Зразок заяви про апеляційне оскарження рішення суду та окремої ухвали

Зразок заяви про апеляційне оскарження рішення суду та окремої ухвали

Відповідно до Конституції України, захист прав, свобод та інтересів особи у сфері публічно-правових відносин здійснюють адміністративні суди.

Згідно з пунктом 6 частини 3 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАСУ), забезпечення права на апеляційний перегляд справи є однією з основних засад (принципів) адміністративного судочинства. Зміст перегляду судових рішень в апеляційному порядку полягає в новому (повторному) розгляді й перевирішенні справи судом апеляційної інстанції.

Оскаржити рішення суду першої інстанції в апеляційному порядку мають право, відповідно до статті 293 КАСУ,  учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки. Оскаржити рішення суду першої інстанції можливо повністю або частково, крім випадків, встановлених КАСУ.

При цьому слід знати, що окремо від рішення суду в апеляційному порядку можуть бути оскаржені повністю або частково ухвали суду першої інстанції у випадках, визначених статтею 294 КАСУ. Оскарження ухвал суду, які не передбачені у цій статті, не допускається.

 • Отже, ухвали, на які можуть бути подані апеляційні скарги окремо від рішення суду:
 • 1) щодо забезпечення доказів, відмови в забезпеченні доказів, скасування ухвали про забезпечення доказів;
 • 2) щодо забезпечення позову, заміни заходу забезпечення позову, скасування забезпечення позову, відмови у забезпеченні позову, відмови у заміні заходу забезпечення позову або скасуванні забезпечення позову;
 • 3) щодо повернення заяви позивачеві (заявникові);
 • 4) щодо відмови у відкритті провадження у справі;
 • 5) щодо відкриття провадження у справі з порушенням правил підсудності;
 • 6) щодо передачі справи на розгляд до іншого суду;
 • 7) щодо відмови у поновленні або продовженні пропущеного процесуального строку;
 • 8) щодо затвердження умов примирення сторін;
 • 9) щодо призначення експертизи;
 • 10) щодо визначення розміру судових витрат;
 • 11) щодо зупинення провадження у справі;
 • 12) щодо залишення позову (заяви) без розгляду;
 • 13) щодо закриття провадження у справі;
 • 14) щодо внесення або відмови у внесенні виправлень у рішення;
 • 15) щодо відмови в ухваленні додаткового рішення;
 • 16) щодо роз’яснення або відмови у роз’ясненні судового рішення;
 • 17) щодо відмови у відкритті провадження про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами;
 • 18) щодо відмови у поновленні пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа до виконання;
 • 19) щодо відстрочення і розстрочення, зміни або встановлення способу і порядку виконання судового рішення;
 • 20) щодо заміни сторони у справі (процесуальне правонаступництво) або сторони виконавчого провадження;
 • 21) щодо повороту виконання рішення суду або відмови у повороті виконання рішення;
 • 22) щодо внесення чи відмови у внесенні виправлень до виконавчого документа, визнання чи відмови у визнанні виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню;
 • 23) щодо окремої ухвали;
 • 24) щодо стягнення штрафу в порядку процесуального примусу;
 • 25) щодо накладення штрафу та інших питань судового контролю за виконанням судових рішень в адміністративних справах, постановлених судом відповідно до статті 382 КАСУ;
 • 26) щодо відмови у відкритті провадження за заявою про відновлення втраченого судового провадження;
 • 27) щодо відновлення або відмови у відновленні повністю або частково втраченого судового провадження.
 • За інформацією відділу надання інформаційних послуг, руху адміністративних справ та діловодства суду

Заява про апеляційне оскарження (зразок)

Головна » Зразки документів » Заява » Заява про апеляційне оскарження (зразок)

Дата публікації: Вівторок, 22.09.2009, 19:23; рубрика: Заява  До апеляційного суду                          _____________ області                         Трухан Анни Валентинівни,                         яка проживає за адресою: вул. Калинина, буд. 245, кв. 124,                    м.  ______________ ______________ обл.,поштовий індекс _____

                         

Заява про апеляційне оскарження

    2 березня 2005 року ______________ міськрайонний суд ______________ області задовольнив позов Тимченко Жанни Миколаївни до мене про визнання недійсним договору купівлі-продажу квартири №27 по вул. Марата, буд. 112 у м. ______________.    Вважаю зазначене рішення незаконним і маю намір його оскаржити в апеляційному порядку.Додаток:1.    Копія заяви.  „____”___________200__р.                                         ____________Трухан А.В.Внимание: это шаблон юридического документа. Возможно, для его адаптации к вашему делу, нужен опытный юрист.

Всього коментарів: 4
Порядок виводу коментарів: За замовчуванням Спочатку новi Спочатку старі Зразок заяви про апеляційне оскарження рішення суду та окремої ухвали

0 4 Евгений   (03.06.2012 13:53) [Матеріал] Дело в том, что возможность подачи Заяви про апеляційне оскарження уже отменена в действующей редакции ЦПКУ.
1 1 buginya   (13.04.2012 17:36) [Матеріал] Уберите, она уже не актуальна.
0 2 admin   (20.04.2012 17:58) [Матеріал] можете прислать актуальную?
0 3 buginya   (25.04.2012 17:10) [Матеріал] К сожалению, я не настолько продвинута! Не справлюсь!

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.[ Реєстрація | Вхід ]

Заяву про апеляційне оскарження рішення

 • суду першої інстанції
 • можу бути подано протягом десяти днівз дня проголошення рішення
 • Заяву про апеляційне оскарження ухвалисуду першої інстанції може бути подано протягом
 • п'яти днівз дня проголошення ухвали
 • Апеляційна скарга на рі шеннясуду першої інстанції подається протягом двадцяти днів
 • після подання заяви про апеляційне оскарження
 • Апеляційну скаргу на ухвалусуду першої інстанції — протягом десяти днівпісля подання заяви про апеляційне оскарження
 • Проте апеляційна скарга може бути подана без попереднього подання заяви про апеляційне оскарження, якщо це зроблено у строк, встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження.

Пропущений строк на подання заяви про апеляційне оскарження чи апеляційної скарги може бути поновлений судом апеляційної інстанції за заявою особи, яка їх подала, та за наявності достатніх підстав. У разі відсутності таких підстав заява про апеляційне оскарження чи апеляційна скарга, подані після закінчення встановлених законодавством строків апеляційного оскарження, залишаються без розгляду.

Законом чітко регламентовано вимоги до форми і змісту заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги. При оскарженні як рішення, так і ухвали суду першої інстанції, що не набрали законної сили, ст. 295 ЦПК визначає однакові вимоги до письмової заяви про апеляційне оскарження, у якій мають бути зазначені:

 1. 1) найменування суду, до якого подається заява;
 2. 2) ім'я (найменування) особи, яка подає заяву, її місце проживання або місцезнаходження;
 3. 3) рішення або ухвала, що оскаржується.
 4. В апеляційній скарзі на рішення або ухвалу суду першої інстанції має бути зазначено:
 5. 1) найменування суду, до якого подається скарга;
 6. 2) ім'я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце проживання або місцезнаходження;
 7. 3) ім'я (найменування) осіб, які беруть участь у справі, їх місце проживання або знаходження;
 8. 3) дата подання заяви про апеляційне оскарження;
 9. 4) в чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість рішення або ухвали (неповнота встановлення обставин, які мають значення для справи, та (або) неправильність встановлення обставин, які мають значення для справи, внаслідок необґрунтованої відмови у прийнятті доказів, неправильного їх дослідження чи оцінки, неподання доказів з поважних причин та (або) неправильне визначення відповідно до встановлених судом обставин правовідносин);
 10. 5) нові обставини, які підлягають встановленню, докази, які підлягають дослідженню чи оцінці, обґрунтування поважності причин неподання доказів у суд першої інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом першої інстанції;
 11. 6) клопотання особи, яка подала скаргу;
 12. 7) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

Заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга мають бути підписані особою, яка їх подає, або її представником.

У разі подання заяви про апеляційне оскарження чи апеляційної скарги представником, до них має бути додана довіреність або інший документ, що посвідчує його повноваження, якщо ці документи раніше не подавалися.

Відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі, до заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги додаються їх копії та доданих письмових матеріалів.

Порядок подання заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги визначається ст. 296 ЦПК. З метою створення сприятливих умов для реалізації права на апеляційне оскарження, вказані документи подаються до суду апеляційної інстанції через місцевий суд, який ухвалив оскаржуване рішення, ухвалу.

Після одержання усіх апеляційних скарг у справі від осіб, які подали заяви про апеляційне оскарження, або через три дні після закінчення строку на подання апеляційної скарги, суд першої інстанції надсилає їх разом зі справою до суду апеляційної інстанції.

Апеляційні скарги, що надійшли після цього, не пізніше наступного робочого дня після їх надходження направляються до апеляційного суду.

Справа, надіслана судом першої інстанції, реєструється в апеляційному суді та передається у порядку черговості судді-доповідачеві, який протягом трьох днів після її надходження має вирішити питання про прийняття апеляційної скарги до розгляду апеляційним судом.

У разі подання особою апеляційної скарги, яка не відповідає за змістом та формою вимогам ст.

295 ЦПК, або несплати суми судового збору чи витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, суддя-доповідач постановляє ухвалу, в якій зазначаються підстави залишення заяви без руху, про що повідомляється відповідна особа, якій надається строк для усунення виявлених недоліків.

У випадку, якщо особа, яка подала апеляційну скаргу, в установлений строк виправить усі недоліки, то скарга вважається поданою в день первісного її подання до суду. Інакше скарга вважається неподаною і повертається особі. Про прийняття апеляційної скарги до розгляду або повернення скарги суддя-доповідач постановляє ухвалу. Ухвала судді про повернення апеляційної скарги може бути оскаржена в касаційному порядку.

Не пізніше наступного дня після постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до розгляду суд апеляційної інстанції надсилає копіїзаяви про апеляційне оскарження, апеляційної скарги та доданих до них матеріалів особам, які беруть участь у справі. Отримавши зазначені документи, особи, які беруть участь у справі, вправі подати заперечення на апеляційну скаргу, у строк, встановлений апеляційним судом. Слід зазначити, що ЦПК не містить вимог щодо змісту вказаних заперечень.

Відповідно до ст. 299 ЦПК до апеляційної скарги можуть приєднатися особи, які беруть участь у справі, причому до скарги, поданої особою, на боці якої вони виступали.

Особи, які не брали участі у справі, також можуть приєднатися до апеляційної скарги у випадку, якщо суд першої інстанції вирішив питання про їх права та обов'язки.

Це право реалізується шляхом подання відповідної заяви до початку розгляду справи в апеляційному суді.

Особа, яка подала апеляційну скаргу, може також її доповнити, змінити, відкликати або відмовитися від неї повністю чи частково. Доповнення чи зміна скарги можливі протягом строку на апеляційне оскарження. Відкликання скарги допускається до початку розгляду справи в апеляційному суді.

Інша сторона має право визнати апеляційну скаргу обґрунтованою як повністю, так і частково. Відмова від апеляційної скарги може бути прийнята судом протягом усього часу розгляду справи. Питання про прийняття відмови від апеляційної скарги і закриття у зв'язку з цим апеляційного провадження вирішується апеляційним судом, що розглядає справу, в судовому засіданні.

Повторне оскарження цього рішення, ухвали з тих самих підстав не допускається.

Щодо права на апеляційне або касаційне оскарження судових рішень, ухвалених за результатами розгляду звернень органів державної податкової служби

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ 27.10.

2011 N 1901/11/13-11
Головам апеляційних адміністративних судів
У зв'язку з виникненням у судовій практиці питань, пов'язаних із правом на апеляційне або касаційне оскарження судових рішень, ухвалених за результатами розгляду звернень органів державної податкової служби, поданих згідно зі статтею 183-3 Кодексу

адміністративного судочинства України ( 2747-15 ), на підставі

пункту 4 частини першої статті 32 Закону України «Про судоустрій

і статус суддів» ( 2453-17 ) Вищий адміністративний суд України

вважає за необхідне повідомити таке.

Провадження у справах, що здійснюється на підставі подань податкових органів, поданих на підставі статті 183-3 Кодексу

 • адміністративного судочинства України ( 2747-15 ), є окремим видом
 • ( 2747-15 ), що регулюють процедуру позовного провадження, до
 • статті 183-3 цього Кодексу ( 2747-15 ).

судового провадження, відмінним від загального (позовного). При цьому загальні норми Кодексу адміністративного судочинства України провадження на підставі подання податкового органу, підлягають застосуванню в частині, що не суперечить спеціальним нормам
Зазначене стосується також права на апеляційне та/або касаційне оскарження судових рішень, ухвалених за результатами розгляду подання органів державної податкової служби, поданого на підставі статті 183-3 Кодексу адміністративного судочинства

України ( 2747-15 ).

Відповідно, за винятком випадків, коли статтею 183-3 Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 ) встановлено інше, право учасників справи на апеляційне або касаційне оскарження ухвалених на підставі цієї норми судових рішень визначається за загальними правилами Кодексу адміністративного

судочинства України ( 2747-15 ).

З урахуванням викладеного при вирішенні питання щодо можливості апеляційного та/або касаційного оскарження судових рішень, ухвалених у порядку статті 183-3 Кодексу адміністративного

судочинства України ( 2747-15 ), суди повинні виходити з такого.

Відповідно до частини другої статті 185 Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 ) ухвали суду першої інстанції можуть бути оскаржені в апеляційному порядку окремо від постанови суду повністю або частково у випадках,

встановлених цим Кодексом ( 2747-15 ). Заперечення на інші ухвали

можуть бути викладені в апеляційній скарзі на постанову суду першої інстанції.
Таким чином, за загальним правилом ухвали суду першої інстанції підлягають апеляційному оскарженню лише в разі, якщо така процесуальна можливість прямо передбачена Кодексом

адміністративного судочинства України ( 2747-15 ).

Статтею 183-3 Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 ) встановлено, що апеляційному перегляду підлягає ухвала про відмову у прийнятті подання податкового органу. Така ухвала може бути оскаржена протягом 24 годин з моменту її винесення згідно з частиною шостою статті 183-3 Кодексу адміністративного

судочинства України ( 2747-15 ).

Крім ухвал, безпосередньо передбачених статтею 183-3 Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 ), у процесі розгляду подання податкового органу можуть бути постановлені також інші ухвали, зокрема ухвала про залишення подання без розгляду, про закриття провадження у справі (докладніше відповідні питання розглянуті в пункті 7 листа Вищого адміністративного суду України

від 2 лютого 2011 року N 149/11/13-11 ( v0149760-11 ) та пункті 5

листа Вищого адміністративного суду України від 22 квітня

2011 року 571/11/13-11) ( v0571760-11 ).

Питання про можливість апеляційного перегляду вказаних ухвал повинно вирішуватися з урахуванням загальних норм Кодексу

адміністративного судочинства України ( 2747-15 ), які регулюють

право на оскарження відповідних судових рішень.
Так, ухвала про залишення подання без розгляду може бути оскаржена відповідно до частини другої статті 155 Кодексу

адміністративного судочинства України ( 2747-15 ).

Право на оскарження ухвали про закриття провадження у справі передбачено частиною третьою статті 157 Кодексу адміністративного

судочинства України ( 2747-15 ).

Право на оскарження ухвали про залишення подання без руху або про повернення подання встановлено частиною п'ятою статті 108

Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 ).

Ураховуючи викладене, апеляційні суди не повинні відмовляти у відкритті апеляційного провадження у разі оскарження ухвал про закриття провадження у справі за поданням податкового органу, залишення подання без розгляду або без руху чи про повернення такого подання.
Постанова суду першої інстанції, прийнята за результатами розгляду подання по суті, підлягає апеляційному оскарженню в загальному порядку відповідно до частини дев'ятої статті 183-3

Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 ).

Щодо касаційного перегляду судових рішень, ухвалених за результатами розгляду подання податкового органу, судам варто враховувати таке.
Частиною дев'ятою статті 183-3 Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 ) передбачено, що постанова суду апеляційної інстанції може бути оскаржена в касаційному порядку за загальною процедурою. Зазначена норма не регулює оскарження ухвал суду апеляційної інстанції, постановлених за результатами розгляду подання податкового органу.
Водночас згідно з частиною другою статті 211 Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 ) ухвали суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також ухвали суду апеляційної інстанції можуть бути оскаржені в касаційному порядку, якщо вони перешкоджають подальшому провадженню у справі.
Наведене правило є загальною нормою Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 ) і кореспондується з приписами пункту 8 частини другої статті 129 Конституції України

( 254к/96-ВР ), якими гарантовано право на забезпечення

апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом.
Виходячи з викладеного, касаційному оскарженню підлягають усі ухвали суду першої інстанції, переглянуті в апеляційному порядку, а також ухвали суду апеляційної інстанції, крім тих, щодо яких

Кодексом адміністративного судочинства України ( 2747-15 )

встановлено неможливість касаційного перегляду. Наприклад, є остаточними і не підлягають касаційному оскарженню ухвали суду апеляційної інстанції щодо перегляду постанови, прийнятої у скороченому провадженні.
Водночас стаття 183-3 Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 ) не встановлює випадків, коли ухвала суду першої інстанції, переглянута в апеляційному порядку, або ухвала суду апеляційної інстанції є остаточною і не підлягає касаційному оскарженню.
Таким чином, з урахуванням частини другої статті 211 Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 ) будь-які ухвали суду апеляційної інстанції, а також ухвали суду першої інстанції після їх апеляційного перегляду повинні переглядатися в касаційному порядку в тому разі, якщо вони перешкоджають подальшому провадженню у справі.
Відповідно апеляційні адміністративні суди не повинні зазначати про те, що постановлені ними ухвали, які перешкоджають подальшому провадженню у справі, є остаточними і не підлягають оскарженню.
Цей лист пропонуємо довести до відома суддів окружних та апеляційних адміністративних судів для врахування при здійсненні правосуддя.

Судові рішення та порядок їх виконання

Положеннями ст. 254 КАС визначено, що постанова або ухвала суду першої інстанції, якщо інше не встановлено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, встановленого цим Кодексом, якщо таку заяву не було подано.

 • Якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційну скаргу не було подано у строк, встановлений цим Кодексом, постанова або ухвала суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення цього строку.
 • У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.
 • Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, то вважається, що постанова чи ухвала суду не набрала законної сили.
 • Постанова або ухвала суду апеляційної чи касаційної інстанції за наслідками перегляду, постанова ВСУ набирають законної сили з моменту проголошення, а якщо їх було прийнято за наслідками розгляду у письмовому провадженні, — через п'ять днів після направлення їх копій особам, які беруть участь у справі.
 • Ухвали суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту постановлення.

Згідно зі ст.

 255 КАС постанова або ухвала суду, яка набрала законної сили, є обов'язковою для осіб, які беруть участь у справі, для їхніх правонаступників, а також для всіх органів, підприємств, установ та організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Обставини, встановлені постановою, що набрала законної сили, в одній адміністративній справі не можуть оспорюватися в іншій судовій справі за участю тих самих сторін.

Порядок виконання судових рішень здійснюється боржником самостійно у добровільному чи примусовому порядку, визначеному в Законі № 606.

Відповідно до ст. 258 КАС за кожним судовим рішенням, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно, за заявою осіб, на користь яких воно ухвалено, видається один виконавчий лист.

 Якщо судове рішення ухвалено на користь кількох позивачів чи проти кількох відповідачів, суд має право видати кілька виконавчих листів, точно зазначивши, яку частину судового рішення потрібно виконати за кожним виконавчим листом.

Якщо судом було вжито заходів щодо забезпечення позову за заявою осіб, на користь яких ухвалено судове рішення, суд разом із виконавчим листом видає копії документів, які підтверджують виконання ухвали суду про забезпечення позову.

Виконавчий лист видається судом першої інстанції.

Якщо за результатами перегляду справи суд апеляційної чи касаційної інстанції залишить прийняте по суті позовних вимог рішення без змін, ухвалить нове судове рішення по суті позовних вимог чи змінить судове рішення, то виконавчий лист видається судом апеляційної чи касаційної інстанції за умови, що заява особи про видачу виконавчого листа надійшла до моменту повернення адміністративної справи до суду першої інстанції.

Виконавчий лист про стягнення судового збору надсилається судом до місцевих органів ДПС.

Згідно зі ст.

 263 КАС за наявності обставин, що ускладнюють виконання судового рішення (відсутність коштів на рахунку, відсутність присудженого майна в натурі, стихійне лихо тощо), державний виконавець може звернутися до адміністративного суду першої інстанції, незалежно від того, суд якої інстанції видав виконавчий лист, із поданням, а особа, яка бере участь у справі, та сторона виконавчого провадження — із заявою про відстрочення або розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення. Питання про відстрочення або розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення може бути розглянуто також за ініціативою суду.

Суд розглядає питання про відстрочення або розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення в десятиденний строк у судовому засіданні з повідомленням державного виконавця або сторони виконавчого провадження, що звернулися із поданням (заявою), та осіб, які беруть участь у справі, та у виняткових випадках може відстрочити або розстрочити виконання, змінити чи встановити спосіб і порядок виконання рішення. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду. У разі прийняття рішення про відстрочення чи розстрочення виконання постанови в адміністративній справі суд змінює строк подання суб'єктом владних повноважень звіту про виконання такої постанови.

Ухвалу суду за результатами розгляду питання про відстрочення або розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення може бути оскаржено в загальному порядку.

Відповідно до ст. 264 КАС у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за поданням державного виконавця або за заявою заінтересованої особи суд може замінити сторону виконавчого провадження її правонаступником.

Суд розглядає питання про заміну сторони виконавчого провадження в десятиденний строк у судовому засіданні з повідомленням державного виконавця або заінтересованої особи, які звернулися з поданням (заявою), та осіб, які беруть участь у справі. При цьому неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду.

 1. Ухвалу суду за результатами питання про заміну сторони виконавчого провадження може бути оскаржено у загальному порядку.
 2. Досить часто на практиці виникає ситуація,коли особа,не на користь якої винесено рішення,здійснює його виконання у добровільному порядку, а у встановлених законодавством випадкаху примусовому порядку.
 3. У подальшому це рішення скасовується судом апеляційної чи касаційної інстанції, і виникаєпитання, як повернути особі те, що було нею виконано на підставі рішення,яке втратило силу.
 4. Законодавцем у цьому випадку передбачено поворотвиконання судового рішення.

Так, ст. 265 КАС визначено, що питання про поворот виконання судового рішення вирішує суд апеляційної чи касаційної інстанції, якщо, скасувавши судове рішення (визнавши його нечинним або таким, що втратило законну силу), він закриває провадження у справі, залишає позовну заяву без розгляду або відмовляє у задоволенні адміністративного позову чи задовольняє позовні вимоги у меншому розмірі.

У випадках, встановлених частиною першою ст. 265 КАС, суд, ухвалюючи нове судове рішення, повинен зобов'язати позивача повернути відповідачеві безпідставно стягнене з нього за скасованим судовим рішенням або визначити інший спосіб і порядок здійснення повороту виконання.

Якщо питання про поворот виконання судового рішення не було вирішене судом апеляційної чи касаційної інстанції, заява відповідача про поворот виконання розглядається адміністративним судом, у якому перебуває справа. Заяву про поворот виконання може бути подано протягом одного року з дня виникнення підстав для повороту виконання.

За подання заяви про поворот виконання судовий збір не сплачується.

Суд розглядає заяву про поворот виконання у судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі, і постановляє ухвалу, яку може бути оскаржено у загальному порядку. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду.

 • При цьому поворот виконання постанови про відшкодування шкоди, завданої суб'єктом владних повноважень каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, постанови про присудження виплати пенсій чи інших періодичних платежів з Держбюджету України або позабюджетних державних фондів, а також постанови про присудження виплати заробітної плати чи іншого грошового утримання у відносинах публічної служби допускається, якщо скасовану постанову було обгрунтовано на повідомлених позивачем завідомо неправдивих відомостях або поданих ним підроблених документах.
 • Владислав РОЗМОШ, заступник директора Юридичного департаменту ДПА
 • України

— начальник відділу представництва інтересів органів ДПС у судах касаційної інстанції та узагальнення судової практики

Порядок апеляційного оскарження рішень, ухвал та постанов суду — зразки апеляційних скарг — Онлайн-сервіс юридичних документів

 • Зразки апеляційних скарг 2020 – Порядок апеляційного оскарження рішень.
 •  Апеляційна скарга на ухвалу про вжиття заходів забезпечення>>>
 • Апеляційна скарга на ухвалу господарського суду про видачу дублікату наказу>>>
 •  Апеляційна скарга на ухвалу про визнання наказу таким, що не підлягає виконанню>>>
 • Апеляційна скарга на ухвалу про зупинення провадження у справі>>>
 • Апеляційна скарга на ухвалу про зміну способу виконання рішення суду>>>
 • Апеляційне оскарження

    Згідно із ст. 253 ГПК України, судом апеляційної інстанції у господарських справах є апеляційний господарський суд, у межах апеляційного округу якого (території, на яку поширюються повноваження відповідного апеляційного господарського суду) знаходиться місцевий господарський суд, який ухвалив судове рішення, що оскаржується, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

 Право апеляційного оскарження:

 1. Учасники справи, особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов’язки, мають право подати апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції.
 2. Ухвали суду першої інстанції оскаржуються в апеляційному порядку окремо від рішення суду лише у випадках, передбачених статтею 255 цього Кодексу. Оскарження ухвал суду, які не передбачені статтею 255 цього Кодексу, окремо від рішення суду не допускається.
 3. Після відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою особи, яка не брала участі у справі, але суд вирішив питання про її права, інтереси та (або) обов’язки, така особа користується процесуальними правами і несе процесуальні обов’язки учасника справи.

    Апеляційні скарги на ухвали суду першої інстанції:

 1. Окремо від рішення суду першої інстанції можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції:
 1. 1) про відмову у видачі судового наказу;
 2. 2) про забезпечення доказів, відмову в забезпеченні доказів, скасування ухвали про забезпечення доказів;
 3. 3) про забезпечення позову, заміну заходу забезпечення позову;
 4. 4) про скасування забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову, відмову у скасуванні чи заміні заходів забезпечення позову;
 5. 5) про зустрічне забезпечення, зміну чи скасування зустрічного забезпечення;
 6. 6) про повернення заяви позивачеві (заявникові);
 7. 7) про відмову у відкритті провадження у справі;
 8. 8) про передачу справи на розгляд іншого суду;
 9. 9) про відмову поновити або продовжити пропущений процесуальний строк;
 10. 10) про затвердження мирової угоди;
 11. 11) про призначення експертизи;
 12. 12) про зупинення провадження у справі;
 13. 13) про закриття провадження у справі;
 14. 14) про залишення позову (заяви) без розгляду;
 15. 15) окрема ухвала;
 16. 16) про стягнення штрафу в порядку процесуального примусу;
 17. 17) у справах про банкрутство (неплатоспроможність) у випадках, передбачених Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”;
 18. 18) про внесення, відмову у внесенні виправлень у рішення;
 19. 19) про відмову ухвалити додаткове рішення;
 20. 20) про роз’яснення чи відмову у роз’ясненні судового рішення;
 21. 21) про відмову у відкритті провадження за нововиявленими або виключними обставинами;
 22. 22) про поновлення, відмову у поновленні пропущеного строку для пред’явлення наказу до виконання;
 23. 23) про внесення чи відмову у внесенні виправлень до виконавчого документа, визнання чи відмову у визнанні виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню;
 24. 24) щодо відстрочки або розстрочки виконання рішення, ухвали, постанови, зміну способу та порядку їх виконання;
 25. 25) про розгляд скарг на рішення, дії (бездіяльність) органів Державної виконавчої служби, державного виконавця, приватного виконавця;
 26. 26) про заміну чи відмову у заміні сторони у справі (процесуальне правонаступництво) або сторони виконавчого провадження;
 27. 27) про поворот виконання чи відмову у повороті виконання;
 28. 28) про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, чи нерухоме майно, право власності на яке не зареєстровано в установленому законом порядку;
 29. 29) щодо тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України;
 30. 30) про визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами;
 31. 31) про відмову у відкритті провадження у справі про скасування рішення третейського суду;
 32. 32) про повернення заяви про скасування рішення третейського суду;
 33. 33) про повернення заяви про видачу наказу за рішенням третейського суду без розгляду;
 34. 34) про залишення без розгляду заяви про відновлення втраченого судового провадження;
 35. 35) про відновлення чи відмову у відновленні повністю або частково втраченого судового провадження.
 1. Апеляційні скарги на ухвали суду першої інстанції можуть подавати учасники справи відповідно до цього Кодексу та Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.
 2. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Строк на апеляційне оскарження:

     1. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів, а на ухвалу суду – протягом десяти днів з дня його (її) проголошення.

    Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

 1. Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження:

1) рішення суду – якщо апеляційна скарга подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду;

2) ухвали суду – якщо апеляційна скарга подана протягом десяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

 1. Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у частині другій статті 261 цього Кодексу.

Згідно із статтею 257 ГПК України,  апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Форма і зміст апеляційної скарги:

 1. Апеляційна скарга подається у письмовій формі.
 2. В апеляційній скарзі мають бути зазначені:
 • 1) найменування суду, до якого подається скарга;
 • 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає апеляційну скаргу, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб – громадян України, номери засобів зв’язку та електронної пошти, офіційна електронна адреса, за наявності;
 • 3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб);
 • 4) рішення або ухвала, що оскаржується;
 • 5) у чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість рішення або ухвали (неповнота встановлення обставин, які мають значення для справи, та (або) неправильність установлення обставин, які мають значення для справи, внаслідок необґрунтованої відмови у прийнятті доказів, неправильного їх дослідження чи оцінки, неподання доказів з поважних причин та (або) неправильне визначення відповідно до встановлених судом обставин правовідносин тощо);
 • 6) нові обставини, що підлягають встановленню, докази, які підлягають дослідженню чи оцінці, обґрунтування поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом першої інстанції;
 • 7) клопотання особи, яка подала скаргу;
 • 8) дата отримання копії судового рішення суду першої інстанції, що оскаржується;
 • 9) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.
 1. До апеляційної скарги додаються:
 1. 1) довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо скарга подана представником і в справі немає підтвердження його повноважень
 2. 2) докази сплати судового збору;
 3. 3) докази надсилання копії скарги іншій стороні у справі;
 4. 4) докази, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваного судового рішення суду першої інстанції, за наявності.
 1. Якщо апеляційна скарга подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення від сплати судового збору.
 •     Особа, яка подає апеляційну скаргу, надсилає іншим учасникам справи копію цієї скарги і доданих до неї документів, які у них відсутні, листом з описом вкладення.
 • Партнери:
 • Моє право інформ – портал захисту прав споєивачів
 • Адвокатське бюро «Довженко та партнери”
 • Прямі інвестиції в бізнес – портал для інвесторів та отримувачів інвестицій
 • Інформаційно-розважальний портал – Багато про все та богато 
 • Онлайн-сервіс юридичних документів – Моє право
Ссылка на основную публикацию