Право батька на спілкування з дитиною при розлученні – усунення перешкод

Право батька на спілкування з дитиною при розлученні – усунення перешкод

Розлучення накладає відбиток на думку щодо питання допуску колишнього чоловіка до спілкування з дітьми та їх виховання. Частіше за все, ускладнення відчуває той з батьків, який мешкає окремо від своїх дітей після розлучення в Україні.

Нерідко виникає ситуація, за якої той з батьків, з ким проживають діти після розлучення, заважає спілкуванню дітей з колишнім чоловіком, забуваючи про те, що той має аналогічні за обсягом права на спілкування з дітьми та участь у їх вихованні.

Створення будь-яких перешкод, заборони на зустрічі з дітьми являються порушенням прав другого з батьків. Звичайно, в окремих випадках такі обмеження можуть бути продиктовані турботою про дитину, яка є оправданою, якщо внаслідок спілкування з батьком (матір’ю), що проживає окремо, психіка дитини може бути травмована.

Батьки можуть домовитися між собою та укласти угоду про те, як кожен з них може втілювати в життя та користуватися своїми батьківськими правами, які обов’язки на себе бере той, хто житиме окремо від дітей.

Якщо за наявності такої угоди той із батьків, з яким залишилися діти, буде навмисно ухилятися від виконання її умов (перешкоджати спілкуванню, забороняти зустрічі тощо), він буде зобов’язаний сплатити компенсацію моральної шкоди, завданої такими діями іншій стороні, а також матеріальної шкоди за її наявності.

Закон не передбачає визначеної форми для такої угоди. Краще за все, коли ця угода укладена в письмовій формі. Крім того, цей договір, може бути завіреним у нотаріуса, якщо сторони цього бажають.

Визначення порядку участі у вихованні та спілкуванні з дитиною через органи опіки й піклування

Якщо батьки дитини мирно не досягнуть згоди стосовно розподілу ступені участі кожного з них у справі виховання дитини, то суперечку розглядатимуть органи опіки й піклування (далі ОПП).

І тут уже співробітники ОПП визначатимуть участь у виховному процесі того з батьків, який не мешкає з дитиною, а також встановлення порядку спілкування з дитиною. Також ОПП запропонує варіанти, які може використати той із батьків, який проживає окремо, для спілкування з дитиною.

Для цього співробітники ОПП попередньо вивчать умови життя батька та матері, їх ставлення до дитини, інші обставини, які мають істотне значення. Рішення ОПП є обов’язковим для виконання.

Той із батьків, хто умисно ве виконує рішення органів опіки та піклування, повинен відшкодувати завдану іншому з батьків матеріальну та моральну шкоду, спричинену порушенням його прав.

Спір щодо участі у вихованні дитини може бути спрямований для розгляду до суду.

Однією з підстав для подачі позову є перешкоджання тим із батьків, з яким залишається дитина, колишньому чоловіку (дружині) спілкуватися з дитиною, виховати її, в тому числі й навмисно ухиляючись від виконання рішення органа опіки й піклування.

Крім вимог про усунення вказаних перешкод, той з батьків, чиї права порушені, може вимагати в суді також відшкодування завданої моральної та матеріальної шкоди.

У своєму рішенні суд визначить, яким чином братиме участь кожен з батьків у вихованні дитини, зокрема:

 • шляхом періодичних або систематичних зустрічей;
 • наданням можливості спільного відпочинку;
 • перебуванням дитини в того з батьків, який мешкає окремо тощо.

Також суд може вказати місце та період часу для спілкування, встановити графік зустрічей з дитиною після розлучення. Якщо в інтересах дитини буде доцільним допустити присутність третьої особи під час спілкування дитини з татом (мамою), суд врахує це в своєму рішенні.

При вирішенні суперечки про участь одного з батьків у вихованні дитини, суд обов’язково врахує різноманітні чинники:

 1. відповідальність ставлення батьків до виконання своїх обов’язків;
 2. наскільки дитина особисто прив’язана до кожного з батьків;
 3. скільки років дитині;
 4. стан здоров’я дитини.

Крім того, суд повинен враховувати інші обставини, які мають важливе значення, в тому числі: психічне здоров’я кожного з батьків, чи не зловживає будь-хто з них алкогольними напоями або наркотичними засобами тощо.

У випадку умисного ухилення від виконання судового рішення особою, з якою залишилася дитина, суддя за заявою того з батьків, хто живе сам, може прийняти рішення про передачу дитини для проживання з ним.

Про це суд попереджає іншого з батьків при винесенні рішення.

 • Особа, яка навмисно не виконує рішення суду, повинна сплатити матеріальну та моральну шкоду, заподіяну тому з батьків, хто мешкає окремо від дитини.
 • Якщо ви перебуваєте в ситуації, яка описана вище, Вам не дозволяють брати участь у вихованні дітей, не дозволяють дітям з Вами спілкуватися, варто звернутися за допомогою зо наших адвокатів по шлюборозлучних процесах, які допоможуть Вам знайти рішення Вашої проблеми, підкажуть, як скласти й куди подати необхідні документи, а також допоможуть стягнути кошти в рахунок відшкодування моральної та матеріальної шкоди.
 • Кількість переглядів: 2,452

Устранение препятствий в общении с ребенком — «Адвокат от А до Я» Украина

Когда споры относительно порядка или способов воспитания ребенка возникают «в семье», они в тот или иной способ находят разрешение, родители договариваются, ищут компромиссы.

Сложнее, когда брак расторгнут, родители не живут вместе: в этом случае часто возникают споры еще и относительно места проживания ребенка после развода. Относительно места проживания ребенка после развода, — читайте нашу бесплатную консультацию «С кем останется ребенок после развода»?

Еще сложнее, когда между родителями возникли неприязненные отношения. Зачастую заложниками таких «неприязненных» отношений становятся дети.

Поскольку в подавляющем большинстве случаев дети остаются с мамой, то проблемы в общении с детьми в большей мере возникают у отцов детей.

Зачастую такие проблемы искусственно создаются мамами, у которых свои мотивы для таких поступков.

Среди множества мотивов создания препятствий в общении с детьми, «юридически правильными» можно считать только те мотивы, которые направлены на защиту прав и интересов самого ребенка, его безопасность, нормальное психическое и эмоциональное развитие.

Действующее законодательство четко устанавливает, что:

оба родителя (мама и папа) абсолютно равны в вопросах воспитания детей.

Никто из родителей не имеет ни морального, ни юридического права решать какой из методов воспитания ребенка является «правильным», «нужным», «важнее» и так далее.

Единственное требование закона по этому вопросу, — чтобы формы и методы воспитания не противоречили законодательству и моральным устоям общества (см. часть 3 статьи 151 Семейного кодекса Украины);

 • вопросы воспитания ребенка родители обязаны решать совместно;
 • родители имеют преимущественное право перед другими лицами на личное воспитание ребенка;
 • не имеет значения «с кем» из родителей проживает ребенок: вопросы воспитания и содержания ребенка должны решаться родителями совместно вплоть до достижения ребенком совершеннолетия.

К семейным Адвокатам достаточно часто обращаются папы, которым в той или иной мере, в той или иной форме создаются препятствия в воспитании детей, с вопросом: «как сделать так, чтобы я мог видеть своего ребенка?», «когда я могу видеть своего ребенка», «как устранить препятствия в общении с ребенком?»

Семейные Адвокаты «Адвокат от А до Я» (Киев) могут предложить такие варианты решения проблемы:

■ проведение внесудебного урегулирования возникшего спора: медиация при участии Адвоката и/или привлечение органа опеки и попечительства к разрешению спора;

■ судебное разрешение спора.

 1. Часто стороны не могут прийти к соглашению лишь потому, что уже сложились модели поведения, когда одна сторона не хочет слушать, а вторая даже не пытается аргументировать свои поступки.
 2. Участие же стороннего, профессионального медиатора, может в значительной степени сгладить острые углы и настроить бывших супругов на конструктивный диалог.
 3. Достигнутые договоренности можно закрепить в письменном договоре, который подлежит нотариальному заверению.
 4. Наши семейные Адвокаты имеют опыт составления подобного рода договоров. В таком договоре, в зависимости от достигнутых договоренностей, могут быть условия:
 5. установление места проживания ребенка;
 6. формы и способы участия в содержании ребенка того из родителей, кто проживает отдельно;

формы и способы участия в воспитании ребенка того из родителей, кто проживает отдельно (как-то: установление графика, когда родитель будет забирать ребенка к себе; проводить с ребенком отпуск т.д.);

формы участия того из родителей, кто проживает отдельно от ребенка, в разных жизненных ситуациях, возникающих в жизни ребенка: например на случай болезни.

Так как оба родителя в равной мере обязаны заботиться о здоровье ребенка, а также имеют равное право участвовать в воспитании, обеспечении и заботе о ребенке, — безусловно второй из родителей, тот, кто не проживает вместе с ребенком, имеет и право и обязанность участвовать в выборе способов, методов лечения ребенка, медицинского учреждения и так далее.

Право и обязанность того из родителей, кто проживает отдельно от ребенка, не могут ограничиваться «графиками встреч», участием в материальном обеспечении ребенка и т.д., поскольку бремя возможных негативных последствий недостаточной или неудачной заботы того из родителей, с кем проживает ребенок, — несут оба родителя.

Читайте также:  Скільки коштує розділ майна подружжя при розлученні в 2018 році?

ответственность за нарушение договора.

 • «Адвокат от А до Я» рекомендует: принимайте важные для Вас решения только с учетом совета доверенного Адвоката!
 • Доверьте свои заботы
 • «Адвокат от А до Я»!
 • «Адвокат от А до Я» возьмется исполнить только то поручение Клиента, которое может исполнить превосходно и максимально в интересах Клиента!
 • Телефоны Адвоката в Киеве:
 • +38 (044) 221-71-44
 • +38 (067) 888-51-52
 • +38 (095) 888-51-52
 1. Очень важно, чтобы родители впринципе могли договариваться между собой и всерьез были намерены разрешить ситуацию.
 2. Еще одним, внесудебным, способом урегулирования спора, является привлечение органа опеки и попечительства.
 3. Статья 158 Семейного кодекса Украины предусматривает возможность участия органа опеки и попечительства при разрешении споров относительно способов участия в воспитании и общении с ребенком того из родителей, кто проживет с ним отдельно.

При разрешении спора орган опеки имеет право проверять условия жизни родителей ребенка, их отношение к ребенку, другие обстоятельства, имеющие важное значение.

Решение органа опеки является обязательным для выполнения родителями, а лицо, которое уклоняется от выполнения решения органа опеки и попечительства, обязано возместить материальный и моральный вред, причиненный тому из родителей, кто проживает отдельно от ребенка.

В случае невыполнения решения органа опеки и попечительства, препятствования родителю, который проживает отдельно от ребенка, в участии в воспитании и общении со своим ребенком, — имеет право обратиться в суд иском об устранении препятствий.

В этом случае суд определяет способы участия родителя в воспитании ребенка (периодические или систематические встречи, возможность совместного отдыха, место и время общения, возможность посещения ребенком места проживания родителя и т.д.).

При рассмотрении дела в суде, судом принимается во внимание, в частности, личная расположенность ребенка к каждому из родителей, возраст ребенка, состояние здоровья ребенка, другие обстоятельства, имеющие важное значение, в том числе состояние психического здоровья родителей, злоупотребление ими алкогольными напитками или наркотическими средствами.

В случае, если и решение суда не будет выполняться, — суд, по требованию родителя, который проживает отдельно от ребенка, — может передать ребенка для проживания с ним. Также лицо, которое уклоняется от выполнения решения суда, обязано возместить материальный и моральный вред, причиненный тому с родителей, кто проживает отдельно от ребенка.

При судебном урегулировании спора возможно добиться:

 • определения способа и порядка участия в воспитании ребенка того из родителей, кто проживает отдельно от ребенка;
 • установления графика встреч с ребенком (дни, часы);
 • установления места жительства ребенка.
 • Для этого можно обратиться в суд с иском, предметом которого могут быть исковые требования:
 • об определении порядка общения, участия в воспитании и встреч с ребенком.

(29

Приклад заяви до суду про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною та у її вихованні

На головну — Зразки позовних заяв — Приклад заяви до суду про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною та у її вихованні

                                                            До ____________ районного суду у м. Києві

                                                           м. Київ, вул. _____________________, 1

                                         Позивач: ________________________________,

                                                           Проживаю: 00000, м. Київ, вул. __________

                                                           б.1, кв. 1. тел. (044) 777-88-99

                                   Відповідач: ________________________________,

                                                          Проживаю: 00000, м. Київ, вул. __________

                                                          б.1, кв. 1. тел. (044) 333-44-55

                                                         м. Київ, вул. ____________________, б.5

                                                         тел. (044) 555-44-66

                                                   ПОЗОВНА ЗАЯВА           про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною та у її вихованні«___» вересня 2012 р. між мною та Відповідачем за рішенням районного суду __________________ (назва суду), було прийнято рішення про розірваня шлюбу.

Відповідно до рішення суду наша спільна дитина проживає з мамою (батьком).Незважаючи на рішення органу опіки (піклування) від «___» вересня 2012 року мати (батько) перешкоджає мені у вихованні та спілкуванні з моєю дитиною _______________________ (детальний опис проблеми).На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст.

157, 159 Сімейного кодексу України) та ст. ст. 4, 5 Цивільного процесуального кодексу України, ПРОШУ СУД:1. Зобов'язати Відповідача _________________________________(П. І. Б.)усунути перешкоди у спілкуванні з моєю дитиною, участі у її вихованні та визначити такі способи моєї участі у вихованні дитини ________________________________________.

(періодичність та систематичність побачення, можливість спільного відпочинку, відвідування дитиною місця окремого проживання одного з батьків тощо).2. Викликати у судове засідання свідків: Перешкоджайла І.І., Виховайла В.В., що мешкають______________________.Додатки:1) Копія свідоцтва про розірвання шлюбу.2) Копія рішення суду про розірвання шлюбу.

3) Копія рішення органу опіки та піклування від «___» вересня 2012 року.“ ” жовтня 2012 року

Підпис, прізвище та ініціали

 

Усунення перешкод у вихованні та спілкуванні батьків з дітьми

Сьогодні розлучені  батьки досить часто звертаються за порадою до служби у справах дітей щодо усунення перешкод в спілкуванні та вихованні з дітьми.

Шановні батьки пам’ятайте, що відповідно до статті 157 Сімейного Кодексу України батько і мати мають рівні права та обов’язки щодо своїх дітей. Питання виховання дитини вирішується спільно.

На превеликий жаль багато хто з батьків після розлучення намагаються манипулювати почуттями дітей з метою помсти другому з батьків.

Є речі, які ніколи не треба робити ні за яких обставин, в іншому випадку ви ризикуєте втратити довіру своєї дитини і преректи її на душевні страждання.

Формування емоційно здорової дитини залежить від спілкування її з обома батьками. Травматичність розлучення батьків зростає ще й у зв’язку з тим, що руйнування сім’ї не є наслідком вибору самої дитини, вона змушена змиритися з батьківським рішенням, хоча часто руйнування сім’ї може бути для неї крахом всього її світу, діти почуваються відкинутими і занедбаними.

 • Дорогі матері, ви є жінками, берегинями прошу не перешкоджайте батьку бачитися та спілкуватися з дітьми!
 • Якщо в дитинстві позбавити хлопчиків достатнього спілкування з батьком, вони або засвоюють «жіночий» тип поведінки, або створене уявлення про чоловічу поведінку, як протилежну жіночий і не сприймають всього того, що намагається прищепити їм мати.
 • Виховані без батьків хлопчики виявляються менш зрілі і цілеспрямовані, не відчувають себе в достатній безпеці менш ініціативні й урівноважені, в них важче розвивається здатність співчувати, керувати своєю поведінкою, у майбутньому їм набагато важче буде виконувати свої батьківські обов’язки.

Дівчатка виховані без батьків, менш успішно формують уявлення про мужність, надалі у них менше шансів правильно розуміти своїх чоловіків, синів та виконувати роль дружини та матері. Любов батька дуже важлива для впевненості в собі та формуванні свого жіночого образу.

Діти виявляють різну реакцію на ситуацію з розлученням батьків. До глибоких дитячих страхів відноситься і страх втратити, як маму так і папу.

Іноді діти бувають настільки травмовані цим, що відчувають себе беззахисними, безпорадними, виявляють свою збентеженість, розгубленість і страждання. Є діти, які ззовні ніяк не реагують на розлучення батьків, але це не означає, що вони не переживають.

Хочу наголосити на тому, що розірвання шлюбу  між батьками не впливає на обсяг інших прав і не звільняє їх від обов’язків щодо дитини. Але на практиці тому з батьків хто проживає окремо від дитини, реалізувати це право практично неможливо, особливо коли це питання не вирішується мирним шляхом.

У разі виникнення спору щодо участі у вихованні та спілкуванні з дитиною один з батьків, що проживає окремо від дитини, подає службі у справах дітей за місцем проживання дитини заяву, копію паспорта, довідку з місця реєстрації (проживання), копію свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності), копію свідоцтва про народження дитини.

Працівник служби у справах дітей проводить бесіду з батьками, а у разі потреби, також з родичами дитини.

До уваги береться ставлення батьків до виконання батьківських обов'язків, особиста прихильність дитини до кожного з них, стан здоров'я дитини та інші обставини, що мають істотне значення.

Орган опіки та піклування виносить відповідне рішення в якому обов’язково вказується графік зустрічей з дітьми.

Ситуація з розлученням надзвичайно сильно впливає на психічний стан дитини, а тому потребує дій щодо зменшення цього удару та допомоги дітям повноцінно та гармонійно розвиватися. Саме тому головне завдання батьків, що розлучаються, – мінімізувати страждання всіх сторін, що приймають участь.

Читайте также:  Сплата аліментів – порядок стягнення коштів на дитину

Батьки бережіть та любіть своїх дітей, розумійте та підтримуйте їх, вони є заручниками обставин, які Ви їм створюєте.

Служба у справах дітей Нікопольської міської ради завжди рада бачити вас за адресою: м. Нікополь, вул.  Електрометалургів, буд. 17/1, каб. № 2, каб. № 3, та допомогти розібратися в скрутній ситуації.

                                                           Служба у справах дітей

                                                            Нікопольської міської ради

Визначення порядку участі у вихованні та спілкуванні з дитиною. Усунення перешкод в спілкуванні з дитиною. Зразки позовних заяв

Виходячи з права того із батьків, який проживає окремо від дитини, на спілкування з нею, а також з необхідності захисту прав і інтересів неповнолітнього при спілкуванні із цим батьком (матір’ю), суд з урахуванням обставин кожної конкретної справи визначає порядок такого спілкування (час, місце, тривалість спілкування і т.п.), виклавши його в резолютивній частині рішення.

 • При визначенні порядку спілкування та участі у вихованні батьком (матер’ю) з дитиною суд бере до уваги вік дитини, стан її здоров'я, прихильність до кожного з батьків і інші обставини, здатні вплинути на  фізичне й психічне здоров'я дитини, на її моральний розвиток.
 • У виняткових випадках, коли спілкування дитини з окремо проживаючим із батьків може завдати шкоди дитині, суд, має право не допускати здійснення батьківських прав на шкоду фізичному й психічному здоров'ю дітей і їхньому моральному розвитку, вправі відмовити цьому батькові (матері) в задоволенні позову про визначення порядку його участі у вихованні та спілкування дитини, виклавши мотиви ухваленого рішення.
 • Аналогічно вирішується й вимога про усунення перешкод батькам, не позбавленим батьківських прав, у вихованні та спілкуванні з дитиною.

Визначивши порядок участі окремо проживаючого батька (матері) у вихованні дитини, суд попереджає іншого із батьків про можливі наслідки невиконання рішення суду.

Як  злісне невиконання рішення суду, що може з'явитися підставою для задоволення вимоги батька, що проживає окремо від дитини, про передачу йому неповнолітнього, може розцінюватися невиконання відповідачем рішення суду або створення ним перешкод для його виконання, незважаючи на застосування до винного батька (матері) передбачених законом мір.

Однак, так само необхідно пам'ятати, що правом на спілкування з дитиною володіють не тільки батьки, але й баби, діди, прадіди, прабаби.

Батьки зобов'язані виховувати дитину і піклуватися про неї, а виховання дитини неможливо без спілкування. Батьки не повинні зловживати своїм правом на спілкування з дитиною і повинні надавати можливість іншим родичам спілкуватися з дитиною.

Наслідки відмови батьків від надання близьким родичам дитини можливості спілкуватися з ними полягають у тому, що зацікавлені родичі вправі звернутися до суду із позовною заявою про усунення перешкод у здійсненні бабою,  дідом,  прабабою, прадідом своїх прав щодо виховання внуків, правнуків.

Усунення перешкод у спілкуванні з дитиною та встановлення порядку її виховання в Україні

Встановлення графіку зустрічей Сімейним кодексом України встановлено, що питання виховання дитини вирішується батьками спільно. Але, на жаль, дана норма у більшості випадків стосується лише тих сімей, де батько та мати проживають разом з дитиною.

Адже, з тих чи інших причин, після розлучення, той з батьків, хто проживає окремо від дитини або ж самостійно не бажає брати участь у вихованні дитини, або ж йому чинять перешкоди у здійсненні своїх батьківських прав, навіть, не зважаючи на те, що в Сімейному кодексі України зазначено, що той з батьків, хто проживає окремо від дитини зобов’язаний брати участь у її вихованні і має право на особисте спілкування з нею, а той з батьків, з ким проживає дитини не має права перешкоджати іншому спілкуватися з дитиною та брати участь у її вихованні.

Тому, у випадку, якщо не виконуються вимоги сімейного законодавства України, дану конфлікту ситуацію можна вирішити як мирним шляхом, так і в примусовому порядку. Мирним шляхом дане питання вирішити можливо шляхом мирних переговорів та досягнення домовленостей.

На підтвердження даних домовленостей можна укласти нотаріально завірений договір «утримання та виховання дитини», в якому батьки можуть визначити не тільки участь у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо (тобто встановити графік зустрічей з дитиною), але і встановити місце проживання дитини та порядок її утримання.

Проте, вирішення конфліктної ситуації даним шляхом на практиці зустрічається дуже рідко, адже батьки з різних причин не можуть спільно вирішити долю дитини та домовитися по таких трьох складних питаннях в мирному порядку, а тому звертаються до примусових способів вирішення даного питання.

 • Вирішення питання органом опіки та піклування
 • Судовий порядок вирішення проблеми, рекомендації щодо написання позовної заяви та доказової бази
 • Рекомендації для Відповідача у даній справі

У випадку, коли, наприклад, дитина проживає з матір’ю, а батько не має можливості брати участь у її вихованні, та мирним шляхом домовитися щодо графіку зустрічей з дитиною неможливо, то він може звернутися із заявою до органу опіки та піклування. Орган опіки та піклування, на підставі положень Сімейного кодексу України та керуючись своєю власною інструкцією визначає способи участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею батька.Орган опіки та піклування вивчає умови життя батьків, їхнє ставлення до дитини, а також ставлення дитини до них, інші обставини, та на засіданні комісії приймає рішення, яким рекомендує певні години для зустрічей батька з дитиною. Дане рішення, на думку органу опіки є аргументованим, оскільки до уваги беруться умови життя дитини, відвідування ними шкільних та дошкільних закладів, участь у гуртках, спортивні секції, стан здоров’я батьків і дитини, графік роботи батьків, та інше. Проте, при винесенні даного рішення орган опіки та піклування не враховує інтереси батька, та його бажання приймати більшу участь у вихованні дитини.Хочу звернути Вашу увагу, що хоча в Сімейному кодексі України і закріплено положення про обов’язковість виконання рішень органів опіки та піклування, проте а ні органи Державної виконавчої служби України, а ні правоохоронні органи не мають права примусити виконувати дане рішення того з батьків, з ким проживає дитина. Дане рішення не має такої ж юридичної сили як і рішення суду, а тому не підлягає виконанню. Відповідно, наступним кроком, після звернення до органів опіки, буде звернення до суду. Та суди теж далеко не завжди беруть до уваги графік зустрічей з дитиною, встановлений рішенням органу опіки, та в більшості випадків відступають від нього.Отже, як Вам стало зрозуміло з вищезазначеного, єдиний можливий спосіб зобов’язати, наприклад, мати, з якою проживає дитина, надавати батьку можливість приймати участь у вихованні дитини – це отримати рішення суду, яке є обов’язковим для виконання на всій території України. Хочу звернути Вашу увагу, що звернення чи до органів опіки чи до суду – альтернатива, але не на послідовність дій. Це означає, що не має необхідності звертатися до органів опіки піклування перед тим як звертатися до суду, так як до участі у розгляді даної категорії справ, у якості третьої особи долучаються органи опіки та піклування того району, де на час розгляду справи зареєстрована або ж фактично проживає дитина (докази на підтвердження фактичного місця проживання дитини за вказаною адресою необхідно надати суду – зазвичай це адреса Відповідача). Участь органів опіки та піклування у даній справі обумовлена в першу чергу інтересами дитини, та необхідністю проведення актів обстеження умов проживання того з батьків, хто проживає окремо від дитини, та бажає зустрічатися з дитиною за своїм місцем проживання. Окрім того, органи опіки надають свої рекомендації щодо підтримання позовних вимог Позивача, або ж визнання даних вимог необґрунтованими, та визначення іншого графіку зустрічей. Суд, при винесенні рішення, враховує позицію органу опіки та піклування, проте не приймає її за належне, та не керується нею.Звернення до суду відбувається шляхом подачі позовної заяви з необхідними документами Позивачем (особа, яка звертається до суду з позовною заявою, тобто той з батьків, хто проживає окремо та бажає приймати участь у вихованні дитини) до Відповідача (той з батьків, хто проживає з дитиною).В Сімейному кодексі України встановлено, що під час вирішення спору щодо участі одного з батьків у вихованні дитини беруться до уваги ставлення батьків до виконання своїх батьківських обов’язків, особиста прихильність дитини до кожного із них, вік дитини, стан її здоров’я та інші обставини, що мають істотне значення. Щодо більш детального опису даних умов, які беруться до уваги судом Вам варто звернутися до написаних раніше статей, зокрема статті із назвою «Визначення місця проживання дитини». Сімейним кодексом України встановлено, що в окремих випадках, якщо це викликано інтересами дитини, суд може обумовити побачення з дитиною присутністю інших осіб. Проте, звертаю Вашу увагу на те, що встановлювати графік зустрічей можливо або в присутності того з батьків (опікуна, піклувальника), хто проживає разом з дитиною, або ж без його присутності, наприклад, за місцем проживання Позивача чи в будь-якому іншому місці (необхідність зустрічі в цьому місці варто аргументувати належними та допустимими доказами). В більшості випадків, відсутність чи присутність при зустрічі з дитиною того з батьків, хто проживає з дитиною, обумовлена віком дитини. Адже, зовсім маленьку дитину не варто на тривалий час розлучати з матір’ю, тому, навіть якщо Ви, як батько, будете звертатися до суду з метою встановлення графіку зустрічей з дитиною років до 3-5 без присутності матері, Ваші шанси на виграш мізерні. Також, у випадку, коли, наприклад, мати не може бути присутня при зустрічах батька з дитиною, суд може визнати необхідною присутність при зустрічах когось з близьких родичів матері (бабусю, дідуся). У випадку, якщо Ви звертаєтеся з первісними позовними вимогами до суду, де зазначаєте, що місце зустрічей з дитиною буде за адресою Відповідача, то в такому випадку немає необхідності органам опіки проводити обстеження умов Вашого проживання, оскільки дитина буде постійно знаходитися з тим з батьків, з ким і проживає.Після наведення практичних рекомендацій щодо реалізації судової процедури встановлення графіку зустрічей з дитиною, зверну Вашу увагу на врегулювання даного питання Сімейним кодексом України. Зокрема зазначено, що суд визначає способи участі одного з батьків у вихованні дитини (періодичні чи систематичні побачення, можливість спільного відпочинку, відвідування дитиною місця його проживання тощо), місце та час їхнього спілкування.Періодичність чи систематичність побачень одного з батьків з дитиною заклечається в тому, що суд визначає порядок зустрічей з дитиною, наприклад, два або три рази у тиждень у певні години. Можливість спільного відпочинку, на практиці, застосовується незалежно від визначених годин та днів зустрічей одного з батьків з дитиною, та зазвичай відбуваються без присутності іншого з батьків, лише на території України (за наявності нотаріально посвідченого дозволу – за кордоном), і, зазвичай становить один-два тижні в літній або ж зимовий час, саме під час канікул.Таким чином, сімейне законодавство України врегульовує можливість більш значної участі у вихованні дитини та, взагалі у її житті того з батьків, хто проживає окремо від неї, а практична реалізація судової процедури усунення перешкод у спілкуванні з дитиною та встановлення графіку зустрічей із нею надасть безперешкодний доступ до дитини.Варто зазначити що як такої доказової бази у даному судовому процесі не існує, адже необхідно доводити лише можливість як батьків, так і дитини зустрічатися у години та дні, які вказані у позовній заяві, та те, що дані зустрічі відповідатимуть нормам комфорту для дитини відповідного віку, та жодним чином не вплинуть на її моральне чи психологічне здоров’я. З метою встановлення даних обставин суд самостійно може витребувати від Вас певні докази, а також запросити певних свідків. Також, у випадку заявлення Вами позовних вимог про можливість спільного відпочинку, особливо за кордон, важливо буде надати докази Вашої фінансової спроможності на проведення таких подорожей, а також необхідність їх здійснення (висновки або рекомендації лікарів, тощо) Окрім того, суд враховує думку органу опіки та піклування, якщо вона відповідає дійсним обставинам справи, а тому Вам необхідно обов’язково враховувати дану обставину при побудові тактики ведення судового процесу.Також, варто звернути увагу, що якщо між батьками збереглися доволі теплі стосунки, то у випадку встановлення Вам конкретних днів та годин для зустрічей з дитиною – це не означає обов’язковість їх виконання, адже виконувати рішення можливо і за домовленістю між батьками самостійно змінюючи години, так як за даною процедурою відсутній будь-який контроль.Відповідач у даній справі може обрати дві тактики, з умовними назвами:

 • захист – дану тактику зазвичай обирають у випадку, якщо заявлені вимоги Позивача частково влаштовують Відповідача, та вони просто подають до суду заперечення, та необхідні докази, які спростовують, або ж коректують позицію Позивача.
 • напад – дану тактику обирають у випадку, якщо заявлені години та дні зустрічей з дитиною жодним чином не влаштовують того з батьків з ким проживає дитина, та при цьому заявляється зустрічна позовна заява з власними позовними вимогами про час та місце зустрічей з дитиною. Подання зустрічного позову відбувається до того ж суду, до якого вже подано первісний позов, та до того ж судді, та буде означати об’єднання двох даних позовних заяв в одне провадження. Звернення до суду із зустрічним означає, що Ви будете виступати в якості Позивача за зустрічним позовом, а тому можете використовувати усі вищеописані рекомендації.
Читайте также:  Як оголосити в розшук боржника по аліментах?

Встановлення підсудності справи, тобто визначення в якому саме суді першої інстанції буде розглядатись справа. Відповідно до Цивільного процесуального кодексу України в даному випадку застосовуються загальні правила підсудності, тобто позови, про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною та визначення графіку зустрічей пред’являються за зареєстрованим місцем проживання чи місцем перебування Відповідача.Як вже було зазначено, зустрічні позови позовні заяви подаються у той же суд, до того ж судді, що й первісні позовні заяви, та об’єднуються в одне провадження разом з первісними позовними вимогами.

 1. Судовий збір
 2. Подання позовної заяви до суду
 3. Отримання рішення по справі

Порядок та підстави для сплати судового збору регулюються Законом України «Про судовий збір». Судовий збір сплачується за подання позовної заяви.Відповідно до зазначеного закону, а саме підпункту 2 п. 1 ч. 2 ст. 4, необхідно сплачувати суму судового збору за подання до суду позовної заяви немайнового характеру. В судах вказані час та дні, коли можна подати позовну заяву або інші процесуальні документи до канцелярії суду. Сформований пакет документів, тобто позовна заява з додатками (а також копія позовної заяви з додатками для відповідача по справі та інших осіб, які беруть участь у справі) подається до канцелярії суду. Позовну заяву можна також направити поштою – цінним листом, обов’язково з описом документів, які Ви надсилаєте та поштовим повідомленням.Після отримання позовної заяви судом, вона реєструється. Під час подачі необхідно мати екземпляр самої позовної заяви, яку Ви можете залишити у себе, та на якій, відповідно, ставиться відмітка суду про прийняття від Вас пакету документів. Дана дія не є необхідною, але це гарантія для Вас, що подані документи не будуть втрачені. Таким чином, після подачі позовної заяви, пакети документів формуються у справу, яка автоматизованою системою розподілу призначається на суддю, який відкриває провадження. Вам повинна надійти судова повістка про призначення справи до розгляду. Оскільки бувають моменти, коли судові повістки приходять невчасно або взагалі не надходять, потрібно їхати до суду та перевіряти стан справи.Після оголошення рішення у справі про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною та встановлення графіку зустрічей, Ви можете отримати його копію, але виконання рішення може відбутися лише через 10 днів, а саме з моменту набрання рішенням законної сили. Примусове виконання даного судового рішення відбувається через органи Державної виконавчої служби України, а тому в особливо «безнадійних» випадках для отримання дитини Вам необхідно буде навідуватися до матері з державним виконавцем.

Необхідність супроводження адвокатом даної процедури є рекомендованою, необхідною. Досвід адвоката у веденні даної категорії справ буде корисним, особливо при необхідності швидкої та адекватної реакції на зміну обставин справи, а також кваліфікованої допомоги при зборі доказової бази.

Адвокати юридичної компанії «ПРАВО-ЗАХИСТ»,окажуть вам правову допомогу у вирішенні даних питань. Звертайтесь до юридичної компанії «ПРАВО-ЗАХИСТ», для захисту свого права та прав дитини.

Legal Company «Right-Protect»

Юридическая компания «Право-Защита»

UKLtd. «Right-Protect «. г.Харьков,ул.Примеровская,28/71

 • тел/факс:(057)737-12-91
 • м.(066)290-53-22, (063)523-80-81,(096)497-76-78
 • e-mail:pravo_zashita2013@mail.ru

11 декабря 2015

Ссылка на основную публикацию