Заява про встановлення факту реєстрації народження

Заява про встановлення факту реєстрації народження

Для отримання свідоцтва про народження дитини, яка народилася на ТОТ (АР Крим, м.
Севастополь та окремі райони Луганської та Донецької областей), батькам, родичам, їхнім
представникам або іншим законним представникам дитини*
НЕОБХІДНО:
1. Подати до будь-якого суду за межами ТОТ незалежно від свого місця проживання:
 заяву про встановлення факту народження особи (зразок додається);
 належні докази*;
 квитанцію про сплату судового збору (з 01.01.2018 – 352 грн. 40 коп.)
2. Така справа розглядається судом невідкладно з моменту надходження заяви.
3. У разі задоволення заяви, суд невідкладно видає копію рішення заявнику, в якому
зазначає дані про дату і місце народження дитини, її стать, відомості про батьків, або
надсилає копію рішення до відділу РАЦС за місцем постановлення рішення для
державної реєстрації (у разі відсутності заявника під час проголошенні рішення).
Суд повертає заяву – у разі неналежної форми заяви або відсутності вказаних у заяві
документів.
Суд відмовляє у задоволенні заяви – у разі недостатності доказів.
4. Для отримання свідоцтва про народження заявник подає до будь-якого відділу
державної реєстрації актів цивільного стану копію рішення суду про встановлення
відповідного факту та свій паспорт громадянина України.
Важливо!
* Родичами є: чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок,
падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук,
правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка
перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають,
пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які
спільно проживають, але не перебувають у шлюбі. Законними представниками є
батьки (усиновлювачі), опікуни.
* У разі посилання на свідчення свідків заявник повинен переконатись, що вони
зможуть з’явитися до суду у день подання заяви про встановлення факту.
* Доказами у справі можуть бути письмові докази: оригінали чи копії медичних
документів, пояснення заінтересованих осіб, їхніх представників, свідчення свідків,
речові докази, зокрема звуко- і відеозаписи, висновки експертів. Документи, видані
органами та установами (в т.ч., лікарняними закладами), що знаходяться на ТОТ, теж

можуть братися до уваги судом.

 • Заява про встановлення факту народження дитини
 • ЗРАЗОК
 1. До ________________________
 2. (найменування місцевого суду)
 3. Заявник: __________________,
  що проживає за адресою:
 4. __________________________
 5. Заінтересована особа:
 6. __________________________,
  що проживає за адресою,
 7. (місцезнаходження):
  __________________________.
 • ЗАЯВА
  про встановлення факту народження дитини
 • в порядку статті 317 ЦПК України
 • Я, _________________________________________________________________________,
 • (прізвище, ім’я та по батькові)
 • який (яка) є ______________________________________________________________________
 • (батько, мати, родич, їх представник або інший законний представник)
 • _________________________________________________________________________________
 • (прізвище, ім’я та по батькові дитини)
 • який (яка) народився(лася) “___” _______________ ____ р. в _____________________________
 •                                                                                                                             (місце народження)
 • _________________________________________________________________________________
 • (описати обставини)
 • Отримати свідоцтво народження у відділі державної реєстрації актів цивільного стану неможливо, оскільки факт народження відбувся на тимчасово окупованій території України, на якій неможливо отримати медичний документ, що може бути прийнято відділом державної реєстрації актів цивільного стану для здійснення реєстрації народження відповідно до статті 13 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану».
 • Місцем народження ________________________________________________________.
 •                                                                                          (назва населеного пункту)
 • Встановлення факту народження необхідно мені _________________________________.
 •                                                                      (вказати мету)
 • На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 315 – 318, 430, 431  Цивільного процесуального кодексу України,
 • ПРОШУ:
 1. Встановити факт народження дитини _____________ статі “___” ________ ____ р.
 1.                                                                                              (стать)                              (дата народження)
 2. у __________________________, а також встановити дані про її (його) батьків.
 3.                     (місце народження)
 1. Допустити негайне виконання рішення у справі.
 2. Звернути судове рішення до виконання.

Додатки:

 • перелік письмових доказів, що підтверджують викладені в заяві обставини;
 • клопотання про виклик свідків; вказати їх П.І.Б, адресу та засоби зв’язку.
 • копія заяви;
 • квитанція про сплату судового збору.

Дата                                                                                                                           Підпис

 • Заява про встановлення факту реєстрації народження
 • Заява про встановлення факту реєстрації народження
 • Заява про встановлення факту реєстрації народження
 • Заява про встановлення факту реєстрації народження
 • Заява про встановлення факту реєстрації народження
 • Заява про встановлення факту реєстрації народження
 • Заява про встановлення факту реєстрації народження
 • Заява про встановлення факту реєстрації народження

Заява про встановлення факту реєстрації народження

ПОШУК СІМ'Ї ДЛЯ ДІТЕЙ

Порядок та випадки встановлення фактів належності особі правовстановлюючого документу

Заява про встановлення факту реєстрації народження

Заява про встановлення факту реєстрації народження

Слід зазначити, що для виправлення такої помили у правовстановлюючому документі існують два шляхи:

Перший, позасудовий порядок, коли особа яка виявила невідповідність у правовстановлюючому документі звертається до підприємства, установи, організації яка видала відповідний правовстановлюючий документ, з проханням виправити виявлену в ньому помилку.

Другий, у разі, якщо підприємство, установа, організація, яка видала цей документ, не може виправити допущену в ньому помилку або така установа ліквідована та архівні документи не збереглися, громадянин має право звернутися до суду із заявою про встановлення факту належності правовстановлюючого документа особі, прізвище, ім'я, по батькові, місце і час народження якої, не збігаються з ім'ям, по батькові, прізвищем, місцем і часом народження цієї особи, зазначеним у свідоцтві про народження або в паспорті здійснюється в судовому порядку (ст. 315 ЦПК України, пункт 12 постанови пленуму Верховного суду України від 31 березня 1995 року № 5 «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення» із змінами від 25.05.1998 року).

У цих справах суд встановлює належність особі правовстановлюючих документів, а не тотожність прізвища, імені, по батькові, неоднаково названих в різних документах, не присвоєння чи залишення одного з них.

Крім того, суд може встановлювати факти належності особі документів, які не відносяться до таких, що посвідчують особу, наприклад, довідок про поранення чи перебування у госпіталі у зв'язку з пораненням, повідомлення військових частин, військових комісаріатів і інших органів військового управління про загибель чи пропажу без вісті в зв'язку з обставинами воєнного часу, а також заповіту, страхового свідоцтва (полісу), ощадної книжки, трудової книжки, іншого документа про трудовий стаж, довідки про реабілітацію тощо.

Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, розглядаються судом якщо:

 • згідно із законом такі факти породжують юридичні наслідки, тобто від них залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян;
 • законодавством не передбачено іншого порядку їх встановлення;
 • заявник не має іншої можливості одержати або відновити загублений чи знищений документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення;
 • встановлення факту не пов'язується з наступним вирішенням спору про право (суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо з заяви про встановлення факту, що має юридичне значення, вбачається спір про право, а якщо спір про право буде виявлений під час розгляду справи, — залишає заяву без розгляду).

Заява фізичної особи про встановлення факту належності особі правовстановлюючих документів подається в порядку окремого провадження до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду за місцем проживання цієї особи. Заяву про встановлення факту належності особі правовстановлюючого документа можуть подати:

 • особа — власник правовстановлюючого документа, якій необхідно довести належність їй цього документа;
 • спадкоємці померлої особи — власника цього документа для оформлення спадкових прав;
 • утриманці померлого для одержання пенсії;
 • прокурор у порядку статей 56, 57 ЦПК України;
 • інші особи, які заінтересовані у встановленні факту (військові комісаріати, правоохоронні органи, управління соціального захисту населення, управління Пенсійного фонду України, територіальна громада, фінансові органи, навчальні заклади, органи страхування тощо).
Читайте также:  Процедура развода в украине

За подання заяви особа сплачує судовий збір у розмірі, передбаченому статтею 4 Закону України «Про судовий збір».

 У 2020 році розмір судового збору за подання заяви до суду про встановлення факту належності правовстановлюючого документу становить 420,40 гривень.

Заява про встановлення факту належності особі правовстановлюючого документу повинна відповідати як загальним правилам щодо змісту і форми позовної заяви, встановленим статтею 175 ЦПК України, так і вимогам щодо її змісту, передбаченим статтею 318 ЦПК України.

Відповідно до статті 318 ЦПК України у заяві повинно бути зазначено:

 • який факт заявник просить встановити та з якою метою;
 • причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;
 • докази, що підтверджують факт.

До заяви додаються докази, що підтверджують викладені в заяві обставини, довідка про те, що організація, яка видала документ, не має можливості внести до нього відповідні виправлення.

У ст. 319 Цивільного процесуального кодексу зазначено, що у рішенні суду зазначаються відомості про факт, встановлений судом, мету його встановлення, а також докази, на підставі яких суд установив цей факт.

Рішення суду про встановлення факту, який підлягає реєстрації в органах державної реєстрації актів цивільного стану або нотаріальному посвідченню, не замінює собою документів, що видаються цими органами, а є тільки підставою для одержання зазначених документів. Тобто суд лише встановлює, що документ виданий певній особі, в дійсності належить їй, але він не вправі вносити виправлення у даний документ.

 • З повагою відділ«Зміївське бюро правової допомоги»
 • Харківського місцевого центру з надання безоплатної
 • вторинної правової допомоги

15 травня 2020
15 травня 2020

Встановлення або підтвердження факту батьківства

Заява про встановлення факту реєстрації народження
Адвокат Морозов (судовий захист)

 • Закон не встановлює
  конкретного переліку доказів для встановлення факту батьківства, але ДНК-тест є
  єдиним науковим методом та переконливим доказом
 • 15
  квітня 2020 року Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати
  Касаційного цивільного суду в рамках справи №
  587/255/19, провадження № 61-18200св19 (ЄДРСРУ № 88790819) досліджував
  питання щодо методу встановлення факту батьківства.
 • Відповідно
  до частини другої статті 125 СК України, якщо мати та батько дитини не
  перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від батька визначається: за
  заявою матері та батька дитини; за рішенням суду.
 • Згідно
  із частинами першою, другою статті 128 СК України за відсутності заяви, право
  на подання якої встановлено статтею 126 цього Кодексу, батьківство щодо дитини
  може бути визнане за рішенням суду.
 • Підставою
  для визнання батьківства є будь-які відомості, що засвідчують походження дитини
  від певної особи, зібрані відповідно до ЦПК України.

Статтею
130 СК України передбачено, що у разі смерті чоловіка, який не перебував у
шлюбі з матір`ю дитини, факт його батьківства може бути встановлений за
рішенням суду. Заява про встановлення факту батьківства приймається судом, якщо
запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень вчинено відповідно до
частини першої статті 135 цього Кодексу. Заява про встановлення факту
батьківства може бути подана особами, зазначеними у частині третій статті 128
цього Кодексу.

 1. Згідно
  із частиною першою статі 135 СК України при народженні дитини у матері, яка не
  перебуває у шлюбі, у випадках, коли немає спільної заяви батьків, заяви батька
  або рішення суду, запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень
  провадиться за прізвищем та громадянством матері, а ім`я та по батькові батька
  дитини записуються за її вказівкою.
 2. Тобто,
  передумовою звернення до суду
  із заявою про встановлення факту батьківства є запис про батька дитини у книзі
  записів народжень за вказівкою матері
  .
 3. Рішення
  щодо визнання батьківства (материнства) має ґрунтуватися на всебічно
  перевірених судом даних, що підтверджують або спростовують заявлені вимоги чи
  заперечення проти них, а його резолютивна частина — містити всі відомості,
  необхідні для реєстрації батьківства (материнства) в органах реєстрації актів
  цивільного стану (прізвище, ім`я та по батькові матері й батька, число, місяць
  і рік їх народження, громадянство, а також номер актового запису про народження
  дитини, коли та яким органом його вчинено).

Питання
щодо походження дитини суд вирішує на підставі сукупності доказів.

Висновки
експертизи, у тому числі судово-генетичної, необхідно оцінювати з урахуванням
положень ЦПК України, згідно з якими жоден доказ не має для суду наперед
установленого значення, він оцінює докази в їх сукупності, а результати оцінки
відображає в рішенні з наведенням мотивів їх прийняття чи відхилення.

Для
встановлення батьківства правове значення мають фактичні дані, які
підтверджують спільне проживання матері і батька дитини, ведення ними спільного
господарства до народження дитини або спільне її виховання чи утримання, а
також докази, що підтверджують визнання особою батьківства.

Згідно
зі статтею 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд
встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги
і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для
вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими,
речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями
свідків.

У
постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати
Касаційного цивільного суду від 21 лютого 2020 року у справі № 643/9245/18 (провадження № 61-16732св19)
зроблено висновок щодо застосування статті 130 СК України та вказано, що закон не встановлює конкретного переліку доказів
для встановлення факту батьківства
. Підставою для встановлення
факту батьківства можуть бути будь-які відомості, що свідчать про походження
дитини від даної особи, зібрані відповідно до вимог ЦПК України.

(!!!) Доказами визнання батьківства можуть бути листи,
заяви, анкети, інші документи, а також показання свідків, пояснення самих
сторін, які достовірно підтверджують визнання відповідачем батьківства.
Батьківство може бути визнано як у період вагітності матері (наприклад,
висловлення бажання мати дитину, піклування про матір майбутньої дитини тощо),
так і після народження дитини.

Читайте также:  Услуги по регистрации фирм, зарегистрировать предприятие

Спільне
проживання та ведення спільного господарства в зазначених випадках може
підтверджуватися наявністю обставин, характерних для сімейних відносин
(проживання в одному жилому приміщенні, спільне харчування, спільний бюджет,
взаємне піклування, придбання майна для спільного користування тощо).
Припинення цих відносин до народження дитини може бути підставою для відмови в
позові лише у випадках, коли це сталося до її зачаття.

 • Спільне
  виховання дитини має місце, коли вона проживає з матір`ю та особою, яку остання
  вважає (або яка вважає себе) батьком дитини, або коли ця особа спілкується з
  дитиною, проявляє батьківську турботу щодо неї.
 • Під
  спільним утриманням дитини слід розуміти як перебування її на повному утриманні
  матері й особи, яку остання вважає (або яка вважає себе) батьком дитини, так і,
  як правило, систематичне надання цією особою допомоги в утриманні дитини
  незалежно від розміру допомоги.
 • Такі
  правові висновки викладені у постановах Верховного Суду від 21 березня 2018
  року у справі № 543/738/16-ц (провадження №
  61-4163св18), від 29 серпня 2018 року у справі №
  641/9147/15-ц (провадження № 61-26210св18), від 21 листопада 2018 року у
  справі № 225/6301/15-ц (касаційне
  провадження № 61-30047св18).
 • Однак,
  Верховний суд у справі № 310/3095/17,
  провадження № 61-7887св19 (ЄДРСРУ № 87950883) констатує, що на сьогодні ДНК-тест є єдиним науковим
  методом точного встановлення батьківства стосовно конкретної дитини; його
  доказова цінність суттєво переважає будь-який інший доказ, наданий сторонами
  ,
  з метою підтвердити або спростувати факт оспорюваного батьківства, що також
  узгоджується з практикою ЄСПЛ (Калачова проти Російської Федерації, № 3451/05,
  § 34, від 07 травня 2009 року).

Порядок державної реєстрації народження дитини

Підготовлено: admin. Розділ: Uncategorized

Загальна інформація

Державна реєстрація народження дитини провадиться органом державної реєстрації актів цивільного стану з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові і засвідчується свідоцтвом про народження (стаття 144 Сімейного кодексу України).

Права та обов’язки матері, батька і дитини ґрунтуються на походженні дитини від них, засвідченому органом державної реєстрації актів цивільного стану в порядку, встановленому статтями 122 та 125 Сімейному кодексу України (стаття 121 Сімейного кодексу України).

Місце державної реєстрації народження

Державна реєстрація народження дитини проводиться за письмовою або усною заявою батьків чи одного з них за місцем її народження або за місцем проживання батьків ((частина друга статті 13 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»).

У разі смерті батьків або неможливості для них з інших причин зареєструвати народження дитини державна реєстрація провадиться за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони здоров’я, в якому народилася дитина або в якому на цей час вона перебуває (стаття 144 Сімейного кодексу України).

Терміни державної реєстрації народження

Батьки зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану (стаття 144 Сімейного кодексу України).

Несвоєчасна без поважної причини державна реєстрація батьками народження дитини в державних органах державної реєстрації актів цивільного стану тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (стаття 212¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Документи, що подаються при державної реєстрації народження дитини
Одночасно з заявою про державну реєстрацію народження подаються:

а) паспорти або паспортні документи, що посвідчують особи батьків (одного з них).

Якщо документ, що посвідчує особу одного з батьків, з поважних причин не може бути пред’явлений, то орган державної реєстрації актів цивільного стану не вправі відмовити в державної реєстрації народження дитини. Відомості про другого з батьків у цьому разі зазначаються на підставі свідоцтва про шлюб.

б) паспорт або паспортний документ, що посвідчує особу заявника, у разі, якщо державна реєстрація народження провадиться не батьками, а іншою особою;

в) документ, який є підставою для внесення відомостей про батька дитини (свідоцтво про шлюб, заява матері, спільна заява матері та батька дитини).

За відсутності свідоцтва про шлюб підтвердженням зареєстрованого шлюбу може бути відмітка про його державну реєстрацію в паспортах або паспортних документах матері та батька дитини («пункт 12 глави 1 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні).


Підставами для державної реєстрації народження є:

Додаток 1 Порядок реєстрації народження та визначення походження дитини Загальна інформація

Додаток 1 Порядок реєстрації народження та визначення походження дитини Загальна — сторінка №1/1

Додаток 1
Порядок реєстрації народження та визначення походження дитини
Загальна інформація
Реєстрація народження дитини провадиться державним органом реєстрації актів цивільного стану з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові і засвідчується свідоцтвом про народження (стаття 144 Сімейного кодексу України).
Права та обов'язки матері, батька і дитини ґрунтуються на походженні дитини від них, засвідченому державним органом реєстрації актів цивільного стану в порядку, встановленому статтями 122 та 125 Сімейного кодексу України (стаття 121 Сімейного кодексу України).
Визначення прізвища, імені та по батькові
Прізвища, імена та по батькові є тими ознаками, які індивідуалізують особу, виділяють її з-поміж інших, надаються їй при реєстрації народження і є невід’ємними від неї. Прізвище дитини визначається за прізвищем батьків. Якщо мати, батько мають різні прізвища, прізвище дитини визначається за їхньою згодою. Батьки, які мають різні прізвища, можуть присвоїти дитині подвійне прізвище, утворене шляхом з'єднання їхніх прізвищ. Спір між батьками щодо прізвища дитини може вирішуватися органом опіки та піклування або судом (стаття 145 Сімейного кодексу України).

Ім'я дитини визначається за згодою батьків. Ім'я дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, у разі відсутності добровільного визнання батьківства визначається матір'ю дитини.

Дитині може бути дано не більше двох імен, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належать мати і (або) батько.

Спір між батьками щодо імені дитини може вирішуватися органом опіки та піклування або судом (стаття 146 Сімейного кодексу України).

По батькові дитини визначається за іменем батька. По батькові дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, за умови, що батьківство щодо дитини не визнано, визначається за іменем особи, яку мати дитини назвала її батьком (стаття 147 Сімейного кодексу України). Місце реєстрації народження
Реєстрація народження дитини провадиться державним органом реєстрації актів цивільного стану за місцем народження дитини або за місцем проживання її батьків чи одного з них за їх усною чи письмовою заявою.

Читайте также:  Визначення у шлюбному договорі порядку користування житлом

У разі хвороби, смерті батьків або з інших причин неможливості зареєструвати народження — за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони здоров'я, у якому народилася дитина або в якому на цей час вона перебуває (стаття 163 розділу V Кодексу про шлюб та сім’ю України, що зберігає свою чинність у частині, яка не суперечить Сімейному кодексу України, до прийняття спеціального закону, пункти 3,8 глави 1 розділу ІІІ Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні).

Терміни реєстрації народження Батьки зобов'язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини в державному органі реєстрації актів цивільного стану (стаття 144 Сімейного кодексу України). Несвоєчасна без поважної причини реєстрація батьками народження дитини в державних органах реєстрації актів цивільного стану тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (стаття 2121 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
Документи, необхідні для реєстрації народження
Одночасно з заявою про реєстрацію народження подаються:

а) паспорти або паспортні документи, що посвідчують особи батьків (одного з них). Якщо документ, що посвідчує особу одного з батьків, з поважних причин не може бути пред'явлений, то орган реєстрації актів цивільного стану не вправі відмовити в реєстрації народження дитини. Відомості про другого з батьків у цьому разі зазначаються на підставі свідоцтва про шлюб.

б) паспорт або паспортний документ, що посвідчує особу заявника, у разі, якщо реєстрація народження провадиться не батьками, а іншою особою;

в) документ, який є підставою для внесення відомостей про батька дитини (свідоцтво про шлюб, заява матері, спільна заява матері та батька дитини, заява батька про визнання батьківства).

За відсутності свідоцтва про шлюб підтвердженням зареєстрованого шлюбу може бути відмітка про його реєстрацію в паспортах або паспортних документах матері та батька дитини (пункт 11 глави 1 розділу ІІІ Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні).

Роз`яснення та зразки документів, щодо встановлення факту народження на тимчасово окупованій території України — 11 Березня 2016 — веб-сайт Сокальське районне управління юстиції

     Для отримання свідоцтва про народження дитини, яка народилася на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України (АР Крим, м. Севастополь та окремі райони Луганської та Донецької областей), необхідно:

●Звернутися до будь-якого відділу в межах території, підконтрольній легітимній владі України, та отримати письмову відмову, яка  має бути використана при підготовці заяви до суду.

●Подати до будь-якого суду (за межами такої території незалежно від місця проживання заявника) заяву про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, а разом з нею — належні докази та квитанцію про сплату судового збору (станом на 15.02.2016 це 275 грн. 60 коп. (0, 2  від 1378 грн.).

 • Заява подається батьками дитини чи іншими заінтересованими особами і в ній повинно бути зазначено:
 • 1) який факт заявник просить встановити та з якою метою;
 • 2) виклад доказів, що підтверджують факт народження дитини, місце і дату та вказують на імена батьків (доказами у справі можуть бути письмові докази: оригінали чи копії медичних документів, у тому числі папери, складені на тимчасово окупованій території; пояснення заінтересованих осіб, їхніх представників, свідчення свідків, речові докази, зокрема звуко- і відеозаписи, висновки експертів);
 • ●Така справа розглядається судом невідкладно з моменту надходження відповідної заяви.

●За результатами розгляду заяви суд постановляє рішення про встановлення факту народження дитини (у разі неналежної форми заяви або відсутності вказаних у заяві документів) про повернення заяви, або (у разі недостатніх доказів) про відмову.

Суд має роз’яснити порядок оскарження рішення та невідкладно видати копію рішення заявнику (у разі відсутності заявника під час проголошення рішення копію рішення про встановлення факту народження суд надсилає до відділу державної реєстрації актів цивільного стану для державної реєстрації народження).

 1. ●Для отримання свідоцтва про народження заявник подає до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану копію рішення суду про встановлення відповідного факту та паспорт громадянина України.
 2.       У разі посилання на свідчення  свідків заявник повинен переконатись, що вони зможуть з’явитися до суду у день подання заяви про встановлення факту.
 3.           До Заяви додаються докази, що підтверджують викладені в заяві обставини, довідка про неможливість одержання документів та квитанція про сплату судового збору за ставкою 0,2 розміру мінімальної заробітної плати. 
 4. ЗРАЗОК
 5. До ________________________
 6. (найменування місцевого суду)
 7. Заявник: __________________,
  що проживає за адресою:
 8. __________________________
 9. Заінтересована особа:
 10. _________________________,
  що проживає за адресою,
 11. (місцезнаходження):
  __________________________
 12. ЗАЯВА
  про встановлення факту народження дитини
 13. в порядку статті 2571 ЦПК України
 14. Я, _____________________________________________________________________,
 15. (прізвище, ім'я та по батькові)
 16. який (яка) є ______________________________________________________________________
 17. (батько, мати, родич, їх представник або інший законний представник)
 18. _________________________________________________________________________
 19. (прізвище, ім'я та по батькові дитини)
 20. який (яка) народився(лася) «___» _______________ ____ р. в_____________________
 21.            (місце народження)
 22. _________________________________________________________________________
 23. (описати обставини)
 24.      Отримати свідоцтво народження у відділі державної реєстрації актів цивільного стану неможливо, оскільки факт народження відбувся на тимчасово окупованій території України, на якій неможливо отримати медичний документ, що може бути прийнято відділом державної реєстрації актів цивільного стану для здійснення реєстрації народження відповідно до статті 13 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану».
 25. Зазначене місце народження є тимчасово окупованою територією України, визначеною Верховною Радою України _________________________________________________________.
 26.                                 (назва, дата, номер акта*)
 27. ________________________________________________________________________
 28. (вказати, чи зверталися до органів реєстрації та чи отримували відповідь)
 29. Встановлення факту народження необхідно мені __________________________________(вказати мету)
 30. На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 256 – 259, 367, 368 Цивільного процесуального кодексу України,
 31. ПРОШУ:
 1. Встановити факт народження ___________________________________,(прізвище, ім'я та по батькові дитини)

дані про дату та місце її (його) народження та про її (його) батьків.

 1. Допустити негайне виконання рішення у справі.
 2. Звернути судове рішення до виконання.

Додатки:

 1. перелік письмових доказів, що підтверджують викладені в заяві обставини;
 2. клопотання про виклик свідків; вказати їх П.І.Б, адресу та засоби зв’язку.
 3. копія заяви;
 4. квитанція про сплату судового збору.

Дата                                                                                                             Підпис

Ссылка на основную публикацию