Заява про визнання втраченого цінного паперу недійсним

 • У рішенні суду повинно бути зазначено відомості про факт, встановлений судом, мету його встановлення, а також докази, на підставі яких суд установив цей факт.
 • Рішення суду про встановлення факту, який підлягає реєстрації в органах державної реєстрації актів цивільного стану або нотаріальному посвідченню, не замінює собою документів, що видаються цими органами, а с тільки підставою для одержання зазначених документів.
 • Провадження у справах про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі (визивне провадження).
 • Заявниками по цих справах є особи, які втратили документи про вклад на пред'явника грошових сум, цінностей, цінних паперів або векселя
 • Заява про визнання цінного паперу або векселя недійсними і про відновлення права на втрачений цінний папір подається до місцевого суду за місцем знаходження емітента цінного паперу на пред'явника або за місцем платежу за векселем.
 • У заяві зазначаються дані про заявника (ім'я і місце його проживання, найменування та місце знаходження юридичної особи — заявника); обставини, за яких було втрачено цінний папір на пред'явника або вексель; повна і точна назва емітента втраченого цінного паперу на пред'явника і його реквізити, а для векселя — вид, номер бланку, суму векселя, дату і місце його складання, строк та місце платежу, найменування векселедавця та інших відомих заявнику зобов'язаних за векселем осіб, а також першого векселедержателя.
 1. Держатель втраченого цінного папера на пред'явника або векселя повинен у встановлений строк подати до суду, який постановив ухвалу, разом з цінним папером на пред'явника або векселем заяву про те, що він є його держателем.
 2. Якщо держатель втраченого цінного папера на пред'явника або векселя подасть заяву до суду, суд постановляє ухвалу про залишення заяви про визнання втраченого цінного папера на пред'явника або векселя недійсним та відновлення прав на нього без розгляду та встановлює строк для пред'явлення заявником позову в загальному порядку до держателя цього цінного папера на пред'явника або векселя про їх витребування.
 3. Строк пред'явлення позову заявником до держателя втраченого цінного папера на пред'явника або векселя не може бути більшим двох місяців.
 4. Якщо заявник у встановлений судом строк не пред'явить позову до держателя втраченого цінного папера на пред'явника або векселя, суд постановляє ухвалу про зняття заборони здійснювати будь-які операції за цінним папером на пред'явника або за векселем.
 5. За результатами розгляду справи суд ухвалює рішення про визнання втраченого цінного папера на пред'явника або векселя недійсним або про відмову в задоволенні заявленої вимоги.

Права держателя цінного папера на пред'явника або векселя щодо відшкодування збитків

У разі ухвалення судом рішення про відмову в задоволенні заявленої вимоги держатель цінного папера на пред'явника або векселя має право звернутися до суду із заявою про відшкодування за рахунок заявника збитків, заподіяних йому забороною здійснювати будь-які операції за цінним папером на пред'явника або за векселем..

 • Справи про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.
 • Підсудність
 • Заява про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність територіальної громади за умов, визначених Цивільним кодексом України, подається до суду за місцезнаходженням цієї речі органом, уповноваженим управляти майном відповідної територіальної громади.
Читайте также:  Головою комітету ААУ з сімейного права призначений Олег Голубничий

Згідно зі ЦК України безхазяйною є річ, яка не має власника або власник якої невідомий. Безхазяйні нерухомі речі беруться на облік органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою органу місцевого самоврядування, на території якого вони знаходяться.

Про взяття зазначеної речі на облік робиться оголошення у друкованих засобах масової інформації.

Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі орган, уповноважений управляти майном відповідної територіальної громади, може звернутися до суду із відповідною заявою.

Розгляд справи

Справа про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність територіальної громади розглядається судом за участі заявника з обов'язковим повідомленням усіх заінтересованих осіб.

Заява про визнання втраченого цінного паперу недійсним

 1. Особливість розгляду справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність територіальної громади — суд обов'язково повідомляє про час і місце розгляду справи, як орган, уповноважений управляти майном відповідної територіальної громади (заявника), так і всіх заінтересованих осіб (фактичного власника речі, особу, у якої річ знаходиться на збереженні тощо).
 2. Рішення суду
 3. Суд, встановивши, шо нерухома річ є безхазяйною та взята на облік органом, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, а також що сплив один рік з дня взяття на облік нерухомої речі, ухвалює рішення про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність відповідної територіальної громади.

У мотивувальній частині судового рішення по таких справах суд повинен довести, що на підставі певних доказів нерухома річ є безхазяйною, тобто вона не має власника, або власник її невідомий, що безхазяйну річ взято на облік органом, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно і про це зроблено відповідну публікацію, а також сплинув один рік із дня взяття на облік нерухомої речі. У резолютивній частині рішення, як уявляється, необхідно зазначити про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність із зазначенням її основних характеристик (місцезнаходження, яка річ, із якого матеріалу, її розміри та інші ознаки).

Бухгалтерський облік

Читати далі у розділі »

 • Оподаткування
 • Податк. облік New

Ураховуючи значний внесок працівників бухгалтерських служб у розвиток фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій, зростання національної економіки, постановляю:

Установити в Україні професійне свято — День бухгалтера, яке відзначати щорічно 16 липня.

Президент України  Л. КУЧМА 
м. Київ18 червня 2004 рокуN 662/2004 
Читайте также:  Позовні заяви: трудові відносини

Читати далі у розділі »

 • Професія бухгалтер
 • Укази Президента

Читати далі у розділі »

 • Кодекси
 • Податковий кодекс

Міжнародні стандарти фінансової звітності   (далі – МСФЗ) виступають на даний момент ефективним інструментом підвищення прозорості і зрозумілості інформації, яка розкриває діяльність суб’єктів господарювання, створює достовірну базу для визнання доходів і витрат, оцінки активів і зобов’язань, яка надає можливість об’єктивно розкривати і віддзеркалювати існуючі фінансові ризики у звітуючих суб’єктів, а також порівнювати результати їх діяльності в цілях забезпечення адекватної оцінки їх потенціалу та ухвалення відповідних управлінських рішень. Крім того, МСФЗ якісно впливають на можливості керівництва в області управління організацією і надають значні переваги перед конкурентами. У суб’єктів, які складають звітність за МСФЗ, значно зростає можливість залучити додаткові джерела капіталу та партнерів по бізнесу, які допоможуть забезпечити економічне зростання і процвітання. У свою чергу суб’єкти, використовуючи МСФЗ, мають доступ до інформації про фінансовий стан потенційних партнерів, що слугує додатковим інструментарієм при їх виборі…

Читати далі у розділі »

 • Міжнародні стандарти
 • МСБО ( IFRS )

Порядок подання фінансової звітності, затверджений Постановою КМУ від 28 лютого 2000 р. N 419 (зі змінами та доповненнями)

Читати далі у розділі »

Закон визначає правові засади аудиту фінансової звітності, провадження аудиторської діяльності в Україні та регулює відносини, що виникають при її провадженні. 

Читати далі у розділі »

Суми витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів

Читати далі у розділі »

 • Відрядження
 • Постанови КМУ

Кцс вс роз’яснив порядок розгляду справ про визнання втрачених векселів недійсними та відновлення прав на них

Автор Ковальский Віктор Семенович в Чер 2, 2020

Розглянувши справу за заявою про визнання втрачених векселів недійсними та відновлення прав на втрачені векселі, Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду висловив таку правову позицію.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 293 ЦПК України суд розглядає в порядку окремого провадження справи про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі.

У силу ч. 6 ст. 294 цього Кодексу, якщо під час розгляду справи в порядку окремого провадження виникає спір про право, який вирішується в порядку позовного провадження, суд залишає заяву без розгляду і роз’яснює заінтересованим особам, що вони мають право подати позов на загальних підставах.

Згідно з гл. 7 розд. IV ЦПК України суди розглядають справи про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі в окремому провадженні (статті 320–328 Кодексу).

За змістом ч. 1 ст. 320 ЦПК України особа, яка втратила цінний папір на пред’явника або вексель, може звернутися до суду із заявою про визнання їх недійсними і про відновлення її прав на втрачений цінний папір.

Читайте также:  Реальна ціна неліцензійного софта

Відповідно до ч. 1 ст. 322 ЦПК України суд, одержавши заяву, своєю ухвалою постановляє:
1) зробити публікацію про виклик держателя втраченого цінного папера на пред’явника або векселя до суду;
2) заборонити здійснювати будь-які операції за втраченим цінним папером на пред’явника або за векселем.

Згідно зі ст. 324 ЦПК України держатель втраченого цінного папера на пред’явника або векселя повинен у встановлений строк подати до суду, який постановив ухвалу, разом з цінним папером на пред’явника або векселем заяву про те, що він є його держателем.

У частинах 1–3 ст.

325 цього Кодексу визначено, що якщо держатель втраченого цінного папера на пред’явника або векселя подасть заяву до суду, то суд постановляє ухвалу про залишення заяви про визнання втраченого цінного папера на пред’явника або векселя недійсним і відновлення прав на нього без розгляду та встановлює строк для пред’явлення заявником позову в загальному порядку до держателя цього цінного папера на пред’явника або векселя про їх витребування.

Строк пред’явлення позову заявником до держателя втраченого цінного папера на пред’явника або векселя не може бути більшим двох місяців.

Якщо заявник у встановлений судом строк не пред’явить позову до держателя втраченого цінного папера на пред’явника або векселя, суд постановляє ухвалу про зняття заборони здійснювати будь-які операції за цінним папером на пред’явника або за векселем.

Тлумачення вказаних норм права дає підстави для висновку, що цивільним процесуальним законодавством передбачено спеціальний порядок розгляду справ за заявами про визнання втраченого векселя недійсним та відновлення прав на втрачений вексель.

Ухвала про залишення без розгляду заяви про визнання недійсним і про відновлення прав на втрачений вексель постановляється, якщо особа, яка є держателем втраченого векселя, подасть заяву про це до суду.

Наслідком подання заяви держателем втраченого векселя є не лише залишення без розгляду заяви про визнання недійсним і про відновлення прав на втрачений вексель, але й встановлення судом строку для пред’явлення позову заявником в загальному порядку до держателя векселя про їх витребування.

З огляду на зазначене Верховний Суд визнав обґрунтованим висновок суду апеляційної інстанції про скасування ухвали суду першої інстанції та направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Постанова Верховного Суду від 20 травня 2020 року у справі № 757/35571/18-ц (провадження № 61-18196св19) – http://reyestr.court.gov.ua/Review/89426404.

відновлення правправо на вексель

Попередній пост

У правила реєстрації нерухомості внесено зміни

Ссылка на основную публикацию