Зразок. позовна заява про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (дтп)

Зразок. Позовна заява про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП)
Адвокат Морозов (судовий захист)

 • Відшкодування шкоди
  застрахованою особою спричиненою внаслідок ДТП: межі відповідальності
 • 10
  березня 2020 року Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати
  Касаційного цивільного суду в рамках справи №
  761/2941/17, провадження № 61-8483св19 (ЄДРСРУ № 88137906) досліджував
  питання щодо відшкодування шкоди внаслідок ДТП застрахованою особою.
 • Відповідно
  до частини першої статті 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними
  рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або
  юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи,
  відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Згідно
із частинами другою, п`ятою статті 1187 ЦК України шкода, завдана джерелом
підвищеної небезпеки, відшкодовується особою, яка на відповідній правовій
підставі (право власності, інше речове право, договір підряду, оренди тощо)
володіє транспортним засобом, механізмом, іншим об`єктом, використання,
зберігання або утримання якого створює підвищену небезпеку. Особа, яка здійснює
діяльність, що є джерелом підвищеної небезпеки, відповідає за завдану шкоду,
якщо вона не доведе, що шкоди було завдано внаслідок непереборної сили або
умислу потерпілого.

Шкода,
завдана внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки,
відшкодовується на загальних підставах, а саме: шкода, завдана одній особі з
вини іншої особи, відшкодовується винною особою (пункт 1 частини першої статті
1188 ЦК України).

Підставами
відшкодування шкоди за цим деліктом є: а) наявність шкоди; б) протиправна дія
заподіювача шкоди; в) наявність причинного зв`язку між протиправною дією та
шкодою. Вина заподіювача шкоди не вимагається. Тобто особа, яка завдала шкоди
джерелом підвищеної небезпеки, відповідає й за випадкове її завдання (незалежно
від вини).

Відповідно
до частини третьої статті 988 ЦК України страхова виплата за договором
майнового страхування і страхування відповідальності (страхове відшкодування)
не може перевищувати розміру реальних збитків. Інші збитки вважаються
застрахованими, якщо це встановлено договором.

Згідно
зі статтею 1194 ЦК України особа, яка застрахувала свою цивільну
відповідальність, у разі недостатності страхової виплати (страхового
відшкодування) для повного відшкодування завданої нею шкоди зобов`язана
сплатити потерпілому різницю між фактичним розміром шкоди і страховою виплатою
(страховим відшкодуванням).

Відповідно
до частин першої, другої статті 22 ЦК України особа, якій завдано збитків у
результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

Збитками є: 1) втрати, яких особа зазнала у зв`язку зі знищенням або
пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для
відновлення свого порушеного права (реальні збитки);  2) доходи, які особа
могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене
(упущена вигода).

Відшкодування
збитків є однією із форм або заходів цивільно-правової відповідальності, яка
вважається загальною або універсальною саме в силу правил статті 22 ЦК України,
оскільки частиною першою визначено, що особа, якій завдано збитків у результаті
порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Тобто порушення
цивільного права, яке потягнуло за собою завдання особі майнових збитків, саме
по собі є основною підставою для їх відшкодування.

Пунктом
22.

1 статті 22 Закону України «Про обов`язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів» встановлено правило,
згідно з яким, при настанні страхового випадку, страховик відповідно до лімітів
відповідальності страховика відшкодовує у встановленому цим Законом порядку
оцінену шкоду, яка була заподіяна у результаті дорожньо-транспортної пригоди
життю, здоров`ю, майну третьої особи.

Згідно
з вимогами статті 12 цього Закону страхове відшкодування завжди зменшується на
суму франшизи.

Статтями
28, 29 Закону України «Про обов`язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів» передбачено, що
шкода, заподіяна в результаті ДТП майну потерпілого, — це шкода, пов`язана: з
пошкодженням чи фізичним знищенням транспортного засобу; з пошкодженням чи
фізичним знищенням доріг, дорожніх споруд, технічних засобів регулювання руху;
з пошкодженням чи фізичним знищенням майна потерпілого; з проведенням робіт,
які необхідні для врятування потерпілих у результаті ДТП; з пошкодженням транспортного
засобу, використаного для доставки потерпілого до відповідного закладу охорони
здоров`я, чи забрудненням салону цього транспортного засобу; з евакуацією
транспортних засобів з місця ДТП.

Так,
у постанові Великої Палати Верховного Суду від 04 липня 2018 року у справі № 755/18006/15-ц (провадження № 14-176цс18) Велика
Палата Верховного Суду зробила висновок про те, що відшкодування шкоди особою,
відповідальність якої застрахована за договором обов`язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
можливе за умови, що згідно з цим договором або Законом України «Про
обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів» у страховика не виник обов`язок з виплати страхового
відшкодування (зокрема, у випадках, передбачених у статті 37), чи розмір
завданої шкоди перевищує ліміт відповідальності страховика. В останньому
випадку обсяг відповідальності страхувальника обмежений різницею між фактичним
розміром завданої шкоди і сумою страхового відшкодування.

 1. Аналогічні
  висновки викладені у постанові Великої Палати Верховного Суду від 03 жовтня
  2018 року у справі № 760/15471/15-ц
  (провадження  № 14-316цс18).
 2. ВИСНОВОК: Покладання обов`язку з відшкодування шкоди
  у межах страхового відшкодування на страхувальника, який уклав відповідний
  договір страхування і сплачує страхові платежі, суперечить меті інституту
  страхування цивільно-правової відповідальності, а отже страховик у межах
  страхових сум, зазначених у страховому полісі, зобов`язаний сплатити потерпілій
  розмір завданої шкоди.
 3. А
  власник транспортного засобу якого (або водія якого для юридичних осіб) визнано
  винним у дорожньо-транспортній пригоді, в силу положень статей 1187, 1194 ЦК
  України, зобов`язаний відшкодувати потерпілому різницю між фактичним розміром
  шкоди і страховою виплатою, яка підлягає також зменшенню на суму франшизи.
 4. Аналогічна
  правова позиція підтримана Верховним судом у справі №
  183/3948/16 (ЄДРСРУ № 87144414), № 
  916/2554/17 (ЄДРСРУ № 86999788).

P.s.

При цьому у зв`язку з пошкодженням транспортного засобу відшкодовуються
витрати, пов`язані з відновлювальним ремонтом транспортного засобу з
урахуванням зносу, розрахованого у порядку, встановленому законодавством,
включаючи витрати на усунення пошкоджень, зроблених навмисно з метою порятунку
потерпілих внаслідок ДТП, з евакуацією транспортного засобу з місця ДТП до
місця проживання того власника чи законного користувача транспортного засобу,
який керував транспортним засобом у момент ДТП, чи до місця здійснення ремонту
на території України. Якщо транспортний засіб необхідно, з поважних причин,
помістити на стоянку, до розміру шкоди додаються також витрати на евакуацію
транспортного засобу до стоянки та плата за послуги стоянки.

Зразок. Позовна заява про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП)

 • 28 березня 2010
 • До _______ районного суду м. _________
 • Позивач:
 • Особа_1,
 • проживаю за адресою: _______________,
 • тел.: ________________
 • Відповідач:
 • Особа_2,
 • проживає за адресою: ________________,
 • тел.: ________________
 • Ціна позову: _______________ грн.

Позовна заява

про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди

 15 серпня 2007 року об 11 год.40 хв. на  вул.___________ у м._______  я, Особа_1,  рухався на своєму автомобілі Ніссан, державний номерний знак ________, у прямому попутному напрямку праворуч від автомобіля марки ВАЗ-21074 державний номерний знак __________, яким керував відповідач, Особа_2.

Через порушення Особою_2 Правил дорожнього руху сталося ДТП :  відповідач, ОСОБА_2, керуючи автомобілем, виконуючи розворот, не надав дорогу автомобілю державний номер _______ під  моїм, ОСОБА_1, керуванням внаслідок чого допустив зіткнення автомобілів. Причиною  ДТП   є  порушення  водієм  ОСОБА_2 п.16.

12  Правил дорожнього руху.  Внаслідок зіткнення автомобіль марки Ніссан було пошкоджено: деформовано заднє ліве крило, задні ліві двері, задній лівий колісний диск. Відповідач відмовився у добровільному порядку відшкодувати мені завдану шкоду, тому я – позивач – змушений звернутися до суду з даним позовом.

Протиправність дій відповідача підтверджується постановою _____________ райсуду м.__________ від 13.06.2008 року, якою ОСОБУ_2, визнано винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.124 КпАП України.

 1. Внаслідок ДТП я поніс наступні матеріальні витрати:
 2. — на  відновлюючий ремонт автомобіля у сумі _______ грн.;
 3. — витрати на таксі за період ремонту автомобіля  у сумі ______ грн.;
 4. — судові витрати: складають держмито і витрати на ІТЗ судового процесу у загальній сумі ____ грн.;
 5. — витрати на проведення експертного дослідження у сумі ____ грн.;
 6. — витрати на юридичну допомогу у сумі _______ грн.

 Крім того я зазнав моральної шкоди, яку оцінюю у _______ грн. Моральна шкода для мене полягає у психічних переживаннях, які я переніс під час ДТП, порушення звичного стану життя у зв’язку із відсутністю автомобіля на протязі його ремонту, незручності, які я переношу у зв’язку з вирішенням спору у судовому порядку більше 2-х років.

{smscoin_key}Згідно до вимог ст.1187 ЦК України  шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі володіє транспортом.

Протиправні дії відповідача спричинили мені Особі_1 не тільки матеріальну, але і моральну шкоду, якою є  порушення налагодженого стану життя у зв’язку з відсутністю автомобіля на час його ремонту, у зв’язку з необхідністю вирішувати питання відшкодування шкоди в судовому порядку.

Читайте также:  Как быстрее оформить развод?

Витрати, які пов’язані з оформленням позовної заяви і подачею її до суду, також підлягають відшкодуванню за рахунок відповідача згідно з вимогами ст.86, 88 ЦПК України (держмито, витрати на ТЗ, витрати на юридичну допомогу).

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 1166,1167,1187, ст.ст. 3, 4, 19, 20, 86, 88, 110 ЦПК України, —

ПРОШУ:

Ухвалити рішення яким стягнути з ОСОБА_2, який проживає за адресою:___________ на мою, ОСОБИ_1, користь ___________ грн. у відшкодування матеріальної шкоди, ___________ грн. — моральної шкоди та __________ грн. – витрати пов’язані із розглядом цивільної справи, а всього – _____________ грн.

Додатки:

1) Постанова райсуду від 13.06.2008 року про визнання ОСОБА_2 винним у скоєнні  адміністративного правопорушення;

2) Довідку інспектора ДПС про  механічні ушкодження  автомобіля Ніссан, отримані  внаслідок ДТП 15.08.2007 року;

 • 3) Експертне дослідження про розмір матеріальної шкоди, завданої власнику автомобіля марки Ніссан, внаслідок ДТП;
 • 4) Квитанції, що підтверджують витрати на оплату держмита,  витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу;
 • 5) Квитанції, що підтверджують витрати на ремонт автомобіля;
 • 6) Квитанції на оплату послуг таксі;
 • 7) Квитанції на витрати за юридичну допомогу
 • Дата                       Підпис {/smscoin_key}

Позовна заява про відшкодування завданої шкоди в наслідок дорожньо-транспортної пригоди

До _____________ районного суду                                     в м. Києві                Позивач:      _____________________________,                                                          (п. і. б.)                                     що проживає за адресою: індекс,                                     адреса, телефон _______________              Відповідач:  _____________________________,                                                           (п. і. б.)

 •                                     що проживає за адресою: індекс,
 •                                     адреса телефон ________________
 •                                     Ціна позову: _____________

  ПОЗОВНА ЗАЯВА про відшкодування завданої шкоди в наслідок дорожньо-транспортної пригоди

« » _______ 20  року відбулась дорожньо-транспортна пригода за участі транспортних засобів ___________, д. р. н. ___________ та ___________, д. р. н. (далі – ДТП).

ДТП відбулась в результаті порушення водієм транспортного засобу __________, д. р. н. ___________ _______________________________ (прізвище, ім‘я, по батькові, далі – Відповідач) «Правил дорожнього руху», що підтверджується постановою _____________________________ суду (додається).

Відповідно до вказаної постанови Відповідач здійснив _______________________________________________________, чим порушив ____ пункт «Правил дорожнього руху», що призвело до пошкодження транспортних засобів.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди автомобілю ________, д. р. н. завдано механічних пошкоджень. Перелік механічних пошкоджень зафіксований у довідці ДАІ, яка була видана мені на місці пригоди.

У зв’язку з тим, що автомобіль ___________, д. р. н. належить мені на праві власності, мені було завдано матеріальну шкоду.

Вартість відновлювального ремонту автомобіля ______, д. р. н. відповідно до ________________ (калькуляції, акт оцінки вартості збитку, акт авто товарознавчого дослідження тощо) складає _____ гривень.

 1. Відповідно до пункту 1) частини першої статті 1188 Цивільного кодексу України шкода, завдана в результаті взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки, відшкодовується на загальних підставах, а саме шкода, завдана одній особі з вини іншої особи, відшкодовується винною особою.
 2. У зв’язку із погіршенням здоров‘я, перенесеним шоком, а також у зв’язку із неможливістю використання власного транспортного засобу вважаю, що мені також було нанесено моральну шкоду.
 3. Загальний розмір моральної шкоди складає _____ гривень.

Враховуючи вищевикладене, та керуючись статтями ч.2 ст.23, 1166, 1167, 1187 Цивільного кодексу України, статтями _____ Цивільного процесуального кодексу України,

Прошу:

            1.     Стягнути з _____________ на мою користь вартість відновлювального ремонту у розмірі _______грн.

            2.     Стягнути з ____________ на мою користь суму матеріального збитку у розмірі _________грн.

            3.     Стягнути з ______________ на мою користь витрати на забезпечення інформаційно-технічного процесу суду у розмірі _____грн.,  та витрати на оплату      державного мита у розмірі _______грн.

                   Додатки:           

  .                 1.      Оригінал платіжного доручення про оплату державного мита;

              2.     Оригінал платіжного доручення про оплату витрат на забезпечення інформаційно-технічного процесу;

              3.      Копія постанови суду про притягнення ________ до адміністративної (кримінальної) відповідальності;

               4.      Копія довідки ДАІ щодо нанесених автомобілю _______, д. р. н. _______ механічних пошкоджень;                

                5.      Копія документів, що підтверджують розмір матеріального збитку;   

               6.      Копія документів, що підтверджують право власності на автомобіль ______, д. р. н. _______.

«    »___________ 20    р.                                           _______________   

                                                                                         (підпис)

Позовна заява про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної дорожньо-транспортною пригодою та моральної шкоди

АНТРАЦИТІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. Антрацит Луганської області

Позивач:
Іванов Іван Петрович

87519 м. Антрацит, пос.Мірний вул. Кривошипні, __

Відповідач:
Закрите акціонерне
товариство «_____________________»
м. Антрацит, пр-т
Сидельникова, 42

Треті особи:
1. Іванов Ігор Володимирович
87519 м. Антрацит, сел. Мирний вул. Південна, __

2. Федоров Іван Павлович
м. Антрацит, пров. Зарічний,
___

Позовна
заява

про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної
дорожньо-транспортною пригодою та моральної шкоди

30 червня 2004 приблизно в 11 годин 30 хвилин у м.
Антрацит на дорозі в районі 4-х прохідних воріт ТОВ
«Гагарінстрой» сталася дорожньо-транспортна пригода — зіткнення
екскаватора марки ________, гос. номер ________, під керуванням
водія Іванова Ігоря Володимировича, і легкового автомобіля АЗЛК 2140 гос.

 номер _________, під керуванням
водія Федорова Івана Петровича.

Екскаватор належить ЗАТ «_______________». Водій
Іванов І.В. перебуває в трудових відносинах з вказаним
підприємством.

Автомобіль АЗЛК 2140 гос.номер _________ належить
мені на праві приватної власності.Водій Федоров І.П. вписаний
в техпаспорт, як має право керувати даним транспортним засобом.

Автомобіль АЗЛК 2140 стояв біля правого бордюру в
декількох десятках метрів від 4-х прохідних воріт підприємства ТОВ
«Гагарінстрой». Екскаватор рухався в тому ж напрямку від прохідних воріт
в бік пр-та Карпова (Харьковської траси). Більше машин на проїжджій частині
не було.

Коли екскаватор об'їжджав стоїть автомобіль АЗЛК,
то при виконанні зазначеного маневру скоїв зіткнення, зачепивши відвалом
автомобіль АЗЛК, і протягнув його кілька метрів по дорозі.

За результатами перевірки, проведеної інспектором
ДПС ДАІ Сидоровим А.А.., Зіткнення сталося з вини водія Іванова І.В.. управляв
екскаватором.

У результаті ДТП автомобіля АЗЛК 2140 гос.номер
_________, 1982 року випуску, синього кольору, що належить мені на праві
приватної власності, завдано технічних пошкоджень.

Згідно з актом авто-товарознавчої дослідження з
визначення вартості матеріального збитку, № 333 від 12.07.2004 року вартість
матеріального збитку, становить 2141,00 гривні.

Вартість експертизи 250 гривень. Вартість
складання позовної заяви 100 грн.

Крім того, в результаті даного ДТП моя машина
ремонту не підлягає. Я позбувся машини, яку використовував для регулярних
поїздок на дачу, яка розташована в 100 км від мого дому і є одним із джерел
існування для мене і моєї родини. Тепер я не можу туди їздити без великих додаткових
витрат.

 Це порушило хід моєї звичайному житті. Я
перебуваю в постійному стресі, тому що у мене немає коштів для ремонту машини. Моє
здоров'я погіршився. Унаслідок протиправних дій відповідача я не можу поїхати
до друзів, родичів.

Відповідачі компенсувати заподіяну шкоду
відмовляються.

 Переживання, нервовий стрес, викликані відсутністю
коштів, порушенням ходу звичного життя призвели до погіршення здоров'я,
порушення нормальних життєвих зв'язків. Я вважаю,
що в результаті ДТП мені завдано моральної шкоди, який я оцінюю в 2000 (дві
тисячі) гривень.

Керуючись ст.ст.

 1166,
1167, 1172, 1187 ЦК України,

ПРОШУ:

Стягнути з відповідача на мою користь суму
заподіяних збитків у розмірі 2141,00 грн,
Стягнути з відповідача на мою користь витрати по
оплаті експертизи в розмірі 250 грн. та оплати юридичної допомоги у розмірі 100 грн. і витрати
зі сплати держмита.

Стягнути з відповідача на мою користь компенсацію
моральної шкоди в розмірі 2000 грн.
Вимагати як докази в Антрацитського ВДАІ УМВС
України в Луганськії області матеріали ДТП мала місце
30.06.2004 року в районі 4-х прохідних комбінату ім. Ілліча за участю екскаватора
__________ гос.номер _________ і автомобіля АЗЛК 2140 гос.

номер ____________
під керуванням водіїв Іванова І.В і Федорова І.П.
З метою забезпечення позову накласти арешт на
майно, що належить відповідачу.

Програма:

Копії позовної заяви за кількістю сторін.
копія акту № 333 з визначення вартості
матеріального збитку.
копії квитанцій з оплати авто-товарознавчої
дослідження.
квитанція про сплату гос. мита
копія техпаспорта на автомобіль АЗЛК-2140
копія посвідчення водія

«… …» … … … … … … … … … 2004
_______________ І.П. Іванов

Позов про відшкодування моральної шкоди при ДТП: зразок заяви

Позов на моральну шкоду при будь-якому ДТП має право подавати потерпілий. Неважливо, який матеріальну шкоду отримав чоловік, кожна аварія дозволить отримати компенсацію. Єдиною проблемою залишається питання, як отримати її. Все-таки до цих пір система страхування і дій в разі події не налагоджена. Через що не завжди вдається швидко розібратися в тонкощах статей законодавства РФ.

Читайте также:  Гражданский брак и право на наследование (ч. 1)

Досвідчений юрист, з яким можна зателефонувати за телефоном, вказаним вище, стане ідеальним помічником. Його знання дозволять швидко домогтися справедливості і затребувати будь-яких заходів, встановлені згідно з законом. Якщо водій вважає, що йому доведеться зіткнутися з труднощами, він помиляється. Професіонал заздалегідь передбачить їх і виключить неприємності.

Як відбувається стягнення моральної шкоди з винуватця ДТП?

Позовна заява до суду оформити за допомогою юриста легко. Тільки подібний крок не завжди оптимальний. Потрібно постаратися, щоб вимога була виконана в офіційному порядку. Позов на моральну шкоду при ДТП — реальний шанс затребувати кошти, які були втрачені тим або іншим способом. Не тільки матеріальні витрати необхідно поповнювати, краще серйозно поставитися і до власного психологічному стану.

Як можна домогтися правоти?

 • Мирна угода;
 • Судове рішення.

Зразок позовної заяви на моральний збиток при ДТП підказує, що заповнити поля непросто. Краще скористатися послугами професіонала, хоча для початку слід познайомитися з обома шляхами. Важко отримати гроші з винуватця, навіть довівши це, тому необхідно детально розглянути кожен варіант.

Важливо! Мирна угода не випадково вважається найкращим виходом з важкої ситуації, виключаючи нескінченні позови зі страховиком.

мирна угода

Мирна угода є оптимальним рішенням при легкому утраті. Заява на моральну та матеріальну шкоду при ДТП вимагає тривалого розгляду, тому не завжди стає кращим вибором. Практика показує, що водії лише в рідкісних випадках хочуть мати справу з такими позовами, вважаючи за краще вирішити питання «на місці». Особливо добре це діє на виплати по КАСКО, коли затримки грядуть великими штрафами .

Позовна заява перед подачею до суду також представити винуватцю. Він напевно погодиться на виплату коштів, щоб не стикатися з офіційним розглядом. В такому випадку вдасться не просто швидко впоратися з проблемою, а й отримати бажану суму. Заява на моральну шкоду після ДТП в такому вигляді часто вирушає страхової компанії, яка при незначності розтрат відразу погоджується на переклад.

Судове рішення

Позовна заява на моральну шкоду після ДТП в суд зразки можна знайти без проблем, але все-таки краще звернутися до юриста. Правильне стан є запорукою успішного судового рішення. Так що відмовлятися від професійної підтримки годі було, адже вона залишається незамінною.

Зразки позовних заяв по ДТП на моральну та матеріальну шкоду підказує, як можна отримати належну грошову суму. Для цього достатньо скористатися корисними документами, які в суді стануть чудовому доказом. Без них не варто починати розгляд, так як воно все одно закінчиться через нестачу даних.

Хто стає морально постраждалим в ДТП?

Позов на моральну шкоду при ДТП зразок змушує заповнювати досконально. Кожен пункт потрібно для розгляду ситуації і подальших правильних висновків. Такий крок залишається за кожним потерпілим, адже саме він отримує моральної шкоди. Неважливо, яке фізичне пошкодження було отримано, компенсація призначається в будь-якому випадку.

Подати позов до суду за допомогою юриста легко, тому не варто відмовлятися від грошової винагороди. У кожного постраждалого навіть при незначному зіткненні можна отримати переказ коштів. Потрібно лише подати заяву на моральну шкоду після ДТП, щоб підтвердити власну роль, а потім спокійно відшкодувати отриманий шкоди.

Важливо! Перед підготовкою позову варто звернутися до договору страхування, щоб зрозуміти, чи є право на отримання компенсації.

Кому передати свої вимоги?

Як подати позов на моральну шкоду при ДТП, розібратися з участю юриста легко, а ось кому він повинен бути адресований? Завжди водії зверталися до винуватців, які зазвичай погоджувалися, щоб не погіршувати ситуацію. Тепер з'явилися певні складності, безпосередньо пов'язані зі страхуванням автомобіля .

Подану позовну заяву в суд на моральну шкоду при ДТП необхідно продублювати і відправити його в страхову компанію винуватця. розрахунок виплати по ОСАГО може тривати до 20 днів, але поштовх не стане зайвим. Відправка до страховика дасть позитивний ефект, адже мирову угоду фірмам набагато цікавіше, ніж чергова сутичка в залі з присутністю юристів.

Якщо розмова стосується КАСКО, зразок заяви на моральний збиток при ДТП може заповнювати навіть винуватець. У нього є повне право отримати компенсацію, але це станеться тільки після докладного розгляду.

Такі страхові компанії намагаються навіть не допускати затримок, але при цьому використовують будь-які доступні способи відмови від переведення грошей.

Через що фахівці радять відправляти документи відразу в кілька місць.

Судовий позов про стягнення моральної шкоди

Якщо цікавить позов до суду при ДТП, зразок з моральною шкодою знайти нескладно. У нього включається різноманітна загальна інформація, яка дозволяє запустити діловодство, а також отримати уявлення про те, що трапилося подію.

Які дані доведеться вказати?

 • Обраний районний суд;
 • Дані позивача і відповідача;
 • Місце знаходження учасників процесу;
 • Обгрунтування із зазначенням статей законодавства;
 • Вимоги потерпілого;
 • Вказівка ​​всіх додатків;
 • Квитанція про сплачену держмито.

Докладні дані — обов'язкова умова. Без них подавати заяву не потрібно, тому що по ньому відразу прийде відмова. Ця вимога потрібно для того, щоб правоохоронні органи могли відразу приступити до розгляду дорожньо-транспортної пригоди. Процес може затягнутися, але головним залишається його запуск.

Важливо! Дані лише вказують на підстави подання позову, корисніше зібрати повний пакет документів.

Що доведеться доводити в суді?

Позовна заява про матеріальне і моральний збиток при ДТП — це тільки початок тривалого розгляду. Досвідчений юрист скаже, що саме з цього моменту починаються справжні складності, які важко подолати. Особливо важко мати справу зі страховою компанією, так як вона обов'язково перевірить ще виправданість вимоги.

Що доведеться доводити?

 • Свою роль в аварії;
 • Отримання моральної шкоди;
 • Відповідність розміру вимог.

Без уявлення вагомих доказів навіть потерпілому не вдасться домогтися позитивного рішення. Протоколу ГИБДД недостатньо, щоб детально оцінити цієї ситуації. Найчастіше з'являється безліч незначних нюансів, що впливають на психологічний стан людини. З цієї причини попередньо доведеться підготувати різні документи, включаючи результати незалежної експертизи.

Розрахунок компенсації моральної шкоди

Відправляючи позовну заяву про моральну шкоду при ДТП, обов'язково потрібно буде вказати розмір необхідної компенсації. При його розрахунку доведеться враховувати кілька важливих правил. Досвідчений юрист допоможе швидко отримати всю необхідну інформацію з даного питання, але відмовившись від його послуг, доведеться самостійно займатися важкими моментами.

Що потрібно враховувати?

 • Максимальний розмір може досягати 720 мінімальних оплат праці.
 • Розмір компенсації повинен відповідати фінансовим можливостям винуватця.
 • Розмір повинен бути максимально наближений до дійсних втрат через тимчасової непрацездатності та депресії.

Розрахунок потребують спеціальних знань. Якщо потерпілий захоче велику суму, її напевно не вдасться отримати.

Часто саме такі помилки супроводжують виплати по ОСАГО , В результаті чого моральні збитки практично не оплачується. Після спростування висунутої суми страхова компанія самостійно проводить перевірку.

Це дає можливість передати будь-яку суму, яка буде вважатися нормальною, незалежно від її правдивості.

Зразок позовної заяви

Зразок позовної заяви до суду на моральну шкоду при ДТП вважається простим документом. Після розгляду кожного його пункту людина розуміє, що ситуація дещо складніша, ніж може здатися на перший погляд. Оптимальним кроком залишається звернення до професійного юриста, який не просто заповнить поля, а також докладе корисні документи.

Судова практика відшкодування моральної шкоди

Зразок позову про матеріальне і моральний збиток при ДТП підказує, що у потерпілих завжди є можливість отримати грошові кошти в рахунок компенсації. Доведеться пройти довгий шлях, намагаючись забезпечити отримання необхідної суми, але не завжди навіть він закінчується позитивно.

Судова практика підказує, що до сих пір оплата морального шкоди залишається нерегулярної. Люди відправляють заяви, але вони затримуються на різних стадіях розгляду. З цієї причини винесення рішення відкладається. Найчастіше на шляху перекладу залишається страхова компанія.

Що відбувається при зіткненні з нею?

 • Перерозподіл ролей між учасниками ДТП;
 • Перерахунок суми шкоди;
 • Повторна перевірка документів перед виплатою.

Незалежна оцінка збитку при ДТП залишається головною проблемою. Страхова компанія проводить її в «власних» фірмах, де експерти завжди занижують суми. Це не можна назвати обманом в повній мірі, так як ні про яке підробці документів мова не йде. Хоча водієві доводиться задовольнятися незначними перекладами.

В ході судового розгляду представники страховика ретельно перевіряють кожен документ. Одночасно можуть подаватися різні клопотання, покликані отримати додаткову інформацію про подію. Спочатку це виливається в затримки, а потім і в зменшення розмірів виплати.

Моральна шкода — складне питання. Досвідчені юристи завжди готові прийти на допомогу потерпілому, щоб він зажадав компенсацію за свій психологічний стан. Це можна зробити за будь-яких умовах, але все ж сподіватися на позитивне рішення слід тільки при пошкодженнях середньої і високої тяжкості.

Читайте также:  Підтримка - зразок позовна заява про стягнення додаткових витрат на утримання дитини

Відео: відшкодування збитку при ДТП

Додатки до статті

Сподобалася стаття? Підписуйтесь на нашу стрічку в Яндекс.Дзен, щоб не пропустити нові цікаві матеріали!

Потрібна консультація адвоката або юридична послуга? Телефонуйте! Задати питання або замовити зворотний дзвінок можна нижче

Як відбувається стягнення моральної шкоди з винуватця ДТП? Кому передати свої вимоги? Як відбувається стягнення моральної шкоди з винуватця ДТП? Як можна домогтися правоти? Хто стає морально постраждалим в ДТП? Кому передати свої вимоги? Як подати позов на моральну шкоду при ДТП, розібратися з участю юриста легко, а ось кому він повинен бути адресований? Які дані доведеться вказати? Що доведеться доводити в суді? Що доведеться доводити?

Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки, Відшкодування шкоди, заподіяної затокою квартири — Довідник адвоката — Навчальні матеріали для студентів

 • Юридична особа або громадянин зобов'язані відшкодувати шкоду, заподіяну його працівником при виконанні трудових (службових або посадових) обов'язків.
 • Стосовно до правил, передбачених ГК РФ, працівниками є громадяни, які виконують роботу на підставі трудового договору (контракту)або за цивільно-правовим договором, якщо при цьому вони діяли (повинні були діяти) за завданням юридичної особи або громадянина і під його контролем за безпечним веденням робіт.
 • Юридичні особи та громадяни, діяльність яких пов'язана з підвищеною небезпекою для оточуючих (використання транспортних засобів, механізмів, електричної енергії високої напруги, атомної енергії, вибухових речовин, сильнодіючих отрут тощо; здійснення будівельної та іншої, пов'язаної з нею діяльності та ін), зобов'язані відшкодувати шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки.
 • Така обов'язок виключається, якщо вони доведуть, що шкода виникла внаслідок непереборної сили (наприклад, стався землетрус) або умислу потерпілого (коли загиблий, вирішивши покінчити життя самогубством, кинувся під потяг, залізниця звільняється від відповідальності).
 • Особливість правил відповідальності за шкоду, завданої діяльністю, що створює підвищену небезпеку для оточення (ст. 1079 ЦК РФ), полягає в тому, що для її покладання достатні три умови:
 • а) настання шкоди;
 • б) протиправність поведінки заподіювача шкоди;
 • в) наявність причинного зв'язку між протиправною поведінкою і настанням шкоди.

Це обмежує коло умов, встановлених ст. 1064 ЦК РФ і необхідних для покладення відповідальності за заподіяну шкоду. Вини заподіювача не потрібно. Особа, що здійснює підвищено-небезпечної для оточуючих діяльність, відповідає і за відсутності вини, в тому числі і за випадкове заподіяння шкоди. Тому відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки, називають підвищеною.

Загальна норма ст. 1064 ЦК РФ поширюється на заподіяння шкоди при звичайній діяльності, а правила ст. 1079 відносяться до шкідливих наслідків джерел підвищеної небезпечне! в. Умови за спеціальними нормами залежать від того, який із двох названих норм вони поєднуються: якщо зі ст. 1064 — відповідальність визначається за наявності провини, а якщо зі ст. 1079 — незалежно від вини.

Під джерелом підвищеної небезпеки, судова практика Верховного Суду РФ визнає будь-яку діяльність, здійснення якої створює підвищену небезпеку заподіяння шкоди через неможливість повного контролю за нею з боку людини, а також діяльність по використанню, транспортуванню, зберіганню предметів, речовин і інших об'єктів виробничого, господарського та іншого призначення, що володіють такими ж властивостями. Майнова відповідальність за шкоду, заподіяну дією таких джерел, має наставати як при цілеспрямованому їх використанні, так і при мимовільному прояві їх шкідливих властивостей (наприклад, у випадку заподіяння шкоди внаслідок мимовільного руху автомобіля).

Відповідальність за шкоду тут настає лише в тому випадку, якщо шкода виникла внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки (наприклад, при русі автомобіля, роботі механізму, мимовільному прояві шкідливих властивостей матеріалів, речовин тощо).

Інакше кажучи, для застосування правила, що міститься в ст. 1079 ГК РФ, необхідно встановити причинний зв'язок між виникненням шкоди і проявом характерної (специфічної) шкодочинності відповідного об'єкта джерела підвищеної небезпеки при його експлуатації. Тому під дію ст.

1079 не підпадають, наприклад, стоїть поїзд, автомобіль або верстат.

ДК РФ містить приблизний перелік видів діяльності, що становлять підвищену небезпеку для оточуючих. Остаточний їх перелік навести неможливо у зв'язку з постійним розвитком науки та техніки.

Віднесення тих чи інших використовуваних в діяльності юридичних осіб і людини об'єктів до джерел підвищеної небезпеки залежить, в принципі, від двох ознак: а) їх шкідливого властивості; б) неможливість повного контролю за ними з боку людини.

З урахуванням цих критеріїв не визнаються джерелом підвищеної небезпеки, наприклад, стрільба з мисливської, газової, помпової, малокаліберної та інших видів зброї.

Питання про визнання об'єкта джерелом підвищеної небезпеки при необхідності може і повинен вирішуватися судом на основі висновків відповідних експертиз (технічної, хімічної, електротехнічної, радіаційної і т. д.).

У переважній більшості випадків правила ст. 1079 застосовуються, коли шкода заподіяна при використанні транспортних засобів. Судова практика відносить до них автомобілі, мотоцикли, мопеди, електровози, тепловози, тролейбуси, трамваї і т. п.

Не може бути критерієм для віднесення засобів до джерел підвищеної небезпеки ознака їх реєстрації в органах ДАІ, оскільки там не реєструється механічна сільськогосподарська та інша техніка у сільській місцевості (трактори, бульдозери, комбайни тощо), яка повинна бути віднесена до джерел підвищеної небезпеки.

ГК РФ прямо не вказує на можливість визнання джерелом підвищеної небезпеки диких і домашніх тварин. Шкодочинність і безконтрольність дій великих домашніх (у тому числі службових і сторожових собак) і диких тварин, які перебувають у юридичних осіб і громадян, дозволяє при визначених обставинах відносити їх до джерел підвищеної небезпеки.

Суб'єктом відповідальності в даному випадку є володілець джерела підвищеної небезпеки, під яким треба розуміти організацію або громадянина, що здійснюють експлуатацію джерела підвищеної небезпеки в силу належного їм права власності, права господарського відання, права оперативного управління або з інших підстав (договору оренди, довіреності на управління транспортним засобом, у силу розпорядження компетентних органів про передачу організації у тимчасове користування джерела підвищеної небезпеки тощо).

Не визнається володільцем джерела підвищеної небезпеки і не несе відповідальність за шкоду перед потерпілим особа, яка управляє джерелом підвищеної небезпеки в силу трудових відносин з власником цього джерела (шофер, машиніст, оператор та ін).

Автотранспортні та інші підприємства передають за договором оренди належні їм автомашини своїм працівникам, тобто особам, які перебувають з підприємством у трудових відносинах.

Якщо такий працівник діє в інтересах підприємства, користується його ремонтної базою і транспортний засіб фактично не виходить із володіння підприємства, при цьому договір оренди є формою організації трудових відносин, відповідальність за заподіяну шкоду згідно ст. 1079 має нести підприємство як власник (власник) джерела підвищеної небезпеки.

Власник джерела підвищеної небезпеки не може бути визнаний суб'єктом відповідальності за шкоду, якщо доведе, що це джерело вийшов з його володіння внаслідок протиправних дій інших (третіх) осіб, наприклад, при викраденні транспортного засобу. В таких випадках відповідальність несуть особи, які фактично володіли джерелом підвищеної небезпеки.

У разі заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки, що вибув з володіння його власника в результаті протиправних дій інших осіб, але при наявності також провини власника (наприклад, з вини власника не була забезпечена належна охорона джерела підвищеної небезпеки), відповідальність за шкоду може бути покладена судом як наявності, использовавшее джерело підвищеної небезпеки, так і на його власника. Відповідальність за шкоду за таких обставин покладається в пайовому порядку залежно від ступеня вини кожного з них.

Власник джерела підвищеної небезпеки звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкода виникла внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого. Під непереборною силою, воздействовавшей на джерело підвищеної небезпеки, розуміються надзвичайні й невідворотні за даних умов обставини (ст. 202 ЦК РФ).

Умисел потерпілого звільняє від відповідальності власника джерела підвищеної небезпеки навіть тоді, коли власник заподіяв шкоду з необережності.

У випадках заподіяння шкоди кількома джерелами підвищеної небезпеки внаслідок їх взаємодії слід розрізняти заподіяння шкоди третім особам і самим власників джерел підвищеної небезпеки. Власники джерел підвищеної небезпеки, які спільно заподіяли шкоду іншій особі, несуть перед потерпілим солідарну відповідальність.

Приклад

У Тверський районний суд Москви Позивач: Решетнікова Тетяна Іванівна, яка проживає: р. Москва, вул. Садовничеська, д. XX, кв. XX

Відповідач: Військова частина ХХХХХ

ПОЗОВНА ЗАЯВА про відшкодування матеріального збитку і моральної шкоди, завданих дорожньо-транспортною пригодою

21 жовтня 2007 р. р. в Москві на Москві вул. біля будинку 32 сталася дорожньо-транспортна пригода: зіткнення автомашини ГАЗ 31029, державний номер ХХ-ХХ ОЮ, під керуванням водія військової частини ХХХХХ Малова Олега Рифатовича, з автомашиною SAAB-9000, державний номер н XXX не, що належить мені на праві особистої власності.

В результаті ДТП моєму автомобілю завдано технічні пошкодження.

Дорожньо-транспортна пригода сталася з вини водія Малова О. Р., про що свідчить довідка відділу ГИБДД (ДАІ) № 18 районного УВС ЦАО р. Москви № 1085 від 25.10.2007, що додається до позову.

Ссылка на основную публикацию