Розписка про отримання коштів (зразок)

Розписка про отримання коштів (зразок)

Боргова розписка – це текстовий документ, який засвідчує факт отримання грошей або цінного майна в борг на умовах вкладеного усно договору. Позичальник власним підписом підтверджує отримання коштів у тимчасове користування та зобов’язання повернути їх на вимогу або у вказаний термін.

Розписка про отримання коштів (зразок)

Кредитор, який дав гроші в борг під розписку, має право звернутись до суду. Навіть якщо кошти позичені без відсотків, за рішенням суду може бути нараховано 3% річних. Додатково враховується компенсація через інфляцію за час прострочення терміну повернення богу в залежності від встановленого індексу.

Боргова розписка є документом, який підтверджує боргові зобов’язання однієї особи перед іншою. В ній повинні бути вказані умови передачі грошей в борг та їх повернення. Вона повинна містити всю інформацію, необхідну для встановлення у суді факту правовідносин між позивачем та відповідачем за договором позики.

Зі змісту боргової розписки наявність боргових відносин повинна бути очевидною для суду. Інформація повинна надавати можливість точно ідентифікувати осіб, які вступили у відносини.

Розписка пишеться позичальником від руки і повинна містити таку інформацію:

 1. Обов’язково вказується назва документа – “Розписка”.
 2. Прізвище, ім’я, по батькові, номери паспортів, ідентифікаційні коди та адреси реєстрації позичальника та особи, в якої він бере гроші в борг і якій він зобов’язується їх повернути.
 3. Грошова сума, назва валюти, або назва, опис та кількість речей з зазначенням їх вартості. Всі суми повинні бути написані цифрами та прописом, щоб унеможливити виправлення).
 4. Дата, до якої позичальник зобов’язується повернути кошти – конкретна дата, подія, або на вимогу після певного терміну.
 5. Умови надання коштів у позику – з відсотками чи без відсотків. Якщо позика надається під відсотки, необхідно вказати їх розмір та порядок сплати – щомісяця чи в кінці терміну.
 6. Які санкції можуть бути застосовані, якщо кошти не будуть повернуті до вказаного строку.
 7. Дата та місце складання розписки, та особистий підпис боржника.

Боргову розписку не обов’язково посвідчувати нотаріально, але її краще складати в присутності свідків, які можуть підписами засвідчити факт передачі грошей чи майна. Це може бути додатковою гарантією повернення коштів, тому що підсилює позицію позикодавця на випадок звернення до суду.

Розписка про отримання коштів (зразок)

Боргову розписку не потрібно друкувати, тому що після звернення до суду може знадобитись експертиза почерку. Переконайтесь, що надана позичальником інформація збігається з вказаною у його паспорті. Зверніть увагу на підпис, він має бути ідентичним тому, що стоїть у паспорті.

Розписка про отримання коштів (зразок)

До боргової розписки можна додати ксерокопії сторінок паспорта, посвідчені підписами позичальника, та фото цінностей, які передаються у користування.

Стягнення заборгованості через суд

Розписка про отримання коштів (зразок)

Звернення до суду можливе у випадку, коли існують докази відмови боржника повернути позичені кошти (майно) або дата повернення прострочена. Позовна давність боргової розписки – 3 роки від зазначеної дати повернення боргу.

Порядок стягнення:

 1. Досудовий розгляд;
 2. Судовий процес;
 3. Виконавче виробництво.

На будь-якому етапі судового процесу боржник може повернути борг.

Позивач може просити суд накласти арешт на майно боржника, щоб він не міг його продати поки триває розгляд справи, а також заборонити виїзд за кордон. Додатково можна подати заяву у поліцію про шахрайство. Такі дії мотивуватимуть боржника добровільно сплатити борг.

Розписка про отримання коштів (зразок)

Взяти кредит від інвестора

Боргова розписка: все що потрібно знати і навіть не юристу

Якщо зважилися дати або взяти гроші в борг, то варто вивчити невелику, але корисну інформацію про цей процес, а також про те, як правильно написати розписку.

Підтвердження права вимагати виконання боргового зобов'язання

У постанові від 08.07.2019 у справі №524/4946/16-ц Верховний Суд зазначив, що розписка як документ, що підтверджує боргове зобов'язання, повинна містити умови отримання позичальником в борг із зобов'язанням його повернення і дати отримання коштів.

Тому у справах про стягнення боргу за договором позики позивач повинен підтвердити своє право вимагати від відповідача виконання боргового зобов'язання, а суд повинен встановити наявність між позивачем та відповідачем правовідносин за договором позики, виходячи з дійсного змісту і достовірності документа, на підставі якого доводиться факт укладення договору позики та його умов.

Стаття 1046 Цивільного кодексу України. Договір позики.

1. За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду і якості .

Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Стаття 1047 ЦКУ. Форма договору позики

 1. Договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, — незалежно від суми.
 2. На підтвердження договору позики та його умов може бути представлена ​​розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

Аналізуйте судовий акт: Розписка про отримання в борг грошових коштів є документом, який боржник видає за договором позики, підтверджуючи як його укладення, так і умови договору, і засвідчуючи отримання грошей (ВС/КЦС, №604/1038/16-ц,12.09.19)

«Тільки розписка про отримання коштів, а не будь-яка …»

Постановою від 22.08.2019р. у справі № 369/3340/16-ц ВС вказав, що за своєю суттю розписка про отримання в борг грошових коштів є документом, який видається боржником Позикодавцеві за договором позики після отримання коштів, підтверджуючи як факт укладення договору і зміст умов договору, так і факт отримання боржником від Позикодавця певної грошової суми.

При цьому факт отримання коштів в борг підтверджує не будь-яка розписка, а саме розписка про отримання коштів, зі змісту якої можна встановити, що відбулася певної суми коштів від Позикодавця до позичальника.

У справі, яка розглядалася Верховний Суд вказав на недоведеність існування між сторонами правовідносин за договором позики, оскільки розпискою відповідач лише зобов'язався віддати позивачеві кошти після продажу земельної ділянки, а не повернути отриману в борг суму грошей.

Розписка, як підтвердження угоди

Розписка про отримання коштів (зразок)

Статтею 202 ЦКУ — правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Угоди можуть бути односторонніми і дво- або багатосторонніми (договори).

Згідно ч.ч.1 і 2 ст.207 ГК (в редакції, чинній на момент укладення договору позики) угода вважається вчиненою у письмовій формі, якщо її зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони.

Угода визнається укладеною в письмовій формі, якщо вона підписана її стороною (сторонами).

Правочин, що вчиняється юридичною особою, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства, та скріплюється печаткою.

 • За своєю суттю розписка про отримання в борг коштів є документом, який боржник видає Позикодавцеві за договором позики, підтверджуючи як його укладення, так і договору, а також свідчить отримання від Позикодавця певної грошової суми або речей.
 • Отже, досліджуючи боргові розписки або договору позики, суди повинні виявляти справжню правову природу укладеного договору, а також давати оцінку всім наявним доказам і в залежності від встановлених результатів — робити відповідні правові висновки.
 • Аналізуйте судовий акт: ВСУ скасував рішення трьох інстанцій і відмовив особі у поверненні 500тис. $ оскільки боргова розписка не містила зобов’язання боржника про повернення коштів (Постанова ВСУ від 11 листопада 2015 року у справі № 6-1967цс15)

Cвідки

В своїй постанові від 18.07.2018 по справі №143/280/17 про стягнення боргу за договором позики Верховний суд України, вказав, що ст.59 ЦПК України (в ред.2004р.), може бути підтверджена лише відповідними доказами. Тобто факт виконання зобов'язання за договором позики, не може бути доведений за допомогою пояснень сторони і показань свідків.

У Постанові зазначено також наступне. Поясненнями сторін і показаннями свідків не може припадати факт виконання зобов'язання за договором позики.

Тому посилання ОСОБА_2 на порушення судом його права на захист від пред'явлених до нього безпідставних позовних вимог є необґрунтованими.

Наявність у позивача боргового документа — розписки відповідача свідчить про невиконання ним взятих на себе зобов'язань.

Як правильно написати розписку і що обов'язково повинно бути в ній зазначено?

 1. Найменування документа — «Розписка»;
 2. Прізвище, ім'я, по батькові сторін угоди тобто Позикодавця і Позичальника;
 3. Данні, що ідентифікують особу, наприклад, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер паспорта і коли і ким він був виданий;
 4. Сума грошей чи інший предмет позики;
 5. Термін позики;
 6. Дата, а також місце складання розписки, передача грошей або інших предметів позики, особистий підпис Позичальника і Позикодавця;
 7. Розписка пишеться бажано власноручно позичальником.
 8. Інша інформація, яку сторони вважатимуть важливою при укладанні цієї угоди.

Зразок (приклад) розписки

Я, Прізвище Ім'я По батькові (Позичальник), дата і рік народження, який мешкає за адресою: (Реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер паспорта і коли і ким він був виданий), даю цю розписку Прізвище Ім'я По батькові (Позикодавця), дата і рік народження, який мешкає за адресою: , (Реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер паспорта і коли і ким він був виданий) про те, що Позичальник отримав від Позикодавця в борг грошову суму в розмірі (розмір боргу прописом), готівковим способом.

 1. Я, Прізвище Ім'я По батькові — зобов'язуюся повернути борг Прізвище Ім'я По батькові — в повному обсязі, в сумі в строк, наприклад, до 31 травня 2020 року.
 2. Розписка написана мною власноруч «» 2019 року.
 3. ПІБ Позичальника
 4. (Підпис)
 5. ПІБ Позикодавця
 6. (Підпис)

Аналізуйте судовий акт: Невірно складена боргова розписка перетворила договір займу на договорі зберігання (ВС/КЦС № 295/11438/16-ц від 31.01.2019)

Якщо невизначений строк виконання зобов’язання та застосування ст.625 ЦК

Інколи у розписці не зазначається дата повернення коштів. Тому, в цьому випадку необхідно виходити з вимог ч.

2 статті 530 ЦК України, Якщо строк (термін) виконання боржником обов’язку не встановлений або визначений моментом пред’явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час.

Згідно з частиною 1 статті 1049 ЦК України, Позичальник зобов’язаний повернути позикодавцеві позику у встановлений строк, а якщо строк не встановлений, протягом 30-ти днів з дня пред’явлення позикодавцем вимоги про це.

Отже, слід надіслати вимогу позичальнику про повернення коштів і направити її поштовим зв’язком (рекомендованим листом з повідомленням про вручення або цінним листом з описом вкладення) або вручити особисто боржнику. В цьому випадку, повернути позику позичальник зобов’язаний протягом 30-ти діб.

У разі, не виконання зобов’язань з повернення суми позики, згідно ч.2 ст.

Читайте также:  Скільки коштує оформлення спадщини (витрати при вступі у спадщину в україні)

625 ЦК Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. В цьому випадку, також необхідно або поштою, або особисто направити боржнику вимогу про сплату 3% та інфляції за весь час прострочення.

Розписка про отримання завдатку

Розписка потрібна не тільки для отримання грошей в борг, а й наприклад, в разі отримання завдатку, скажімо при купівлі-продажу нерухомості.

Розглянемо для початку правові поняття деякої термінології у цій галузі.

Ч.1 статті 570 Цивільного кодексу України. Поняття завдатку.

Завдатком є ​​грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов'язання і на забезпечення його виконання.

Розписка про отримання завдатку, складається за такою самою формою, що вказана вище, однак крім усього повинна в собі містити вказівки того, що гроші, отримані саме в якості завдатку і передані в забезпечення виконання договору (угоди), а сторонами в розписці повинні бути ті ж боку, що і за договором.

ПОРАДИ Позичальнику

Розписка про отримання коштів (зразок)

При отриманні грошей в борг обов'язково необхідно визначити умови платності або безоплатності позики.

Згідно статті 1048 ЦКУ — Проценти за договором позики, якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України.

Тобто, якщо сторони домовилися про те, що кошти беруться без сплати відсотків, а в розписці про це не вказано, то Позикодавець в майбутньому зможе через суд стягнути з позичальника плату за користування грошима. Тому, якщо позика безкоштовна, при складанні розписки слід обов'язково вказати, що Позикодавець не матиме права на отримання відсотків від суми позики.

При поверненні боргу повністю або частково обов'язково беріть письмову розписку з Позикодавця про отримання ним грошей.

Важливо, щоб така розписка містила відомості про те, що кошти Позикодавець отримав від позичальника саме в рахунок погашення боргу по розписці або договором, за якими були отримані кошти в борг, згідно розписці «від …».

Аналогічна ситуація і з позикою в іноземній валюті. У розписці необхідно чітко вказати, в якій валюті, підлягає борг поверненню і зміни (збільшення) в разі коливання курсу валюти.

У даній статті зібрана коротка і найбільш важлива інформація, щодо даної теми — розписки, але при виникненні інших неописаних в статті питань варто звертатися за детальною консультацією до адвоката, який зможе не тільки відповісти на питання, а й при необхідності, професійно супроводити угоду (висновок і виконання договору).

Автор консультації: Анферова К.С.

директор, адвокат АБ «Катерини Анфьорової»

Джерело: юридичний ресурс Протокол

Аналізуйте судовий акт: Верховний Суд відмовив у стягненні 431 250 доларів США з підстав іншої правової природи розписки (ВС/КЦС № 367/7135/16-ц від 05.09.2018р)

Зразок написання розписки — Електронна книга скарг України

Розписку про отримання грошей потрібно вміти складати, щоб вона мала юридичну силу. Як оформлювати зразок розписки про отримання грошей, читайте тут.

Буває так, що потрібні гроші, а той, у кого вони є не хоче їх давати без розписки. Але наступає патова ситуація, коли ані той, кому потрібні гроші, ані той, хто їх дає не знає, з чого починається написання  розписки про отримання грошей, які дані повинні бути виписані в такій розписці.

Написання розписки слід почати з того, що вона повинна бути написана Вашою рукою, тобто, рукою того, хто хоче отримати гроші чи дає їх в борг. Скласти цей документ – легко, ознайомтеся із зразком розписки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Продукти-хулігани: як створюють товар провокацію?“

Зразок написання розписки про отримання грошей:

 • З правого боку вказуєте  дату, коли складалася розписка
 • 07 лютого 2013 року
 • м. Київ
 • Розписка

Я, Олексюк Іван Петрович, зареєстрований  та мешкаю за адресою: 11302, м. Київ, вул. Козацька, 45, кв. 55.

Паспорт : серія ВР 246457, виданий 13 лютого 2000 року, Київським МВ УМВС України в Київській області, даю цю розписку громадянці Остапко Лідії Михайлівні, яка зареєстрована за адресою м. Вінниця, вул. Поніжська, 47, кв. 244, а фактично проживає за адресою м. Київ, вул. Кіото, 24, кв. 34.

Паспорт: МА 234562, виданий Вінницьким МВ УМВС України в Вінницькій області , 02 січня 1998 року. Я позичив у неї гроші в розмірі 5 тисяч гривень (п’ять тисяч гривень), які вона передала мені за місцем свого фактичного проживання в присутності свідків: громадянина Комарницького А.Б.

(тут так само вказуєте його адресу та паспортні дані) та громадянки Берзіної Д.В.  (адреса і знову ж, паспортні дані).

Вказану позику я зобов’язуюся повернути  Остапко Лідії Михайлівні до 20 лютого 2013 року.

Берзіна Д.В. Підпис

Остапко Л.М. Підпис

07. лютого 2013 року  _________________ Олексюк І.П.

Читайте: “Зразок лист-подяки“

Також написання розписки може бути з інших причин. Наприклад, вже готовий зразок написання розписки: в університеті.

Розписка про отримання коштів (зразок)

«Електронна книга скарг України» — твій гідний удар по беззаконню. Ми публікуємо скарги звичайних людей для журналістів з усієї України. Досить мовчати!

Боргова розписка — зразки розписок про отримання грошей на українській мові

У разі грошових відносин за участю юридичних форм організацій завжди має місце документальне підтвердження — боргова розписка. А ось при здійсненні фінансових операцій між фізичними особами це трапляється рідше. Причина такого явища криється в природі передачі грошей з рук у руки – найчастіше вони характерні для друзів, знайомих, а також родичів.

Розписка про отримання коштів (зразок)

Зрозуміло, що позичаючи кошти абсолютно чужим людям, однією довірою не обійдешся, але і у випадку зі знайомими краще убезпечити себе і надавати гроші тільки під письмове підтвердження про гарантії повернення всієї суми в зазначений термін. Для цього складається розписка. Як її правильно написати, щоб надати юридичну силу, і на що звернути увагу? В цьому ми зараз і розберемося.

Як правильно скласти боргову розписку і на що звернути особливу увагу?

Такий документ не має реквізитної частини, яка притаманна заявам та іншим офіційним документам. Іншими словами, текст починається з назви документа «Розписка» і далі з першого рядка йде його основна частина. Вся інформація складається з 3-х блоків.

Перший з них – особисті дані вступаючих у відносини сторін, дата виникнення заборгованості, сума; другий – дата повернення коштів, відповідальність; третій – особисті підписи суб’єктів, дата складання розписки.

Розглянемо особливості написання кожного з цих блоків.

У першому абзаці необхідно вказати особисті дані як позичальника, так і суб’єкта, що передає йому гроші. Мова йде не тільки про повне прізвище, ім’я та по батькові, але і всі паспортні дані. Спочатку така інформація вказується щодо особи, яка отримує гроші, потім – що позичає. Також потрібно вказати розмір суми коштів.

У другому абзаці потрібно звернути увагу на дату повернення грошей і розмір кінцевої суми. Найчастіше сума збігається з початковою, але при наявності винагороди за користування грошима може бути збільшена.

Також необхідно вказати відповідальність позичальника в разі невиконання прийнятих умов. Так, наприклад, за прострочення погашення боргу застосовується штраф у розмірі 1% від суми за кожен день прострочення.

Після вказівки цих деталей необхідно правильно закінчити складання розписки. Для цього потрібно написати власноруч прізвища, імена та по батькові обох сторін без скорочення і поставити підписи. А нижче достатньо вказати поточну дату складання документа (найчастіше вона збігається з датою виникнення заборгованості).

Такий папірець має юридичну силу і може бути використаний суб’єктом, що позичив гроші, як незаперечний доказ його правоти в ході судових розглядів, якщо вони будуть мати місце. Складається розписка в одному екземплярі і залишається у того, хто позичає кошти. Після повернення суми вона передається позичальникові або знищується в його присутності.

Будьте уважні при написанні розписки. Внесіть до неї якомога більше даних. Бажано, щоб при передачі коштів були свідки, а їх особисті дані були внесені в текст розписки разом з їхніми підписами.

Зразок написання боргової розписки

РОЗПИСКА

Як правильно оформити боргову розписку (+зразок)

Розписка про отримання коштів (зразок)

До Херсонського Офісу Мережі правового розвитку, що діє при громадській організації «Правовий простір», люди періодично звертаються з питаннями, які так чи інакше стосуються правил оформлення боргових розписок. Як оформити документ, щоб забезпечити повернення грошей або іншого майна, переданого за борговою розпискою, роз’яснює юрист Офісу Сергій Плахотнюк.

Обережність і необхідність проконсультуватися з юристом тих, хто збирається оформити свої договірні відносини за допомоги боргової розписки, цілком обґрунтовані. Адже неправильно оформлений документ може стати причиною того, що у майбутньому власник не зможе повернути своє майно чи гроші, пояснює юрист.

 • При оформленні боргової розписки потрібно дотриматися 2 основних правил:
 • 1. Розписка має містити всі необхідні данні, а саме:
 • — прізвище, ім’я, по-батькові, паспортні дані (серію, дату видачі паспорта) та адресу позикодавця і позичальника;

— опис майна, передання якого засвідчує ця розписка. Якщо позикодавець передає грошові кошти, то потрібно вказувати їх точну суму цифрами і прописом. При цьому суму позики можна передавати як в гривнях, так і в іноземній валюті. Якщо ж передаються не грошові кошти, а інше (рухоме) майно, то необхідно його детально описати;

— розписка повинна однозначно підтверджувати факт отримання грошей позичальником і найважливіше – повинна містити умову про передання грошей, або іншого майна, в борг із зобов’язанням їх повернення. У разі відсутності цієї умови, суд відмовить у примусовому поверненні переданого майна!

При цьому можна в цій же розписці встановити строк такого повернення, або зазначити, що днем  повернення переданого майна є день вимоги такого повернення позикодавцем (доцільно одразу визначити яким чином буде здійснюватись така вимога).

Якщо ж такий строк встановлено не буде, то передане майно буде повертатись у порядку, передбаченому у частині 1 статті 1049 ЦК України, відповідно до якої якщо договором не встановлений строк повернення позики або цей строк визначений моментом пред’явлення вимоги, позика має бути повернена позичальником протягом 30 днів від дня пред’явлення позикодавцем вимоги про повернення позики;

Читайте также:  Як подати на розлучення до рагсу або до суду?

— підпис позичальника і дату складення розписки.

2. Бажано, щоб текст боргової розписки був написаний особисто позичальником. Це потрібно для можливості проведення судово-почеркознавчої експертизи тексту розписки на підтвердження написання її позичальником. Адже нерідко трапляються випадки, коли позичальники нечітко ставлять підпис або навмисне змінюють його, а після заперечують, що підписували цей документ. 

 1. Тому не буде зайвою також і фіксація факту написання (підписання) боргової розписки на відео.
 2. Для оформлення розписки Сергій Плахотнюк рекомендує керуватися наведеним нижче зразком.
 3. Зразок розписки:

Як написати розписку. Приклад розписки!

Розписка про отримання коштів (зразок)

У вас просять гроші в борг. Як вчинити, щоб потім не довелося сваритися з цією людиною через те, що вона не може або не хоче повернути вам гроші, особливо якщо це ваш друг або хороший знайомий? Кращим способом підстрахувати себе в цьому випадку служить розписка в отриманні грошей в борг.

Розписки прийнято писати, коли відбувається передача грошей у борг, щоб надалі не виникло різних непорозумінь.

Розписка також може складатися, коли ви оплачуєте будь-які товари або послуги, або при передачі майна іншій особі на збереження. У більшості випадків використовується боргова розписка, а саме розписка про передачу грошей в борг.

Чим хороша розписка в отриманні грошей?

У разі, якщо виникне якась непередбачена ситуація і інша сторона відмовиться повертати вам гроші розписка є письмовим доказом того, що передача грошей була. Розписка також не буде зайвою, якщо ви зберетеся звертатися до суду для відновлення справедливості.

Однак варто мати на увазі, що не кожна розписка зможе вам допомогти в разі рішення спірної ситуації. Для її складання також, як і для будь-якого документа, що має юридичну силу, існують певні правила і тонкощі. Ми постаралися узагальнити і розглянути кожне з таких правил.

Як правильно скласти розписку в отриманні грошей.

Розглянемо основні моменти, які варто врахувати при написанні розписки в отриманні грошей.

Розписка пишеться від руки. Суб’єкт, що займає гроші повинен написати розписку від руки, одного підпису буде недостатньо, особливо якщо ви звернетеся в суд, і там проведуть графологічну експертизу.

Розписка пишеться в двох примірниках, по одному для кожної сторони. Таким чином ви будете мати у себе на руках оригінал з підписами кожної зі сторін. Крім цього, друга сторона не зможе внести в свій екземпляр розписки будь-які зміни, вигідні їй.

Паспортні данні. У розписці повинні бути присутніми паспортні дані обох сторін: ПІБ, прописка, номер і серія паспорта, дата видачі та хто видав. Також кожна зі сторін ставить свій підпис з розшифровкою (ПІБ.).

Сума грошей, переданих позичальнику, повинна бути вказана і цифрами і прописом, щоб неможливо було підправити щось у подальшому. Не забудьте вказати і валюту, в якій передаються гроші.

Мета передачі грошей (майна). Також буде корисно вказати конкретну мету, на яку даються гроші, щоб в майбутньому це не було представлено як подарунок або повернення боргу.

Терміни на який видаються гроші (майно). Необхідно вказати терміни, в які позичальник повинен повернути гроші і дату складання розписки. У разі якщо позичальник не встигне вчасно, позикодавець має право вимагати пеню (відсоток від суми позики за кожен день прострочення). Розмір пені варто також обговорити заздалегідь.

Підпис свідків. При написанні розписки найкраще запросити двох свідків, які не є зацікавленими особами. У разі звернення до суду вони зможуть підтвердити, що передача грошей відбулася. Не забудьте вказати їх ПІБ, адреси, і нехай свідки поставлять свої підписи.

Розписку бажано завірити у нотаріуса. Щоб максимально все узаконити, ви можете запевнити розписку у нотаріуса, але це не є обов’язковою вимогою. До того ж, за це доведеться заплатити деяку суму грошей. Однак якщо вам доведеться звернутися в суд, а розписка не є завіреної нотаріусом, для перевірки справжності розписки, швидше за все, буде проведена графологічна експертиза.

Як показує практика, звернення до суду відбувається лише в крайніх випадках, коли обидві сторони не можуть вирішити питання самотужки, а це зазвичай трапляється через великі суми. Тому завіряти розписку у нотаріуса має сенс якщо ви або передаєте велику суму грошей або майна, або в тих випадках, коли повністю не впевнені в чесності другої сторони.

Зразок розписки в отриманні грошей (приклад):

РОЗПИСКА

Складаємо розписку правильно

Оновлено — 25.12.2017

Надаючи грошові кошти в борг, обов'язково необхідно мати, як мінімум, розписку для обґрунтування своїх вимог у майбутньому. Як правильно скласти розписку читайте далі.

Розписка є підтвердженням передачі грошових коштів від однієї особи іншій. Згідно судовій практиці стягнення боргу на підставі розписки — процедура законна, однак для цього важливо правильно її скласти.

Розписка повинна бути написана позичальником власноруч, щоб у випадку судового розгляду, почеркознавча експертиза змогла підтвердити складання розписки саме позичальником.

Наявність свідків бажано, але не обов'язково. Якщо свідки все-таки є, то потрібно зафіксувати в розписці їх паспортні дані і попросити підписатися.

Що має бути зазначено в розписці

 1. Прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані та ідентифікаційний код позичальника і кредитора — щоб у випадку судового розгляду можна було ідентифікувати їх. Додатково рекомендуємо взяти у боржника завірену ним (написом «З оригіналом згідно», датою і підписом) ксерокопію паспорта та ідентифікаційного коду.

 2. Сума, передана в борг, вказується цифрами і прописом — для виключення спорів з приводу її розміру. Суму позики необхідно вказувати в національній валюті України, бо грошове зобов'язання має виконуватися в гривнях (ст. 533 ЦКУ).

  Однак у розписці можна вказати еквівалент суми позики в іноземній валюті — в цьому випадку повернути борг боржник зобов'язаний в сумі по курсу іноземної валюти до гривні на день платежу (ч.2 ст. 533 ЦКУ).

  При цьому практика судових рішень свідчить, що гроші стягуються і по розписках, в яких однозначно зазначено, що сума позики передана позичальникові в іноземній валюті.

 3. Термін повернення боргу. Якщо строк не зазначений, то позика вважається виданим до пред'явлення вимоги сплати (ст. 1049 ЦКУ).

  Вимогу необхідно відправити листом з описом вкладень та з повідомленням про його отримання. Якщо протягом 30 днів борг не сплачено, можна звертатися до суду для стягнення заборгованості.

 4. Якщо кошти надаються під відсоток, його розмір і порядок оплати необхідно вказати в розписці.

 5. Дата складання розписки і підпис позичальника.
 6. Суди однаково приймають розписки, написані українською і російською мовами. Але краще скласти українською.

Зверніть увагу, період стягнення грошей по розписці обмежений терміном позовної давності, який становить три роки (ст. 257 ЦКУ).

Зразок розписки:

Розписка про отримання коштів (зразок)

Розписка про отримання аліментів на дитину: зразок і бланк, як правильно написати документ про прийом грошових коштів для дітей на руки?

Рідко бувають ситуації, коли аліменти сплачуються на добровільних засадах за домовленістю батьків. І часто, в судовому порядку потім складно довести, що виплати проводилися. Для таких неприємних ситуацій необхідно оформляти розписки в отриманні грошових коштів і вимагати їх від одержувача. Як правильно написати розписку, розповімо докладно в цій статті.

Короткий опис документа

Розписка є документом, який за певних обставин може підтверджувати будь-які дії, маючи юридичну силу. Існує кілька різновидів документа, але зараз мова піде про розписці при отриманні аліментів.

Розписка про отримання аліментів — це документ, який підтверджує передачу грошових коштів (аліментів) від одного батька до іншого з рук в руки. Такий документ може складатися як добровільними виплати, так і на підставі рішення судових органів.

Коли необхідний?

Найчастіше при добровільних виплати аліментів використовують розписки. В цьому випадку обидва батьки домовляються один з одним про суму, час і місце передачі грошових коштів на дітей. Однак трапляються випадки, коли розписки необхідні і після судових розглядів.

У ситуації, коли сторони підписали, наприклад, мирова угода в залі суду, а реквізитів для перерахування у заявника на руках не було, то в такій ситуації сторони можуть домовитися про передачу коштів з рук в руки. Якраз тут і є гостра необхідність в написанні розписки, щоб в подальшому було підтвердження факту оплати аліментів.

Довідка! Також розписка використовується в якості документа, що підтверджує передачу додаткових грошових коштів. Якщо у відповідача є бажання добровільно платити додаткову суму, то краще підтверджувати це розпискою.

Розповімо далі, як писати цей документ.

Як правильно написати?

У ініціатора є можливість:

 1. Надрукувати бланк на комп'ютері, зберегти і розмножити відразу кілька примірників, щоб в подальшому тільки вписувати персональну інформацію сторін.
 2. Зафіксувати документ в письмовому вигляді від руки кульковою ручкою.

Обидва варіанти мають переваги і недоліки. Перший досить зручний і, напевно, найбільш підходящий. Адже набагато простіше виготовити один бланк і роздрукувати відразу кілька копій, залишивши чисті поля для заповнення необхідних даних. Переваг у цього варіанту дуже багато:

 • не треба постійно шукати комп'ютер і принтер, щоб роздрукувати черговий бланк;
 • немає необхідності писати текст від руки;
 • текст, надрукований за допомогою ПК, легко читати, і він швидше сприймається;
 • немає необхідності кожного разу складати новий документ;
 • необхідні реквізити заносяться від руки.

Звичайно ж, найчастіше використовують другий варіант, який менш зручний і практичний. Розписка, написана від руки, має значний плюс, І полягає він у проведенні легкої і точної графологічної експертизи. При аналізі тексту великого обсягу можна з максимальною точністю обчислити автора розписки в разі виникнення спірних ситуацій.

Важливо! Однак в написанні документа неприпустимі помилки. Будь-яка помарка і неточність можуть спотворювати суть документа. В результаті цього розписка може втратити свою юридичну силу.

Грамотно складена розписка повинна містити такі відомості:

 1. Назва документа по центру аркуша (розписка).
 2. Персональна інформація сторін (ПІБ, дані паспорта).
 3. За що передаються грошові кошти (мета) — виплата аліментів.
 4. Сума цифрами і прописом із зазначенням валюти (рублі).
 5. Особисті дані дитини (ПІБ, дата і місце народження).
 6. За який період вносяться гроші.
 7. Місце складання.
 8. Поточна дата.
 9. Підписи обох сторін і розшифровка.
 • Завантажити бланк розписки на аліменти
 • Завантажити зразок розписки про отримання аліментів на руки на дітей

Тепер ви знаєте, як написати розписку про отримання аліментів і побачили її зразок.

Чи потрібен нотаріус або свідки?

Існує думка про те, що при передачі грошових коштів на дитину і написанні розписки повинні бути присутні свідки або нотаріус. Таку думку є помилковим. У Російському законодавстві не міститься інформації про такі вимоги.

При виникненні спірних моментів в процесі судових розглядів буде проведена спеціальна експертиза, яка і буде істотним доказом.

Закони РФ і не забороняють залучати третіх осіб для підтвердження факту передачі грошових коштів на руки. Свідки можуть бути присутніми за бажанням сторін.

Варто сказати, що якщо при передачі грошей буде присутній третя особа, то необхідна його підпис та особисті дані в розписці. У суді ця людина буде свідком.

Також на законодавчому рівні не затверджено, що розписку обов'язково необхідно завіряти в нотаріальній конторі.

Важливо! Засвідчення у нотаріуса не додасть документу юридичної сили, а зможе лише вплинути на думку судді під час розгляду.

Кількість екземплярів

За фактом необхідно скласти тільки один екземпляр і передати його платнику. Однак трапляються випадки втрати розписок або спотворення інформації в них. У зв'язку з цим, розписку слід оформляти в двох примірниках. При цьому один передається платнику, а інший залишається у отримувача коштів.

Для вас ми підготували і інші статті на тему аліментів.

Читайте про те:

 • як правильно платити;
 • утримуються такі виплати з пенсії і як утримати із зарплати;
 • як перевести поштовим переказом і на банківську карту;
 • як розрахувати розмір змісту;
 • які терміни виплати і порядок нарахування аліментів;
 • як і з яких доходів утримуються виплати і як оформити довідку на їх утримання.

Щодо терміну давності і інші особливості

У законодавстві нічого не сказано про терміни давності документа. Розписка видається платнику в момент передачі коштів.

Одержувач коштів може зафіксувати на розписці фразу «Претензій не маю». Однак навіть при наявності цього словосполучення у одержувача завжди зберігається можливість подати в суд для оскарження факту отримання грошових коштів. Відсутність претензій на певний момент не означає їх відсутність в подальшому.

Важливо! При наявності спірної ситуації сторони можуть дозволити її в договірному порядку. Якщо текст розписки має двозначні фрази і передбачає виплату лише деякої частини аліментів, то у одержувача завжди є можливість стягнення залишку суми через судових приставів.

Колишнє подружжя, а також інші одержувачі аліментів віддають перевагу спілкуватися в формальному порядку. Грамотно оформлена розписка про отримання грошових коштів є свідченням того, що у сторін є деяку довіру один до одного і є бажання спілкуватися не тільки через судові органи.

Однак існують ризики зловживань:

 1. Введення в оману.
 2. Оформлення документа з недієздатним батьком.
 3. Підробка документа та підпису одержувача.
 4. Помилкова інформація та виправлення.

Розписка не може бути розглянута уповноваженими особами як угода по сімейному або цивільного права. Вона є документом, який свідчить про передачу грошових коштів від однієї фізичної особи до іншого. Наявність розписки завжди може бути оскаржене зацікавленими особами в судовому порядку.

Підводячи підсумки, можна відзначити, що складання розписки про отримання аліментів — процедура проста, і не вимагає конкретних навичок. Досить виконати певні вимоги, зазначені вище, а також знати деякі правила російської мови, щоб не допустити помилок і помарок.

Дивіться відео: Розписка: гарантія чи фікція? (Квітня 2020)

Розписка про отримання грошей за покупку нерухомості

Будь-яка операція з нерухомістю і передача грошей другому учаснику угоди повинна оформлятися розпискою, що підтверджує отримання цих грошей. Багато оформляють розписки в довільній формі, але все ж певних правил слід дотримуватися.

Купуючи нерухомість, ви укладаєте двосторонній договір про купівлю-продаж, але він лише свідчить тільки про те, що угода була оформлена. А те, що покупець здійснив оплату, в договорі про це інформації немає.

В якості підтвердження оплати можна лише брати до уваги касовий чек, квитанцію, розписку. Але при покупці житла, покупець не завжди вносить 100% оплату. Іноді загальна сума може бути розбита на дві частини: передоплата, остаточна оплата.

Як би там не було, якщо ви віддаєте свої гроші, відразу просіть розписку, що підтверджує передачу коштів.

У разі виникнення спірних питань, саме цей папір буде вашим доказом.

Те ж саме потрібно робити і при оренді житла, хоча часто орендодавці часто це ігнорують, так як не хочуть, щоб ця розписка потрапила в податкову.

Водночас, якщо такий документ не складено, то це може стати підставою для недобросовісного продавця стверджувати, що нічого не було сплачено і вимагати повернення квартири в судовому порядку.

Як показує судова практика: якщо немає розписки або іншого документа, що підтверджує оплату, то позов продавця задовольняють.

Тому, в таких випадках соромитися не варто, так як це стосується вашої фінансової безпеки.

Оформлення розписки

Розписка повинна бути складена за всіма правилами, інакше вона не матиме ніякої юридичної сили.Для початку варто запам'ятати, що розписку має писати людина, якій передаються гроші. Не можна віддавати гроші одній людині, а розписку вимагати з іншої, наприклад, з родича.

Якщо вам потрібно внести передоплату за житло через агента, то важливо переконатися, що у нього є доручення на отримання цього завдатку.Розписку потрібно писати на папері виключно від руки, синьою ручкою. У тексті виключені будь-які помарки, виправлення, викреслення. Якщо щось написали не так як потрібно, то розписку потрібно переписати.

У разі виникнення судових розглядів, саме розписка написана від руки дає гарантію покупцеві захисту його інтересів. Розписку не потрібно завіряти у нотаріуса. У цьому документі можуть бути підписи третіх осіб, у присутності яких був оформлений документ. Або ж можна поставити свій підпис на звороті, як підтвердження того, що розписка була написана у вашій присутності.

У верхній частині на розписці від лівого краю вказується місце написання і поточна дата.Як правило, текст повинен бути таким:

«Я, ПІБ, паспортні дані (серія, номер, коли і ким виданий), отримав від (ПІБ, дані паспорта) грошову суму в розмірі (обов'язково потрібно вказувати цифри і прописувати суму словами, при цьому перша цифра завжди пишеться з великої літери) гривень за (слід вказати в призначенні платежу, за що здійснюється оплата). Грошова сума отримана мною повністю, ніяких матеріальних претензій до (ПІБ) не маю».

Дані паспорта потрібно заповнювати в повному обсязі. Вказуючи мету передачі грошей слід прописати номер договору або іншого документа (якщо він є).В кінці потрібно прописати повністю ПІБ і свій підпис.З цього випливає, що розписка – дуже важливий документ, який служить доказом оплати, і вимагати цей документ з одержувача грошей потрібно обов'язково.

Розписка: зразок і правила написання в Україні у 2020 році | Юридичний самозахист

Стаття актуальна на 2020 рік

Розписка – це документ, який фіксує взаємовідносини між двома або більшою кількістю осіб в будь-якій сфері. Найчастіше вона посвідчує позику грошових коштів. Правильно складений документ може бути прийнятий в суді як доказ. Однак потрібно розуміти, що юридична сила розписки повністю залежить від її грамотного складання.

За призначенням вони поділяються на кілька основних видів:

 • розписка про отримання коштів;
 • про отримання документів;
 • про відсутність претензій;
 • про отримання аліментів.

Як писати розписку про отримання коштів

Що робити, коли у вас просять гроші в борг? Кращою страховкою для вас в такому випадку буде розписка про отримання коштів.

Але слід пам’ятати, що надання грошей під розписку не є панацеєю від недобросовісних боржників. Тільки ваша грамотність і передбачливість при їх передачі зможе вам допомогти.

Чи є розписка юридичним документом

За своєю суттю це письмове підтвердження передачі грошей від однієї особи до іншої. Більш того, при правильному складанні розписка також посвідчує особистість боржника, суму переданих коштів, зобов’язання їх повернути, строк і відповідальність за невиконання зобов’язання.

Тому, якщо вам не повертають гроші та ви бажаєте відновити справедливість шляхом звернення до суду, цей документ вам стане у нагоді.

Як стягнути борг на підставі розписки, які основні вимоги до написання боргової розписки встановлені в судовій практиці ви можете ознайомитися на нашому сайті в статті «Як укласти договір позики та отримати позику під розписку».

Як грамотно написати розписку про отримання грошей

У цій статті ми лише доповнимо перелік наданих нами рекомендацій.

 1. Перше, що необхідно запам’ятати – бажано, щоб цей документ був написаний власноруч. Для чого нам потрібен саме рукописний текст? Юридичну силу матимуть обидва варіанти – хоч рукописний, хоч машинописний. Законодавством не встановлено правила написання. При зверненні до суду, для того, щоб однозначно ідентифікувати людину, необхідними є не тільки прізвище, ім’я, по батькові та паспортні дані, але і зразок підпису, а іноді і почерку людини. В такому випадку розписка, оформлена рукописним текстом, – повноцінна гарантія того, що боржник не зможе посилатися на те, що він не брав грошей під розписку.
 2. Розписку в отриманні грошових коштів краще залишити у себе для підтвердження надання грошей в борг.
 3. У розписці неприпустимими є виправлення і закреслення. У тексті документа краще залишити все як є, а внизу написати «виправленому вірити» і поставити підпис. Але рекомендуємо переписати все начисто.
 4. Суму грошей, які були передані в борг, слід вказати цифрами та прописом, а також вказати валюту, в якій передаються гроші.
 5. Необхідно вказати мету позики, щоб в подальшому боржник не посилався на те, що це був подарунок.
 6. Рекомендуємо давати гроші в борг під розписку при свідках, які надалі зможуть підтвердити факт передачі вами грошей боржнику. Тому бажано вказати дані, які допоможуть ідентифікувати їх надалі, і підпис.
 7. Існує думка, що потрібно давати гроші в борг під розписку через нотаріуса. Чинне законодавство не встановлює такого обов’язку. Звичайно, за таку процедуру доведеться заплатити певну суму, але в підсумку ми отримаємо суттєві переваги, а саме:
 • Нотаріус може перевірити наскільки правомірною є ця угода.
 • У разі необхідності він завжди зможе підтвердити, що цей документ був оформлений конкретною людиною.
 • У суді у боржника вже не буде можливості відмовитися від своїх обов’язків.

Розписка про отримання грошей (зразок)

РОЗПИСКА

10.02.2020                                                                                                                                 м. Одеса

Ссылка на основную публикацию