Заява про видачу судового наказу про стягнення аліментів — (ЗРАЗОК 2022 року)

Заява про видачу судового наказу про стягнення аліментів - (ЗРАЗОК 2022 року)

 • Видача судового наказу та порядок його скасування
 • Наказне провадження є самостійним і спрощеним видом судового провадження у цивільному судочинстві при розгляді окремих категорій справ, у якому суддя в установлених законом випадках за заявою особи, якій належить право вимоги, без судового засідання і виклику стягувача та боржника на основі доданих до заяви документів видає судовий наказ, який є особливою формою судового рішення.
 • Судовий наказ є особливою формою судового рішення, що видається судом за результатами розгляду вимог, передбачених статтею 161 ЦПК України.
 • Із заявою про видачу судового наказу може звернутися особа, якій належить право вимоги, а також органи та особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
 • Судовий наказ може бути видано, у разі якщо:
 • 1) заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати та середнього заробітку за час затримки розрахунку;
 • 2) заявлено вимогу про компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача, боржника, дитини або транспортних засобів боржника;
 • 3) заявлено вимогу про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та 3 відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості;
 • 4) заявлено вимогу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину — однієї чверті, на двох дітей — однієї третини, на трьох і більше дітей — половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину, якщо ця вимога не пов’язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших заінтересованих осіб;              5) заявлено вимогу про стягнення аліментів на дитину у твердій грошовій сумі в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, якщо ця вимога не пов’язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших заінтересованих осіб;
 • 6)заявлено вимогу про повернення вартості товару неналежної якості, якщо є рішення суду, яке набрало законної сили, про встановлення факту продажу товару неналежної якості, ухвалене на користь невизначеного кола споживачів;
 • 7) заявлено вимогу до юридичної особи або фізичної особи — підприємця про стягнення заборгованості за договором (іншим, ніж про надання житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення), укладеним у письмовій (в тому числі електронній) формі, якщо сума вимоги не перевищує 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
 •             Заява про видачу судового наказу подається до суду у письмовій формі та підписується заявником або його представником. У заяві повинно бути зазначено:
 1. найменування суду, до якого подається заява;
 2. повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) заявника і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України заявника та боржника, реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника та боржника (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта заявника та боржника (для фізичних осіб — громадян України), а також офіційні електронні адреси та інші дані, якщо вони відомі заявнику, які ідентифікують боржника;
 3. ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) представника заявника, якщо заява подається представником, його місце проживання або місцезнаходження;
 4. вимоги заявника і обставини, на яких вони ґрунтуються;
 5. перелік доказів, якими заявник обґрунтовує обставини, на яких ґрунтуються його вимоги.

До заяви про видачу судового наказу додається:

 1. документ, що підтверджує сплату судового збору (у 2020 році – 210,20 гривень);
 2. документ, що підтверджує повноваження представника, якщо заява підписана представником заявника;
 3. копія договору, укладеного в письмовій (в тому числі електронній) формі, за яким пред’явлено вимоги про стягнення грошової заборгованості;
 4. інші документи або їх копії, що підтверджують обставини, якими заявник обґрунтовує свої вимоги.
 5. Якщо заяву подано в електронній формі до боржника, який має зареєстровану офіційну електронну адресу, заявник у подальшому повинен подавати будь-які процесуальні та інші документи, пов’язані з розглядом його заяви виключно в електронній формі.
 1. Суд розглядає заяву про видачу судового наказу протягом 5 днів з дня її надходження, а якщо боржником у заяві про видачу судового наказу вказана фізична особа, яка не має статусу підприємця, — протягом 5 днів з дня отримання судом у порядку, передбаченому частинами п’ятою, шостою статті 165 ЦПК України, інформації про зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи — боржника.
 2. Розгляд проводиться без судового засідання і повідомлення заявника і боржника.
 3. За результатами розгляду заяви про видачу судового наказу суд видає судовий наказ або постановляє ухвалу про відмову у видачі судового наказу.
 4. Суддя відмовляє у видачі судового наказу, якщо:
 5. 1) заява подана з порушеннями вимог статті 163 ЦПК України;
 6. 2) заяву подано особою, яка не має процесуальної дієздатності, не підписано або підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не вказано;
 7. 3) заявлено вимогу, яка не відповідає вимогам статті 161 ЦПК України;
 8. 4) наявні обставини, передбачені частиною першою статті 186 ЦПК України;
 9. 5) з моменту виникнення права вимоги пройшов строк, який перевищує позовну давність, встановлену законом для такої вимоги, або пройшов строк, встановлений законом для пред’явлення позову в суд за такою вимогою;
 10. 6) судом раніше виданий судовий наказ за тими самими вимогами, за якими заявник просить видати судовий наказ;
 11. 7) судом раніше відмовлено у видачі судового наказу з підстав, передбачених пунктами 3-6 частини першої статті 164 ЦПК України;
 12. 8) із поданої заяви не вбачається виникнення або порушення права грошової вимоги, за якою заявником подано заяву про видачу судового наказу;
 13. 9) заяву подано з порушенням правил підсудності.
 14. Про відмову у видачі судового наказу суддя постановляє ухвалу не пізніше 10 днів з дня надходження до суду заяви про видачу судового наказу.
 15. Оскарження судового наказу
 16. Судовий наказ оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, проте може бути скасований.
 17. Форма і зміст заяви про скасування судового наказу.

Боржник має право протягом 15 днів з дня вручення копії судового наказу та доданих до неї документів подати заяву про його скасування до суду, який його видав, крім випадків видачі судового наказу відповідно до пунктів 4, 5 частини першої статті 161 ЦПК України. Заява про скасування судового наказу може також бути подана органами та особами, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.

Заява про скасування судового наказу подається в суд у письмовій формі та має містити:

 1. найменування суду, до якого подається заява;
 2. повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) заявника і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України заявника та боржника, реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника та боржника (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта заявника та боржника для фізичних осіб — громадян України;
 3. ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) представника боржника, якщо заява подається представником, його місце проживання або місце знаходження;
 4. наказ, що оспорюється;
 5. зазначення про повну або часткову необґрунтованість вимог стягувача.

До заяви додаються:

 1. документ, що підтверджує сплату судового збору відповідно до підпункту 42 пункту 1 частини другої статті 4 Закону України «Про судовий збір» (у 2020 році – 105,10 гривень);
 2. документ, що підтверджує повноваження представника боржника, якщо заява подається таким представником;
 3. клопотання про поновлення пропущеного строку, якщо заява подається після спливу встановленого строку.

  У разі подання неналежно оформленої заяви про скасування судового наказу суддя постановляє ухвалу про її повернення без розгляду не пізніше двох днів з дня її надходження до суду.

Заява про скасування судового наказу розглядається не пізніше наступного дня передається судді. Заява боржника про скасування судового наказу, подана після закінчення строку, повертається, якщо суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку для подання цієї заяви.

У разі відсутності підстав для повернення заяви про скасування судового наказу, суддя не пізніше двох днів після її подання постановляє ухвалу про скасування судового наказу, в якій роз’яснює заявнику (стягувачу) його право звернутися до суду із тими самими вимогами в порядку спрощеного позовного провадження. В ухвалі про скасування судового наказу суд за клопотанням боржника вирішує питання про поворот виконання судового наказу.

У разі ненадходження до суду заяви від боржника про скасування судового наказу протягом 5 днів після закінчення строку на її подання, судовий наказ набирає законної сили. Крім випадків видачі судового наказу відповідно до пунктів  4 і 5 ч. 1 статті 161 ЦПК, коли судовий наказ набирає законної сили у день його видачі.

Якщо Ви, або Ваші знайомі зіткнулися з правовими проблемами, просимо звертатися під час карантину, що запроваджений на всій території України з 12 березня по 22 травня 2020 року у зв’язку із загрозою епідемії коронавірусної інфекції, дистанційно у зручний для Вас спосіб:

 • зателефонуйте на безкоштовний номер системи БПД 0 800-213-103 (дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів безкоштовні);
 • зателефонуйте на номер Кам'янського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги –  096-449-51-52 (Viber);
 • зателефонуйте на номер начальника відділу «Вільногірське бюро правової допомоги» – +38 (098) 398-06-52 (з 08.00 год. по 17.00 год. у робочі дні);
 • напишіть на електронну пошту відділу «Вільногірське бюро правової допомоги» – vilnohirske@legalaid.dp.ua;
Читайте также:  Развод через интернет

Зразок заяви про видачу судового наказу про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини

В ситуаціях коли неможливо встановити факт родинних відносин (пряме або не пряме споріднення), наприклад через помилку в документах, необхідно звернутися з заявою до суду. До заяви обовязково мають бути додані докази, що підтверджують викладені в заяві обставини, і довідка про неможливість відновлення втрачених документів.

В залежності від конкретних обставин справи, зміст заяви про встановлення факту родинних відносин може мати відмінності від представленого зразка. У той же час, структура заяви є незмінною. Тому у випадку, коли ви складаєте заяву самостійно, без допомоги кваліфікованого юриста, ви можете спиратися на структуру наведену нижче.

До __________ суду _________
адреса:_______________
Заявник: Степанюк Марина Іванівна, паспорт (серія та номер, ким виданий, коли), ідентифікаційний код, адреса:___________________, тел.:___________, ел. адреса відсутня
Відповідач: Степанюк Анатолій Олексійович, паспорт (серія та номер, ким виданий, коли), ідентифікаційний код, адреса:___________________, тел.: не відомий, ел. адреса відсутня

ЗАЯВА
про видачу судового наказу про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини

«__» _______ 20__ року між мною та відповідачем по справі було укладено шлюб, який зареєстрований Відділом реєстрації актів цивільного стану _________________, актовий запис № ______ від _______ року.

Від даного шлюбу ми маємо неповнолітню дитину:
— Стапанюка Олексія Анатолійовича, _________ року народження, про що свідчить свідоцтво про народження серії __ № _____, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану __________________.

Ми з відповідачем проживаємо окремо, участі в утриманні дитини він не приймає, наш шлюб фактично розпався, в суді наразі перебуває справа за його заявою про розірвання шлюбу, спільне господарство у нас відсутнє.
Всі витрати на утримання дитини я здійснюю самостійно або за допомогою своїх батьків.

В свою чергу відповідач відмовляється від надання матеріальної допомоги на дитину, матеріально не здійснює жодної підтримки, однак має на постійній основі декілька робіт.
Статтею 141 СК України визначено рівність прав та обов’язків батьків щодо дитини не залежно від того, чи перебувають вони у шлюбі.

Розірвання шлюбу між батьками, окреме проживання їх від дитини не впливає на обсяг їхніх прав та не звільняє від обов’язків щодо дитини.
Відповідно до ст. 180 СК України, батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття, однак, відповідач ухиляється від покладеного на нього у відповідності до вказаного положення СК України обов’язку.

Оскільки відповідач відмовляється добровільно надавати допомогу на утримання нашої спільної дитини, я змушена звернутися до суду з відповідним позовом.
Згідно з ч.2 ст. 181 СК України за рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі.
У відповідності до ч.2 ст.

182 СК України мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Відповідно до ч. 2 ст. 183 СК України, якщо стягуються аліменти на двох і більше дітей, суд визначає єдину частку від заробітку (доходу) матері, батька на їх утримання, яка буде стягуватися до досягнення найстаршою дитиною повноліття.
Аліменти відповідач не платить, у шлюбі до нашого одруження не перебував, інших неповнолітніх дітей та непрацездатних батьків не має.
Згідно ст.5 ЗУ «Про судовий збір» від сплати судового збору звільняються позивачі за позовом про стягнення аліментів.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. 161, 163 Цивільного процесуального кодексу України, ст. ст. 141, 180, 182, 183 Сімейного кодексу України –

Прошу:

1.

Відкрити провадження у справі;
Стягнути з Степанюка Анатолія Олексійовича, паспорт (серія та номер, ким виданий, коли), ідентифікаційний код_________, на мою користь аліменти на утримання неповнолітнього сина:
— Стапанюка Олексія Анатолійовича, _________ року народження, про що свідчить свідоцтво про народження серії __ № _____, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану __________________, у розмірі 14 частини всіх видів заробітку (доходів) щомісячно, але не менше ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку до досягнення ним повноліття.

2. Судові витрати по розгляду справи покласти на відповідача.

Додатки:

1. Копія паспорта позивача.
2. Копія паспорта відповідача.
3. Копія свідоцтва про шлюб.

4. Копія свідоцтва про народження дитини.

«___» _________ 20___р.              (ПІБ заявника)

Розмір аліментів є або фіксованою сумою, або залежить від розміру доходів. Обидва варіанти можливі, і якщо ви прийшли до угоди зі своєю колишньою половиною, таке рішення необхідно завірити у нотаріуса. Зазначимо тільки, що закон встановлює певний нижній поріг: аліменти, зафіксовані у домовленості сторін, не можуть бути меншими визначених рішенням суду.

За загальним правилом вони обчислюються в пайовому співвідношенні і складають: чверть заробітку і (або) іншого доходу батька — на одну дитину, третину — на двох дітей, половину — на трьох і більше дітей.

Якщо ж з якихось причин у цьому випадку порушуються інтереси сторін, суд може встановити і фіксовану суму виплат.

Таке рішення приймається, зокрема, коли одержувач аліментів доведе, що платник має нерегулярний або «сірий» заробіток, чи повністю або частково отримує зарплату у валюті.

Важливо, що законом періодичність виплат не встановлена. Сторони вільні передбачити будь-який графік у завіреній у нотаріуса угоді. Скажімо, аліменти в певному обсязі виплачуються раз на рік у заздалегідь обумовлену дату. Більш того, закон допускає і одноразову виплату аліментів на весь період аж до досягнення дитиною повноліття.

Буває, що тягар виплат стає непосильним. Якщо аліменти сплачуються за угодою сторін, необхідно, обговоривши ситуацію, укласти додаткову угоду і знову ж завірити її у нотаріуса. Якщо ж рішення приймав суд, платнику доведеться подавати новий позов, пояснивши причини, по яким розмір аліментів повинен бути зменшений.

Найбільш поширеними обставинами, які потрібно буде підтвердити документально, є зниження розміру зарплати, народження у платника в новому шлюбі дитини, поява позикових зобов’язань (кредиту, іпотеки), важкі захворювання.

Врахуйте, суди дуже трепетно ставляться до захисту прав дитини, тому наявності тільки якоїсь однієї підстави може бути недостатньо.

Індивідуальним підприємцям варто врахувати, що суд може не прийняти в якості обґрунтування низьких доходів податкову декларацію, якщо, наприклад, платник працює за спрощеною системою оподаткування. В одному з таких спорів суд вказав, що ЧП орендує нежитлове приміщення і здійснює закупівлі на суми, що в рази перевищують задекларований дохід.

Платник аліментів має право надати опікуну, який проживає з дитиною, продукти харчування, одяг, медикаменти, спортивне приладдя, а також квартиру, будинок або автомобіль. Однак необхідно мати на увазі, що якщо це нерухоме майно неліквідне, мова буде йти про неналежне виконання зобов’язань, а отже, така форма виплат може бути оскаржена в суді.

Якщо платнику здається, що одержувач аліментів витрачає їх не за призначенням, то закон у такому випадку передбачає перерахування певної частки виплат (до 50%) на особистий рахунок дитини. Рішення приймає суд на підставі позову, що подається платником аліментів.

Необхідно бути готовим до того, що тягар доведення нецільового використання коштів лежить на позивачеві.

Найчастіше підставами необхідності перерахування частини аліментів на підконтрольний рахунок служать відомості про те, що один з батьків, який проживає з дитиною не працевлаштований і не має якого-небудь заробітку. Аргументами стануть квитанції і чеки, наприклад, на шубу, коштовності та інші явно не дитячі речі.

При цьому платник аліментів має право подати клопотання про запит виписки з банківської картки одержувача. Не виключаються і показання свідків, які можуть підтвердити нецільове витрачання коштів.

Не будуть зайвими і роздруковані і завірені нотаріусом пости в соцмережах з фотографіями одержувача аліментів з кращого готелю Парижа або на тлі новенького спорткара.

Однак доказами нецільового витрачання аліментів такі атрибути «солодкого життя» стануть лише при наявності виписок з банківського рахунку та/або квитанцій, що підтверджують оплату зазначених благ саме відповідачем.

До речі, таке ж правило буде діяти і в разі, якщо одержувач аліментів подасть позов про збільшення їх розміру, мотивуючи своє прохання явною невідповідністю низького заявленого доходу платника і його розкішного способу життя.

Опікун, що проживає з дитиною, повинен підтвердити, що аліменти витрачаються тільки на дитячі потреби. Доказами стануть чеки, квитанції та виписки з банківської картки. Тому рекомендується зберігати навіть чеки з продуктових магазинів, не кажучи вже про такі придбання, як іграшки, дитячий одяг і меблі, або витрати на освіту та відпочинок нащадка.

Більше готових зразків знаходяться в розділі зразки позовних заяв. Підіберіть найбільш оптимальний приклад для вашого конкретного випадку.

Читайте также:  Обжалование решений налоговой - услуги адвоката,

Судовий наказ про стягнення аліментів: зразок заяви

Слово «аліменти» на сьогоднішній день знайоме кожному і найчастіше воно асоціюється з матеріальною підтримкою неповнолітніх дітей тим батьком, який з ним не проживає. Але аліменти також можуть виплачуватися вагітній дружині або яка перебуває у декретній відпустці, малозабезпеченим батькам або повнолітнім дітям-інвалідам. Але як би там не було, дуже часто питання аліментів не вирішується мирним шляхом через ухилення другою стороною. Тому єдиним способом для стягнення матеріальної допомоги залишається звернення до суду. Більш спрощеною формою отримання позитивного рішення є судовий наказ про стягнення аліментів, який буде служити вашим інструментом для примусового отримання виплат. Однак він має свої нюанси і обмеження в плані його отримання. У чому суть судових наказів та як його швидко отримати, про це ми і розповімо.

Що таке судовий наказ про стягнення аліментів

Також, як і виконавчий лист, судовий наказ видається позивачеві на основі заяви до відповідного судового органу. Видача судового наказу — це більш спрощена і швидка форма отримання судового рішення з конкретного питання, де необхідно мати законне підтвердження дій.

Що стосовно стягнення аліментів, то даний вид рішення застосовується тільки до неповнолітніх дітей. Більш детально з цим правилом можна ознайомитися в статті 122 Цивільно-процесуального Кодексу.

Тобто, при інших аліменти на повнолітніх утриманців дана форма спрощеного судового документа є неприйнятною.

Суть такого спрощеного виконавчого листа в тому, що при судовому наказі справа розглядається тільки мировим суддею, без судових засідань, а значить, у сторін мають бути відсутні будь-які спірні моменти (стаття 126 ЦПК РФ). Тобто сторони домовляються мирним шляхом про стягнення аліментів, а отримання такого наказу через суд їм потрібно тільки для того, щоб домовленість мала законну силу.

Судовий наказ — це спрощена форма отримання виконавчого листа, яка видається за відсутності суперечок у обох сторін.

Як отримати судовий наказ про стягнення аліментів

Як і при будь-якому іншому зверненні до суду, обійтися без позовної заяви не можна, в ньому ви повинні викласти суть прохання, а також прикріпити пакет підтверджуючих документів.

Як скласти заяву

Згідно зі статтею 124 Цивільно-процесуального Кодексу, щоб отримати судовий наказ про стягнення аліментів, необхідно звернутися до мирового суду. Щоб заяву не повернули назад, необхідно правильно його скласти. Отже, структура позову наступна:

 • вгорі пишемо найменування судового органу;
 • назва документа «Позовна заява»;
 • в змісті пишеться прохання про видачу судового наказу;
 • вказуються персональні дані ваші і колишнього чоловіка (паспортні дані, телефон, місце роботи, місце проживання);
 • суть прохання — стягнення аліментів;
 • список програм — підтверджуючі документи.

Обов'язково в позовній заяві ви повинні самі вказати суму аліментів в залежності від суми доходу батька в процентному співвідношенні встановленим законодавством.

Необхідні документи

До заяви потрібно буде докласти перелік необхідних документів:

 • свідоцтво про народження неповнолітнього утриманця;
 • паспорт позивача;
 • свідоцтво про укладення шлюбних відносин або про їх розірвання;
 • довідка про те, що дитина проживає з позивачем;
 • якщо дитина народжена поза шлюбом, то обов'язково необхідно додати документ, що підтверджує спорідненість, або судове рішення про встановлення батьківства;
 • квитанція зі сплатою держмита.

Що стосовно документів, то крім надання копій, у вас повинні бути собою і оригінали. Документи подаються до канцелярії суду за місцем проживання відповідача. Як ми вже перерахували вище, якщо у свідоцтві про народження дитини буде стояти прочерк у графі «мати» або «батько», то додатково необхідно надати підтверджуючі на те документи. Інакше заява розглядатися не буде.

Заява про видачу судового наказу про стягнення аліментів на дитину

Заява подається до мирового суду. Позов з проханням про те, щоб отримати наказ або надсилається поштою, або приноситься особисто мировому судді на ту ділянку, де зареєстрований колишній чоловік.

Зразок заяви про видачу судового наказу про стягнення аліментів

завантажити Завантажити зразок заяви про видачу судового наказу про стягнення аліментів на дитину

Приклад судового наказу

Отриманий на руки судовий наказ повинен містити наступну інформацію, на основі якої будуть проводитися стягнення аліментів (стаття 127 ЦПК РФ):

 • дані судді і судового органу;
 • дата, номер документа;
 • інформація про заявника;
 • інформації про платником аліментів;
 • дані неповнолітньої дитини;
 • розмір аліментів, їх періодичність, порядок стягнення.

Оригінал документа видається в двох примірниках: як позивачеві, так і відповідачеві. Він прирівнюється до виконавчого листа, тому незважаючи на швидке винесення рішення, він нічим не відрізняється від інших судових документів і має таку ж законну силу. Щоб ознайомитися з прикладом судового наказу про стягнення аліментів на дитину, ви можете подивитися його нижче.

Зразок судового наказу про стягнення аліментів

завантажити Завантажити зразок судового наказу про стягнення аліментів на дитину

В яких випадках видається судовий наказ

Судовим наказом про стягнення аліментів передбачено залучення відповідача до виконання зобов'язань перед дитиною. Але так як це спрощена форма видачі виконавчого листа, то для його отримання необхідно щоб дотримувалися певні вимоги:

 • розрахунок аліментів проводиться тільки в пропорційній формі від доходів колишнього чоловіка (стаття 81 СК РФ);
 • дитина повинна бути єдиним утриманцем у платником аліментів;
 • факт батьківства повинен бути закріплений документально;
 • дитина проживає з матір'ю і це також необхідно підтвердити довідкою;
 • платником аліментів знаходиться в межах країни (стаття 125 ЦПК РФ);
 • батько добровільно погодився на виплати по аліментах (стаття 129 ЦПК РФ);

Всі перераховані умови є обов'язковими для видачі наказу за спрощеним судовим рішенням, а також повинні виконуватися одночасно. Якщо всі пункти дотримуються, то наказом про стягнення аліментів будуть регулюватися відносини між батьком і дитиною до його повноліття, а саме їх матеріальна складова.

Єдиним мінусом швидкої видачі наказу, є легкість скасування його дії.

Терміни розгляду заяви судом

Ми вже сказали, що судовим наказом властиво швидке вирішення проблеми, пов'язаної з аліментами. Отже, коли ви його зможете отримати? Після подачі позовної заяви та всіх необхідних документів суддя розглядає прохання протягом 5 днів (стаття 126 ЦПК РФ).

Якщо з якихось причин позивачеві буде відмовлено, то про це його повинні оповістити в 3-денний термін, із зазначенням недоліку. Якщо претензій немає, то суд оповіщає позивача і відповідача, що справа прийнята до розгляду.

Так як друга сторона дала свою згоду на виплату аліментів, то присутність ні батька, ні матері не потрібно. Судові засідання не проходять. Не пізніше ніж через місяць, суддя підписує наказ і в офіційній формі повідомляє про це дві сторони.

Законну силу документ приймає тільки через 10 днів, якщо відповідач не захоче його оскаржити (стаття 130 ЦПК РФ).

Згідно зі статтею 128 Цивільно-процесуального Кодексу, відповідач протягом 10 днів має право заявити про свою незгоду з отриманим наказом.

З огляду на легкість отримання судового наказу, не можна не звернути увагу на основні умови, які повинні дотримуватися для отримання такої спрощеної форми виконавчого листа по виплаті аліментів. Саме тому на сьогоднішній день позовну судочинство зустрічається набагато частіше, якщо взяти до уваги наявність постійних суперечок між колишнім подружжям.

Оцініть статтю

Натискаючи «Задати питання» я погоджуюся з політикою конфіденційності і призначеним для користувача угодою .

Отже, коли ви його зможете отримати?

Заява про видачу судового наказу: зразок. Стягнення аліментів

Заява про видачу судового наказу дає початок спрощеним порядком судочинства щодо стягнення грошового боргу та витребування майна. Наказне провадження передбачено по обмеженому числу справ. Одна з категорій – це справи щодо стягнення аліментів.

Особливості даного виду виробництва

Судові накази видаються після направлення до суду заяви, до нього долучаються документи, на підставі яких суддя і приймає рішення за заявою.

Особливість даних судових актів у тому, що вони є виконавчими документами. Після їх вступу в силу можна відразу ж звертатися до приставам.

По своїй структурі заяву про видачу судового наказу трохи відрізняється, про що написано нижче. Особливість таких заяв у тому, що рішення по ним приймається виключно в кабінеті судді.

Нікого із заінтересованих осіб до суду не викличуть. Результат прийде або у вигляді ухвали суду, або у вигляді наказу.

В якому випадку ставиться питання про аліменти?

Заява про видачу судового наказу доречно за умови, якщо:

 • Не ставиться питання про встановлення батьківства або материнства.
 • Не залучаються треті особи (наприклад, не ставиться питання про проживання дитини з кимось з батьків або родичів).
Читайте также:  Способи виконання батьками обовьязку утримувати дитину

Таким чином, заява про видачу судового наказу повинно бути присвячене одній єдиній темі – аліментів, про що ми поговоримо трохи нижче.

В який суд подавати?

Із заявою про видачу судового наказу працюють загальні правила підсудності. Тобто заявник має право звернутися до мирового судді за власним місцем проживання. Якщо зручніше, то за місцем проживання відповідача.

Адреса судді, що обслуговує відповідний світовий ділянку, можна знайти або на спеціальному сайті світової юстиції регіону або на сайті районного суду, під юрисдикцією якої вони перебувають.

Схема написання заяви

Заява про видачу судового наказу про стягнення аліментів пишеться за таким алгоритмом:

 • номер світового ділянки або суду, якщо в регіоні не працюють світові суди;
 • ПІБ стягувача, його місце проживання або розташування;
 • ПІБ боржника, місце проживання, перебування, роботи, дата народження;
 • обставини, що зумовлюють необхідність у видачі наказу (посилання на відмову або ухилення від обов’язку забезпечувати дитину, на факт спорідненості з дитиною і т. д.);
 • вимога про стягнення аліментів (яку частку від витрат просить заявник відраховувати на користь дитини);
 • підпис особи, що передав документи в суд та дата подачі;
 • опис копій доданих документів.

Платити формально держмито не треба, але бажано посилатися в наказі на положення податкового законодавства, що звільняють заявника від обов’язку виплачувати її.

Передається 2 комплекти: один для боржника, другий для суду – з нього формується справа, що потім відправлять в архів.

Бажано, щоб документ займав не більше однієї сторінки, оскільки тут необхідно не стільки мистецтво доводів, скільки наявність всіх відповідних елементів.

Які документи додаються?

Головний документ – свідоцтво про народження дитини, доводить його зв’язок із стягувачем і боржником. Потім рішення суду про розлучення або судовий акт, що визначив місце проживання дитини.

Якщо при розлученні питання в позові не ставиться, суддя все одно зробить позначку, з ким залишається дитина.

Якщо розлучення не було, то долучається довідка з паспортної служби поліції або керуючої компанії про членах сім’ї.

Повернення заяви

Буває, що заява про видачу судового наказу про стягнення аліментів повертається. Це відбувається в тому випадку, якщо не були виконані вимоги до оформлення, змісту і не додані відповідні документи.

Відмова у видачі

Заява про видачу судового наказу на аліменти призводить до відмови в двох випадках:

 • боржник перебуває на момент подачі заяви за кордоном;
 • має місце спір про право: наприклад, прохання про стягнення твердої грошової суми, що передбачає вивчення низки обставин з участю сторін.

Якщо суддя побачить наявність спору щодо батьківства, місця проживання та інших питань, що так чи інакше пов’язані з дитиною, він відмовляє у видачі наказу.

Для чого пишуть?

Зразок заяви про видачу судового наказу потрібно шукати в двох випадках, щоб:

 • отримати наказ для подальшого звернення до приставам;
 • отримати відмову в його видачі, щоб потім не було перешкод з напрямком повноцінного позову.

Зразок заяви про видачу судового наказу про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі | Юридичний калькулятор

Зарічний районний суд м. Суми

40030, м. Суми, вул. Академічна, 13ЗАЯВНИК: (Прізвище, ім’я, по батькові) м. Суми, вул. _____________________, буд. ___, кв. _____ Реєстраційний номер облікової картки

 • платника податків (РНОКПП) або серія та
 • номер паспорта _____________________
 • Офіційна електронна адреса відсутня
 • E-mail: _____________________
 • тел. _____________________
 • БОРЖНИК:(Прізвище, ім’я, по батькові)

м. Суми, вул. _____________________, буд. ___, кв. _____ Реєстраційний номер облікової картки

 1. платника податків (РНОКПП) або серія та
 2. номер паспорта _____________________
 3. Офіційна електронна адреса відсутня
 4. E-mail: _____________________
 5. тел. _____________________
 6. (якщо наведені дані боржника, окрім адреси,
 7. не відомі, то напроти відповідного поля слід
 8. зазначити – «не відомо»)

ЗАЯВА

про видачу судового наказу про стягнення аліментів на дитину

Я, __________ (ПІБ позивача), __________ 20__ року вступила в шлюб з відповідачем, __________ (ПІБ відповідача). __________ 20__ року наш шлюб було розірвано рішенням Зарічного районного суду м. Суми (чи продовжую перебувати у зареєстрованому шлюбі).

Маємо спільну дитину – __________ (ПІБ дитини), __________ 20__ року народження, який проживає разом зі мною. Дитина знаходиться повністю на моєму утриманні.

Відповідач у добровільному порядку коштів на утримання дитини мені не надає та не приймає участі в утриманні дитини.

На підставі викладеного та керуючись п. 5 ч. 1 ст. 161 ЦПК України, ч. 3 ст. 184 Сімейного Кодексу України, —

 • ПРОШУ:
 • Стягнути з __________ (ПІБ відповідача), __________ 20__ року народження, на мою користь аліменти на утримання дитини __________ (ПІБ дитини), __________ 20__ року народження, у твердій грошовій сумі в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, до досягнення дитиною повноліття.
 • ДОДАТКИ:
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • копія свідоцтва про розірвання шлюбу або копія свідоцтва про укладення шлюбу;
 • довідка з місця проживання (для підтвердження того, що дитина (діти) проживають із заявником);
 • копія ідентифікаційного номера заявника, боржника;
 • копія паспорта;
 • копія заяви та додатків для боржника.

__________ 20__ року __________

(підпис)

* Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 161 ЦПК України судовий наказ може бути видано у разі, якщо: заявлено вимогу про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, якщо ця вимога не пов’язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших заінтересованих осіб.

14.09.2021

Заява про видачу судового наказу про стягнення аліментів на дитину

 • До __________________ суду _______________
 • Заявник: _______________________________
 •  (Прізвище,
  Ім’я, По батькові
  )

________________________________________
               (Дата
народ.,  Ідент. код
)                                                               ________________________________________

 1.                       (Адреса, Засіб звязку)
 2. Боржник: _______________________________
 3.  (Прізвище,
  Ім’я, По батькові
  )

________________________________________
               (Дата
народ.,  Ідент. код
)                                                               ________________________________________

 •                       (Адреса, Засіб звязку)
 • Відповідно до ст. 5
  Закону України «Про судовий збір» звільнено від сплати судового збору

ЗАЯВА
про видачу судового наказу про стягнення аліментів на дитину

____ _________ ________ року я уклала/в шлюб з боржником,
копію Свідоцтва про шлюб надаю до заяви. Від шлюбу ми маємо доньку/ сина –
_______________________ ______________ (прізвище
ім’я, по батькові
), ____  _________
______ року  народження.

Боржник добровільно допомоги на утримання дитини не
надає. Дитина проживає зі мною та перебуває на моєму утриманні.

Відповідно до ч. 5 ст.

183 СК України той із батьків або
інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право
звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів
у розмірі на одну дитину — однієї чверті, на двох дітей — однієї третини, на
трьох і більше дітей — половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не
більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну
дитину.

Частиною 3 ст. 184 цього ж Кодексу передбачено, що
 той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким
проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового
наказу про стягнення аліментів у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для
дитини відповідного віку.

 1. Згідно з  ст. 161
  ЦПК України судовий наказ може бути видано, у разі якщо:
 2. 1) заявлено вимогу про стягнення аліментів у розмірі на
  одну дитину — однієї чверті, на двох дітей — однієї третини, на трьох і більше
  дітей — половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти
  прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину, якщо ця
  вимога не пов’язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства)
  та необхідністю залучення інших заінтересованих осіб;
 3. 2) заявлено вимогу про стягнення аліментів у твердій
  грошовій сумі в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини
  відповідного віку, якщо ця вимога не пов’язана із встановленням чи оспорюванням
  батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших заінтересованих осіб.

Керуючись ст.ст. 160-163 ЦПК України, ст.ст. 180, 181,
182,183 Сімейного кодексу України, —

ПРОШУ:

Стягувати з ______________________________________________
(Прізвище, Ім’я, По батькові боржника),
_____ _________ _____ року народження, аліменти на мою користь на утримання
дитини _________________________________________  (Прізвище,
Ім’я, По батькові дитни
), _____ ___________ ______ року народження, у
розмірі _______ __________________  щомісячно,
але не менше ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного
віку починаючи з дня подання заяви про видачу судового наказу і до повноліття
дитини.

Додатки:
1. Копія Свідоцтва про  шлюб або копія
рішення про розірвання шлюбу.

2. Копія Свідоцтва про народження дитини.
3. Копія паспорту та ІНН заявника.
5. Довідка про склад сім’ї.

6. Копія заяви з додатками для боржника.

 •                   Дата                                                                                     Підпис
 • Скачать документ
Ссылка на основную публикацию