Зразки позовних заяв, типовий договорів, процесуальних документів. юридична аналітика. — позовна заява про виселення з квартири та реєстрацію місця проживання особи

Зразки позовних заяв, типовий договорів, процесуальних документів. Юридична аналітика. - Позовна заява про виселення з квартири та реєстрацію місця проживання особи

Гарантійний лист (шаблон)

Гарантійний лист часто використовується у діловому обороті, за ним одна сторона дає гарантію іншій щодо виконання певних, взятих на себе зобов’язань. Гарантійний лист може стосуватися зобов’язань з оплати, постачання товарів, працевлаштування тощо.

Рубрика: Інші документи

Зразки позовних заяв, типовий договорів, процесуальних документів. Юридична аналітика. - Позовна заява про виселення з квартири та реєстрацію місця проживання особи

 • Бланк декларації з сімейним лікарем
 • Пацієнт має обрати сімейного лікаря (терапевта, педіатра) незалежно від зареєстрованого місця проживання, з тих медичних установ (або фізичних осіб-підприємців), які уклали договір з Національною службою охорони здоров’я для підписання медичної декларації.
 • Рубрика: Інші документи

Зразки позовних заяв, типовий договорів, процесуальних документів. Юридична аналітика. - Позовна заява про виселення з квартири та реєстрацію місця проживання особи

Цивільно-правовий договір (зразок)

Цивільно-правовий договір укладається між Замовником та Виконавцем (фрілансером). Предметом договору є надання послуг або виконання робіт.

Рубрика: Інші документи

Зразки позовних заяв, типовий договорів, процесуальних документів. Юридична аналітика. - Позовна заява про виселення з квартири та реєстрацію місця проживання особи

 1. Декларація відповідності
 2. Декларація відповідності технічним регламентам – це документ, оформлений виробником, постачальником або продавцем, що гарантує якість товарів, їх відповідність установленим законом нормам.
 3. Рубрика: Інші документи

Зразки позовних заяв, типовий договорів, процесуальних документів. Юридична аналітика. - Позовна заява про виселення з квартири та реєстрацію місця проживання особи

Заява та декларація для призначення субсидії

Форму заяви та декларації про доходи особи, що звертається за призначенням житлової субсидії затверджено Наказом Міністерства соціальної політики від 03 травня 2018 р. за N 548/32000. Пропонуємо бланк для заповнення

Рубрика: Інші документи

Зразки позовних заяв, типовий договорів, процесуальних документів. Юридична аналітика. - Позовна заява про виселення з квартири та реєстрацію місця проживання особи

Зразок заяви на відпустку

Як правильно написати заяву на відпустку за свій рахунок, на додаткову чи соціальну відпустку, на один день, по вагітності та пологам? Надання працівникам організації відпусток будь-якого виду і різної тривалості обов'язково має оформлятися на підставі написаної ними заяви, що містить відповідне прохання. Функціональне призначення такого документа полягає в ініціації процедури надання працівникові відпустки, з подальшим виданням наказу. Пропонуємо приклад, бланк заяви на відпустку директора чи працівника.

Рубрика: Інші документи

Зразки позовних заяв, типовий договорів, процесуальних документів. Юридична аналітика. - Позовна заява про виселення з квартири та реєстрацію місця проживання особи

Супровідний лист (зразок)

Супровідний лист є допоміжним документом до резюме і має бути стислим викладом резюме з метою обгрунтувати свої професійні і особистісні якості на ту посаду, на яку претендуєте. Текст супровідного листа без досвіду роботи для різних вакансій і організацій може видозмінюватися, і складатися відповідно до запитуваної вакансії.

Рубрика: Інші документи

Зразки позовних заяв, типовий договорів, процесуальних документів. Юридична аналітика. - Позовна заява про виселення з квартири та реєстрацію місця проживання особи

 • Зразок пояснювальної записки
 • Пояснювальна записка є документом, який пояснює керівництву підприємства причини невиконання доручення, завдання чи роботи, факт порушення трудової або технологічної дисципліни, про травму. Пропонуємо бланк для написання пояснювальної записки про запізнення на роботу, невиконання роботи, а також зразок пояснювальної записки про помилку в роботі
 • Рубрика: Інші документи

Зразки позовних заяв, типовий договорів, процесуальних документів. Юридична аналітика. - Позовна заява про виселення з квартири та реєстрацію місця проживання особи

Рекомендаційний лист (зразок)

Рекомендаційні листи складаються в довільному стилі на корпоративному бланку, завіряються підписом рекомендателя і додаються до резюме. Печаткана рекомендаційному листі необов'язкова.

Рубрика: Інші документи

Зразки позовних заяв, типовий договорів, процесуальних документів. Юридична аналітика. - Позовна заява про виселення з квартири та реєстрацію місця проживання особи

Відмова від щеплення (зразок)

Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення.

Особам, які не досягли п'ятнадцятирічного віку чи визнані у встановленому законом порядку недієздатними, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків або інших законних представників.

Особам віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років чи визнаним судом обмежено дієздатними профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації та за згодою об'єктивно інформованих батьків або інших законних представників цих осіб.

Якщо особа та (або) її законні представники відмовляються від обов'язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження, а в разі відмови дати таке підтвердження — засвідчити це актом у присутності свідків.

Рубрика: Інші документи

 1. Характеристика
 2. Характеристика — це документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника (учня / студента).
 3. Рубрика: Інші документи

Заява на відгул

Законодавство не містить чіткого визначення терміну «відгул». За своєю суттю, це додатковий вихідний, який може надаватися з різних підстав: як компенсація раніше відпрацьованого часу; як додаткова відпустка без збереження заробітної плати; за рахунок щорічної відпустки; в якості компенсації донорам за здачу крові. Попонуємо ознайомитись, як правильно писати заяву на відгул.

Рубрика: Інші документи

 • Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів
 • Форма № 10-ПІ «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів», що заповнюється за рік, поширюється на всі підприємства, установи і організації, у тому числі підприємства громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, у яких працює за основним місцем роботи, від 8 і більше осіб.
 • Рубрика: Інші документи
 1. Протокол про адміністративне правопорушення (зразок)
 2. Про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол уповноваженими на те посадовою особою або представником громадської організації чи органу громадської самодіяльності.
 3. Рубрика: Інші документи
 • Акт про фактичне проживання
 • Акт про фактичне проживання особи складається у випадках, коли фізична особа не проживає за адресою реєстрації, а є необхідність встановити її реальне (фактичне) місце проживання.
 • Рубрика: Інші документи

Відомість розподілу чисельності працівників: бланк, додаток

Відомість розподілу чисельності працівників за видами економічної діяльності затверджено Постановою Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 30.11.2010р. №30.

Рубрика: Інші документи

 1. Дефектний акт
 2. Дефектний акт — це документ, який підтверджує необхідність ремонту матеріального об'єкта і містить перелік робіт, які необхідно з цією метою виконати, засвідчений членами кваліфікованої комісії.
 3. Рубрика: Інші документи

Заява-розрахунок лікарняних

Форму заяви-розрахунку лікарняних та виплат потерпілим на виробництві затверджено Постановою Правління Фонду Соціального Страхування України від 19.07.2018 № 12.

Рубрика: Інші документи

Заява про прийняття на роботу

Зазвичай трудовий договір укладається шляхом подання заяви про прийняття на роботу майбутнім працівником та видання керівником наказу про прийняття на роботу.

Типової форми заяви про прийняття на роботу не існує, проте в заяві мають бути принаймні зазначені істотні умови трудового договору, за яким працюватиме особа (безстроковий чи строковий трудовий договір, робота основна чи за сумісництвом, ФОП, посада, дата початку роботи тощо).

Рубрика: Інші документи

Мотиваційний лист (зразок)

Мотиваційний лист – це супровідний лист, що надається разом з резюме. Його мета – справити потрібне враження на потенційного роботодавця, звернути увагу на ваш професійний досвід, знання, вміння, рівень обізнаності щодо напрямків діяльності підприємства, та довести, що саме ви маєте отримати вакантне місце.

Рубрика: Інші документи

 • Комерційна пропозиція (зразок)
 • Комерційна пропозиція – лист потенційному партнеру чи замовнику, що містить ділову пропозицію щодо подальшої співпраці.
 • Рубрика: Інші документи
 1. Заява до Національної поліції про вчинення злочину (зразок)
 2. Відповідно до частини першої статті 244 Кримінального процесуального Кодексу слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви в поліцію про шахрайство, вчинення злочину, крадіжку, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення …, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
 3. Рубрика: Інші документи
 • Посвідчення про відрядження
 • Наразі оформлювати посвідчення про відрядження не обов’язково, достатньо наказу, яким визначається кількість днів у відрядженні.
 • Рубрика: Інші документи
 1. Довідка з місця навчання
 2. Довідка з місця навчання студента, учня оформлюється на фірмовому бланку навчального закладу, підписується керівником та скріплюється печаткою установи (за наявності).
 3. Рубрика: Інші документи
 • Доповідна записка (зразок)
 • Доповідна записка — це документ, адресований керівникові структурного підрозділу, установи, організації, в якому викладається інформація про факти, події, ситуацію, що склалася, виконану роботу, про про порушення техніки безпеки тощо, а також наводяться власні висновки та пропозиції.
 • Рубрика: Інші документи

Акт прийому-передачі документів

Акт прийому-передачі оригіналів кадрових, бухгалтерських документів є підтвердженням факту передання та отримання документації. Часто використовується у господарському обороті для передання технічної документації відповідно до умов Договору.

Рубрика: Інші документи

Службова записка

Службова записка – документ внутрішнього використання на підприємстві, установі, організації. Як правило, використовується для спілкування всередині ланки або підрозділу.

Рубрика: Інші документи

Декларація про початок будівельних робіт

Після набуття права на земельну ділянку та відповідно до її цільового призначення замовник може виконувати підготовчі роботи, визначені будівельними нормами і правилами, з повідомленням органу державного архітектурно-будівельного контролю. Форму повідомлення про початок виконання підготовчих робіт затверджено Кабінетом Міністрів України.

Рубрика: Інші документи

Запрошення для іноземця в Україну (зразок)

Запрошення іноземця в Україну є підставою для оформлення короткострокової візи. Запрошення від імені юридичної особи оформлюється на офіційному бланку, запрошення від фізичної особи посвідчується нотаріально.

Рубрика: Інші документи

 1. Автобіографія (біографія)
 2. Автобіографія — це документ, в якому особа, яка його складає, подає опис свого життя та діяльності в хронологічній послідовності. Пропонуємо приклад, як написати автобіографію на роботу, для військкомату, до особової справи
 3. Рубрика: Інші документи
 • Згода на обробку персональних даних
 • Заява згода суб'єкта персональних даних — добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене в письмовій або електронній формі.
 • Рубрика: Інші документи
Читайте также:  Аналіз нормативно-правового забезпечення житлом соціально уразливих верств населення в україні

Відомість нарахування заробітної плати (розрахунково-платіжна відомість)

Форму відомості про нарахування заробітної плати (розрахунково-платіжної відомості П-7) працівнику затверджено Наказом Держкомстату України від 05.12.2008 № 489. Проте використання цієї форми не є обов’язковим, суб’єкт господарювання може розробити і використовувати свою форму. Приклад заповнення:

Рубрика: Інші документи

Зразок (бланк) довіреності

На нашому сайті Ви можете завантажити зразок довіреності на представництво інтересів (підписання договорів, отримання пошти, право підпису, на продаж квартири і т.д.). Довіреність від імені юридичної особи оформлюється на фірмовому бланку.

Рубрика: Інші документи

Вимоги до позовної заяви при подачі до суду.. Закон і Бізнес

Зразки позовних заяв, типовий договорів, процесуальних документів. Юридична аналітика. - Позовна заява про виселення з квартири та реєстрацію місця проживання особи

Статтею 119 ЦПК України встановлені вимоги до позовної заяви, згідно яких позовна заява є письмовим документом. Письмова форма вважається додержаною, якщо позовна заява викладена на папері. Позовна заява виготовляється на паперовому носії за допомогою друкарської чи комп’ютерної техніки.

Відповідно до ч. 2 ст. 119 ЦПК України позовна заява повинна містити:

1) найменування суду, до якого подається заява (наприклад: Каланчацький районний суд Херсонської області).

2) ім'я (найменування) позивача і відповідача, а також ім'я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання або місцезнаходження, поштовий індекс, номер засобів зв'язку, якщо такий відомий.

В позовній заяві обов’язково має вказуватись повне ім’я (найменування) позивача і відповідача, а також ім’я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання або місцезнаходження, поштовий індекс, номер засобів зв’язку, якщо такий відомий. Зазначення лише ініціалів, замість імен, не відповідає вимогам закону. Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи вказується за даними паспорта цієї особи або іншого документа, що замінює його.

Місцем проживання фізичної особи згідно із ст. 29 Цивільного кодексу України є житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово.

Щодо фізичної особи — підприємця ця норма конкретизується у ст.

1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», де зазначено, що місце проживання фізичної особи — це житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово, що знаходиться за певною адресою, за якою здійснюється зв’язок з фізичною особою — підприємцем. Найменування юридичної особи включає в себе інформацію про організаційно-правову форму та назву.

3) зміст позовних вимог Зміст позовних вимог — це певна форма захисту, яку просить позивач від суду (наприклад, встановлення права власності на земельну ділянку). По суті, цей пункт є відображенням прохальної частини позовної заяви.

4) ціну позову щодо вимог майнового характеру

Порядок визначення ціни позову передбачено ст. 80 ЦПК України, відповідно до ч. 1 якої ціна позову визначається:

 • — у позовах про стягнення грошових коштів — сумою, яка стягується;
 • — у позовах про визнання права власності на майно або його витребування — вартістю майна;
 • — у позовах про стягнення аліментів — сукупністю всіх виплат, але не більше ніж за шість місяців;
 • — у позовах про строкові платежі і видачі — сукупністю всіх платежів або видач, але не більше ніж за три роки;
 • — у позовах про безстрокові або довічні платежі і видачі — сукупністю платежів або видач за три роки;
 • — у позовах про зменшення або збільшення платежів або видач — сумою, на яку зменшуються або збільшуються платежі чи видачі, але не більше ніж за один рік;
 • — у позовах про припинення платежів або видач — сукупністю платежів або видач, що залишилися, але не більше ніж за один рік;
 • — у позовах про розірвання договору найму (оренди) або договору найму (оренди) житла — сукупністю платежів за користування майном або житлом протягом строку, що залишається до кінця дії договору, але не більше ніж за три роки;
 • — у позовах про право власності на нерухоме майно, що належить фізичним особам на праві приватної власності, — дійсною вартістю нерухомого майна, а на нерухоме майно, що належить юридичним особам, — не нижче його балансової вартості;
 • — у позовах, які складаються з кількох самостійних вимог, — загальною сумою всіх вимог.
 • 5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги Позивач у будь-якому випадку повинен зазначити те право, захисту якого він вимагає, вважаючи його порушеним, невизнаним чи оспорюваним.
 • 6) зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування.

Відповідно до ст.

57 ЦПК України доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів.

 1. Підстави звільнення від доказування встановлені ст. 61 ЦПК України, згідно із якою не потребують доказування:
 2. — обставини, визнані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі;
 3. — обставини, визнані судом загальновідомими;
 4. — обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній, господарській або адміністративній справі, що набрало законної сили, якщо у цій справі беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.
 5. 7) перелік документів, що додаються до заяви
 6. Перелік цих документів визначається позивачем.

Відповідно до ч. 3 ст. 119 ЦПК України позовна заява повинна бути підписана особою, яка її подає, із зазначенням дати її подання.

Необхідність даного реквізиту пояснюється тим, що розгляд анонімних позовних заяв не допускається.

Зазначення ж часу подання свідчить про пред’явлення позову в межах строків позовної давності і забезпечує його своєчасний розгляд.

Разом з тим, днем подання заяви до суду є не дата, вказана у позовній заяві, а день її реєстрації в канцелярії суду або день відправлення заяви на адресу суду поштою.

Частиною 5 ст. 119 ЦПК України встановлено, що до позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору. Якщо позивач звільнений від сплати судового збору, то в позовній заяві доцільно вказати про це з посиланням на конкретну норму закону, яка надає йому такі пільги.

Документи про сплату судового збору подаються суду в оригіналі.

Законодавством передбачено, що враховуючи майновий стан позивача, суддя може відстрочити або розстрочити сплату держмита на строк не більше як до закінчення розгляду справи в суді першої інстанції, проте в усякому разі не більше як на три місяці з дня пред'явлення позову.

Для отримання такої розстрочки чи відстрочки необхідно одночасно з поданням позову звернутися до суду з відповідною заявою, додавши до неї документи, які підтверджують майновий стан позивача.

Наприклад, копії пенсійного посвідчення, медичних документів про інвалідність близьких родичів, що перебувають на утриманні, свідоцтва про народження неповнолітніх дітей.

Якщо позовна заява подається представником позивача, до позовної заяви додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження (ч. 7 ст. 119 ЦПК України).

Позовна заява, подана після забезпечення доказів або позову, повинна містити додаткові відомості про забезпечення доказів або позову, а саме: ким, щодо кого, коли і які заходи забезпечення були вжиті.

Стаття 120 ЦПК України встановлює також обов’язок позивача додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб.

Копія позовної заяви може бути виготовлена шляхом копіювання оригіналу, підписаного позивачем. Замість такої копії суду може бути подано необхідну кількість позовних заяв, особисто підписаних позивачем (або його уповноважених представником). При цьому усі примірники повинні бути ідентичними між собою.

Ті документи, які надаються в копіях для відповідачів та третіх осіб, доцільно подавати суду зшитими (з’єднаними) окремо, оскільки вони у справі не залишаються.

Подання копій позовної заяви необхідно для того, щоб вручити їх відповідачам і третім особам ще до початку розгляду справи по суті. Одержавши своєчасно копію позовної заяви, відповідач зможе підготуватися до захисту проти вимог позивача, зібрати необхідні докази, представити заперечення проти позову.

 • При цьому правила ст. 120 ЦПКУ щодо подання копій документів не поширюються на позови, що виникають з трудових правовідносин, а також про відшкодування шкоди, завданої внаслідок злочину чи каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду
 • Позов пред’являється шляхом подання позовної заяви до суду першої інстанції, де вона реєструється, з дотриманням порядку, встановленого частинами другою і третьою статті 11-1 Цивільно-процесуального кодексу України, та не пізніше наступного дня передається визначеному судді.
 • Частиною 2 статті 11-1 Цивільно-процесуального кодексу України регулюється, що позовні заяви, скарги, подання та інші передбачені законом процесуальні документи, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду, у порядку їх надходження підлягають обов'язковій реєстрації в автоматизованій системі документообігу суду, що здійснюється працівниками апарату відповідного суду в день надходження документів. До автоматизованої системи документообігу суду в обов'язковому порядку вносяться:
 • дата надходження документів, інформація про предмет спору та сторони у справі, прізвище працівника апарату суду, який здійснив реєстрацію, інформація про рух судових документів, дані про суддю, який розглядав справу, та інші дані, передбачені Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, що затверджується Радою суддів України за погодженням з Державною судовою адміністрацією України.
Читайте также:  Развод через интернет

Частиною 3 статті 11-1 Цивільно-процесуального кодексу України вказано, що визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи здійснюється автоматизованою системою документообігу суду під час реєстрації відповідних документів за принципом вірогідності, який ураховує кількість справ, що перебувають у провадженні суддів, заборону брати участь у перегляді рішення для судді, який брав участь в ухваленні судового рішення, про перегляд якого ставиться питання, перебування суддів у відпустці, на лікарняному, у відрядженні та закінчення терміну повноважень. Справи розподіляються з урахуванням спеціалізації суддів. Після визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи, внесення змін до реєстраційних даних щодо цієї справи, а також видалення цих даних з автоматизованої системи документообігу суду не допускається, крім випадків, установлених законом.

Реєстрація позовної заяви та доданих до неї документів відбувається в порядку, встановленому Інструкцією з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженою наказом Державної судової адміністрації України від 17.12.2013 р. № 173.

При подачі позовної заяви до суду пам’ятайте, що потрібно сплатити судовий збір.

© Закон і Бізнес

Позовна заява про виселення з квартири та реєстрацію місця проживання особи

 • 13 листопада 2009
 • До _______ районного суду м._____
 • Адреса: ___________________
 • Позивачі: Особа_1,
 • Адреса: _______________
 • Особа_2,
 • Адреса: __________________
 • Відповідачі: Особа_3,
 • Адреса:  __________________
 • Особа_4,
 • Адреса: _________________
 • _______ РВ ПМУ ГУ МВС України в
 • _______ області, що знаходиться за адресою:
 • _________________
 • Законний представник неповнолітнього: Особа_4 в
 • інтересах неповнолітнього Особи_5
 • Третя особа: Орган опіки та піклування,
 • виконавчий комітет _______ районної у м. _________ ради
 • Адреса: _________________
 • ПОЗОВНА ЗАЯВА
 • про виселення з квартири та реєстрацію місця проживання особи
 • «__»_____ року, я Особа_1, «__»_____ року народження, уклала шлюб з Особою_3, про що в книзі реєстрації актів про укладення шлюбу від «__»_____ року зроблено запис за № ___.

«__»_____ року, виконавчим комітетом міської Ради народних депутатів у м. _______ моєму чоловіку Особі_3 було видано ордер на жиле приміщення за № __, на сім'ю у складі чотирьох осіб ( втому числі мене Особи_1 та наших дітей Особи_2 та Особи_6) на право зайняття жилого приміщення жилою площею __ кв. м. із __-х кімнат в ізольованій квартирі за адресою: м. ______, вулиця ________, будинок № ___, квартира ____.

Підставою видачі ордера на дану квартиру є рішення міського Виконавчого комітету від «__»_____ року за № ___.

«__»_____ року після отримання ордера на жиле приміщення за адресою: м. _____, вул. ______, ___, кв. ___, я спільно із своєю сім'єю заселилась у вищезазначену квартиру.

«__»_____ року, я спільно із відповідачем Особою_3 була зареєстрована у вищезазначеній квартирі, в якій проживала із ним та дітьми.

«__»_____ року шлюб між відповідачем Особою_3 та мною Особою_1 було розірвано про що в книзі реєстрації розірвання шлюбів зроблено запис за № __, та видано свідоцтво ___ № _______, зареєстроване в _________ відділі реєстрації актів цивільного стану __________ міського управління юстиції.

Хоча шлюб між мною та відповідачем був розірваний, але відповідно до ст. 64 ЖК України, я та наші діти як бувші члени сім'ї, проживали з Особою_3 в вищезазначеній квартирі,так як розірвання шлюбу між мною та відповідачем не є підставою для позбавлення мене права на житлову площу у вище зазначеній квартирі.

З «__»_____ року у спірній квартирі стала проживати співмешканка Особи_3 гр. Особа_4.

Особа_4 була не законно вселена в квартиру Особою_3 без моєї письмової згоди на вселення та згоди нашої доньки Особи_2 на вселення в квартиру, в порушення ст.65 ЖК України, та вона створювала останнім перешкоди в користуванні квартирою.

З середини ____ року, Особа_3 став чинити перешкоди в користуванні квартирою мені шляхом установки нового замка від вхідної двері квартири та тим самим не допускати мене в неї погрожуючи побиттям, в результаті чого я вимушена була звернутися до суду за захистом своїх прав.

У ______ році Особа_3 зареєстрував шлюб із громадянкою Особою_4 і від спільного шлюбу у них «__»_____ року народився син Особа_5.

Крім цього «__»_____ року Особою_3 була незаконно виселена із квартири наша донька Особа_2, яку він не допускав в квартиру ___ по вул. ____, ___ в м. _______  для проживання в якій вона зареєстрована та проживала постійно, яка також вимушена була звернутатися до суду.

«__»_____ року ________ райсудом м. _________ прийнято рішення, яким позов Особи_1 та Особи_2 до Особи_3 про усунення першкод в користуванні квартирою задовільнив та зобов’язав відповідача надати ключі від квартири та вселити в квартиру позивачок мене та доньку.

«__»_____ року головним державним виконавцем ______ відділу державної виконавчої служби ___________ МУЮ рішення __________ райсуду м. ________ від «__»_____ року було виконано, тобто вселено позивачок, про що складено Акт державного виконавця.

«__»_____ року Лисенко В.І. обманним шляхом зняв мене з реєстрації, в квартирі за адресою: м. ________, вул. ___________, ___, кв. ___ та чинить мені перепони в користуванні шляхом відібрання у мене ключів від квартири та не допускає мене в квартиру.

Згідно рішення __________ райсуду м.________ від «__»_____ року визнані мої права на користування вище зазначеною квартирою та реєстрацію в даній квартирі.

Але відповідачі ________ РВ ПМУ та Особа_4 порушуть мої конституційні права та передбачені ЗУ «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання» та рішення ________ райсуду м. ________ від «__»_____ року.

Крім того в ст. 65 ЖК України передбачено право наймача, а не власника квартири на вселення інших осіб у займане ним жиле приміщення тобто, наймач вправі в установленому порядку записьмовою згодою всіх членів сім'ї, які проживають разом з ним, вселити в займане ним жиле приміщення свою дружину, дітей, батьків, а також інших осіб.

Відповідно до вимог ЗУ «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» громадянин України протягом 10 днів після прибуття до нового місця проживання повинен зареєструвати місце проживання.

Своїми діями відповідачі порушили вимоги ст.

47 Конституції України в якій зазначено, що кожен має право на житло, а також те, що ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду, а також були порушені і вимоги ст.

9 ЖК України, в якій зазначено, що ніхто не може бути виселений із займаного житлового приміщення, або обмежений у праві користування жилим приміщенням інакше як з підстав і в порядку, передбачених законом.

На підставі вище викладеного, керуючись вимогами ст. 47 Конституції України, ст. ст. 9, 64, 65 ЖК України, ст. ст. З, 15, 118-120 Цивільного процесуального кодексу України, —

ПРОШУ СУД:

—      Прийняти позовну заяву до провадження.

—      Висилити   Особу_4 та її сина Особу_5 із квартири № __ будинку № __  по вул. _______ в м. ______ без надання іншого жилого приміщення.

—    Визнати     заперечення Особи_3 проти реєстрації Особи_1 в квартирі __ будинку __ по вул. _________ в м. _________ незаконними.

— 3обов'язати _________ РВ ПМУ ГУ МВС України в ______ області, поставити на реєстраційний облік мене Особу_1, за адресою: м. _______, вул. _______, __, кв. __.

Читайте также:  Випробувальний термін: як не дати себе в образу

— Керуючись      ст.ст. 151, 152 ЦПК України, з метою забезпечення позову, — у зв’язку з тим що дії відповідачів можуть утруднити виконання рішення суду заборонити відповідачам Особі_4 та її сім’ї проведення приватизації квартири № ___ будинку № __ по вул. ________ в м. __________.

Додатки:

Дата                   Підпис

Зразок позовної заяви про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини « адвокат коцан м.в

Якщо спадкоємець з поважих причин пропустив строк для подання заяви про прийняття спадщини (6 місяців), то суд за його позовом може встановити додатковий строк, достатній для прийняття спадщини.

Якщо існують інші спадкоємці, які вже прийняли спадщину, то вони і будуть відповідачами по справі. В іншому випадку — відповідачами є територіальні громади в особі відповідних органів  місцевого  самоврядування  за місцем відкриття спадщини.

Зразок складений на основі позовної заяви по реальній справі. Позов по цій справі задоволено.

[!! Замінити текст у квадратних дужках !!!]

                                                                                             До [назва суду]

                                                                          Позивач: [ім'я позивача]
                                                                                            [повна адреса позивача, індекс]
                                                                                            тел.: [номер телефону]
                                                                                            факс.: [номер факсу]
                                                                   Відповідач: [ім'я або назва відповідача]
                                                                                            [повна адреса відповідача, індекс]
                                                                                            тел.: [номер телефону]
                                                                                            факс.: [номер факсу]

 •  [якщо номери засобів зв’язку невідомі, доцільно зазначити: «(номери засобів зв’язку невідомі)»]
 • ПОЗОВНА ЗАЯВА
  про визначення додаткового строку

 • для подання заяви про прийняття спадщини

[Дата] померла [П.І.Б. спадкодавця]. Після її смерті відкрилась спадщина на все належне їй майно, в тому числі на квартиру [адреса].

[Дата] [П.І.Б. спадкодавця] було складено заповіт, посвідчений  завідувачем [назва] державної нотаріальної контори за реєстровим номером 236 (копія додається), за яким все належне спадкодавцю майно вона заповіла мені.

Маючи намір прийняти спадщину, [дата] я звернулась до [назва] державної нотаріальної контори (нотаріус [П.І.Б. нотаріуса]). Проте, у прийнятті заяви мені було відмовлено в зв’язку з пропуском встановленого законодавством строку на прийняття спадщини (шість місяців). При цьому мені було роз’яснено, що питання про визначення додаткового строку для подання заяви може бути вирішено судом.

Однак, вказаний строк для прийняття спадщини був пропущений мною з поважних причин.

Зокрема:

Від народження я проживаю у місті [місто]. Це підтверджується свідоцтвом про народження (копія додається) та відміткою про реєстрацію місця проживання в паспорті (копія додається).

 1. З 10 травня 2006 року стан мого здоров’я різко погіршився, що вимагало періодичного обстеження і лікування. Це підтверджується наступними документами:
 2. — довідка про виклик бригади швидкої допомоги від 10 травня 2006 року (копія додається);
 3. — медичною карткою амбулаторного хворого (копія додається);
 4. — протоколом УЗД від 15 травня 2006 року (копія додається);
 5. — протоколом ЕГДС № 50 від 01 березня 2007 року (копія додається);
 6. — протоколом обстеження від 22 травня 2007 року (копія додається);
 7. — виписка з медичної картки амбулаторного хворого від 22 травня 2007 року (копія додається);
 8. Внаслідок цього мені протипоказані тривалі поїздки.
 9. Враховуючи наведене, я не мала змоги часто провідувати спадкодавця, а телефону у неї не було.

Про смерть останньої я довідалась наприкінці червня 2009-го року від [П.І.Б.] – мого троюрідного брата. Від нього ж я і довідалась про наявність заповіту, за яким все майно померлої вона заповідала мені. При цьому [П.І.Б.] надав мені копію заповіту, а оригінал заповіту надати відмовився. Так само відмовився надати свідоцтво про смерть [П.І.Б. спадкодавця] або його копію.

З наведеного випливає, що встановлений статтею 1270 Цивільного кодексу України строк на прийняття спадщини пропущений з поважних причин, а саме: необізнаність про смерть [П.І.Б. спадкодавця] та  необізнаність про існування заповіту.

Відповідно до ч.3 ст.1272 Цивільного кодексу України (далі – ЦК) за позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини.

Додатково пунктом 24 Постанови Пленуму Верховного Суду України » Про судову практику у справах про спадкування» передбачено, що у випадку коли особа, яка прийняла спадщину в установлений законом строк, вона може звернутися до суду з позовною заявою  про  визначення додаткового  строку  для  прийняття спадщини відповідно до частини третьої  статті  1272  ЦК (абз.1 п. 24 Постанови). При цьому, при відсутності інших спадкоємців  за  заповітом  і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також  відмови  від  її прийняття відповідачами є територіальні громади в особі відповідних органів  місцевого  самоврядування  за місцем відкриття спадщини (абз.2 п. 24 Постанови).

Як слідує із заповіту жодним іншим спадкоємцям, крім мене, [П.І.Б. спадкодавця] нічого не заповідала. Крім того, відповідно до усних пояснень завідувачки [назва] державної нотаріальної контори  [П.І.Б. нотаріуса], станом на [дата] жодних заяв про прийняття спадщини за вказаним спадкодавцем подано не було.

Враховуючи наведене, відповідачем по даній справі є виконавчий комітет [місто] міської ради.

В зв’язку з наведеним, керуючись ст.ст. 3, 109 ЦПК, ст. 1272 Цивільного кодексу України,

прошу суд:

1. Прийняти дану позовну заяву до розгляду.

2. В порядку підготовки справи до розгляду:

а). витребувати в [назва] державної нотаріальної контори ([адреса]) оригінал примірника заповіту від [дата];

б). витребувати в Відділ реєстрації актів цивільного стану міста [місто] міськрайонного управління юстиції ([адреса]) відомості про смерть [П.І.Б. спадкодавця] 1919 року народження.

3. Позовні вимоги задоволити.

4. Визначити додатковий строк для подання заяви про прийняття спадщини за заповітом після смерті [П.І.Б. спадкодавця], на два місяці, після набрання рішенням суду законної сили.

 • Додатки:
 • [список додатків]
 • [дата] __________________                               [позивач]

35 коментарів

Ключові слова: додатковий строк для прийняття спадщини, зразок позовної заяви, позовна заява, спадщина, строк для прийняття спадщини

Ссылка на основную публикацию