Зміна розміру аліментів та звільнення від їх сплати

Зміна розміру аліментів та звільнення від їх сплатиЗміст: Загальні підстави для зменшення розміру аліментів Зменшення аліментів на дитину від першого шлюбу Зменшення аліментів при народженні другої дитини Як зменшують аліменти у твердій грошовій сумі Як зменшити заборгованість по аліментах Судова практика по справах щодо зменшення розміру виплат Перелік документів на зменшення аліментів Зразки документів

Тягар сплати аліментів на утримання малюка можна полегшити за наявності достатніх на це підстав. При цьому дуже важливо довести, що зміна життєвих обставин особи, яка сплачує аліменти, потребує обов’язкової корекції відрахувань, які вона проводить на користь усіх її дітей.

Конституційний обов’язок кожного з батьків — повною мірою забезпечувати потреби дитини та надавати фінансову підтримку до досягнення нею повноліття. При цьому не є важливим, чи скріплений союз батьків шлюбом.

У випадку розлучення чи інших обставин, внаслідок яких мати й батько не можуть спільно проживати однією сім’єю, закон передбачає сплату аліментів на дитину.

Про те, як подати на аліменти, можна дізнатися на консультації сімейного адвоката.

Зміна розміру аліментів та звільнення від їх сплатиАліменти на дитину 2021 // Зразок заяви в Суд // Юридична консультація

Залежно від взаємних стосунків, які склалися між батьками, участь колишнього чоловіка в утриманні дітей визначається такими способами:

 1. Шляхом досягнення усних домовленостей між матір’ю та батьком дитини про порядок, суму та вид матеріального утримання дитини.
 2. Шляхом укладення письмової угоди з дружиною, в якій обумовлюються всі умови виконання чоловіком аліментних зобов’язань. Такий договір в обов’язковому порядку повинен бути завірений в нотаріуса. Треба знати, що цілком можливо не тільки збільшити, але й зменшити розмір аліментів.
 3. Якщо колишнє подружжя не дійшло єдиної думки стосовно умов утримання їхнього малюка та розв’язали це питання шляхом звернення до суду, вони отримали законне рішення в порядку цивільного судочинства.

Загальні підстави для зменшення розміру аліментів

У житті колишнього подружжя нерідко виникають ситуації, які дають право платникові аліментів поставити питання про зменшення розміру виплат на дитину. Досить розповсюдженими є:

 1. Відбулися вагомі зміни в його сімейному стані. Народження дітей у другому шлюбі або утримання непрацездатних батьків стають причиною додаткових матеріальних витрат з бюджету нової сім’ї.
 2. Різко погіршилося здоров’я того, хто сплачує аліменти, або членів його сім’ї. Ця обставина певною мірою служить чинником, який негативно впливає на здатність сплачувати аліменти в установленому розмірі.
 3. Зниження рівня матеріального забезпечення. Погіршення грошового утримання платника може стати наслідком звільнення з роботи, або у зв’язку зі зниженням заробітної плати з причин, що не залежать від нього, або виникнення інших витрат.
 4. Інші обставини. Сюди можна віднести різні життєві ситуації, внаслідок яких значно складніше, а часом практично неможливо без збитків для свого життя та здоров’я зберегти колишній обсяг виплат.

Як зменшити розмір аліментів на дитину, при виникненні однієї або кількох з визначених вище обставин?

Перш за все, слід пам’ятати про можливість добровільного порядку зміни розміру дитячих виплат шляхом досягнення домовленості з отримувачем цих виплат. Для закріплення нових домовленостей про зменшення аліментів необхідно звернутися до нотаріуса для внесення змін до попереднього договору.

А як подати на зменшення аліментів, якщо батьки не домовилися між собою?

У випадку, якщо батько чи мати не погоджується з тим, щоб зменшити аліменти, які належать дитині, розв’язання питання переноситься до судової зали.

Відповідний позов про перегляд розміру виплат на утримання спадкоємця платник подає до суду за місцем реєстрації відповідача.

Під час складення позовної заяви необхідно ретельно перерахувати та розкрити всі обставини, що стали підставою для звернення до суду.

Зменшення аліментів на дитину від першого шлюбу

В процесі здійснення виплат на утримання дітей можуть виникнути обставини, які істотно впливають на матеріальне становище нової сім’ї. Вони можуть бути різноманітними, однак головний критерій один — досить серйозний вплив на фінансове становище платника.

Якщо постало питання, як зменшити аліменти на дитину від першого шлюбу, необхідно зробити такі кроки.

– В першу чергу потрібно звернутися до суду із заявою про зміну їх розміру до рівня, який би відповідав реальним можливостям батька, щоб систематично та в повному обсязі виконувати свої обов’язки.

Під час складання позовної заяви рекомендується вказувати не один, а кілька чинників, що служать аргументами на користь прийняття рішення про зміну розміру належних малечі виплат. В іншому випадку можна отримати відмову суду.

В аналогічному порядку здійснюється зменшення розміру аліментів на другу дитину. Слід пам’ятати, що на одну дитину виділяють аліменти в розмірі 1/4, на двох дітей — 1/3 частини від заробітку платника. Аліменти на 3-х та більше дітей призначають у розмірі половини від того прибутку, який отримує батько.

Зменшення аліментів при народженні другої дитини

Усі діти, незалежно від того, в яких стосунках та з ким знаходились батьки на момент їх народження, мають рівні права на гідне утримання, яке забезпечить їм гармонійний та повноцінний розвиток.

При народженні другої дитини зменшення розміру аліментів є одним зі способів захистити її інтереси, пов’язані з підвищенням рівня фінансового забезпечення. Суд у таких випадках переважно приймає рішення на користь позивача.

Однак треба пам’ятати, що для більшої впевненості в позитивному результаті, у позовній заяві необхідно вказувати також інші аргументи та підстави. Наприклад, цілком доречним буде вказати на зниження спільних доходів, погіршення здоров’я, нових членів сім’ї тощо.

Народження третьої та четвертої дитини у новій сім’ї також є підставою для зменшення аліментів.

Як зменшують аліменти у твердій грошовій сумі

Вибір форми виплат на утримання дитини є перевагою того з батьків, з яким вона мешкає. За вибором отримувача виплати можуть проводитися у формі:

 • Частки від спільного доходу (за наявності стабільного та гідного заробітку);
 • Твердої грошової суми (нестабільний прибуток, низька зарплата).

Щоб домогтися зменшення аліментів у твердій грошовій сумі, необхідна наявність обставин, що свідчать про неспроможність платника виконати раніше покладені аліментні зобов’язання, а саме:

 • Відсутність стабільного прибутку, проблеми з працевлаштуванням;
 • погіршення стану здоров’я та збільшення витрат на лікування;
 • наявність у сім’ї непрацездатних осіб, що перебувають на утриманні платника;
 • відсутність власного житла та інше.

У липні 2017 року на законодавчому рівні внесені зміни стосовно захисту прав неповнолітніх на належне утримання. Згідно з нововведеннями, зараз розмір фінансової виплати подібного роду повинен складати не менше 50% визначеного законом прожиткового мінімуму на дитину. Інакше кажучи, з 2018 року можна зменшити аліменти в твердій грошовій сумі не нижче:

 • для дітей віком до 6 років: 813 грн (з 1 січня), 849,5 грн (з 1 липня), 889,5 грн (з 1 грудня)
 • для дітей віком від 6 до 18 років: 1013,5 грн (з 1 січня), 1059 грн (з 1 липня), 1109 грн (з 1 грудня)

Як зменшити заборгованість по аліментах

Систематичне ухилення від виконання своїх прямих обов’язків стосовно виплат на утримання дитини тягне за собою кримінальну відповідальність. Але якщо причиною появи боргу стали об’єктивні обставини, боржник має право направити до суду звернення з проханням зменшити борг по аліментах або застосувати розстрочку платежів за певним графіком.

Існують реальні можливості відносно часткового та навіть повного звільнення від виплат щодо заборгованості, однак вони можуть бути досягнені лише за допомогою суду. Підставою для прийняття подібного роду рішень може стати тяжка хвороба платника аліментів або інші істотні обставини.

Зменшити або ліквідувати заборгованість по аліментах можна також шляхом передачі права власності на нерухомість тому з батьків, з ким проживає дитина, або самій дитині. В таких випадках з дозволу піклувальної ради мати й батько дитини можуть укласти угоду про дострокове припинення права на аліменти.

Судова практика по справах щодо зменшення розміру виплат

Слід зауважити, що справи по зменшенню аліментів мають судову перспективу тільки за наявності кількох підстав. Як свідчить судова практика, суди досить критично оцінюють кожний доказ та виносять відмову у зменшенні виплат у випадку недостатньої аргументації позову.

Тому у справах цієї категорії, як правило, беруть участь адвокати з сімейного права. Вони здатні значно збільшити шанси позивача на позитивний результат та добитися рішення суду про зменшення розміру аліментів на дитину за допомогою правильно побудованої лінії захисту та переконливої аргументації.

Втім суд бере до уваги думку обох сторін і тільки тоді виносить рішення щодо визначення розміру зменшення.

Перелік документів на зменшення аліментів

Питання зміни розміру аліментів розглядають місцеві загальні суди в порядку цивільного судочинства. Для позивача дуже важливо знати, які саме документи потрібні для зменшення розміру аліментів.

Очевидно, що відповідач намагатиметься усіляко протидіяти аргументам позивача та наводити власні аргументи.

Тому якісно підготовлені та представлені суду документальні докази можуть мати вирішальне значення.

Отже, разом із позовною заявою, до суду потрібно надати такі документи:

 • копію всіх заповнених сторінок паспорту, завірену його власником;
 • копію ідентифікаційного коду відповідача;
 • дублікат свідоцтва про народження дітей;
 • дублікат рішення суду або договору, в якому визначені всі умови виконання аліментних зобов’язань;
 • копія довідки про доходи позивача;
 • копії медичних документів для підтвердження погіршення здоров’я позивача та чеки на придбання ліків, рахунки за лікування;
 • копії документів, що підтверджують наявність на утриманні позивача непрацездатних членів сім’ї;
 • інші документи, що підтверджують позовні вимоги заявника.

Питання щодо утримання та забезпечення потреб дітей завжди мають величезне законодавче підґрунтя, яке часом викликає нерозуміння та почуття хаосу у звичайних громадян. Окрім великої кількості правової інформації, розгубленість викликають ще й такі чинники, як динамічні зміни в законодавстві у галузі сімейного права та досить високий рівень складності ведення справ щодо аліментів.

Читайте также:  Захист прав споживачів при купівлі товарів неналежної якості

Все це наочно свідчить про те, що необхідність участі в судовому процесі досвідченого адвоката з розлучень є очевидною. “Альянс Сімейних Адвокатів” пропонує кваліфіковану юридичну допомогу навіть у найскладніших випадках. Отримайте допомогу, звернувшись до нас за телефоном, написавши в чат або заповнивши заявку на сайті.

Зразки документів

Зразок заяви на зміну розміру аліментів

Кількість переглядів: 17,497

Новий закон України про аліменти та розмір аліментів у 2020 році | Юридичний самозахист

Стаття актуальна на 2021 рік

За нормами закону про аліменти мінімальні аліменти на дитину було встановлено на рівні 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Таким же залишається розмір мінімальних аліментів на дитину.

Той, з ким проживає дитина, може звернутися до суду для видачі судового наказу на аліменти:

 1. в зазначеному вище мінімальному розмірі або,
 2. в розмірі ¼ частини заробітку (доходу) платника аліментів для 1 дитини. Аліменти на двох дітей складають 1/3 частину доходу, а на 3 і більше дітей – ½ доходу (максимально 10 прожиткових мінімумів на кожну дитину).
 • Більш докладно про розмір аліментів читайте в статті «Яким є розмір аліментів на дитину, як їх отримати через суд».
 • Оскільки в Україні чимало батьків ухиляються від сплати аліментів, закон України про аліменти посилив відповідальність за невиконання обов’язків по утриманню дитини та встановив нові норми у сфері стягнення аліментів.
 • У цій статті ми розглянемо, як останні зміни закону про аліменти вплинуть на порядок виїзду дитини за кордон, права батьків, які ухиляються від сплати аліментів і як посилиться відповідальність неплатників аліментів у 2020 році.

Аліменти стягуються з врахуванням змін, внесених законом про аліменти. Так діють нові способи примусового виконання рішень про стягнення аліментів, якщо заборгованість перевищує суму аліментів за шість місяців. До таких обмежень належать такі:

 1. тимчасове обмеження права боржника управляти транспортом;
 2. тимчасове обмеження відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії;
 3. тимчасове обмеження права полювання;
 4. тимчасове обмеження права виїзду за межі України.

Зміни вносяться до статті 71 Закону України «Про виконавче провадження».

У цьому плані значно зростають повноваження виконавчої служби. Хоча таке розширення компетенції виконавців (в тому числі і приватних) сприймається досить неоднозначно, оскільки всі ці заходи пов’язані з обмеженням конституційних прав громадян на володіння, користування і розпорядження своєю власністю, а також на вільне пересування людини.

Рішення такого роду питань повинно здійснюватись судом, а не окремими особами. Тому таке «спрощення» процедури встановлення цих обмежень має всі шанси привести до появи зловживань з боку стягувачів.

Коли обмеження не застосовуються

Зазначені обмеження не застосовуються, якщо:

 1. вони позбавляють боржника основного законного джерела для існування;
 2. боржник використовує автомобіль як інвалід або піклується про людину з інвалідністю I, II групи або дитину-інваліда;
 3. боржник проходить військову службу;
 4. погашення заборгованості по аліментах відстрочено або розстрочене судом.

Як бачимо, такі види ремесел, як полювання, водіння авто або володіння зброєю в основному торкнуться чоловіків, хоча неплатником аліментів в рівній мірі можуть бути не тільки батьки, а й матері.

Обмеження діятимуть до повного погашення заборгованості по аліментах.

Стягнення аліментів за Сімейним кодексом: виїзд дитини за кордон

Для того з батьків, з ким проживає дитина, знімається одне з дуже проблематичних обмежень. За новим законом встановлено право тимчасово виїжджати дитині за межі України з метою лікування, навчання за кордоном і відпочинку без отримання на це згоди неплатника аліментів.

Відомо, що на практиці питання отримання згоди від другого батька перетворюється на важіль впливу, шантажу і тиску на того з батьків, хто намагається забезпечити дитину новими можливостями, що відкриваються для неї за кордоном. Дитина втрачає право на хороший відпочинок, не може виїхати на спортивні або мистецькі змагання тощо.

Ряд експертів вважає, що таке нововведення призведе до позбавлення права на спілкування батьків і дітей.

Навряд чи можна погодитися з цим, оскільки в тих випадках, коли другий з батьків свідомо ухиляється від утримання своєї дитини, як правило, мова про обмеження якихось його чи її прав на спілкування або участь у вихованні дитини взагалі не йде. Такий боржник апріорі не цікавиться життям дитини.

Неодноразово вже говорилося про те, що вимога обов’язкового отримання нотаріально засвідченої згоди батьків на виїзд дитини за кордон або рішення суду без винятків з цього правила на практиці породжує зловживання батька або матері своїм правом на надання такої згоди. При цьому завдається шкода інтересам самої дитини.

Однак для реалізації такого права на виїзд дитини без згоди другого з батьків необхідно буде дотриматись певних умов:

 1. боржник повинен не платити аліменти і сума заборгованості сукупно повинна перевищувати суму платежів за шість місяців,
 2. той з батьків, з ким за рішенням суду проживає дитина, має взяти довідку від державної виконавчої служби про наявність такої заборгованості.

Ці зміни пропонується внести до статті 157 Сімейного кодексу України.

Відповідальність за несплату по новому закону України про аліменти

Ще одне цікаве нововведення, яке прописано в новому законі про аліменти в Україні – це введення адміністративного покарання для неплатників у вигляді суспільно корисних робіт на термін від 120 до 240 годин. Роботи будуть застосуються до боржників із заборгованістю за 6 місяців за рішенням суду.

Такі роботи будуть оплачувані. До їх виконання повинні залучати як тих, хто вже має роботу і отримує відповідну заробітну плату, так і безробітних. На роботодавця за місцем відбування порушником соціальних робіт, зокрема, буде покладатися нарахування плати порушнику і перерахування її на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби або приватного виконавця.

У разі ж ухилення від виконання суспільно корисних робіт, до порушника може бути застосовано адміністративний арешт до 15 діб з розрахунку: 15 годин робіт = 1 день арешту.

Забезпечити практичну реалізацію положення цих статей з урахуванням високого рівня безробіття в Україні буде дуже складно. До того ж це ляже додатковим тягарем на тих роботодавців, які будуть зобов’язані приймати на роботу порушників, які будуть виконувати суспільно корисні роботи.

Нагадаємо також, що кримінальна відповідальність, як і раніше, передбачена статтею 164 Кримінального кодексу України «Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей».

Кримінально-караним є саме злісне ухилення від сплати аліментів, під яке підпадають такі дії як приховування доходів, зміна місця проживання або роботи без повідомлення виконавця, який займається стягненням аліментів.

При цьому такі дії повинні привести до виникнення заборгованості по аліментах в сумі за 3 місяці.

Підводимо підсумки по темі нарахування аліментів:

Зміна розміру аліментів

Главная страница > Сімейні спори > Зміна розміру аліментів

Зміна розміру аліментів Сімейним законодавством передбачена можливість для стягувачів аліментів – збільшення їх розміру, а для платників аліментів – їх зменшення.

Насправді, можливість збільшення або зменшення розміру аліментів передбачена для обох сторін, але на практиці не траплялося, щоб мати, з якою залишилися проживати дитина, звернулася до суду з метою зменшення розміру аліментів, так як їй сплачуються занадто високі аліменти, так само як і батько – платник аліментів, ніколи не звернеться до суду з тим, аби з нього стягували в якості аліментів суму більшу, ніж він сплачує. А тому, відбувся такий поділ.

Законодавством встановлено, що можливо змінити розмір аліментів, який встановлено як рішенням суду, так і домовленістю між батьками. Насправді, змінити в судовому порядку можливо лише закріплений якимось документом розмір аліментів.

Адже, якщо батьки мирним шляхом, в усному порядку, домовилися про розмір та періодичність сплати аліментів, то звернення одного з них до суду, у разі порушення домовленості, буде відбуватися саме в звичайному порядку стягнення аліментів, а не у порядку збільшення чи зменшення їх розміру.

Таким чином, зміні підлягає як закріплений в нотаріально завіреному договорі, так і закріплений в рішенні суду розмір аліментних зобов’язань.

З вищезазначеного зрозуміло, що внести зміни до нотаріально завіреного договору можна як в добровільному порядку, спільно відвідавши нотаріуса, та внісши нотаріально завірені зміни до договору, так і в судовому порядку. Зміни ж до рішення суду необхідно вносити лише в судовому.

Судовий порядок вирішення проблеми

Як зрозуміло з вищезазначеного, в даній статті буде йти мова про судовий порядок зменшення або збільшення розміру аліментів, що стягується з платника аліментів. Самі по собі дві дані судові процедури схожі між собою як за предметом доказування, так і за доказовою базою, а тому немає сенсу розділяти їх на дві окремі статті або розділи.

Отже, як зрозуміло з вищезазначеного, підставою для подання позовної зави про зміну розміру аліментів є наявність офіційно закріпленого розміру аліментів (нотаріально завірений аліментний договір, рішення суду), і, відповідно, небажання іншої сторони змінювати закріплені умови в добровільному порядку.

Звернення до суду відбувається шляхом подачі позовної заяви з необхідними документами Позивачем до Відповідача. Візьмемо для прикладу стандартну ситуацію – дитина залишилась проживати з матір’ю після її розлучення з батьком.

В свою чергу мати звернулась з позовом «про стягнення аліментів» з батька на дитину, до досягнення дитиною повноліття, судом винесено рішення, яким визначено стягувати з батька на дитину ¼ частину усіх доходів батька.

Таким чином, у випадку збільшення розміру аліментів Позивачем виступає мати, а батько, відповідно, Відповідачем, у випадку ж зменшення розміру аліментів Позивачем виступатиме батько, а мати – Відповідачем.

Встановлення підсудності справи, тобто визначення в якому саме суді першої інстанції буде розглядатись справа.

Читайте также:  Як оскаржити заповіт: 4 підстави для судового позову

Відповідно до Цивільного процесуального кодексу України позови, про стягнення аліментів можуть пред’являтись як за зареєстрованим місцем проживання чи місцем перебування відповідача, так і позивача.

Проте, ми вважаємо, що дане положення кодексу можна застосовувати лише у випадку звернення матері з позовом «про збільшення розміру аліментів», адже дитина проживає з матір’ю, батько ж, з метою зменшення розміру аліментів повинен звертатися до суду за зареєстрованим місцем проживання матері.

Особливості оформлення позовної заяви

Відповідно до Сімейного кодексу України, розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров’я когось із них, та в інших випадках.

Таким чином, звернувши увагу на вищезазначені положення законодавства, можна зробити однозначний висновок про те, що в обґрунтування зміни розміру необхідно доводити наступні обставини:

 • зміну матеріального становища. Для матері, яка бажає збільшити розмір аліментів, необхідно доводити факт погіршення її матеріального становища, або ж покращення матеріального становища батька. Для батька, який бажає зменшити розмір аліментів, необхідно доводити факт погіршення матеріального становища (зменшення заробітної плати, інші витрати). Доказами на підтвердження даних обставин можуть виступати довідки про доходи батьків, кредитні договори, рішення суду та будь-які інші документи, які можуть виступити на підтвердження зміни матеріального становища, його погіршення або покращення.
 • зміна сімейного стану. Для прикладу можна взяти ситуацію, коли батько сплачує матері, згідно рішення суду, по 1/6 частині на утримання двох дітей, що разом виходить 1/3, а також сплачує 1/6 частину своїх доходів на утримання одного зі своїх непрацездатних батьків, похилого віку. Сукупний розмір аліментів, що стягується з нього не перевищує 50% усіх його доходів. Один з батьків, якого утримує Відповідач помирає, а тому відпадає необхідність в його утриманні. Таким чином відбуваються зміни сімейного стану Відповідача, що є приводом для звернення до суду з позовом про збільшення розміру аліментів, наприклад по ¼ частині на обох дітей. Проте, якщо Відповідач має нову сім’ю, і в нього народжуються діти, знову ж таки змінюється сімейний стан, і батько має право звернутися з позовом про зменшення розміру аліментів. Також, батько має можливість звернутися до суду з вимогами про зменшення розміру, коли його батьки стали потребувати його утримання, після винесення первісного рішення про стягнення аліментів.
 • зміна стану здоров’я. Дана обставина є досить зрозумілою, а тому не потребує жодних пояснень. Доказами, на підтвердження погіршення або покращення стану здоров’я можуть виступати медичні довідки, висновки лікарів, результати аналізів, історії хвороби, рекомендації лікарів щодо процедур лікування в Україні чи за кордоном як Позивача, так і Відповідача, і дитини, в залежності від того, хто звертається з позовом.
 • інші випадки. До даної категорії підстав зменшення або збільшення розміру аліментів можна віднести будь-які життєві ситуації, які не підпадають під вищезазначені категорії. Проте слід розуміти, що будь-які випадки і ситуації необхідно доводити, а тому треба заздалегідь підготувати усі необхідні докази для їх підтвердження.

Окрім того, необхідно враховувати, що сімейним законодавством України встановлено мінімальну межу аліментів, що можуть стягуватися на одну дитину, а саме: розмір аліментів не може бути меншим ніж 30% відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

 Проте, законодавством врегульовано і максимальну межу сплати розміру аліментів та додаткових витрат, що стягується на усіх дітей, який не може бути більшим, ніж 50% заробітної плати платника аліментів.

 Окрім того, в дані 50% входять і інші відрахування від заробітної плати Відповідача.

А тому, звертаючись з позовними вимогами про зміну розміру аліментів, необхідно враховувати дані положення законодавства.

Також, слід зазначити, що в даній категорії справ, суд критично відноситься до кожного доказу, наданого сторонами, а тому не бажано звертатися до суду у зв’язку з наявністю лише однієї підстави, необхідно обрати декілька, та саме в їх сукупності можливо буде досягти певного результату.

Також, необхідно звернути увагу на дії Відповідача у даному процесі.

Оскільки, згідно принципів цивільного судочинства, сторони мають рівні права щодо подання доказів, та кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, то в даній категорії справ тягар доказування лежить на Позивачі, а тому, Вам необхідно подавати до суду лише докази, які дискредитують, або ж виключають ті обставини, які повідомив суду Позивач, або ж повідомляють про відсутність зміни даних обставин, а тому і відсутність необхідності зміни розміру аліментів.

Таким чином, для звернення до суду з позовом необхідно зібрати наступні документи:

 • копія всіх сторінок паспорту Позивача (не обов’язково, але бажано);
 • копія ідентифікаційного номеру Позивача (обов’язково);
 • копія ідентифікаційного номеру Відповідача (обов’язково);
 • копія свідоцтва про народження дитини (дітей) (обов’язково);
 • копія рішення суду, або аліментного договору, яким було визначено розмір аліментів (обов’язково);
 • копія довідка про доходи Позивача, Відповідача, чеків, квитанції, абонементів, медичних довідок, рекомендацій лікаря, путівок на відпочинок та багато інших документів, що підтверджують Вашу позицію в даному судовому процесі, і відповідно надання їх є обов’язковим.

Також, як і в судовому процесі стягнення аліментів, так і в даному судовому процесі, необхідно пам’ятати, що аліменти на дитину присуджуються за рішенням суду від дня пред’явлення позовної заяви до суду.

Судовий збір

Порядок та підстави для сплати судового збору регулюються Законом України «Про судовий збір». Судовий збір сплачується за подання позовної заяви.

Відповідно до зазначеного закону, а саме п. 3 ст. 5 від сплати судового збору звільняються позивачі – за подання позовної заяви про стягнення аліментів.

Ми вважаємо, що у випадку, коли Позивачем виступає той з батьків, з ким залишилась проживати дитина, то Позивач звільняєтеся від сплати судового збору, та після розгляду справи та винесення судом рішення у справі, даним рішенням суд зобов’яже Відповідача сплатити судовий збір до Державного бюджету.

У випадку, коли до суду звертається той з батьків, хто проживає окремо від дитини, то йому необхідно сплатити збір у розмірі, передбаченому ст. 4 ЗУ «Про судовий збір», а саме за подання до суду позовної заяви немайнового характеру.

Подання позовної заяви до суду

В судах вказані час та дні, коли можна подати позовну заяву або інші процесуальні документи до канцелярії суду.

Сформований пакет документів, тобто позовна заява з додатками (а також копія позовної заяви з додатками для відповідача по справі та інших осіб, які беруть участь у справі) подається до канцелярії суду.

Позовну заяву можна також направити поштою – цінним листом, обов’язково з описом документів, які Ви надсилаєте та поштовим повідомленням.

Після отримання позовної заяви судом, вона реєструється. Під час подачі необхідно мати екземпляр самої позовної заяви, яку Ви можете залишити у себе, та на якій, відповідно, ставиться відмітка суду про прийняття від Вас пакету документів. Дана дія не є необхідною, але це гарантія для Вас, що подані документи не будуть втрачені.

Таким чином, після подачі позовної заяви, пакети документів формуються у справу, яка автоматизованою системою розподілу призначається на суддю, який відкриває провадження. Вам повинна надійти судова повістка про призначення справи до розгляду. Оскільки бувають моменти, коли судові повістки приходять невчасно або взагалі не надходять, потрібно їхати до суду та перевіряти стан справи.

Отримання рішення у справі

Після оголошення рішення у справі про стягнення аліментів Ви можете отримати його копію, але виконання рішення може відбутися лише через 10 днів, а саме з моменту набрання рішенням законної сили.

На практиці склалося так, що можуть не надавати виконавчий лист, оскільки до матеріалів виконавчого провадження, яке вже існує у органах Державної виконавчої служби, долучається завірена мокрою гербовою печаткою суду копія рішення, що набрало законної сили.

Цього може бути достатньо державному виконавцю, адже він буде стягувати аліменти у розмірі, визначено новим рішенням суду.

Проте, деякі державні виконавці можуть вимагати новий виконавчий лист. Тобто, він повертає суду старий, а натомість отримує новий виконавчий лист, на підставі якого і відбувається подальше стягнення аліментів. Це також відповідає вимогам законодавства.

Отже, необхідність адвоката в даному судовому процесі щодо зміни розміру аліментів очевидна. Досвід Юрія Бабенка у цій категорії справ – 12 років.

Це допоможе правильно оцінити сукупність усіх доказів разом та кожного окремо, а також необхідність подання кожного доказу суду, та можливість його впливу на майбутній результат.

Окрім того, присутність адвоката по аліментам в судовому процесі дасть можливість оцінити необхідність подання додаткових доказів на підтвердження тих чи інших обставин, а також оцінити юридичну значимість для процесу доказів, що буде надавати суду Відповідач, та відповідність даних доказів вимогам законодавства.

Заява на перерахунок аліментів: що це, зразок, оформлення, складання і подача позову

 • Законодавство Російської Федерації дозволяє батькам звертатися в суд з метою внесення змін до раніше винесене рішення про призначення аліментних виплат.
 • Однак люди часто стикаються з тим, що при наявності серйозних підстав, не розуміють, як написати заяву про зміну розміру аліментів.
 • Давайте детально розберемо, що в ньому писати, на що спиратися, де брати необхідні фрази.

Коли необхідна заява мировому судді

Якщо при відсутності угоди про сплату аліментів після встановлення в судовому порядку розміру аліментів змінилося матеріальне або сімейне становище однієї із сторін, суд вправі за вимогою кожної зі сторін змінити встановлений розмір аліментів або звільнити особу, яка зобов'язана сплачувати аліменти, від їх сплати. При зміні розміру аліментів або при звільненні від їх сплати суд вправі врахувати також інший заслуговує уваги інтерес сторін.

Читайте также:  Зразок заяви, скарги: адміністративні справи

Таким чином, люди отримують широкий простір для трактування причин змін в аліментних сумах в свою користь.

Важливо! Заява про зміну порядку стягнення аліментів має бути обгрунтованим, з точки зору чинного законодавства.

На практиці до причин відносять такі:

 • поява нових дітей чи інших утриманців;
 • серйозна зміна в стані здоров'я платника;
 • критичне зменшення його доходів;
 • отримання неповнолітнім, щодо якої встановлено аліменти:
  • повної дієздатності;
  • іншого джерела доходів;
 • зміни в сімейний стан одержувача аліментів;
 • зменшення його доходів, що впливає на матеріальне забезпечення неповнолітніх;
 • смерть осіб, які впливали на аліментні взаємини;
 • інше.

Важливо! Цілком можливі й інші, більш рідко зустрічаються, причини зміни розміру аліментних сум.

Як писати заяву в суд

 1. На самому початку (в повернемо правому куті) вказуються повні реквізити мирового суду, куди буде спрямована папір (запитати в офісі).
 2. Далі, в колонку під реквізитами суду вписуються дані про позивача і відповідача:
  1. ПІБ (повністю);
  2. адреса реєстрації (проживання, якщо вони відрізняються; номер телефону).
 3. Останній пункт шапки заяви — ціна позову. Як вона розраховується, розглянемо трохи далі.
 1. Далі, в центрі листа пишуться такі слова: «Позовна заява про (вказується мета:» зменшенні «або» збільшенні «) розміру аліментів».
 2. Завантажити для перегляду і друку:
 3. Стаття №119 Сімейного кодексу РФ «Зміна встановленого судом розміру аліментів та звільнення від сплати аліментів»
 4. Стаття №80 Сімейного кодексу РФ «Обов'язки батьків щодо утримання неповнолітніх дітей»

Увага! Текст обґрунтування слід вписувати акуратним почерком, без помилок і помарок, з дотриманням полів (3 см). Необхідно розуміти, що судові справи прошиваються і зберігаються в архіві. Недбале заяву можуть змусити переписати.

Як скласти обгрунтування зменшення аліментних виплат

В першу чергу потрібно зрозуміти, які умови законодавства дозволяють звернутися за зміною розміру аліментних виплат. У зазначеній вище статті (119) їх зазначено всього три:

 • зміна матеріального становища;
 • складу сім'ї;
 • інші.
 • звільнення з роботи і неможливість знайти місце за фахом;
 • значне зниження заробітної плати (переклад на постійній основі на неповний робочий день або щось інше);
 • призначення пенсії по інвалідності плетельщіку аліментів у зв'язку з повною або частково втратою працездатності;
 • визнання неповнолітнього, в відношення якого призначені аліменти, повністю дієздатним;
 • поява у нього джерела великого доходу.

До змін в складі сімейства можна віднести:

 • поява іншої дитини;
 • призначення аліментів на користь неповнолітніх від повторного шлюбу або недієздатних родичів.

Важливо! Кожна причина для зменшення аліментних виплат повинна мати відповідні документальні докази.

Початок позовної заяви

Увага! Логіка полягає в тому, що раніше мировий суддя розподілив обов'язки батьків, виходячи з наявних умов. Тепер вони стали іншими, отже, потрібен перегляд його рішення.

Далі, потрібно детально викласти суть попереднього судового постанови. А саме:

 • вказати суму аліментних виплат;
 • щодо кого вони призначені;
 • привести реквізити судового рішення.

Увага! Ця базисна початок позову. Воно використовується як для зменшення, так і для збільшення сум виплат.

Як написати про зміну рівня доходів

Увага! Переписуємо з неї фразу про можливість перегляду рішення суду на підставі зміни рівня надходжень.

Далі, слід описати конкретні обставини.

 1. Якщо людина втратила роботу, то вказується цей факт. Крім того, потрібно написати номер і дату відповідного наказу (із запису в трудовій книжці).
 2. Якщо позивач отримує допомогу по безробіттю, то потрібно взяти довідку про його розмірі. Всі ці дані вносяться в заяву.
 3. Те ж саме, в разі призначення пенсії по інвалідності.

Завантажити для перегляду і друку:

Сімейний кодекс Російської Федерації

Важливо! У тексті необхідно вказати умови, на яких раніше призначені аліменти. Це робиться, щоб було видно зміна в надходженнях платника.

Як описати зміни в сімействі

 1. Якщо з'явився новий дитина, то переписуються дані з:
 • свідоцтва про шлюб з його другим батьком (при наявності);
 • свідоцтва малюка про народження (якщо кілька дітей з'явилося, то всіх).

Увага! У разі появи дітей в цивільному шлюбі, слід написати з якого часу люди живуть разом.

 1. Якщо у платника з'явилися нові зобов'язання, то потрібно вказати рішення суду, на підставі яких виплачуються інші суми.
 2. Коли матеріальне становище змінилося внаслідок появи утриманця, переписуються дані, згідно з якими це сталося:
  • встановлення недієздатності батьків, наприклад;
  • призначення інвалідності близьких.

Важливо! У позовній заяві обов'язково зазначаються суми зменшення доходів або нових зобов'язань.

Як визначається ціна позову

Важливо! Державне мито безпосередньо залежить від ціни позову. Без її оплати мировий суддя не має права почати розгляд.

Для розуміння розглянемо приклад.

Ціна позову при твердій сумі аліментів

Дорогі читачі! Наші статті розповідають про типові способи вирішення юридичних питань, але кожен випадок носить унікальний характер. Якщо ви хочете дізнатися, як вирішити саме Вашу проблему — звертайтеся в форму онлайн-консультанта справа або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію:

 • 8 800 350-13-94 — Федеральний номер
 • 8 499 938-42-45 — Москва і Московська обл.
 • 8 812 425-64-57 — Санкт-Петербург і Ленінградська обл.
 1. Припустимо, громадянин А., згідно з рішенням суду, щомісяця відраховував 7 000 рублів на користь неповнолітнього сина, який проживає з його колишньою дружиною.
 2. У другому шлюбі у нього з'явився малюк. Громадянин А. вирішив, що необхідно зменшити аліментних платіж до 5 000 рублів.
 3. Він написав позов мировому судді.
 4. Ціна позову визначається так: 12 місяців х (7 000 грн. — 5 000 грн.) = 24 000 р.

Увага! Отримане число даний громадянин вказує у відповідному рядку шапки позову.

Визначення величини держмита

Залежність параметрів на 2019 рік наведена в таблиці.

Ціна позову, тис. Руб.Величина держмита

до 20 4% від ціни позову (нижній показник 400 р.) 20 — 100 800 р. + 3% від суми, що перевищує 20 тис. Руб. 100 — 200 3 200 р. + 2% від суми, що перевищує 100 тис. Руб. 200 — 1000 5 200 р. + 1% від суми, що перевищує 200 тис. Руб. більше 1000 13 200 р. + 0,5% від суми, що перевищує 1 млн р. (Верхній поріг 60 тис. Руб.)

Таким чином, держмито знаходиться в межах від 600 до 60 тис. Руб.

 1. У наведеному вище прикладі сума позову 24 тис. Руб.
 2. Таким чином, держмито обчислюється так: 800 руб. + (24 тис. Руб. — 20 тис. Руб.) Х 3% = 0,92 тис. Руб.

Важливо! Гспошліну необхідно вносити при будь-якому позові. Тобто її величина не залежить від того, зменшуються або збільшуються аліментні суми.

Правила складання позову для збільшення аліментів

 1. Потрібно вписати в правому верхньому куті ті ж відомості, вказати суму позову.
 2. На початку тексту спертися на статтю 80 СК, що зобов'язує батьків виділяти гроші на дітей.
 3. Далі, необхідно скласти доказову частину. У ній вказується причина подачі заяви мировому судді.

Увага! Збільшення аліментних сум обумовлено вищевказаної статті 119 СК. Тобто, проводиться з тих самих підстав: «зміна фінансового і сімейного стану».

Однак на практиці ці причини не завжди трактуються на користь одержувача аліментів. Найчастіше зустрічаються такі:

 • отримання інвалідності неповнолітнім або батьком, з яким він проживає;
 • серйозне зниження рівня доходів позивача;
 • підвищення надходжень у відповідача;
 • поява нових дітей або утриманців у родині позивача і інше.

Важливо! Кожну обставину необхідно обгрунтувати, з точки зору, неможливість підтримувати позивачем колишнього рівня життя дітей.

що писати

При складанні тексту позову слід розуміти, що мировий суддя — це людина, яка не занурений в реалії життя позивача. Він нічого про подробиці не знає. Тобто необхідно логічно і чітко обґрунтувати вимоги. Для цього перераховуються:

 1. Дані, на підставі яких були розподілені батьківські платежі раніше (з додатком довідки про колишніх доходах позивача).
 2. Обставини, що не дозволяють заявнику виконувати прийняті зобов'язання (з зазначенням всіх фактів, дат, документальних підтверджень).
 3. Передбачувану суму нових виплат (з докладним розрахунком).

Важливо! Принцип складання вдалого позовної заяви полягає в підборі докладних і обґрунтованих аргументів. Їх слід логічно описати в тексті.

Які документи потрібно додати до позовної заяви

Крім основного пакета, який потрібно при кожному зверненні до мирового судді, є додаткові докази. Їх потрібно ретельно зібрати, відксерокопіювати, завірити у нотаріуса і переписати в бланку позову.

Основний пакет складається з таких паперів:

 • копії паспорта позивача і свідоцтв дітей про народження;
 • довідки про склад сім'ї та доходи;
 • документи про інвалідність (при наявності).

У додатковий пакет входять папери, що обгрунтовують позовну вимогу. А це ті документи, які підтверджують правоту позивача. Наприклад, це можуть бути:

 • свідоцтва про народження нових дітей;
 • рішення суду про призначення аліментних виплат по відношенню до інших громадян;
 • відомості про повної дієздатності неповнолітнього, щодо якого здійснюється платіж;
 • свідоцтво про укладення ним шлюбу;
 • довідка про його доходи (при наявності);
 • дані про появу у одержувача дорогого майна;
 • довідка зі служби зайнятості та інше.

Терміни розгляду справи мировим судом

Судові органи діють строго за регламентом, який обумовлений нормами чинного законодавства. Мировому судді дається:

 1. 5 днів на ухвалення рішення про прийом заяви до провадження (результат повідомляється позивачеві і відповідачу).
 2. 30 днів на початок розгляду (може затягнутися, якщо будуть потрібні нові або додаткові докази).

Важливо! Позовна заява та пакет доказів формуються в трьох примірниках:

 • Передається відповідачу.
 • Залишається в суді.
 • Зберігається у позивача.

Відео про зміну розміру аліментних виплат.

Увага! У зв'язку з останніми змінами в законодавстві, юридична інформація в даній статті могла застаріти! Наш юрист може безкоштовно Вас проконсультувати — напишіть питання в формі нижче:

Ссылка на основную публикацию