Захист прав споживачів при купівлі товарів неналежної якості

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, а саме ч. 1 ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» має право вимагати:

 • пропорційного зменшення ціни;
 • безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
 • відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

Товар неналежної якості підлягає обміну протягом гарантійного строку (строк, протягом якого виробник (продавець, виконавець або будь-яка третя особа) бере на себе зобов’язання про здійснення безоплатного ремонту або заміни відповідної продукції у зв’язку з введенням її в обіг), який зазначається в паспорті на продукцію або будь-якому іншому документі, що додається до продукції.

У разі виявлення недоліків товару протягом встановленого гарантійного терміну з вини виробника споживач має право на:

 • розірвання контракту/угоди і повернення коштів, які були витрачені на покупку;
 • на заміну товару на такий самий, або аналогічний, якщо є в наявності у продавця.

Згідно з цією частиною задовольняються вимоги споживача щодо товарів, гарантійний строк на які не закінчився.

Вимоги споживача, встановлені частиною першою статті 8 Закону України “Про захист прав споживачів”, пред’являються на вибір споживача продавцеві за місцем купівлі товару, виробникові або підприємству, що задовольняє ці вимоги за місцезнаходженням споживача.

На письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається (з доставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) незалежно від моделі.

Для цього продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою статті 8 Закону України “Про захист прав споживачів”) зобов’язані створювати (мати) обмінний фонд товарів.

Перелік таких товарів визначається Кабінетом Міністрів України.

 • За кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) та за кожний день затримки усунення недоліків понад установлений строк (чотирнадцять днів) споживачеві виплачується неустойка відповідно в розмірі одного відсотка вартості товару.
 • При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого виробу або складової частини товару, на які встановлено гарантійні строки, гарантійний строк на новий комплектуючий виріб і складову частину обчислюється починаючи від дня видачі споживачеві товару після ремонту.
 • За необхідності наявність істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару підтверджується висновком експертизи, яка повинна бути організованою продавцем (виконавцем, виробником) у триденний строк з дня одержання від споживача письмової згоди організувати проведення експертизи продукції.

Експертиза проводиться за рахунок продавця (виконавця, виробника).

Якщо у висновках експертизи буде доведено, що недоліки виникли після передачі продукції споживачеві внаслідок порушення ним встановлених правил використання, зберігання чи транспортування або дій третіх осіб, вимоги споживача не підлягають задоволенню, а споживач зобов’язаний відшкодувати продавцю (виконавцю, підприємству, яке виконує його функції) витрати на проведення експертизи. Споживач, продавець (виконавець, виробник) мають право на оскарження висновків експертизи у судовому порядку.

Строки виконання вимоги заміни товару:

 • за наявності товару – негайно;
 • у разі перевірки якості товару – 14 денний термін;
 • у разі відсутності товару – 2 місячний строк з моменту подання заяви.

Строки пред’явлення вимоги після закінчення гарантійного терміну:

 • протягом установленого строку служби;
 • протягом 10 років, якщо строк служби не встановлено в разі виявлення недоліків з вини виробника.
 1. Перелік та зразки необхідних документів
 2. Розрахунковий документ з позначкою про дату продажу товару, гарантійні зобов’язання, зміст договору з виконавцем робіт (послуг), опис виявлених недоліків, висунуті вимоги (прохання) з документальним підтвердженням факту їх отримання продавцем (виконавцем), отримані заявником відповіді, висновки тощо.
 3. Під час продажу товару продавець зобов’язаний видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу або відтворити на дисплеї програмного реєстратора розрахункових операцій (дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій) QR-код, що дає змогу особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому містяться, або надіслати електронний розрахунковий документ на наданий споживачем абонентський номер чи адресу електронної пошти.
 4. Розрахунковий документ має бути виданий або створений в електронній формі не пізніше моменту передачі товару (послуги).
 5. У разі втрати споживачем технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, їх відновлення здійснюється у порядку, визначеному законодавством.
 6. Позасудовий порядок
 7. Якщо ви хочете уникнути судового розгляду, Ви можете звернутись до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у відповідному регіоні (контакти територіальних органів) у разі відмови продавця, виробника задовольнити вимоги споживача.
 8. Перелік та зразки необхідних документів
 9. У випадку порушення продавцем прав споживача останній має право звернутися до уповноваженого органу з усним, електронним або письмовим зверненням (скаргою).
 10. До письмового звернення (скарги) (зразок) додаються наступні документи:
 • копія звернення до суб’єкта господарювання (продавець);
 • копія документу, який засвідчує факт придбання товару;
 • копія технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу;
 • інші документи, які стосуються розгляду звернення.

Строки розгляду питання

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання.

Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо продавець встановлює необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

Судовий порядок

Споживач для захисту своїх прав має право звернутися в порядку позовного провадження до суду за місцем його проживання/перебування, місцем заподіяння шкоди чи виконання договору. При задоволенні вимог споживача суд одночасно вирішує питання щодо відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

 • Важливо!
 • Споживачі звільняються від сплати судового збору в усіх судових інстанціях за позовами, що пов’язані з порушенням їх прав (частина третя статті 22 Закону України “Про захист прав споживачів”).
 • Консультацію підготувала начальник Виноградівського бюро правової допомоги Світлана Белень

Як споживачу захистити свої права у разі придбання неякісного товару, здійснити його обмін (повернення), чи передати на гарантійне обслуговування?

Права та обов’язки споживачів.

Кожен споживач повинен знати,  що згідно із статтею 4 Закону України «Про захист  прав споживачів» (надалі — Закон), купуючи, замовляючи або використовуючи продукцію, яка реалізується суб’єктами господарювання на території України, він має право на:

 • захист своїх прав державою (що здійснюється Держпродспоживслужбою України та судом);
 • належну якість продукції та обслуговування;
 • безпеку продукції;
 • необхідну, доступну, достовірну та вчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця);
 • відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої через недоліки продукції (дефекту), відповідно до закону;
 • звернутися до суду та інших уповноважених державних органів по захист порушених прав;
 • об’єднатися в громадські організації споживачів (об’єднання споживачів).

Соживачі зобов’язані:

 • перед використанням товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником (продавцем, виконавцем) документації на товар;
 • за необхідності роз’яснення умов та правил використання товару до початку використання товару звернутися за роз’ясненнями до продавця (виробника, виконавця) або до іншої вказаної в експлуатаційній документації особи, що виконує їхні функції;
 • користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням і дотримуватися умов (вимог, норм, правил), встановлених виробником товару (виконавцем) в експлуатаційній документації;
 • з метою запобігання негативних для споживача наслідків використання товару застосовувати передбачені виробником засоби безпеки з дотриманням передбачених експлуатаційною документацією спеціальних правил, а за відсутності таких правил у документації дотримуватися звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для таких товарів.

Права споживача при придбанні товару належної якості.

Відповідно до ст. 9 Закону – споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути використаний за призначенням.

 • Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший термін не був оголошений продавцем.
 • Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.
 • Перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню), затверджено постановою Кабінету  Міністрів України від  19 березня 1994 року № 172.

Якщо на момент обміну аналогічного товару немає в продажу, споживач має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір і одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні його у продаж. Продавець зобов’язаний у день надходження товару в продаж повідомити про це споживача, який вимагає обміну товару.

Обміняти непродовольчий товар належної якості на інший, аналогічний, можна, якщо:

 • з моменту придбання пройшло не більше 14 днів (не рахуючи дня продажу);
 • товар не використовувався;
 • збережений товарний вигляд товару, його споживчі властивості, пломби, ярлики тощо;
 • зберігся розрахунковий документ, який споживач отримав разом із товаром;
 • товар не входить до переліку тих, що не підлягають обміну.
Читайте также:  Отмена налогового уведомления-решения

Повернути товар належної якості і забрати сплачені кошти можна, якщо дотримані всі вищезгадані умови.

При розірванні договору купівлі-продажу розрахунки із споживачем провадять, зважаючи з вартості товару на час його придбання.

Гроші, сплачені за товар, повертають споживачеві в день розірвання договору, а за неможливості повернути гроші в день розірвання договору, а в разі неможливості повернути в день розірвання договору – в інший строк за домовленістю сторін,  але не пізніше ніж у продовж семи днів.

Як діяти, якщо товар виявився неякісним?

Відповідно до ст. 7 Закону – кожен товар має свій гарантійний термін, протягом якого виробник (виконавець) зобов’язаний забезпечити належну роботу (застосування, використання) продукції, в тому числі комплектуючих виробів. Гарантійний термін встановлюють нормативно-правові акти, нормативні документи та договори.

 1. При цьому гарантійний термін на комплектуючі вироби має бути не менше, ніж гарантія на основний виріб, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами, нормативними документами або договором.
 2. Гарантійний термін зазначається у паспорті на продукцію, на етикетці або в будь-якому іншому документі, що додається до продукції.
 3. Для продукції, споживчі властивості якої можуть з часом погіршуватися і загрожувати життю, здоров’ю, майну споживачів і довкіллю, встановлюють строк придатності, який вказують на етикетках, упаковці або в інших документах, що додається до неї при продажу, і який вважають гарантійним терміном.
 4. Термін придатності обчислюють з дня виготовлення, який також вказуються на етикетці або в інших документах, і визначається або часом, протягом якого товар є придатним для використання, або датою, до настання якої товар є придатним для використання.
 5. Продаж товарів, на яких строк придатності не зазначений або вказаний з порушенням вимог нормативних документів, а також товарів, строк придатності яких сплив, заборонений!
 6. На сезонні товари (одяг, хутряні та інші вироби) гарантійний строк обчислюється з  початку відповідного сезону, який встановлюється постановою Кабінету  Міністрів України від  19 березня 1994 року № 172.
 7. Продаж товарів за зразками, поштою, а також у випадках, коли час укладення договору купівлі-продажу і час передання товару споживачеві не збігаються, гарантійний строк обчислюють від дня передання товару споживачеві, а якщо товар потребує спеціального встановлення (підключення) чи складання — з дня їх виконання, а якщо день передання, встановлення (підключення) або складання товару, а також передання нерухомого майна встановити неможливо або якщо майно перебувало у споживача до укладення договору купівлі-продажу — з дня укладення договору купівлі-продажу.
 8. Щодо продукції, на яку гарантійні строки або строк придатності не встановлено, споживач має право ставити продавцю (виробнику, виконавцю) відповідні вимоги, якщо недоліки виявили протягом двох років, а щодо об’єкта будівництва — не пізніше десяти років з дня передання їх споживачеві.

При виконанні гарантійного ремонту – гарантійний термін збільшується на час перебування продукції в ремонті. Зазначений час обчислюють від дня, коли споживач звернувся з вимогою про усунення недоліків. У разі обміну товару його гарантійний строк обчислюється заново з дня обміну.

Гарантійне зобов’язання не припиняється в разі неможливості виконання такого зобов’язання через відсутність необхідних для його виконання матеріалів, комплектуючих і запасних частин.

Згідно ст. 8 Закону – у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:

 • пропорційного зменшення ціни;
 • безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
 • відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтвердженої за необхідності висновком експертизи, споживач у порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов’язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:

 • розірвати договір та повернути сплачені за товар гроші;
 • вимагати заміни товару на такий самий або на аналогічний, що наявний у продавця (виробника).

Стосовно непродовольчих товарів, що перебували у використанні та були реалізовані через роздрібні комісійні торговельні підприємства, вимоги споживача, зазначені у частині першій цієї статті, задовольняються за згодою продавця.

Згідно з цією частиною задовольняються вимоги споживача щодо товарів, гарантійний строк на які не закінчився.

Зазначені вимоги за місцезнаходженням споживача задовольняють також створені власником продавця торговельні підприємства та філії, що здійснюють продаж аналогічних придбаним споживачем товарів, або підприємства, на які ці функції покладено на підставі договору. Функції представників підприємств-виробників виконують їх представництва та філії, створені виробниками для цієї мети, або підприємства, які задовольняють зазначені вимоги на підставі договору з виробником.

 • Продавець і виробник під час продажу (реалізації) товару зобов’язані інформувати споживача про підприємства, що задовольняють вимоги, встановлені частинами першою і третьою цієї статті.
 • Продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) зобов’язані прийняти товар неналежної якості у споживача і задовольнити його вимоги.
 • Доставка великогабаритних товарів і товарів вагою понад п’ять кілограмів продавцю, виробнику (підприємству, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) та їх повернення споживачеві здійснюються за рахунок продавця, виробника (підприємства, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті).
 • За наявності товару вимога споживача про його заміну підлягає негайному задоволенню, а в разі виникнення потреби в перевірці якості – протягом чотирнадцяти днів або за домовленістю сторін.

У разі відсутності товару вимога споживача про його заміну підлягає задоволенню у двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви. Якщо задовольнити вимогу споживача про заміну товару в установлений строк неможливо, споживач вправі на свій вибір пред’явити продавцю, виробнику (підприємству, що виконує їх функції) інші вимоги.

Під час заміни товару з недоліками на товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не провадиться.

При пред’явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати його пред’явлення або за згодою сторін в інший строк.

На письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається (з доставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) незалежно від моделі. Для цього продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) зобов’язані створювати (мати) обмінний фонд товарів. Перелік таких товарів визначається Кабінетом Міністрів України.

За кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) та за кожний день затримки усунення недоліків понад установлений строк (чотирнадцять днів) споживачеві виплачується неустойка відповідно в розмірі одного відсотка вартості товару.

При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого виробу або складової частини товару, на які встановлено гарантійні строки, гарантійний строк на новий комплектуючий виріб і складову частину обчислюється починаючи від дня видачі споживачеві товару після ремонту.

Споживач має право пред’явити виробнику (продавцю) вимогу про безоплатне усунення недоліків товару після закінчення гарантійного строку.

Ця вимога може бути пред’явлена протягом установленого строку служби, а якщо такий не встановлено – протягом десяти років, якщо в товарі було виявлено недоліки (істотні недоліки), допущені з вини виробника.

Якщо цю вимогу не задоволено у строки, споживач має право на свій вибір пред’явити виробникові (продавцеві) інші вимоги.

Вимоги споживача не підлягають задоволенню, якщо продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача) доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання. Споживач має право брати участь у перевірці якості товару особисто або через свого представника.

У разі коли під час гарантійного строку необхідно визначити причини втрати якості продукції, продавець (виконавець, виробник) зобов’язаний у триденний строк з дня одержання від споживача письмової згоди організувати проведення експертизи продукції.

Експертиза проводиться за рахунок продавця (виконавця, виробника).

Якщо у висновках експертизи буде доведено, що недоліки виникли після передачі продукції споживачеві внаслідок порушення ним встановлених правил використання, зберігання чи транспортування або дій третіх осіб, вимоги споживача не підлягають задоволенню, а споживач зобов’язаний відшкодувати продавцю (виконавцю, підприємству, яке виконує його функції) витрати на проведення експертизи. Споживач, продавець (виконавець, виробник) мають право на оскарження висновків експертизи у судовому порядку.

Порада для споживача: не нехтувати своїм правом і погоджуватися на проведення  експертизи, адже в разі незадоволення продавцем, виконавцем або виробником вимог споживача саме висновок експертизи буде доказом законності таких вимог у суді.

Навіть якщо експертизу не проводили, але споживач давав свою згоду на її проведення, тягар доведення втрати якості товару через провину споживача в суді буде покладено на продавця (виробника).

Така експертиза може бути призначена і в судовому порядку, але в такому випадку оплачувати її буде та сторона, яка клопотала про її призначення.

У подальшому суд своїм рішенням може покласти витрати на проведення експертизи на сторону, з вини якої було встановлено втрату якості товару.

Читайте также:  Obtaining an identification code (ukrainian tax number)

Правове регулювання захисту прав споживачів | Криничанська селищна рада

Задоволення потреб споживачів у продовольчих та промислових товарах, побутових і комунальних послугах має здійснюватись на основі безумовного додержання вимог щодо їх якості та безпеки, постійного контролю за цим з боку держави.

Особливого значення при виконанні даного завдання держава набуває в умовах збільшення обсягів споживання та насичення ринку продовольчими і непродовольчими товарами, побутовими роботами та послугами, коли часто постають питання забезпечення їх відповідності вимогам щодо якості та безпеки. Поряд із збільшенням обсягів реклами побутових товарів, робіт, та послуг потребує підвищення рівень об’єктивності та достовірності інформації про їх реальні споживчі характеристики. За таких обставин метою держави є забезпечення прав споживачів, а також створення дієвого правового механізму їх захисту.

Основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів закладені в системі нормативно-правових актів з питань захисту прав споживачів. Законодавство про захист прав споживачів складається із Закону України «Про захист прав споживачів», ЦК України, ГК України та інших нормативно-правових актів, що містять положення про захист прав споживачів.

Базовим спеціальним законодавчим актом у сфері захисту прав споживачів є Закон України «Про захист прав споживачів».

У ньому встановлено основні права та обов’язки споживачів та виробників і продавців товарів, виконавців робіт і надавачів послуг, визначено правовий механізм їх захисту, а також правові засади діяльності органів державної виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, на які покладено державний контроль за додержанням законодавства про захист прав споживачів, забезпечення реалізації державної політики щодо захисту прав споживачів.

Невід’ємним елементом законодавства про захист прав споживачів є система законодавчих актів, якими встановлено вимоги щодо якості та безпеки побутових товарів, робіт та послуг й правовий механізм забезпечення контролю за їх дотриманням з боку державних органів. Серед них Закон України «Про стандартизацію», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

Поняття споживачів наведене у п. 22 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів». Згідно зі Законом споживачами є фізичні особи, які придбавають, замовляють, використовують або мають намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.

Права споживачів під час придбання, замовлення або використання товарів (робіт та послуг) на території України встановлено у ч. 1 ст. 4 Закону України «Про захист прав споживачів».

 • Серед основних прав споживачів визначено право на:
 • — захист своїх прав державою;
 • — належну якість продукції та обслуговування;
 • — безпеку продукції;
 • — необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію державною мовою про продукцію, її кількість, якість, асортимент, її виробника (виконавця, продавця) відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;
 • — обслуговування державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;
 • — відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків продукції (дефекту в продукції), відповідно до закону;
 • — звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав;
 • — об'єднання в громадські організації споживачів (об'єднання споживачів).

Слід зазначити, що вказаний перелік прав не є вичерпним. У ч. 2. ст. 4 Закону України «Про захист прав споживачів» закріплено, що споживачі також мають інші права, встановлені законодавством про захист прав споживачів.

Разом із цим, відповідно до змісту ч. 1 ст. 4 Закону України «Про захист прав споживачів», споживачі можуть скористатися правами, передбаченими для них законодавством про захист прав споживачів, за умови, якщо товар (роботи та послуги) придбавається ними на території України і використовується виключно для задоволення власних побутових потреб.

Поряд із правами в ч. 3 ст. 4 Закону України «Про захист прав споживачів» визначено ряд обов’язків споживачів, дотримання яких є необхідною умовою для здійснення споживачами їхніх прав.

 1. Зокрема такими обов’язками є:
 2. – перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником (продавцем, виконавцем) документації на товар;
 3. – в разі необхідності роз’яснення умов та правил використання товару – до початку використання товару звернутися за роз’ясненнями до продавця (виробника, виконавця) або до іншої вказаної в експлуатаційній документації особи, що виконує їх функції;
 4. – користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися умов (вимог, норм, правил), встановлених виробником товару (виконавцем) в експлуатаційній документації;
 5. – з метою запобігання негативним для споживача наслідкам використання товару — застосовувати передбачені виробником засоби безпеки з дотриманням передбачених експлуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі відсутності таких правил в документації – дотримуватися звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для товарів такого роду.

            З метою забезпечення права споживача на належну якість та безпеку продукції в ст.

6 Закону України «Про захист прав споживачів» передбачено обов’язок продавця (виробника, виконавця) передати споживачеві продукцію належної якості, а також надати інформацію про цю продукцію.

На вимогу споживача продавець (виробник, виконавець) зобов’язаний також надати йому документи, які підтверджують належну якість продукції.

Продукція щодо її безпеки для життя, здоров’я і майна споживачів, а також навколишнього природного середовища повинна відповідати вимогам нормативних документів (стандартам, технічним умовам тощо), що містять правила, загальні принципи та характеристики різних видів товарів.

Щодо окремих груп продукції таки вимоги можуть встановлюватися законами та іншими нормативно-правовими актами. На товари, що ввозяться на територію України, повинен бути документ, який підтверджує їх належну якість (ч. 3 ст. 6 Закону України «Про захист прав споживачів»).

            Споживачі, які придбавають, замовляють, використовують або мають намір придбати чи замовити товари (роботи, послуги) для власних побутових потреб, мають право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору.

Така інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги). При цьому реклама відповідних товарів, робіт та послуг не звільняє продавця або виробника від обов’язку надати інформацію про них безпосередньо до їх придбання або замовлення (абз. 1 ч. 1 ст.

15 Закону України «Про захист прав споживачів»).

            У разі придбання товару належної якості споживач може скористатися правами, встановленими в ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів».

При придбанні товару належної якості за споживачем протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, зберігається право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Споживач може обміняти товар належної якості за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром (ч. 1 ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів»). Перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню) з підстав, зазначених у цій статті, затверджується Кабінетом Міністрів України.

            У разі придбання споживачем продовольчих товарів неналежної якості продавець зобов’язаний замінити їх на товари належної якості або повернути споживачеві сплачені ним гроші, якщо недоліки виявлено у межах строку придатності. При пред’явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати її пред’явлення або за згодою сторін в інший строк.

Споживач також має право пред’явити виробнику (продавцю) вимогу про безоплатне усунення недоліків товару після закінчення гарантійного строку. Ця вимога може бути пред’явлена протягом установленого строку служби, а якщо такий не встановлено — протягом десяти років, якщо в товарі було виявлено недоліки (істотні недоліки), допущені з вини виробника.

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про захист прав споживачів», шкода, завдана життю, здоров'ю або майну споживача дефектною продукцією або продукцією неналежної якості, підлягає відшкодуванню в повному обсязі, якщо законом не передбачено більш високої міри відповідальності.

Право вимагати відшкодування завданої шкоди визнається за кожним потерпілим споживачем незалежно від того, чи перебував він у договірних відносинах з виробником (виконавцем, продавцем).

Таке право зберігається протягом установленого строку служби (строку придатності), а якщо такий не встановлено – протягом десяти років з дати введення в обіг такої продукції її виробником за умови, що споживач зобов’язується довести: 1) наявність шкоди; 2) наявність дефекту в продукції; 3) наявність причинно-наслідкового зв'язку між такими шкодою та дефектом.

Виробник (виконавець) несе відповідальність за шкоду, завдану життю, здоров'ю або майну споживача, що виникла у зв'язку з використанням речей, матеріалів, обладнання, приладів, інструментів, пристосувань чи інших засобів, необхідних для виробництва товарів, виконання робіт або надання послуг, незалежно від рівня його наукових і технічних знань. Виробник (виконавець, продавець) може бути звільненим від відповідальності, якщо доведе, що: 1) шкоду завдано з вини самого споживача внаслідок порушення ним встановлених правил використання, зберігання чи транспортування продукції або дії непереборної сили; 2) не вводив продукцію в обіг; 3) дефект у продукції виник внаслідок додержання виробником вимог законодавства або виконання обов'язкових для нього приписів органів державної влади.

Читайте также:  Проект раздора: как архитектору защитить свою интеллектуальную собственность от застройщика

            Порядок звернення громадян з питань захисту своїх прав як споживачів

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про звернення громадян» та ст. 5 Закону України «Про захист прав споживачів» за захистом своїх прав споживач має право звернутися із зверненням до Виконавчого комітету Криничанської селищної ради за адресою: 52300, смт. Кринички, вул. Нагірна, буд.

2 та до Управління захисту споживачів ГУ Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області за адресою: 49006, м. Дніпро, вул. Філософська, 39-А, або на телефон «Гарячої лінії» управління (068) 658 80 99, а також через веб-сайт: http://dp.consumer.gov.ua/, де є можливість отримати консультацію та подати скаргу в режимі он-лайн.

Додатково повідомляємо, що у відповідності до ст. 5 Закону України «Про звернення громадян» у зверненні має бути зазначено:

 • прізвище, ім’я, по-батькові
 • місце проживання громадянина
 • викладено суть порушеного питання
 • зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги

письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати

 Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

Права споживачів у випадку придбання товару неналежної якості

Усі ми чи не щодня здійснюємо купівлю різноманітних товарів. Однак трапляються випадки,  що товар виявляється неналежної якості. У такому разі необхідно знати як само слід захищати свої права.

Проте перед цим ви маєте зрозуміти, що дане питання є доволі багатогранним. Зміст та обсяг, порядок реалізації прав споживачів є неоднаковим. Наприклад, товар неналежної якості може бути продовольчий чи непродовольчий, який раніше був у користуванні чи не був і таке інше.

 • Ми розглянемо загальні права споживачів, які поширюються на всі випадки придбання товару неналежної якості не вдаючись до особливостей пов’язаних з окремими видами купівлі-продажу товару.
 • Згідно з ст. 708 Цивільного кодексу України –  у разі виявлення протягом гарантійного або інших строків, встановлених обов'язковими для сторін правилами чи договором, недоліків, не застережених продавцем, або фальсифікації товару покупець має право за своїм вибором:
 • 1) вимагати від продавця або виготовлювача безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування витрат, здійснених покупцем чи третьою особою, на їх виправлення;
 • 2) вимагати від продавця або виготовлювача заміни товару на аналогічний товар належної якості або на такий самий товар іншої моделі з відповідним перерахунком у разі різниці в ціні;
 • 3) вимагати від продавця або виготовлювача відповідного зменшення ціни;
 • 4) відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми.

Щодо гарантійного строку слід зазначити, що виходячи зі змісту ч. 1 ст. 7 Закону України «Про захист прав споживачів» – це є строк протягом якого виробник (виконавець) забезпечує належну роботу (застосування, використання) продукції  в тому числі комплектуючих виробів. Згідно з ч. 2 ст.

7 гарантійний строк зазначається в паспорті на продукцію або будь-якому іншому документі, що додається до продукції. Гарантійні зобов’язання продавця, виробника, виконавця включають в себе також зобов’язання, що передбачені рекламою.

Зверніть увагу, що продавець не має права не видавати документи, в яких передбачені гарантійні зобов’язання.

Для продукції, споживчі властивості якої можуть з часом погіршуватися і становити небезпеку для життя, здоров'я, майна споживачів і навколишнього природного середовища, встановлюється строк придатності, який зазначається на етикетках, упаковці або в інших документах, що додаються до неї при продажу, і який вважається гарантійним строком. Строк придатності обчислюється починаючи від дати виготовлення, яка також зазначається на етикетці або в інших документах, і визначається або часом, протягом якого товар є придатним для використання, або датою, до настання якої товар є придатним для використання.

Існує продукція на яку гарантійні строки не встановлено.

Як же захистити свої права в такому випадку? Закон України «Про захист прав споживачів дає відповідь на це запитання: споживач має право пред'явити продавцю (виробнику, виконавцю) відповідні вимоги, якщо недоліки було виявлено протягом двох років, а стосовно об'єкта будівництва – не пізніше десяти років від дня передачі їх споживачеві (ч. 5 ст. 7).

На сезонні товари (одяг, хутряні та інші вироби) гарантійний строк обчислюється з початку відповідного сезону, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

У разі, коли під час гарантійного строку необхідно визначити причини втрати якості продукції, продавець (виконавець, виробник) зобов'язаний у триденний строк з дня одержання від споживача письмової згоди організувати проведення експертизи продукції.

Експертиза проводиться за рахунок продавця (виконавця, виробника).

Якщо у висновках експертизи буде доведено, що недоліки виникли після передачі продукції споживачеві внаслідок порушення ним встановлених правил використання, зберігання чи транспортування або дій третіх осіб, вимоги споживача не підлягають задоволенню, а споживач зобов'язаний відшкодувати продавцю (виконавцю, підприємству, яке виконує його функції) витрати на проведення експертизи. Споживач, продавець (виконавець, виробник) мають право на оскарження висновків експертизи у судовому порядку.

Важливо знати порядок і строки задоволення вимог споживачів у разі придбання товару неналежної якості, які передбачені у ст. 709 Цивільного кодексу України.

Якщо покупець вимагає замінити товар – така вимога підлягає негайному задоволенню, а в разі необхідності перевірки якості товару – протягом чотирнадцяти днів або, за домовленістю сторін, в інший строк.

У разі відсутності необхідного товару вимога покупця про заміну товару підлягає задоволенню у двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви.

Слід відзначити, що доставка товару продавцеві та його повернення покупцеві здійснюються продавцем або виготовлювачем, а в разі невиконання ними цього обов'язку або відсутності продавця чи виготовлювача в місцезнаходженні покупця повернення товару може бути здійснене покупцем за їхній рахунок. Якщо задовольнити вимогу покупця про заміну товару у встановлені строки неможливо, покупець на свій вибір має право пред'явити продавцеві або виготовлювачу інші вимоги відповідно до статті 708 Цивільного кодексу України.

У разі заміни товару з недоліками на товар належної якості продавець не має права вимагати відшкодування різниці між ціною товару, встановленою договором купівлі-продажу, і ціною товару, яка існує на момент заміни товару або постановлення судом рішення про заміну товару.

Якщо товар неналежної якості замінюється на аналогічний, але інший за розміром, фасоном, сортом тощо відшкодуванню підлягає різниця між ціною заміненого товару і ціною товару належної якості, що діють на момент заміни товару або постановлення судом рішення про заміну товару.

Вимога про безоплатне усунення недоліків підлягає задоволенню продавцем або виготовлювачем протягом чотирнадцяти днів або, за домовленістю сторін, в інший строк.

На вимогу покупця на час ремонту йому має бути наданий у користування аналогічний товар, незалежно від моделі, з доставкою.

За кожний день прострочення продавцем або виготовлювачем усунення недоліків товару і невиконання вимоги про надання в користування аналогічного товару на час усунення недоліків продавець сплачує покупцеві неустойку в розмірі одного відсотка вартості товару.

 1. Статтею 710 Цивільного кодексу України  передбачено відшкодування різниці в ціні у разі заміни товару, зменшення ціни і повернення товару неналежної якості:
 2. у разі заміни товару з недоліками на товар належної якості продавець не має права вимагати відшкодування різниці між ціною товару, встановленою договором купівлі-продажу, і ціною товару, яка існує на момент заміни товару або постановлення судом рішення про заміну товару;
 3. у разі заміни товару неналежної якості на аналогічний, але інший за розміром, фасоном, сортом тощо товар належної якості відшкодуванню підлягає різниця між ціною заміненого товару і ціною товару належної якості, що діють на момент заміни товару або постановлення судом рішення про заміну товару;
 4. у разі пред'явлення вимоги про відповідне зменшення ціни товару для розрахунку береться ціна товару на момент пред'явлення вимоги про зменшення ціни, а якщо вимогу покупця добровільно не задоволено продавцем, – на момент постановлення судом рішення про відповідне зменшення ціни товару;
 5. у разі відмови покупця від договору та повернення продавцю товару неналежної якості покупець має право вимагати відшкодування різниці між ціною товару, встановленою договором, і ціною відповідного товару на момент добровільного задоволення його вимоги, а якщо вимогу добровільно не задоволено продавцем, – на момент постановлення судом рішення;
 6. якщо на час виконання рішення суду про відшкодування різниці в ціні у разі заміни товару, зменшення ціни або повернення товару неналежної якості підвищилися ціни на цей товар, покупець із цих підстав може заявити додаткові вимоги до продавця.

Отже, законодавством України детально врегульована проблема придбання товару неналежної якості. Все, що вам потрібно – це ознайомитись з вашими правами у такій ситуації та не боятися повідомити продавцю про наявність такого товару й пред'явити йому свої вимоги.

Ссылка на основную публикацию