Зарахування та постановка на квартирний облік: порядок, умови

Зарахування та постановка на квартирний облік: порядок, умови

Вказана публікація є першою із серії, що стосуватимуться питання реалізації громадянами права на житло, зокрема його безоплатного отримання з державного та комунального фонду.

В цих юридичних консультаціях ми також розглянемо  питання отримання службових житлових приміщень і особливості правового регулювання зазначених питань для військовослужбовців.

А почнемо з постановки на квартирний облік.

Загальні положення законодавства щодо забезпечення житлом

Відповідно до ст. 47 Конституції України:

Кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду. Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону.

Вказані положення розкриваються, перш за все, в Житловому кодексі УРСР.

Абсолютно вірно, це нормативно-правовий акт, прийнятий ще у 1984 році з окремими змінами за часів незалежності. Ви тільки оцініть яка його редакція ще досі збережена:

В результаті перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції в нашій країні було створено необхідні передумови для розв’язання однієї з найважливіших соціальних проблем – задоволення потреби трудящих у житлі.

Втілюючи в життя ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства і здійснюючи курс на підвищення матеріального та культурного рівня життя народу. Радянська держава послідовно реалізує розроблену Комуністичною партією програму житлового будівництва.

 • Так статтею 31 Житлового кодексу УРСР передбачено, що громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, мають право на одержання у користування жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду в установленому порядку.
 • Мова у вказаній статті йде лише про житло для постійного проживання та не стосується службових житлових приміщень.
 • Також зі змісту положень Житлового кодексу УРСР вбачається що для отримання житла особа повинна перебувати на квартирному обліку.
 • Таким чином для можливості (принаймні потенційної) отримати житло від держави або громади особа повинна:
 1. Потребувати поліпшення житлових умов.
 2. Перебувати на квартирному обліку.

Особи, що потребують поліпшення житлових умов

Перелік осіб, що потребують поліпшення житлових умов, визначено у ст. 34 Житлового кодексу та п.

 13 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.

1984 № 470 (!!! це також один з ключових нормативно-правових документів, що регулює питання реалізації права на житло, зокрема, постановки на квартирний облік, надання житлових приміщень тощо).

До потребуючих належать наступні категорії осіб:

 • забезпечені жилою площею нижче за встановлений рівень. Такий рівень визначається виконавчими комітетами обласних рад, а в м. Києві та Севастополі – міськими радами. Для м. Києва, наприклад, особа вважається на належному рівні забезпеченою житловою площею, якщо на одну особу припадає 7,5 кв.м. житлової площі. Наявність зазначеної підстави визначаємо шляхом ділення житлової площі, на кількість спільно проживаючих та зареєстрованих у ньому осіб;
 • які проживають у приміщенні, що не відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам. Належні санітарні і технічні вимоги, в першу чергу, передбачають, що проживання в житловому приміщенні не повинно завдавати шкоди здоров’ю. При цьому визнання будинку таким, що не відповідає зазначеним вимогам, здійснюється виконавчим комітетом відповідної ради;
 • які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв’язку з чим не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім’ї. Вичерпний перелік захворювань визначений наказом Міністерством охорони здоров’я УСРС від 08.02.1985 № 52;
 • які проживають за договором піднайму жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду чи за договором найму жилого приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів;
 • які проживають не менше 5 років за договором найму (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності;
 • які проживають у гуртожитках;
 • які проживають в одній кімнаті по дві і більше сім’ї, незалежно від родинних відносин, або особи різної статі старші за 9 років, крім подружжя (в тому числі якщо займане ними жиле приміщення складається більш як з однієї кімнати). В цьому випадку варто враховувати положення Сімейного кодексу України, яким визначено, що права члена сім’ї має одинока особа.

Вказаний перелік є вичерпним.

Якщо особа підпадає хоча б під одну із вищезазначених підстав, то наступним кроком буде вирішення питання щодо постановки на квартирний облік (зарахування до числа осіб, що потребують поліпшення житлових умов).

Постановка на квартирний облік

Особа може встати на квартирний облік як за місцем проживання – тобто у відповідних радах, так і за місцем роботи, якщо підприємством, установою чи організацію, де працює особа, здійснюється квартирний облік.

Постановка на облік здійснюється всієї сім’ї.

Умови постановки (взяття) на квартирний облік

Для того, щоб особі встати на квартирний облік необхідно дотриматися певних вимог, умов та підтвердити певні факти щодо себе та членів сім’ї.

 1. Перш за все особа повинна документально підтвердити, що є такою, що потребує поліпшення житлових умов.
 2. Для взяття на квартирний облік особа повинна бути зареєстрована у населеному пункті, де вона ініціює відповідне питання. Єдиним виключенням з даного правила є взяття на облік за місцем роботи осіб, що проживають у приміській зоні. При цьому, такі особи повинні не менше 10 років пропрацювати на відповідному підприємстві.
 3. Особа повинна проживати останнім часом в населеному пункті визначену відповідним органом місцевого самоврядування кількість років. Слід зазначити, що в деяких містах, радами не встановлено мінімально необхідного терміну проживання для постановки на квартирний облік. Як наслідок в таких випадках особа може бути взята на квартирний облік без урахуванням строку останнього проживання у населеному пункті. В м. Києві такий строк становить 5 років – тобто особа повинна бути останні 5 років до моменту подачі документів для зарахування на квартирний облік зареєстрована у м. Києві. Виключенням з цього правила є зарахування особи до списку осіб, що забезпечуються житлом позачергово.
 4. Особа не повинна протягом останніх 5 років вчиняти будь-які дії, що мали наслідком погіршення своїх житлових умов. Такими діями розглядаються обміну займаного жилого приміщення на гірше, псування або руйнування приміщеня, відчуження придатного і достатнього за розміром для проживання жилого будинку. Аналіз правозастосовної практики свідчить, що в окремих випадках під діями щодо штучного погіршення житлових умов розглядають перереєстрацію на меншу площу, реєстрація інших осіб у приміщенні тощо. Проте зазначена позиція є дискусійною.

Трапляються такі випадки: сім’я перебуває на квартирному обліку як така, що забезпечена житловою площею на кожного члена сім’ї менше визначеного мінімального рівня житлової площі (для м. Києва 7,5 кв.м.).

Проте згодом один з членів сім’ї перестає бути зареєстрований за цією адресою (наприклад, у випадку переїзду в інше житло, смерті тощо), у зв’язку з чим забезпеченість членів сім’ї, що залишилися проживати зростає, але не досягає рівня середньої забезпеченості громадян житловою площею у населеному пункті (в м. Києві – 9 кв.м.).

В цьому випадку особа має продовжувати перебувати на квартирному обліку до покращення своїх житлових умов до рівня середньої забезпеченості громадян житловою площею у населеному пункті на кожного з членів сім’ї.

Документи, що подаються для постановки на квартирний облік

Для постановки на квартирний облік особа подає заяву в довільній формі, яку підписує разом із членами сім’ї, які бажають бути зараховані на квартирний облік.

Читайте также:  Розподіл майна підчас розлучення

До заяви додаються наступні документи:

 • довідка про місце реєстрації і склад сім’ї, яка видається ЖЕКом або ОСББ. У вказаному документі обов’язково зазначаються адреса реєстрації, житлова площа житлового приміщення, особи, що зареєстровані у приміщенні;
 • довідка про перебування членів сім’ї на квартирному обліку за місцем роботи, а також у відповідній раді.

Якщо зарахування на облік пов’язана з певними обставинами (невідповідність приміщення санітарним чи технічним вимогами, захворювання члену сім’ї, тощо) до заяви також обов’язково додаються відповідні підтверджуючі документи.

Рішення за поданою заявою має бути прийнято у місячний термін.

Забезпечення житлом військовослужбовців та особливості постановки їх на квартирний облік

Основні підстави забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей закріплені в Законі України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.

Зокрема, статтею 12 Закону України визначено, що:

Держава забезпечує військовослужбовців жилими приміщеннями або за їх бажанням грошовою компенсацією за належне їм для отримання жиле приміщення на підставах, у порядку і відповідно до вимог, встановлених Житловим кодексом Української РСР та іншими нормативно-правовими актами.

Військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам їх сімей надаються жилі приміщення для постійного проживання або за їх бажанням грошова компенсація за належне їм для отримання жиле приміщення. Такі жилі приміщення або грошова компенсація надаються їм один раз протягом усього часу проходження військової служби за умови, що ними не було використано право на безоплатну приватизацію житла.

Підстави взяття на квартирний облік для військовослужбовців є такі ж самі, що і для всіх інших громадян.

Для постановки на квартирний облік військовослужбовець додатково подає такі документи:

 • витяг з наказу про призначення до військової частини;
 • витяг з послужного списку;
 • довідка про проходження військової служби;
 • довідка про склад сім’ї;
 • довідка з останнього місця військової служби про перебування військовослужбовця на квартирному обліку;
 • фотокопії паспортів військовослужбовця та всіх повнолітніх членів сім’ї, що бажають встати на квартирний облік; свідоцтва про народження неповнолітніх членів сім’ї, а також свідоцтва про шлюб.

Процедура постановки на квартирний облік

Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, тобто квартирний облік, ведеться відповідно до Житлового кодексу України та Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Вм. Києві облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, як правило, ведуть районні в м. Києві державні адміністрації.

Кожна сім’я може перебувати на квартирному обліку у районній в м. Києві державній адміністрації, а також за місцем роботи одного з членів сім’ї (за їх вибором).

Але звертаємо Вашу увагу:

Університет самостійно не займається будівельною діяльністю і не має свого житлового фонду.  За місцем роботи працівника в Університеті ведеться тільки Контрольний список тих, хто має підстави для покращення житлових умов і поставлений на квартирнийоблік у районній в м. Києві державній адміністрації.

Контрольний список, в якому визначається порядок забезпечення житлом, категорія обліку, дата встановлення категорії, номер облікової справи, ведеться і надається відділом обліку і розподілу житлової площі районною у м.Києві державною адміністрацією.

В разі, якщо виникає можливість у наданні житла через установу (організацію), в якій працює особа, що перебуває на обліку у загальноміській черзі, отримання житла здійснюється згідно Контрольного списку.

Контроль за станом обліку за місцем роботи працівників, які потребують поліпшення житлових умов, здійснюється відповідними органами професійних спілок.

На квартирний облік беруться:

За місцем проживання- рішенням виконавчого комітету районної, міської, районної у місті, селищної, сільської Ради народних депутатів

(в м. Києві облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, як правило, ведуть районні в м. Києві державні адміністрації).

За місцем роботи- спільним рішенням адміністрації підприємства, установи, організації чи органу кооперативної або іншої громадської організації і відповідного профспілкового комітету (облік громадян, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, що мають житловий фонд і ведуть житлове будівництво або беруть пайову участь у житловому будівництві, здійснюється за місцем роботи. Громадяни, які залишили роботу на цих підприємствах, в установах, організаціях у зв’язку з виходом на пенсію, беруться на облік нарівні з ними).

Для постановки на квартирний облік в м. Києві необхідно постійно проживати та бути зареєстрованми 5 років

Квартирний облік: реєстрація, норми і зняття з обліку – Українська Гельсінська спілка з прав людини

Хто має право на отримання житла з державного і громадського фондів

Відповідно до ст.31 Житлового кодексу України таким право наділені громадяни, які потребують поліпшення житлових умов. Водночас скористатися цим правом вони можуть лише після досягнення 18 років. І лише ті, що одружилися або влаштовувалися на роботу у передбачених законом випадках до досягнення вісімнадцятирічного віку, мають таке право з часу одруження або влаштування на роботу.

Неповнолітні (віком від п’ятнадцяти до вісімнадцяти років) здійснюють право на одержання жилого приміщення за згодою батьків або піклувальників (ст.32 Житлового кодексу).

Кого і коли визнають особою, яка потребує поліпшення житлових умов

Такими визнають осіб, які:

1) забезпечені жилою площею нижче за рівень, що визначений виконавчими комітетами обласних, Київською та Севастопольською міською радою разом з радами профспілок. Потрібно зазначити, що на сьогодні функції таких органів виконують Рада міністрів АРК, обласні державні адміністрації, Київська і Севастопольська державні адміністрації.

2) проживають у приміщенні, що не відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам;

3) хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв’язку з чим не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім’ї. Перелік зазначених захворювань затверджено у додатку 1 до Наказу МЗ УССР від 08.02.85 № 52;

 • 4) проживають за договором піднайму жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду чи за договором найму жилого приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів;
 • 5) які проживають тривалий час за договором найму (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності;
 • 6) які проживають у гуртожитках;
 • 7) які проживають в одній кімнаті по дві і більше сім’ї, незалежно від родинних відносин, або особи різної статі, старші за 9 років, крім подружжя (в тому числі якщо займане ними жиле приміщення складається більш як з однієї кімнати).
 • Тими, що потребують поліпшення житлових умов визнаються також громадяни, які проживають у комунальних чи невпорядкованих стосовно умов даного населеного пункту квартирах: особи, які належать до інвалідів війни; особи, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (стаття 10); Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці, особи, нагороджені орденами Слави, Трудової Слави, “За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР” усіх трьох ступенів; учасники бойових дій та учасники війни; працівники, які тривалий час сумлінно пропрацювали на одному підприємстві, в установі, організації.
 • Хто веде облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов
 • Це роблять виконавчі комітети органів місцевого самоврядування по місцю реєстрації громадянина.

Також облік можуть вести і по місцю праці, але у випадку якщо підприємство, установа, організація мають житловий фонд і ведуть житлове будівництво або приймають дольову участь в житловому будівництві. Водночас при бажанні такі особи можуть ставати на квартирний облік і по місцю проживання.

 1. Де і як стати на облік
 2. Громадян беруть на облік, як тих, хто потребує поліпшення житлових умов:
 3. 1)      По місцю проживання – виконавчий комітет органу місцевого самоврядування при участі громадської комісії з житлових питань, яка створюється при такому виконавчому комітетові;
Читайте также:  Олександр Строкань про протидії АМКУ у притягненні до відповідальності за антиконкурентні дії у спецвипуску "Юридична практика"

2)      По місцю роботи – за загальним рішенням адміністрації підприємства, установи, організації або органу кооперативної або іншої громадської організації і відповідного профспілкового комітету.

При цьому беруться до уваги рекомендації трудового колективу. Рішення про встановлення на облік громадянина, як такого, що потребує покращення житлових умов затверджує виконавчий комітет місцевої ради.

Чи може пенсіонер, який вийшов на пенсію з певного підприємства, стати на облік на цьому підприємстві, як особа, яка потребує покращення житлових умов

Так, може. Відповідно до ст.37 Житлового кодексу особи, які залишили роботу на цих підприємствах, в установах, організаціях у зв’язку з виходом на пенсію, ставлять на облік так само як і тих хто безпосередньо працює на підприємстві.

Підстави зняття з квартирного обліку

Відповідно до ст. 40 Житлового кодексу громадяни перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов до одержання жилого приміщення. Разом з тим, є підстави, коли це може відбутися раніше:

 • 1)      Відбулося поліпшення житлових умов, внаслідок якого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення;
 • 2)      Громадянин виїхав  на постійне місце проживання до іншого населеного пункту;
 • 3)      Були припинені  трудові відносини з підприємством, установою, організацією особи, яка перебуває на обліку за місцем роботи, крім випадків, передбачених законодавством;
 • 4)      громадянина засудили до позбавлення волі на строк понад шість місяців, заслання або вислання;
 • 5)      у разі подання відомостей, що не відповідають дійсності, які стали підставою для взяття на облік, або неправомірних дій службових осіб при вирішенні питання про взяття на облік.
 • Зняття з обліку потребуючих поліпшення житлових умов провадиться органами, які винесли або затвердили рішення про взяття громадянина на облік.
 • Про зняття з обліку потребуючих поліпшення житлових умов громадяни повідомляються у письмовій формі з зазначенням підстав зняття з обліку.
 • Що відбувається з чергою померлого громадянина, який знаходився на обліку

У такому випадку право подальшого перебування на обліку зберігається за членами його сім’ї. Таке ж право зберігається за членами Сіма громадянина, який знаходиться на обліку, який знаходився на обліку у виконавчому комітеті місцевої Ради і був знятий з обліку на підставах вказаних у п. 2 і п.4 попереднього питання про підстави зняття з квартирного обліку.

Чи можуть отримати житло від держави особи, які не перебувають на обліку, як ті, що потребують покращення житлових умов

Відповідно до ст. 42 Житлового кодексу жилі приміщення надаються тільки громадянам, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов. Водночас є певні виключення.  До таких відносять ситуації коли:

 1. 1)      особа мають право на позачергове забезпечення житлом відповідно до ст.46 Житлового кодексу;
 2. 2)      в квартирі, в якій проживають два або більше наймачів, звільнилось неізольоване житлове приміщення (воно надається наймачу сусіднього приміщення);
 3. 3)      ізольоване житлове приміщення, звільняється у квартирі, в якій проживають два або більше наймачів, за проханням наймача, який проживає в цій квартирі і потребує покращення житлових умов, надається йому. При відсутності такого наймача приміщення дають іншому наймачу, який проживає в тій же квартирі;
 4. 4)      наймач, який займає житлову площу, яка є більшою встановлених норм, з погодженням членів сім’ї вимагає від виконавчого комітету або від підприємства (в залежності від належності житлового будинку) надати йому у встановленому порядку житлове приміщення меншого розміру замість того, яке він займає зараз.
 5. 5)      Наймачу і членам його родини з їх згоди і з згоди наймодавця надано в постійне користування інше житлове приміщення замість надання житлового приміщення на час проведення капітального ремонту житлового будинку;

6)      Житлове приміщення, яке займають наймач і члени його сім’ї, в результаті капітального ремонту не може бути збережено або суттєво збільшиться, і у наймача виникне надлишок житлової площі.

В цьому випадку їм має бути надано інше житлове приміщення до початку капітального ремонту. Сюди ж потрапляють випадки, коли в результаті капітального ремонту житлове приміщення суттєво зменшиться.

І за вимогою наймача йому і членам його родини має бути надано інше житло до початку капітального ремонту;

 • 7)      Громадян виселяють з житлового будинку державного і громадського житлового фонду з наданням іншого житлового приміщення у зв’язку із тим, що будинок, в якому знаходиться житлове приміщення підлягає зносу; будинку (житловому приміщенню загрожує обвал  або він підлягає переобладнанню в нежитловий;
 • 8)      Офіцерів, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби Збройних Сил СРСР і прирівняних до них осіб, звільнених з дійсної військової служби у відставку або в запас, а також осіб, які проживають разом з ними, виселяють з займаних ними жилих приміщень у військових містечках з наданням іншого благоустроєного жилого приміщення. Це стосується виселення з військових містечок осіб, які втратили зв’язок з Збройними Силами;
 • 9)      З наданням іншого житлового приміщення виселяють:
 • –          робітників і службовців (разом з проживаючими з ними особами), що припинили трудові відносини з підприємствами, установами, організаціями найважливіших галузей народного господарства, які надали жиле приміщення, у зв’язку із звільненням за власним бажанням без поважних причин, або за порушення трудової дисципліни, або за вчинення злочину.
 • –          громадян, які одержали жилі приміщення в будинках колгоспів, якщо вони виключені з членів колгоспу або вийшли з колгоспу за власним бажанням;
 • –          громадян, позбавлених батьківських прав, якщо вони проживають спільно з дітьми, відносно яких позбавлені батьківських прав.
 • Які є норми житлової площі

Існуюча норма житлової площі в Україні складає  13,65 кв.м. на одну особу (ст. 47 Житловий кодекс).

Відповідно до ст.48 Житлового кодексу житлове приміщення може бути надано із перевищенням норми жилої площі, якщо воно становить одну кімнату (однокімнатну квартиру) або призначене для осіб різної статі.

Також у Житловому кодексі (ст. 49) передбачені випадки надання житла понад норму для окремих категорій громадян.  Надання додаткового житла відбувається у вигляді кімнати або в розмірі десяти квадратних метрів.

При цьому Житловий кодекс визначає, що громадянам, що хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, а також громадянам, яким ця площа необхідна за умовами і характером виконуваної роботи, розмір додаткової жилої площі може бути збільшено.

Нормативно-правові документи, які можуть бути корисними щодо квартирного обліку:

Житловий кодекс

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=5464-10&p=1295457165435519

Постанова Ради міністрів Української РСР від 11 грудня 1984 р. N 470

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=470-84-%EF&p=1295457165435519

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Список документів для взяття на квартирний облік — Миколаївська міська радa

Перелік документів необхідних для взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов:

— Заява на ім’я міського голови. В заяві зазначається: прізвище, ім’я, по батькові заявника та всіх членів сім'ї, які беруться на квартирний облік, його адреса та телефон, наявність пільги. Заява обов’язково підписується заявником та всіма повнолітніми членами сім'ї, які бажають перебувати на обліку (Зразок заяви).    

 • До заяви додаються:
 • — довідка про працевлаштування з місця роботи, (служби або навчання, або  про перебування на обліку в Центрі зайнятості, для пенсіонерів – копія пенсійного посвідчення) на всіх повнолітніх членів cім’ї;- довідки про те, чи перебувають члени сім’ї на квартирному обліку за місцем роботи (у разі, якщо підприємство веде самостійний квартирний облік). 
 • Копії *:
 • — паспорта громадянина України (сторінки, які містять інформацію про особу, дату видачі паспорта, реєстрацію), при поданні копії паспорта у форматі ID- картки необхідно долучити копію витягу з Єдиного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;- реєстраційних номерів облікових карток платників податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційних номерів);- документи, що підтверджують право громадянина та членів його сім’ї на надання пільг під час зарахування на квартирний облік відповідно до вимог чинного законодавства (за наявності);- свідоцтва про народження дітей (за наявності);- свідоцтва про шлюб або розірвання шлюбу (за наявності);
 • — правоустановчого документу на займану житлову площу (ордер, свідоцтво про право власності, свідоцтво про спадщину, договір купівлі-продажу, договір дарування, міни) та технічного паспорта (при наявності) або договору піднайму (найму, оренди) житла. 
 1. * Копії документів завіряються особистим підписом заявника, зазначається ініціали та прізвище, підпис (Згідно з оригіналом) та дата засвідчення копії. 
 2. Перелік документів необхідних для взяття на соціальний квартирний облік громадян:
Читайте также:  Проблеми процесів, пов`язаних з розірванням шлюбу, в період виходу з карантину

— Заява на ім’я міського голови. В заяві зазначається: прізвище, ім’я, по батькові заявника та всіх членів сім'ї, які беруться на квартирний облік, його адреса та телефон. Заява обов’язково підписується заявником та всіма повнолітніми членами сім'ї (Зразок заяви). 

 • До заяви додаються:
 • — довідка про місце проживання та склад сім'ї (за винятком громадян без визначеного місця проживання, які замість зазначеної довідки надають довідку про прийняття на обслуговування в заклад для бездомних осіб згідно з додатком 9 і довідку про реєстрацію місця проживання/перебування особи). 
 • Копії *:
 • — паспорта громадянина України (сторінки, які містять інформацію про особу, дату видачі паспорта, реєстрацію), при поданні копії паспорта у форматі ID- картки необхідно долучити копію витягу з Єдиного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;- реєстраційних номерів облікових карток платників податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційних номерів);- документи, що підтверджують право громадянина та членів його сім’ї на надання пільг під час зарахування на квартирний облік відповідно до вимог чинного законодавства (за наявності);- свідоцтва про народження дітей (за наявності);- свідоцтва про шлюб або розірвання шлюбу (за наявності);- довідка про доходи громадянина та членів його сім'ї за попередній рік;- відомості про вартість майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім'ї на момент взяття на соціальний квартирний облік;
 • — довідка з місця роботи або про перебування на обліку в Центрі зайнятості;

Довідки про наявність (відсутність) майна:- із Державної податкової служби (по району) про доходи за 12 місяців.- із Державтоінспекції (пров. Транспортний, 1).- із управління земельних ресурсів (вул. Адміральська, 20).

 1. — з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. 
 2. * Копії документів завіряються особистим підписом заявника, зазначається ініціали та прізвище, підпис (Згідно з оригіналом) та дата засвідчення копії. 
 3. Перелік документів щодо зміни договору найму:
 4. — Заява на ім’я міського голови (Зразок заяви).
 5. — Заява про згоду на зміну договору найму на ім’я міського голови від усіх повнолітніх членів сім’ї (Зразок згоди). 
 6. Копії *:- паспорта громадянина України (сторінки, які містять інформацію про особу, дату видачі паспорта, реєстрацію), при поданні копії паспорта у форматі ID- картки необхідно долучити копію витягу з Єдиного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;- реєстраційних номерів облікових карток платників податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційних номерів);- копія свідоцтва про народження неповнолітніх членів сім’ї, які зареєстровані та проживають в житловому приміщенні;- копія документа, з якої причини відбувається зміна договору найму (свідоцтво про смерть, свідоцтво про шлюб, свідоцтво або рішення суду про розірвання шлюбу, довідка про зміну місця проживання попереднього наймача, рішення суду тощо);- копії документів, що підтверджують родинний зв'язок між наймачем (з яким було укладено договір найму) та заявником (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво або рішення суду про розірвання шлюбу, витяг з Держреєстру актів цивільного стану громадян тощо);- копія технічного паспорта на житлове приміщення (у разі наявності такого) або оригінал довідки про технічні характеристики житлового приміщення (із зазначенням житлової та загальної площі, інформації про суміжність та ізольованість кімнат, кількість кімнат, поверху розташування, наявності санвузла, водо-, електро-, газопостачання, каналізації, опалення);- довідка витяг з особового рахунку (із зазначенням повної адреси житлового приміщення, його загальної та житлової площі, прізвища, ім’я, по батькові наймача);- довідку витяг із будинкової книги (у разі наявності);- копія реєстраційної картки особи за формою «А» та по квартирну картку за формою «Б»;
 7. — акт про фактичне проживання осіб у житловому приміщенні, яке є предметом розгляду, завірений жилово-екслуатаційною організацією. 
 8. * Копії документів завіряються особистим підписом заявника, зазначається ініціали та прізвище, підпис (Згідно з оригіналом) та дата засвідчення копії. 

Шановні громадяни! Ця інформація для внутрішньо переміщених осіб!

 • У зв’язку зі змінами, що внесені до Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 року № 1311, внутрішньо переміщеній особі та членам її сім’ї безоплатно надається житлове приміщення з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб за місцем фактичного проживання/перебування в межах території обслуговування виконавчих органів міських рад, в яких зазначені особи та члени їх сімей перебувають на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб.
 • Перелік документів для постановки на облік ВПО:
 • — Заява на ім’я голови житлової комісії з обліку ВПО та надання житлових приміщень для тимчасового проживання ВПО (Зразок заяви).
 • Копії *:
 • — паспорта громадянина України (сторінки, які містять інформацію про особу, дату видачі паспорта, реєстрацію), при поданні копії паспорта у форматі ID- картки необхідно долучити копію витягу з Єдиного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;- реєстраційних номерів облікових карток платників податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційних номерів);- копія довідки внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та копії відповідних довідок членів сім’ї (за наявності);- копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо);- довідки про доходи заявника та всіх членів його сім’ї за попередні шість місяців;
 • — копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. 
 • * Копії документів завіряються особистим підписом заявника, зазначається ініціали та прізвище, підпис (Згідно з оригіналом) та дата засвідчення копії.
Ссылка на основную публикацию