особисто, або відправити поштою.

У разі, якщо ви хочете занести її особисто:

 1. Зробити 2 примірники заяви (копію та оригінал)
 2. Занести їх у банк і попросити їх зареєструвати (тобто зафіксують ваші дані в реєстраційній книзі і присвоять спеціальний номер вашою заявою; поставлять мокру печатку на копію і на оригінал заяви). Оригінал залишається в банку, копію з номером і печаткою забираєте собі.

У разі, якщо ви хочете відправити лист поштою:

Вам не обходимо відправити оригінал Заяви поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Заперечення на позовну заяву. Як відстояти своє право на захист?

При виникненні спірних ситуацій як між фізичними, так юридичними особами, найбільш правильним вчинком є звернення до суду.

Однак не тільки позивач має право звинуватити другу сторону процесу у порушення власних прав, обумовлених законами країни. Відповідач може подати заперечення на позовну заяву, заперечуючи тим самим правомірність звернення до суду.

Таким чином, друга сторона реалізує своє право на захист і спростування всіх звинувачень, пред'явлених їй позивачем.

Заперечення на позовну заяву бувають двох видів:

 • процесуальні;
 • матеріально-правового характеру.

Перший документ являє собою заперечення відповідачем правомірності самого факту суду і визнання обвинуваченої сторони в якості порушника прав позивача. Однак сама вимога, по суті, залишається. Ось основні пункти, які може виявити відповідач, заповнюючи зразок заперечення на позовну заяву в даному випадку:

 • прохання про заміну обвинуваченої сторони судового процесу;
 • неправовий характер позовної вимоги;
 • факт закінчення строків давності по даній справі;
 • неповна правосуб'єктність позивача;
 • особистий інтерес кого-небудь з представників даного процесу в досягненні певного результату (суддів, присяжних засідателів), який може вплинути на хід справи;
 • дане звинувачення вже розглядалося, і по ньому було винесено рішення;
 • даний суд не має повноважень вести перебіг такого процесу;
 • досудове вирішення виниклої спірної ситуації не було проведено належним чином з дотриманням усіх відповідних правил;
 • мають місце перешкоди процесуального характеру іншого роду.

Якщо ж таке заперечення на позовну заяву буде повністю задоволено в суді, то хід справи зупиняється. Позивач ж в свою чергу задоволення за своїм пред'явлену вимогу не отримає.

Заперечення на позовну заяву другий різновиди покликані протестувати проти фактичної чи правової обґрунтованості наявного позову.

В даному випадку відповідач повинен спиратися на матеріальні норми права і навести цілу низку повністю обґрунтованих законом причин, які доводять відсутність у другої сторони підстав подачі вимоги.

Правові висновки можуть бути спростовані не тільки речі і документи, але і сам факт заперечення на позовну заяву.

Просте заперечення може бути висунуто обвинуваченою стороною у тому випадку, якщо вимоги були невірно сформульовані або ж обґрунтовані. Тобто немає достатньої кількості істотних доказів необхідності складання позовної заяви.

У цій спірній ситуації заперечення буде містити в собі неочевидні висновки по якомусь умовиводу, заснованому на інформації, що міститься в нормативних документах певної інформації.

Саме вона і повинна послужити в дальнейшемосновой для спростування пред'явленого вимоги.

Якщо ж матеріально-правове заперечення на позовну заяву не містить низки доказів при відсутності необхідності в таких, то в такому випадку обвинувачена сторона повинна пред'явити суду незаперечні факти юридичного характеру, які опиняться на його боці. При ухваленні рішення на користь відповідача, вимога залишається без належного задоволення.

Безпосередньо до самої форми для подання заперечення нормативними актами не висуваються певні жорсткі вимоги. Відповідач має повне право скласти цей документ у довільній формі, виклавши всі необхідні факти в більш зручному для нього порядку.

Однак для того щоб заперечення мало силу, а також в подальшому стало вагомою підставою для прийняття судового рішення на користь обвинуваченого, ця сторона повинна мати значний багаж юридичних знань.

Тому якщо виникла необхідність виставити таке заперечення на позовну заяву, найчастіше клієнт звертається до досвідченого адвоката, який і бере на себе відповідальність за складання даного документа.

Як скасувати незаконний напис нотаріуса?

Протягом останніх двох років фінансові та колекторські компанії масово змушують боржників повертати кредитні борги на підставі нотаріальних написів.

Виконавчий напис нотаріуса – це документ, за яким здійснюється поза судом примусове стягнення грошових коштів на користь кредитора.

Подібний напис вчиняється на документації, яка підтверджує наявність зобов'язань боржника, наприклад, на нотаріально завіреному договорі позики.

З юридичної точки зору напис нотаріуса є виконавчим документом, який беруть в роботу держ. виконавча служба або приватні виконавці.

Коли виконавчий напис нотаріуса є на 100% незаконним?

На підставі свого досвіду та аналізу судової практики я допоможу вам розібратися з усіма правовими нюансами стосовно нотаріального напису. Ми чітко окреслимо обґрунтування визнання даного виконавчого документа незаконним.

Як вчинення нотаріусом виконавчого напису регулюється законодавством?

Якщо звернутися до історії, то виконавчий напис нотаріуса, як одну з форм захисту прав кредиторів почали використовувати ще в далекому 1974 році відповідно до Закону УРСР «Про державний нотаріат». У той час були відсутні будь-які обмеження щодо застосування даного інструменту стягнення. Однак така форма стягнення була непопулярною через слабко розвинені кредитно-ринкові відносини.

У 2004 році в Цивільному кодексі України (ЦКУ), а саме в статті 18, законодавцем була введена норма, яка обмежувала здійснення виконавчих написів. У чинній редакції ЦКУ дана норма права викладена наступним чином: «нотаріус здійснює захист цивільних прав … у випадках й порядку, встановленому законом».

Законодавчі обмеження також визначені ст.88 закону «Про нотаріат». Згідно з нормами законодавства, нотаріус робить напис, тільки коли надані документи, яі засвідчують безспірну заборгованість. При цьому з моменту появи права вимоги пройшло не більше ніж 3 (три) роки.

Однак, в порушення вимог закону, сьогодні ми спостерігаємо цілий потік незаконних нотаріальних написів на користь кредитних та колекторських компаній, які викупили за безцінь кредитні борги.

На жаль, приватні нотаріуси ігнорують приписи законів, приймають в роботу прострочені кредитні вимоги, що призводить до незаконних стягнень та незаконних арештів майна. У деяких випадках також – до безпідставної заборони на виїзд за межі України.

До такого способу стягнення нерідко вдаються такі державні банки, як Приватбанк та Укргазбанк. Тому варто проявляти пильність, навіть якщо ви перебуваєте в кредитних правовідносинах з державними банками.

Які 3 підстави можна використовувати в суді, щоб нотаріальний напис був визнаний незаконним?

1.Прострочені боргові вимоги

Банки та колекторські компанії звертаються до нотаріуса в більшості випадків з простроченими борговими вимогами – по закінченню 3 (трьох) років з настання терміну повернення кредиту. Подібним чином порушуються вимоги статті 88 Закону України «Про нотаріат».

Порушення з боку нотаріусів спостерігаються у зв'язку з відсутністю механізму притягнення до відповідальності. За порушенням даної норми права нотаріус не несе абсолютно ніякої відповідальності. Банки у свою чергу використовують даний варіант стягнення, знаючи про те, що в суді за такими борговими зобов'язаннями отримають відмовне рішення.

2.Безпідставно нараховані відсотки за кредитом

Розглянемо приклад: при сумі кредиту в розмірі 2 (дві) тисячі гривень, стягуються відсотки за 10 років в розмірі 100 тисяч гривень.

Стягнення відсотків за користування кредитом за межами терміну повернення кредиту є незаконним.

Якщо за умовами кредитного договору ви зобов'язані повернути кредит рівно через рік, банк не має права нараховувати й стягувати відсотки після закінчення року користування кредитом.

Якщо ви отримали вимогу банку про дострокове погашення кредиту, це є зміною терміну повернення кредиту. Після виставлення такої вимоги, банк вже не має права нараховувати відсотки.

Подібна правозастосовна практика почала діяти з березня 2018 року, і обурила кредиторів. Варто зазначити: в даному випадку йдеться зовсім не про терміни позовної давності. Суд без заяви з боку відповідача, повинен застосувати ст.1048, 1050 ЦКУ і відмовити банку у стягненні. Тому з 2018 року стало популярним саме позасудове стягнення за виконавчим написом нотаріуса.

3.Відсутність нотаріального посвідчення кредитного договору

В безспірному порядку стягнення боргу за написом нотаріуса проводиться за наявності певної документації. Переважно, йдеться про нотаріально завірений договір кредитування. Поряд з цим, на практиці кредитні договори нотаріально не завіряються.

Подібним чином порушуються вимоги ст.87 закону «Про нотаріат» й постанови КабМіну №1172 29 червня 1999 р. З огляду на практику укладання кредитних договорів у звичайній письмовій формі без нотаріального посвідчення, виконавчі написи на них є абсолютно незаконними.

Як скасувати виконавчий напис нотаріуса в суді?

Розібравшись, чому написи нотаріуса як засіб позасудового стягнення кредитного боргу є в більшості випадків незаконними, розглянемо порядок їх скасування через суд.

Слід відразу зазначити: без адвоката пройти оскарження нотаріального напису через суд досить складно. Рекомендації, представлені нижче, мають узагальнений характер.

Кожен конкретний випадок пов'язаний зі своїми нюансами та деталями.

Які кроки передбачає оскарження виконавчого напису нотаріуса?

В судовому порядку виконавчий напис нотаріуса оскаржується шляхом подання позову про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає до виконання. Для оскарження виконавчого напису нотаріуса необхідно мати сам документ.

У багатьох випадках позичальник дізнається про стягнення з нього кредитного боргу, отримавши постанову про відкриття виконавчого провадження або постанову про стягнення боргу з заробітної плати. При цьому самого виконавчого напису на руках позичальник не має.

За відсутності документа відсутні й підстави для його оскарження.

Тому, як тільки ви дізналися, що з вас стягують борг за виконавчим написом нотаріуса, відразу ж слід звернутися до органу державної виконавчої служби або до приватного виконавця (в залежності від того, ким відкрите виконавче провадження).

Необхідно подати заяву про ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження, видачу копії постанови про відкриття виконавчого провадження та копії виконавчого напису нотаріуса. За вашою заявою виконавець зобов'язаний надати документи.

Паралельно можна звернутися до приватного нотаріуса, який вчинив виконавчий напис для отримання у нього копію даного виконавчого напису.

Однак, виходячи з практики, нотаріуси безпідставно відмовляють у видачі копії цього документа, порушуючи статті 5, 6, 7, 11 Закону України «Про інформацію» (про вільний доступ до інформації щодо себе для реалізації й захисту своїх прав).

Проте, даний варіант отримання копії нотаріального напису можна розглядати тільки як другорядний, після звернення до виконавця.

Яка аргументація береться за основу, коли здійснюється скасування нотаріального напису через суд?

Маючи в руках копію виконавчого напису, слід проаналізувати зміст документа та визначитися з обґрунтуваннями для його оскарження в суді.

 • По-перше, необхідно переконатися в тому, що кредитний договір має звичайну письмову — не нотаріальну форму.
 • По-друге, слід перевірити документ по пунктах на наявність передбаченої заздалегідь можливості стягнення кредитного боргу за допомогою виконавчого припису нотаріуса.
 • По-третє, зіставляється термін, на який видавався кредит (строк повернення кредиту), з терміном, зазначеним у виконавчому написі.

Якщо у вас не нотаріальний кредитний договір й термін повернення кредиту закінчився за три роки до вчинення виконавчого напису —  можна сміливо йти до суду.

Звичайно, «йти до суду» – це в даному випадку фігура мовлення. Спочатку необхідно йти до адвоката, щоб якісно підготувати позов про скасування виконавчого напису.

Звертаючись до судової інстанції з позовом ви, по суті, оскаржуєте сам факт наявності кредитної заборгованості. Ось чому, оскаржуючи виконавчий напис, ви фактично звільняєтесь від кредитного боргу.

Окремо заслуговує на увагу питання тимчасового зупинення примусового виконання нотаріального напису. Подібна потреба пов'язана з тим, що позичальники дізнаються про виконавчий напис занадто пізно. Найчастіше це відбувається безпосередньо в момент вилучення авто для подальшої реалізації через ДП «СЕТАМ», або при утриманні коштів із заробітної плати.

З метою тимчасового зупинення примусового виконання напису разом з позовом слід подати заяву про забезпечення позову. На підставі такої заяви виноситься ухвала про тимчасове зупинення виконання виконавчого напису. Таку заяву суд зобов'язаний розглянути протягом 2-х днів з моменту реєстрації.

В цілому, судова практика складається сприятливо для позивачів в подібних ситуаціях.

Хоча деякі судді мало того, що не дотримуються процесуальних строків розгляду таких заяв, але й безпідставно відмовляють у задоволенні.

За таких обставин необхідно оскаржити відмову в суді апеляційної інстанції. На практиці, апеляційні суди відмови судів 1-ї інстанції в більшості справ скасовують, і припиняють стягнення.

Як складається судова практика щодо оскарження нотаріальних написів в Україні?

Використовується три формати розгляду позовів у даній категорії справ:

 1. спрощене провадження з викликом сторін;
 2. спрощене провадження без виклику сторін;
 3. загальне судочинство.

Єдина практика з цієї категорії справ відсутня. Подавши позовну заяву до суду, слід дочекатися ухвали суду про відкриття провадження, в якій буде вказана форма судового провадження.

Також разом з позовом бажано відразу подати клопотання про витребування копії матеріалів нотаріальної справи стосовно вчинення виконавчого напису нотаріуса, що оскаржується. Витребування копій матеріалів нотаріальної справи проводиться на підставі ухвали про відкриття провадження (але за умови подання позивачем відповідного клопотання).

Якщо шукати відповіді на запитання, як оскаржити нотаріальний напис успішно, слід врахувати такий аспект, як підсудність. Позовну заяву щодо оскарження виконавчого напису нотаріуса слід подавати за місцем реєстрації відповідача – кредитора, або за місцем виконання напису (місцем знаходження державної виконавчої служби або приватного виконавця).

Я раджу подавати позов саме за місцем реєстрації кредитора – відповідача, бо часто суди за місцем знаходження виконавчої служби безпідставно не бажають відкривати провадження, і перенаправляють матеріали справи за місцем реєстрації кредитора –відповідача. В результаті ви втратите час надаремно. Пересилання документів займає не менш ніж два місяці.

Для подання позову необхідно буде оплатити судовий збір в розмірі 840 грн, а також судовий збір в розмірі 420 грн за подання заяви про забезпечення позову та тимчасове зупинення виконання напису нотаріуса.

Автор адвокат Тетяна Романцова

Ссылка на основную публикацию