Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей

Ухилення від сплати аліментів на утримання дітейУхилення від сплати аліментів на утримання дітей

Злісне ухилення від сплати аліментів становить склад злочину, передбачений статтею 164 Кримінального Кодексу України. Злісне ухилення від сплати аліментів може мати місце лише тоді, коли є рішення суду, відповідно до якого мати або батько чи інша передбачена законом особа зобов’язана сплачувати аліменти. Водночас наявність рішення суду не є обов’язковою умовою притягнення винного до відповідальності за цією статтею у випадку ухилення від сплати аліментів.

Що таке злісне ухилення від сплати аліментів?

Під ухиленням від сплати аліментів розуміються дії або бездіяльність винної особи, спрямовані на невиконання рішення суду про стягнення з неї на користь дитини (дітей) визначеної суми аліментів.

Вони можуть виразитись як у прямій відмові від сплати встановлених судом аліментів, так і в інших діях (бездіяльності), які фактично унеможливлюють виконання вказаного обов’язку (приховуванні заробітку (доходу), що підлягає облікові при відрахуванні аліментів, зміні місця роботи чи місця проживання з неподанням відповідної заяви про необхідність стягування аліментів тощо).

Ухилення від утримання неповнолітніх, а також повнолітніх, але непрацездатних дітей, що перебувають на утриманні батьків, може полягати у незабезпеченні таких дітей харчуванням, одягом, іншими речами (насамперед, першої необхідності), ненаданні необхідних коштів для їх лікування, відпочинку тощо.

Ухилення від сплати аліментів і ухилення від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей утворює цей склад злочину лише у випадку, коло воно є злісним. Поняття злісності належить до оціночних категорій і має бути визначено у кожному конкретному випадку. Визнання судом ухилення злісним повинно бути належним чином умотивовано вироком.

Злісне ухилення від сплати аліментів має наступні критерії:

 • тривале в часі;
 • продовження ухилення після попередження з боку судді чи державного виконавця;
 • неодноразові звернення потерпілого чи інших осіб до винної особи з цього приводу;
 • наявність можливості сплачувати аліменти;
 • умисне створення для себе скрутного фінансового становища (звільнення з роботи, зловживання алкоголем, тощо)

Ухилення від сплати аліментів на утримання дітейНе може визнаватися злісним ухилення від сплати аліментів, яке хоча і тривало значний проміжок часу чи мало систематичний характер, але було вимушеним з боку особи, на яку такий обов’язок покладено законом чи рішенням суду. До таких випадків слід відносити несплату аліментів особою через неможливість знайти роботу, через хворобу, невиділення із сімейного бюджету коштів, необхідних для придбання одягу неповнолітній дитині чи для лікування непрацездатної дитини у зв’язку з їх відсутністю тощо.

Злочин визнається закінченим з моменту, коли ухилення від сплати аліментів набуло злісного характеру.

Відповідальність за злісне ухилення від сплати аліментів

Злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів), а також злісне ухилення батьків від утримання неповнолітніх дітей, що перебувають на їх утриманні, — карається виправними роботами на строк до 1 року або обмеженням волі на строк до 2 років. Те саме діяння, вчинене особою, раніше судимою за злочин, передбачений ст. 164 КК України, — карається виправними роботами на строк до 2 років або обмеженням волі на строк до 3 років.

Під злісним ухиленням від сплати коштів на утримання дітей (аліментів) або на утримання непрацездатних батьків слід розуміти будь – які діяння боржника, спрямовані на невиконання рішення суду (приховування доходів, зміну місця проживання чи місця роботи без повідомлення державного виконавця тощо), які призвели до виникнення заборгованості із сплати таких коштів у розмірі, що сукупно складають суму виплат за 3 місяців відповідних платежів.

Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей

 • Аліменти на дитину у 2020 році — 31 Січня, 2020
 • Контроль за витратами аліментів — 25 Травня, 2019
 • Стягнення аліментів — 4 Квітня, 2019
 • Чи можна не йти в суд при розлученні? — 11 Листопада, 2018
 • Допомога адвоката при розлученні — 5 Вересня, 2017
 • Договір в інтересах сім’ї — 18 Квітня, 2016
 • Як стягнути аліменти після розлучення — 11 Березня, 2016
 • Визначення розміру аліментів на дитину — 10 Березня, 2016
 • Аліменти на утримання дитини — 5 Березня, 2016
 • Злісне ухилення від сплати аліментів — 5 Березня, 2016

Переглянути всі публікації

Відповідальність за несвоєчасне виконання батьківського обов’язку по сплаті аліментів на утримання неповнолітніх дітей

Утримання батьками своїх дітей до повноліття є їх конституційним обов’язком, який закріплений частиною 2 статті 51 Конституції України, крім того, у статті 180Сімейного кодексу України передбачений аналогічнийобов’язок батьків щодо матеріального забезпечення своїх дітей.

Згідно з ч. 1 ст. 181 Сімейного кодексу України способи виконання батьками обов'язку утримувати дитину визначаються за домовленістю між ними.

Частиною 1 ст. 189 Сімейного кодексу України батькам надано право укласти договір про сплату аліментів на дитину, умови якого (про розмір аліментів, строки їх виплати тощо) не   повинні порушувати її права.

Договір має бути укладений письмово та підлягає нотаріальному посвідченню.

У разі невиконання батьком (матір'ю) свого обов'язку за договором стягнення аліментів здійснюється не за судовим рішенням, а на підставі виконавчого напису нотаріуса органом державної виконавчої служби.

Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей
Адвокат Василь Шамрай, партнер ХОГО «Подільська правова ліга»

За відсутності домовленості між батьками про сплату аліментів на дитину той із них, з ким вона проживає, вправі звернутися до суду з відповідним позовом. Згідно з ч. 3 ст. 181 Сімейного кодексу України аліменти на дитину присуджуються в частці від заробітку (доходу) її матері, батька або в твердій грошовій сумі і виплачуються щомісячно.         

Після вступу рішення в законну силу необхідно отримати виконавчий лист та звернути його до виконання до відповідного відділу державної виконавчої служби.

Можливий також добровільний порядок виконання судового рішення, але рекомендується стягувати аліменти у примусовому порядку, а не чекати добровільної сплати цих коштів відповідачем у справі.

Про те, розповсюдженими є ситуації коли батько всіляко ухиляється від виконання свого обов’язку. Дана ситуація веде до накопичення заборгованості та нарахування пені(неустойки) за несвоєчасну сплату аліментів.

Відповідальність за прострочення сплати аліментів встановлює стаття 196 Сімейного кодексу України, в якій зазначено, що при виникненні   заборгованості   з   вини   особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти за рішенням суду,   одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від   суми   несплачених   аліментів   за   кожен   день прострочення.

Тобто, за несвоєчасне виконання обов’язку по сплаті аліментів, що призвело до виникнення заборгованості з платника може бути стягнута неустойка (пеня).

 Але щоб перейти саме донеустойки в сімейних правовідносинах, правильніше почати з розгляду цивільного (загального) визначення неустойки. Так,стаття 549 Цивільного кодексу Українипід неустойкою розуміє грошову суму або інше майно, які боржник (платник аліментів) повинен передати кредиторові (одержувачу аліментів) у разі порушення боржником зобов’язання (по сплаті аліментів).

В даному випадку виникає ряд принципових питань, а саме:

 1. За який період може стягуватись неустойка?
 2. На яку суму буде нараховуватись пеня?
 3. Як розрахувати суму неустойки (формула розрахунку)?
 4. Протягом якого строку можна звернутись до суду з позовом про стягнення заборгованості по аліментам та пеню(строк позовної давності)?
 5. За яких обставин суд може зменшити розмір пені або звільнити особу від сплати пені?

1.Період за який може стягуватись неустойка.

 • Відповідно до статті 196 Сімейного кодексу України, пеня за прострочення сплати аліментів вираховується від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення.
 • Так як, аліменти призначаються та повинні сплачуватися щомісячно, розмір неустойки необхідно розраховувати не із загальної суми боргу, а із щомісячної заборгованості за аліментами починаючи з дня її виникнення без додавання суми боргу за попередній місяць до розрахунку неустойки за наступний місяць.
 • Але при цьому, нарахування пені не обмежується лише тим місяцем, протягом якого не проводилось стягнення.
 • Пеня має нараховуватися в період з 1 числа місяця, який слідує за місяцем, у якому утворилась заборгованість, і до дня погашення відповідачем цієї заборгованості.

2. Сума на яку буде нараховуватись пеня.

 1. Якщо аліменти присуджено у твердій грошовій сумі, то все порахувати зовсім просто.
 2. Сума на яку буде нараховуватись пеня, незалежно від того, чи працює боржник чи ні, визначається сумою коштів, яку боржник має щомісяця сплачувати згідно з рішенням суду.
 3. Якщо ж аліменти присуджено у частині від доходу батька (матері) дитини, то сума на яку буде нараховуватись пеня визначається виходячи з фактичного заробітку (доходу), який платник аліментів одержував за час, протягом якого не провадилося їх стягнення.
 4. У даному випадку мінімальний розмір аліментів на одну дитину в жодному разі не може бути меншим, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Якщо Ви маєте сумнів щодо обґрунтованості розміру середньої заробітної плати, який застосовує державний виконавець, Ви можете звернутися до відповідного управління чи відділу статистики за місцем виконання рішення суду та перевірити цей розмір. Їхні адреси можна знайти на сайті Державної служби статистики.

3. Формула розрахунку суми неустойки.

Аліменти призначаються та виплачуються (стягуються) щомісячно, тому за змістом ст. 196 Сімейного кодексу України пеня нараховується не на всю суму заборгованості, а на суму несплачених аліментів за той місяць, у якому не проводилося стягнення аліментів. Пеня за прострочення сплати аліментів починає нараховуватися з наступного місяця за місяцем, у якому виникла заборгованість.

 • Тому пеня в день буде становити 1% від суми заборгованості по аліментам.
 • А пеня за місяць буде обраховуватись за схемою пеня в день помножена на кількість днів у місяці.
 • Загальний розмір пені за прострочення сплати аліментів є сумою пені, нарахованої за кожен місяць періоду, у якому було допущено прострочення сплати аліментів.

4. Строку протягом якого можна звернутись до суду з позовом про стягнення заборгованості по аліментам та пеню (строк позовної давності).

Статтею 258 ЦК України передбачено, що позовна давність про стягнення неустойки (штрафу, пені) встановлюється в один рік. Але, згідно статті 20 СК України позовна давність не застосовується, крім випадків передбачених сімейним законодавством (серед яких стягнення аліментів та неустойки по сплаті аліментів немає).

За своєю природою дана неустойка є виключно похідною від аліментів, на які позовна давність не застосовується, тобто строк позовної давності на неустойку за прострочення сплати аліментів не встановлюється.

А тому Ваше право звернутись до суду не обмежується часовими рамками.

5. Обставини за яких суд може зменшити розмір пені або звільнити особу від сплати пені.

Передбачена ст. 196 Сімейного кодексу України відповідальність платника аліментів за прострочення їх сплати у виді неустойки (пені) настає лише за наявності вини цієї особи.

На платника аліментів не можна   покладати   таку   відповідальність,   якщо заборгованість утворилася з незалежних від нього причин, зокрема, у зв'язку з несвоєчасною виплатою заробітної плати, затримкою або неправильним перерахуванням аліментів банками.

 1. Тому вам потрібно враховувати обставини з урахуванням яких суд може зменшити розмір пені.
 2. Так частина 2 статті 196 Сімейного кодексу України встановлює, що розмір неустойки може бути зменшений судом з урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів.
 3. Законодавець також передбачив обставини з урахуванням яких суд може звільнити платника аліментів від сплати пені.
 4. Відповідно до положень статті 197 Сімейного кодексу України суд може повністю або частково звільнити платника аліментів від сплати заборгованості за позовом платника аліментів:
 • якщо вона виникла у зв'язку з його тяжкою хворобою або іншою обставиною, що має істотне значення. До таких обставин може також бути віднесено судом догляд за родичем, який в результаті тяжкого захворювання потребує стороннього догляду та інші обставини;
 • якщо буде встановлено, що вона непоінформованості особи за якою встановлено обов’язок по сплаті аліментів про покладення на неї таких зобов’язань. До прикладу якщо вона не була присутня у залі суду під час проголошення рішення яким на неї покладено обов’язок по сплаті аліментів, також якщо їй не було направлено копію постанови про відкриття кримінального провадження. Та у інших ситуаціях які зумовлювали її непоінформованість відносно покладення на неї обов’язку по сплаті аліментів.
Читайте также:  Як неповнолітньому отримати спадщину?

У разі якщо платник аліментів тривалий час злісно ухиляється від виконання свого обов’язку він може підлягати кримінальній відповідальності.

Від так, частиною 1 статті 164 Кримінального кодексу України встановлена відповідальність за злісне ухилення від сплати аліментів на утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, що карається штрафом від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадан, ( тобто від 170 – 340 грн.), виправними роботами на строк до одного року або обмеженням волі на строк до двох років.

Під ухиленням від сплати аліментів розуміються дії або бездіяльність платника аліментів, спрямовані на невиконання рішення суду про стягнення з нього на користь дитини (дітей) визначеної суми аліментів.

Злісним ухиленням від сплати аліментів слід розуміти будь-які діяння боржника, спрямовані на невиконання рішення суду (приховування доходів, зміну місця проживання чи місця роботи без повідомлення державного виконавця тощо), які призвели до заборгованості зі сплати таких коштів у розмірі, що сукупно складають суму виплат аліментів за шість місяців.

Ухилення від сплати аліментів для визнання його злочином повинно бути злісним. Питання про визнання ухилення злісним має вирішуватися у кожному конкретному випадку окремо із врахуванням всіх обставин справи.

На злісний характер ухилення можуть вказувати такі обставини:

 • тривалість ухилення;
 • продовження ухилення після попередження державного виконавця про необхідність виконання платником обов’язку про сплату аліментів;
 • неодноразові звернення з цього ж приводу отримувача аліментів;
 • ухилення від сплати, вчинене особою, раніше судимою за цей же злочин та ін.

Згідно з частиною 2 ст. 164 Кримінального кодексу України за те саме діяння, вчинене особою, раніше судимою за злісне ухилення від сплати аліментів на утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, карається громадськими роботами на строк від 120 до 240 годин виправними роботами або виправними роботами на строк до двох років чи обмеженням волі від двох до трьох років.

В даному випадку законодавець передбачив відповідальність особи за повторне злісне ухилення платника аліментів від виконання свого батьківського обов’язку.

Алименты на ребенка в 2020 году: задолженность и размер

Алименты на ребенка в Украине выплачиваются добровольно — по договоренности отца и матери, либо принудительно — по решению суда.

Юридический портал расскажет о правилах начисления алиментов, процедуре их взыскания, минимальной сумме и порядке изменения размера выплат.

Семейный юрист проконсультирует о том, как рассчитать пеню по алиментам в случае просрочки платежа, при наличии оснований — списать или уменьшить долг и как по-новому узнать сумму задолженности в Едином реестре должников.

Одним из способов защиты интересов ребенка является его финансовое содержание после развода. Алиментные обязательства возникают с момента рождения детей — и до их совершеннолетия (18 лет). В случае учебы совершеннолетнего ребенка в ВУЗе, алименты на обучение оплачиваются до 23 лет. Семейным кодексом предусмотрена возможность уменьшения и увеличения размера алиментов.

Как взыскать алименты с отца ребенка?

Если мать и отец не достигли добровольного согласия относительно содержания детей путем заключения алиментного соглашения (договора), процедура установления суммы алиментов возможна в судебном порядке. Для этого тот из родителей, с кем проживает ребенок, должен составить и подать в районный суд исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка.

Оба способа получения алиментов на содержание ребенка (по обоюдному согласию и принудительно через государственных или частных исполнителей) имеют характерные особенности: трудности с определением размера алиментов и последующим увеличением или уменьшением их суммы, а также сложности с гарантиями своевременности платежей. Рассмотрим указанные процедуры и сопутствующие им вопросы подробнее.

Список документов, которые необходимы для присуждения алиментных выплат (рекомендуемый перечень):

 • доказательства наличия доходов у плательщика;
 • доказательства расходов (квитанции и чеки);
 • копия свидетельства о рождении ребенка;
 • копия решения суда о разводе;
 • копия паспорта, ИНН истца;
 • исковое заявления и приложения к нему (для ответчика).

В какой суд подавать иск о взыскании алиментов на детей?

В отношении исковых заявлений об установлении размера и принудительном взыскании алиментов действует как общая подсудность — иски предъявляется по месту жительства ответчика, так и альтернативная. Другими словами, иск об алиментах на ребенка в Украине может подаваться по месту проживания или пребывания истца, что весьма удобно для матери несовершеннолетних детей.

Нужно ли платить госпошлину за подачу иска на алименты?

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 5 Закона Украины «Про судовий збір», истцы освобождаются от уплаты судебного сбора при рассмотрении данной категории дел. Расходы на обеспечение процесса подлежат взысканию с ответчика.

Минимизация расходов касается не только сумм госпошлины.

Оплачивать составление иска в суд и другие услуги юриста или адвоката алиментщик изначально не должен, но эти траты могут быть частично либо полностью взысканы с ответчика по решению суда.

Какие сроки, условия оплаты алиментов на учебу после 18?

По законодательству Украины, крайним сроком выплаты алиментов является совершеннолетие ребенка. Однако существует ряд случаев, при которых период выплат может быть увеличен. Согласно положений статей 198 и 199 СКУ, родители обязаны содержать совершеннолетних дочь и сына, если:

 • дети нетрудоспособны и нуждаются в материальной помощи (в данном случае речь идет об утрате трудоспособности, вызванной состоянием здоровья);
 • ребенок продолжает обучение в ВУЗе и в связи с этим нуждается в финансовой поддержке (форма обучения не влияет на право получения алиментов).

При этом, ключевым моментом для присуждения родительского содержания на совершеннолетних детей, является наличие дохода у плательщика алиментов, т.е. возможность оказать такую помощь.

Иск о взыскании алиментов на содержание совершеннолетних детей может предъявляться одновременно к обоим родителям — научно-практический комментарий к Семейному кодексу.

С какого времени присуждаются алименты на ребенка?

Предъявление иска о присуждении алиментов не имеет исковой давности и может производиться в любое время, пока существует право на получение финансовой помощи на содержание ребенка.

Согласно части 1 статьи 191 СКУ, дата начала выплаты алиментов — момент подачи заявления в суд. При этом сроки рассмотрения дела и термины вынесения судебного решения значения не имеют.

Алименты на ребенка в Украине можно получить принудительно — по исполнительному листу.

От чего зависит размер алиментов на содержание детей?

Статьей 182 СК, а также пунктом 17 постановления Пленума ВСУ №3 от 15.05.2006 года «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» регламентировано, что при рассмотрении дел об установлении и определении суммы алиментов, суд принимает во внимание следующее:

 • состояние здоровья и материальное положение ребенка и плательщика алиментов;
 • наличие у алиментщика других детей и нетрудоспособных родственников;
 • иные обстоятельства, которые имеют существенное значение.

Рассчитать минимальный размер алиментов на детей в Украине можно исходя из норм обновленного семейного законодательства, в соответствии с которыми сумма выплачиваемых алиментов не должна быть менее одного размера (100%) прожиточного минимума для ребенка.

Минимальные алименты в Украине на 2020 год составляют сумму около 1850 гривен для ребенка до 6 лет и 2300 гривен для детей до 18 лет.

Конкретный размер денежных выплат зависит от квартала года, в котором были присуждены алименты, поскольку прожиточный минимум на детей увеличивается трижды за год.

На практике это означает, что установленные ранее суммы алиментов могут быть пересмотрены и увеличены по исковому заявлению получателя (обычно — матери ребенка).

Как определяется сумма алиментов в доле от заработка?

Процент от заработной платы алиментщика, на который обращается взыскание исполнительной службы, бывает разным.

Обычно на одного ребенка — это 25%, на двух детей – 33%, на трех и более – 50% заработка (дохода) плательщика алиментов, но не более 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста.

Факторы, на которые следует обратить внимание в судебном процессе, указаны в предыдущем ответе. Но стоит помнить, что такая форма получения выплат на ребёнка неприемлема, когда доход сложно доказать.

Когда алименты присуждают платить в твердой сумме?

На фиксированном размере выплат на содержание общего ребенка целесообразно настаивать при наличии у плательщика алиментов нерегулярного, непостоянного дохода, если его часть выплачивается товаром (услугой), а также при наличии других обстоятельств, имеющих существенное значение. При таких условиях, установление алиментов на детей в фиксированной сумме обеспечивает большую стабильность в содержании ребенка. Данный способ рекомендуется при взыскании алиментов с моряков — доля от зарплаты здесь мало применима.

Алименты с безработного

Получение алиментов с безработного в Украине всегда присуждается в твердой сумме. Если безработный имеет неофициальный доход, платить алименты нужно только в фиксированном размере. В проценте от заработка сумма выплат для безработных не устанавливается из-за отсутствия официального трудоустройства и подтверждения получения плательщиком алиментов заработной платы.

Наличие квартир, машин и поездок за границу плательщика алиментов не является прямым доказательством высокого дохода, однако указанные обстоятельства должны приниматься во внимание судами при вынесении решения.

Как увеличить или уменьшить размер алиментов?

Семейным законодательством Украины предусмотрена возможность изменения суммы алиментов, установленной судом либо договоренностью между родителями. Инициатором этого процесса может выступать как получатель, так и плательщик алиментов.

Размер выплат увеличивается или уменьшается в зависимости от изменения материального или семейного положения отца либо матери ребенка, а также в случае ухудшения или улучшения здоровья одного из родителей.

Например, получение или отмена группы инвалидности влияет на уменьшение и увеличение суммы выплат в случаях взыскания алиментов с отца-инвалида.

Важно: при удовлетворении исковых требований об изменении размера алиментов, новая сумма будет взиматься со дня вступления в законную силу решения суда, а не с момента предъявления иска.

Какой порядок участия алиментщика в доп. затратах?

В соответствии с частью 1 статьи 185 Семейного кодекса Украины на плательщика алиментов (отец, в некоторых случаях мать) возлагается обязанность принимать участие в дополнительных расходах на ребенка, вызванных особыми обстоятельствами. Например, допзатраты могут потребоваться на развитие способностей, реабилитацию или лечение и прочее. Покрытие расходов может происходить после их фактического возникновения или заранее (возможно судебное взыскание).

Размер дополнительных затрат на ребенка должен быть аргументирован. К примеру, при наличии у детей хронических заболеваний, доказательствами обоснованности исковых требований о взыскании дополнительных средств могут выступать выписки из истории болезни, рецепты врачей и чеки о приобретении медикаментов, а также справка из больницы про стоимость медицинских услуг.

Правовые нюансы финансовых допзатрат на ребенка подробно рассмотрены в профильной статье адвоката по семейным спорам про участие отцов в дополнительных тратах на детей, а далее можно ознакомиться с шаблоном заявления в суд о взыскании алиментов.

Как подать на алименты в Украине (пример заявления)?

Просмотреть и загрузить образец иска об установлении алиментов на ребенка можно ниже.

Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей

Скачать шаблон искового заявления на алименты

Как проиндексировать алименты на содержание ребенка?

Порядок индексации алиментов на детей урегулирован Законом «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно индексации размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме».

Читайте также:  Скільки часу займає розлучення в суді?

Согласно указанного НПА, сумма выплат на содержание ребенка должна быть проиндексирована в соответствии с ЗУ «Про індексацію грошових доходів населення».

Инициатором индексации выступает госисполнитель либо предприятие, где работает плательщик алиментов.

Задолженность по алиментам

Статьей 194 Семейного кодекса Украины предусмотрено, что алименты могут взиматься по исполнительному листу за прошедшее время, но не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению исполнительного листа или надписи нотариуса к выполнению.

При этом исполнительная давность в три года не применяется, если по исполнительному листу алименты не могут взыскиваться из-за розыска алиментщика или его пребывания за границей (к примеру, на заработках). В этом случае, выплата алиментов производится за весь прошедший период, независимо от сроков розыска должника.

Достижение ребенком совершеннолетия не является препятствием для взыскания задолженности.

Как рассчитать задолженность по алиментам?

Порядок проведения калькуляции задолженности по алиментам, присужденным в доле от заработка, предусматривает определение фактического дохода алиментщика, полученного за время возникновения долга. При этом, если плательщик алиментов был безработным в период возникновения задолженности, но имеет работу в момент определения суммы долга, задолженность рассчитывается из получаемого заработка.

Отдельным пунктом при вычислении размера долга по алиментам следует рассмотреть вариант, когда алиментщик не работал на время возникновения задолженности и не работает в период установления ее размера.

В этом случае сумма задолженности исчисляется исходя из средней зарплаты работника для данной местности. Размер задолженности по алиментам рассчитывается государственным исполнителем, частным исполнителем, а в случае спора — судом (ст.

195 Семейного кодекса Украины).

Какая неустойка уплачивается за просрочку алиментов?

Украинским законодательством, помимо погашения алиментной задолженности, на должника может быть возложена материальная ответственность за просрочку срока уплаты алиментов. Так, в соответствии со ст.

196 СК получатель алиментов имеет право на взыскание неустойки (пени) в размере 1% от суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки.

Однако сразу стоит заметить, что рассчитывать на получение неустойки можно лишь в случае возникновения задолженности по вине алиментщика.

Важно! Если выплата алиментов производится не по решению суда, а согласно заключенному между родителями соглашению о содержании ребенка, начисление пени возможно только при условии прямого указания на штрафные санкции в алиментном договоре.

Как не платить задолженность по алиментам?

С учетом материального и семейного положения алиментщика суд вправе отсрочить или рассрочить уплату задолженности по алиментам. Кроме того, по иску плательщика алиментов может быть принято решение полностью или частично освободить его от уплаты задолженности по алиментам, если она возникла в связи с тяжелой болезнью или другим обстоятельством, имеющим существенное значение.

Калькулятор алиментов

При помощи калькулятора алиментов можно самостоятельно произвести расчет их размера на 2020 и последующий год. Эту методику используют многие семейные юристы Украины. Рассмотрим формулу для определения размера алиментов в проценте от дохода или твердой сумме на примере получения денежных выплат от отца ребенка.

Для онлайн расчета суммы алиментов с помощью калькулятора нужно знать:

 • минимальный (гарантированный) размер алиментов в Украине
 • доход (зарплата), с которого могут удерживаться алименты
 • сумму прожиточного минимума, установленную для ребенка
 • твердую денежную сумму расходов на содержание ребенка

Минимальный допустимый размер ежемесячных алиментов в Украине равен 100 % прожиточного минимума на ребенка.

Для определения дохода плательщика алиментов можно использовать:

 • справку о заработной плате по месту работы
 • трудовой договор (подряда, найма, ГПХ)
 • другие доказательства начислений

Для расчета размера алиментов с неработающего используется значение средней зарплаты и показатель прожиточного минимума. При определении фактического дохода «нетрудоустроенного» лица берётся сумма средней заработной платы по области для конкретной специальности либо профессии (по данным Государственной службы статистики). Это значение не может быть ниже прожиточного минимума для ребенка.

Для получения алиментов с моряка нужно подтвердить факт совершения периодических рейсов (запросы в крюинг, капитанию порта) и доказать реальную сумму зарплаты.

При этом получение близкими родственниками денежных переводов (выплат) и наличные деньги относятся к перечню доходов, которые не облагаются алиментами.

Удержание средств с моряков и неработающих (нетрудоустроенных) алиментщиков всегда происходит в фиксированном размере.

Для взыскания алиментов с заробитчан (гастарбайтеров), работающих за границей, не обязательно доказывать их реальный доход (в большинстве случаев подтвердить такую информацию сложно).

Тем не менее, чтобы получить алименты с гражданина Украины, который работает в Польше, Чехии, Венгрии и других странах, достаточно подать исковое заявление в украинский суд с требованием о расчете алиментов исходя из размера средней заработной платы.

Судебное решение об установлении и принудительном взыскании алиментов за границей исполняется в соответствии с Договором о предоставлении международной правовой помощи в вопросах алиментов (заключен с Польшей, США, Чехией, Россией, Венгрией и другими странами).

Однако важно помнить, что с большинства денежных выплат, полученных в качестве дохода за границей, алименты не удерживаются из-за начисления зарплаты без официального оформления трудового договора.

Формула для определения размера алиментов на ребенка: минимальная гарантированная государством сумма алиментов + 30 % дохода (на одного ребенка) или 50 % дохода (на двоих детей).

Внимание! Если размер ежемесячных расходов на ребенка превышает рассчитанную по формуле сумму алиментов более чем на 50 %, минимальная выплата будет составлять не менее ½ фактических расходов. Такая формула часто применяется для расчета суммы алиментов на обучение ребенка после достижения им возраста 18 лет (до исполнения 23 лет).

Указанная методика подходит для определения размера алиментов как в твердой (фиксированной) сумме, так и в проценте от дохода отца ребенка.

Стаття 164. Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей

 • 1.
  Злісне ухилення від сплати встановлених
  рішенням суду коштів на утримання дітей
  (аліментів), а також злісне ухилення
  батьків від утримання неповнолітніх
  або непрацездатних дітей, що перебувають
  на їх утриманні, —
 • карається
  громадськими роботами на строк від
  вісімдесяти до ста двадцяти годин або
  виправними роботами на строк до одного
  року, або обмеженням волі на строк до
  двох років.
 • 2.
  Те саме діяння, вчинене особою, раніше
  судимою за злочин, передбачений цією
  статтею, —
 • карається
  громадськими роботами на строк від ста
  двадцяти до двохсот сорока годин або
  виправними роботами на строк до двох
  років, або обмеженням волі на строк від
  двох до трьох років.

(Стаття 164 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 2456-IV від 03.03.2005)

Стаття 165. Ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків

 1. 1.
  Злісне ухилення від сплати встановлених
  рішенням суду коштів на утримання
  непрацездатних батьків —
 2. карається
  громадськими роботами на строк від
  вісімдесяти до ста двадцяти годин або
  виправними роботами на строк до одного
  року, або обмеженням волі на строк до
  двох років.
 3. 2.

  Те саме діяння, вчинене особою, раніше
  судимою за злочин, передбачений цією
  статтею, —

 4. карається
  громадськими роботами на строк від ста
  двадцяти до двохсот сорока годин або
  виправними роботами на строк до двох
  років, або обмеженням волі на строк від
  двох до трьох років.

(Стаття 165 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 2456-IV від 03.03.2005)

Стаття 166. Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування

Злісне
невиконання батьками, опікунами чи
піклувальниками встановлених законом
обов’язків по догляду за дитиною або
за особою, щодо якої встановлена опіка
чи піклування, що спричинило тяжкі
наслідки, —

карається
обмеженням волі на строк від двох до
п’яти років або позбавленням волі на
той самий строк.

Стаття 167. Зловживання опікунськими правами

Використання
опіки чи піклування з корисливою метою
на шкоду підопічному (зайняття житлової
площі, використання майна тощо) —

карається
штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними
роботами на строк до двох років.

Стаття 168. Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)

 • 1.
  Розголошення таємниці усиновлення
  (удочеріння) всупереч волі усиновителя
  (удочерителя) —
 • карається
  штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних
  мінімумів доходів громадян або виправними
  роботами на строк до двох років.
 • 2.
  Те саме діяння, вчинене службовою особою
  або працівником медичного закладу, яким
  відомості про усиновлення (удочеріння)
  стали відомі по службі чи по роботі, або
  якщо воно спричинило тяжкі наслідки, —
 • карається
  штрафом до двохсот неоподатковуваних
  мінімумів доходів громадян або обмеженням
  волі на строк до трьох років, або
  позбавленням волі на той самий строк,
  з позбавленням права обіймати певні
  посади чи займатися певною діяльністю
  на строк до трьох років або без такого.

Стаття 169. Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння)

 1. 1.
  Незаконна посередницька діяльність
  або інші незаконні дії щодо усиновлення
  (удочеріння) дитини, передачі її під
  опіку (піклування) чи на виховання в
  сім’ю громадян —
 2. караються
  штрафом від п’ятдесяти до ста двадцяти
  неоподатковуваних мінімумів доходів
  громадян або виправними роботами на
  строк до двох років.
 3. 2.
  Ті самі дії, вчинені щодо кількох дітей,
  повторно, за попередньою змовою групою
  осіб, з використанням службового
  становища або якщо вони спричинили
  тяжкі наслідки, —
 4. караються
  позбавленням волі на строк від двох до
  п’яти років.

Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей (ст. 164 КК)

⇐ ПредыдущаяСтр 22 из 72Следующая ⇒

Стаття складається з двох частин, що містять заборонювальні нор-ми. Родовим об’єктом злочину є суспільні відносини, що забезпечують конституційні права та свободи людини і громадянина. Безпосереднім об’єктом злочину є право неповнолітніх дітей на повноцінне життя та всебічний (фізичний, психічний і соціальний) розвиток.

Предметом злочину є кошти, що, за рішенням суду, підлягають сплаті на утримання дітей, а також кошти, різні предмети (одяг, продукти харчування тощо), які мають надаватися батьками на утримання неповнолітніх, а також повнолітніх, але непрацездатних дітей.

Потерпілими від цього злочину можуть виступати діти, на утримання яких за рішенням суду їх батько чи мати мають сплачувати аліменти, а також неповнолітні чи непрацездатні діти, що перебувають на утриманні батьків. Неповнолітніми дітьми визнаються особи віком до 18 років, якщо згідно з законом вони не набувають прав повнолітніх раніше (наприклад, внаслідок одруження).

Непрацездатними є повнолітні діти, які в силу фізичних чи психічних вад позбавлені можливості постійно чи тимчасово працювати (це, зокрема, діти-інваліди І та II групи).

Якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання і у зв’язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов’язані утримувати їх до досягнення 23 років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу (ч. 1 ст. 199 Сімейного кодексу України).

Об’єктивна сторона злочину (ч. 1 ст. 164 КК) передбачає дві фор-ми: І) злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів); 2) злісне ухилення батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, що перебувають на їхньому утриманні.

При ухиленні від сплати аліментів склад цього злочину може мати місце лише за наявності рішення суду, відповідно' до якого мати або батько чи інша, передбачена законом особа, зобов’язана сплачувати аліменти.

Однак наявність рішення суду не є обов’язковою умовою притягнення винного до відповідальності за ст.

164 КК у випадку вчинення цього злочину у формі ухилення батьків від утримання не-повнолітніх або непрацездатних дітей.

Під ухиленням від сплати аліментів розуміються дії або бездіяльність винної особи, спрямовані на невиконання рішення суду про стягнення з неї на користь дитини (дітей) визначеної суми аліментів (наприклад, пряма відмова від сплати встановлених судом аліментів, приховування заробітку (доходу), що підлягає облікові при відрахуванні аліментів, зміна місця роботи чи місця проживання з неподанням відповідної заяви про необхідність стягування аліментів тощо). Ухилення від утримання неповнолітніх, а також повнолітніх, але непрацездатних дітей, що перебувають на утриманні батьків, може полягати у незабезпеченні таких дітей харчуванням, одягом, іншими речами (насамперед, першої необхідності), ненаданні необхідних коштів для їх лікування, відпочинку тощо. Ухилення є злісним, якщо воно є тривалим за часом, продовжується після попередження з боку судді чи державного виконавця: про необхідність виконання свого обов’язку та про можливість кримінальної відповідальності, якщо мають місце не-одноразові звернення потерпілого чи інших осіб до винної особи з цього приводу тощо.

 • Злочин є закінченим з моменту, коли зазначене ухилення набуло злісного характеру.
 • Суб’єкт злочину — спеціальний (батьки й усиновителі).
 • Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.

Кваліфікуючими ознаками злочину (ч. 2 ст. 164 КК) є вчинення його особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 164 КК — виправні роботи на строк до 1 року або обмеження волі на той самий строк; за ч. 2 ст. 164 КК — виправні роботи на строк до 2 років або обмеження волі на строк до 3 років.

3. Задача

Перебуваючи в стані сп’яніння, Щ. та Я. на квартирі останнього, за домовленістю між собою, із застосуванням фізичного насильства і погрози вбивством, підкріпленої демонстрацією ножа, по черзі зґвал-тували неповнолітню П., а також задовольнили з нею статеву при-страсть неприроднім способом.

Кваліфікуйте дії Щ. та Я.

Відповідь

Дії Щ. та Я. потрібно кваліфікувати за ч. З ст. 152 і ч. 2 ст. 153 КК як зґвалтування неповнолітньої, вчинені групою осіб, та задоволення статевої пристрасті неприроднім способом щодо неповнолітньої, вчи-нене групою осіб.

Білет № 20

Функції складу злочину.

Застосування відповідних статей КК відбувається на основі з'ясовування ознак окремих складів злочинів. При цьому у разі засто­сування норм Особливої частини чітко проявляються функції складу злочину: фундаментальна, розмежувальна, процесуальна і гарантійна.

Перш за все, склад злочину є законною, єдиною, необхідною та до­статньою підставою кримінальної відповідальності (фундаментальна функція складу злочину).

Кримінальній відповідальності підлягає лише особа, у суспільне небезпечному діянні якої є ознаки складу зло­чину, передбачені кримінальним законом (ч. 1 ст. 2). Ці ознаки необ­хідні для кримінальної відповідальності, при відсутності яких вона ви­ключається.

Водночас встановлення цих ознак вичерпує склад, тобто вони достатні для кримінальної відповідальності.

Ознаки складу злочину виконують й іншу роль: вони відмежову­ють злочин від діянь, які не є злочинними, або один склад злочину — від іншого (розмежувальна функція складу злочину).

Розмежування складів окремих злочинів можна пояснити на тако­му прикладі. Якщо винний таємно вилучив гроші з квартири потерпі­лого, то його дії будуть кваліфіковані як самоправство за ст.

356 КК, якщо він вважав, що має на них дійсне або вигадане право (зокрема, що вилучає ці гроші в рахунок боргу, який йому, незважаючи на нага­дування, не віддавав потерпілий). Якщо таким самоправством не було заподіяно значної шкоди потерпілому, то це випадок цивільно-правового делікту.

Якщо ж за такого вилучення винний розумів, що не має на це майно (гроші) жодних прав, що воно є чужим, вчинене під­падає під ознаки крадіжки і кваліфікується за ст. 185 КК.

Процесуальна функція складу злочину означає, що він виступає як базове поняття при визначенні предмета доказу, впливає на межі дослідження у кожній кримінальній справі. Сам опис ознак складу злочину в законі має вирішальне значення.

Чим більше ознак введено законом до складу злочину, зазначеного у диспозиції, тим більше коло фактичних обставин слід встановити у справі, тим ширші межі дослі­дження. І, навпаки, якщо склад описаний у законі вужче, це, безумов­но, звужує межі.

Нечіткість ознак складу злочину, введення так званих «розпливчастих» диспозицій робить межі дослідження кримінальної справи досить невизначеними. Тому точний опис ознак складу злочину в законі — важлива умова ефективності самої процесуальної діяльнос­ті.

Зазвичай, встановленням складу злочину не обмежуються межі до­слідження у кримінальній справі, вони набагато ширші, але ознаки складу мають тут вирішальне значення.

Склад злочину виконує також функцію охорони прав і законних ін­тересів громадян. Шляхом опису точних складів злочинів і фіксації їх ознак законодавець гарантує громадянину захист від необгрунтованого притягнення до кримінальної відповідальності (гарантійна функція складу злочину).

⇐ Предыдущая17181920212223242526Следующая ⇒

Рекомендуемые страницы:

МАТЕРІАЛЬНЕ УТРИМАННЯ ДИТИНИ АБО ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО АЛІМЕНТИ

Одним із найголовніших та найважливіших обов’язків батьків, що випливає не тільки з усталених моральних принципів нашого суспільства, а й чинного законодавства, є моральне виховання та матеріальне утримання дитини. Це, зокрема, виявляється в забезпеченні неповнолітньої дитини мінімально необхідними благами, що потрібні для її життя та виховання.

 • Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.
 • Батьки зобов’язані утримувати своїх неповнолітніх дітей і непрацездатних повнолітніх дітей, які потребують матеріальної допомоги, незалежно від того чи перебувають вони у шлюбі чи ні (у випадку народження дитини під час фактичних шлюбних відносин), чи визнаний шлюб недійсним, чи позбавлені вони батьківських прав, чи дитина від них відібрана тимчасово без позбавлення батьківських прав.
 • Відповідно до частин першої-третьої статті 181 Сімейного кодексу України способи виконання батьками обов’язку утримувати дитину визначаються за домовленістю між ними, або за рішенням суду.
 • За домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій і (або) натуральній формі.

За рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі. Аліменти, спрямовані на утримання дитини, повинні бути достатніми і, разом з тим, співрозмірними з урахуванням мети аліментного зобов’язання.

 1. При визначенні розміру аліментів суд враховує:
 2. — стан здоров’я та матеріальне становище дитини;
 3. — стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів;
 4. — наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;
 5. — інші обставини, що мають істотне значення.
 6. Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (стаття 182 Сімейного кодексу України).
 7. Існування зазначеної норми надає можливість суду встановлювати у кожній конкретній справі той чи інший розмір аліментів на дитину, але не менший, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
 8. Відповідно до статті 1 Закону України «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати» від 20 жовтня 2009 року № 1646 прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць, зокрема, з 1 жовтня 2010 року становить для дітей віком до 6 років — 787 гривень, для дітей віком від 6 до 18 років — 941 гривню.
 9. Тобто, розмір аліментів є не меншим:

— для дитини до 6 років – 236 грн. 10 коп.;

— для дитини віком від 6 до 18 років – 282 грн. 30 коп.

 • Частка заробітку (доходу) матері, батька, яка буде стягуватися як аліменти на дитину, визначається судом.
 • Якщо стягуються аліменти на двох і більше дітей, суд визначає єдину частку від заробітку (доходу) матері, батька на їх утримання, яка буде стягуватися до досягнення найстаршою дитиною повноліття (частини перша друга статті 183 Сімейного кодексу України).
 • Таким чином, розмір аліментів визначається виключно судом і у кожному конкретному випадку окремо.
 • Крім того, частиною першою статті 192 Сімейного кодексу України встановлено, що розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров’я когось із них.
 • Також слід зазначити, що відповідно до Переліку видів доходів, які враховуються при визначені розміру аліментів на дітей (постанова Кабінету Міністрів України № 146), утримання аліментів з працівників провадиться з усіх видів заробітку і додаткової винагороди як за основною роботою, так і за роботою за сумісництвом бухгалтеріями (розрахунковими відділами), за місцем роботи у розмірах, встановлених рішеннями судів.
 • Примусове виконання судових рішень в Україні покладається на Державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України.
 • Державний виконавець здійснює необхідні заходи щодо своєчасного і повного виконання рішення, зазначеного в документі на примусове рішення.
 • Порядок стягнення аліментів визначено Законом України «Про виконавче провадження».
 • У разі неможливості стягнення аліментів із заробітної плати чи інших доходів боржника протягом трьох місяців підряд, якщо боржник не працює і не одержує доходів, стягнення звертається на майно боржника (частина друга статті 74 цього Закону).

Крім того, у випадку, коли батьки злісно ухиляються від виконання аліментного обов’язку, до них застосовується кримінальна відповідальність.

Так, згідно зі статтею 164 Кримінального кодексу України злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів), а також злісне ухилення батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, що перебувають на їх утриманні, карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від вісімдесяти до ста двадцяти годин або виправними роботами на строк до одного року, або обмеженням волі на строк до двох років.

Однак досить складно довести, що батько чи мати злісно ухиляються від сплати аліментів.

Пояснюється це тим, що при демократизації суспільних відносин на громадян не покладається обов’язок працювати, тому деякі батьки посилаються на те, що вони не можуть знайти роботу і не виконують своїх обов’язків, а при відсутності в них майна навіть державні виконавці не здатні виконати рішення суду про примусове стягнення з них аліментів.

Також слід звернути увагу на те, що якщо у платника аліментів немає реальної можливості виплачувати аліменти, то мають притягуватися до участі інші родичі дитини.

Так, статтею 265 Сімейного кодексу України встановлено, що баба, дід зобов’язані утримувати своїх малолітніх, неповнолітніх внуків, якщо у них немає матері, батька або якщо батьки не можуть з поважних причин надавати їм належного утримання, за умови, що баба, дід можуть надавати матеріальну допомогу.

У разі неможливості надавання такої допомоги, держава несе обов’язок щодо надання дитині матеріального забезпечення, який може виконуватися різними способами. Одним із таких способів є призначення тимчасової державної матеріальної допомоги дитині у випадках, коли місце проживання її батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину.

Тимчасова державна допомога не може бути меншою ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Виплата тимчасової державної допомоги здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року № 189. 

Олена Митрофанова, Міністерство юстиції України

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ссылка на основную публикацию