Розрахунок аліментів: середня зарплата в україні в 2018 році

Гуль Тетяна, експерт з питань оплати праці Розрахунок аліментів: середня зарплата в Україні в 2018 році Оплата праці Липень, 2018/№ 14 https://i.factor.ua/ukr/journals/ot/2018/july/issue-14/article-38131.html Бухгалтери стикаються з розрахунком середньої зарплати постійно. Вона потрібна для оплати відпусток, періоду відрядження , курсів підвищення кваліфікації, військової служби, вихідної допомоги і матдопомоги у розмірі середньомісячної зарплати, лікарняних і декретних. І це далеко не повний перелік. Розрахунок зазначених виплат здійснюється на підставі різних нормативно-правових актів: Порядку № 100 і Порядку № 1266. Відразу скажемо: сьогодні ми не зупинятимемося на розрахунку середньої зарплати для оплати періоду тимчасової непрацездатності та/або відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (Порядок № 1266). А поговоримо ми про «середню», що розраховується згідно з Порядком № 100. Чому про неї? Та тому, що порядок розрахунку середньоденної зарплати для різних виплат відрізняється. Ось про відмінності і йтиметься нижче.

Отже, Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100 (далі — Порядок № 100), застосовується в таких випадках: оплата щорічної відпустки й інших видів відпусток, а також компенсації за невикористану відпустку; оплата виконання працівниками державних і громадських обов’язків у робочий час; оплата при переведенні працівників на легшу і нижчеоплачувану роботу за станом здоров’я; виплата вихідної допомоги; оплата за час відрядження; оплата вимушеного прогулу та інші випадки.

Розрахунок середньої заробітної плати здійснюється виходячи з виплат за останні 12 або 2 календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана ця виплата, залежно від того, для яких цілей розраховують середню зарплату.

«Відпускна середня»: формула та алгоритм

 • Розрахунок «середньої» виходячи з 12-місячного розрахункового періоду застосовується для розрахунку відпускних і компенсації відпустки.
 • «Відпускну» середню зарплату обчислюють за такою формулою:
 • ЗПсер = ЗП : (К — С — Ч),
 • де ЗПсер — середня заробітна плата для розрахунку суми відпускних / компенсації за невикористану відпустку;
 • ЗП — сума заробітної плати, нарахованої в розрахунковому періоді;
 • К — загальна кількість календарних днів у розрахунковому періоді;
 • С — кількість святкових і неробочих днів, передбачених ст. 73 КЗпП, що припадають на розрахунковий період;
 • Ч — час, протягом якого працівник відповідно до чинного законодавства або з інших поважних причин не працював і за ним не зберігався заробіток, або зберігався частково в розрахунковому періоді.
 • Таким чином, при розрахунку такої середньоденної заробітної плати можна використати такий алгоритм (рис. 1):

Розрахунок аліментів: середня зарплата в Україні в 2018 році

Рис. 1. Алгоритм розрахунку «відпускної» середньої зарплати

«Середня» за 2 місяці: формула та алгоритм

Ми розповіли, як розраховується середня зарплата для оплати періоду відпустки (компенсації за невикористану відпустку). В усіх інших випадках середня зарплата розраховується виходячи з виплат за 2-місячний період. Формула її розрахунку така:

ЗПсер = В : Кроб.дн.(год)

де В — виплати, що включаються до розрахунку, нараховані в розрахунковому періоді;

Кроб.дн.(год) — кількість відпрацьованих робочих днів (годин), що припадають на місяці розрахункового періоду.

На рис. 2 наведемо алгоритм розрахунку середньої зарплати виходячи з виплат за 2 місяці.

Розрахунок аліментів: середня зарплата в Україні в 2018 році

Рис. 2. Алгоритм розрахунку середньоденної зарплати виходячи з виплат за 2 місяці

Дивлячись на формули і алгоритми розрахунку, істотних відмінностей при розрахунку середньої зарплати, виходячи з виплат за 12 і 2 місяці, небагато. Передусім це кількість місяців у розрахунковому періоді (12 або 2) і дні, що беруть участь у розрахунку (календарні і відпрацьовані).

А ось що стосується виплат, які беруть участь у розрахунку двох «середніх», — це окрема розмова.

Виплати при розрахунку «середньої»: головні відмінності

Перелік виплат, що беруть участь у розрахунку середньої зарплати, зазначений у п. 3 Порядку № 100; не включають до розрахунку виплати, зазначені в п. 4 цього Порядку.

У принципі, цей список є загальним і для «відпускної» середньої зарплати, і для «середньої» за 2 місяці. Але і відмінності є.

Насамперед потрібно знати, що деякі види виплат беруть участь у розрахунку «відпускної середньої», але не беруть участі в розрахунку середньої зарплати виходячи з виплат за 2 місяці. Крім того, окремі виплати по-різному включаються до розрахунку.

Нижче в табл. 1 наведемо основні відмінності із включення окремих виплат до розрахунку середньої зарплати.

Таблиця 1. Відмінності включення до розрахунку середньої зарплати згідно з Порядком № 100 деяких виплат

Вид виплати «Відпускна» середня зарплата «Середня» за 2 місяці
Оплата за час попередньої відпустки Включають Не включають
Виплати за час, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток (виконання державних і громадських обов’язків, службового відрядження, оплаченого за «середньою» тощо) Включають Не включають
Лікарняні Включають Не включають
Декретні Включають Не включають
Премії Включають у повному розмірі Включають частково

Наведемо пояснення до таблиці.

Абзацом 4 п.

3 Порядку № 100 передбачено, що при розрахунку «відпускної» середньої зарплати беруть участь оплата за період відпустки, що припадає на розрахунковий період, інших виплат, розрахованих виходячи із середньої зарплати і допомога з тимчасової непрацездатності.

Включають також до розрахунку й декретні суми, хоча прямо вони не зазначені в Порядку № 100. Але на їх включенні справедливо наполягають (і ми з цим повністю згодні) Мінсоцполітики (див. листи від 22.06.2006 р. № 4201/0/14-06/13

Средняя зарплата в Украине для начисления пенсии

Подробности Обновлено: 23 февраля 2020 Просмотров: 54654 Розрахунок аліментів: середня зарплата в Україні в 2018 році

Для начисления пенсии необходимо знать среднюю зарплату в Украине за последние 3 года.

Согласно новой Пенсионной реформе от 03 октября 2017 года, средняя зарплата необходима для подсчета личного коэффициента человека за весь трудовой стаж, а так же средняя зарплата за последние три года, которую определяет Пенсионный Фонд, для расчета пенсии.

Пенсия рассчитывается по формуле

 • Размер пенсии = средняя зарплата за 3 года * индивидуальный коэффициент зарплаты * индекс трудового стажа.
 • Эта формула очень условная, потому-что все расчеты производятся в Пенсионном Фонде соответствующими программами.
 • Правила расчета и начисления пенсий в Украине регулируются Законом Украины No 1058 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Показатели средней зарплаты по данным Пенсионного фонда Украины 2000-2019 гг

Год Показатель, грн
2019 9205,19
2018 7810,88
2017 6273,45
2016 4482,35
2015 3661,41
2014 3149,45
2013 2979,46
2012 2752,95
2011 2370,53
2010 1982,63
2009 1650,43
2008 1573,99
2007 1197,91
2006 928,81
2005 735,57
2004 524,14
2003 372,72
2002 375,98
2001 311,62
2000 230,99

Таблицы с суммами средних зарплат по месяцам можно посмотреть на официальном сайте Пенсионного Фонда Украины и на сайте Госкомстата.

По всем вопросам об изменениях о начислении и перерасчете пенсионных выплат в Украине можно узнать в Контакт центре Пенсионного фонда по номеру 0-800-503-753 с 8.00 до 22.00 с понедельника по пятницу.

Таблица выхода на пенсию в Украине

Средняя заработная плата Украина 2018

Розрахунок аліментів: середня зарплата в Україні в 2018 році

В данной статье я объясню, как происходит расчет и начисление заработной платы в Украине. Расскажу про то, какие налоги и с кого при этом взимаются. Приведу примеры расчета чистой  и грязной заработной платы.

Также вы сможете увидеть какая средняя зарплата была в Украине и по регионам в 2017 году и в 2018 году.

Начисления заработной платы добровольно принудительно необходимо осуществлять 2 раза в месяц – с 16 по 22 число за первую половину текущего месяца и с 01 по 07 число месяца следующего за обсчитываемым – за его вторую половину.

Расчет заработной платы проводится путем деления начисленной зарплаты на количество рабочих дней в месяце, в дальнейшем полученная сумма умножается на количество рабочих дней в первой или второй половине календарного месяца, в зависимости от того за какой период проводится расчет заработной платы в Украине.

Расчет начислений на заработную плату и отчислений

Для начала стоит отметить большой плюс единого социального взноса (ЕСВ) – он не только упростил сам процесс расчетов, но и избавил от необходимости отчитываться перед несколькими фондами, задачей которых было защитить каждого из нас от безработицы, потери трудоспособности, травм на производстве и снабдить соцобеспечением в виде пенсии на старости лет. Ставка отчисления для всех наемных сотрудников одна и составляет 22% от фонда оплаты труда и подлежит оплате за счет работодателя. Удержание ЕСВ из зарплаты сотрудника отменено с 2016 года.

Размер налога на доходы физических лиц (НДФЛ) изменился и составляет единый размер — 18%.

Важно отметить, что начиная с августа 2014 года вступил в силу ЗУ «О внесении изменений в Налоговый Кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины», которым был введен военный сбор, а Госбюджетом на 2016 год действие сбора продлено на «период реформирования Вооруженных сил Украины». Под налогообложение сбором попадает и заработная плата. Ставка отчисления составляет 1,5%.

Таким образом, для получения суммы, подлежащей выплате сотруднику на руки, необходимо:

1. определили сумму начисленной зарплаты («грязная» сумма, т.е. до вычитания всех налогов)
2. далее полученную в абзаце 1 сумму умножаем на 18% НДФЛ
3.

затем необходимо помножить сумму из абзаца 1 на 1,5% ВС
4.

итак, отнимаем размер НДФЛ (18%) и ВС (1,5%) от суммы абзаца 1 и получаем ответ на вопрос – сколько же все таки необходимо выдать денег сотруднику на руки

5. не забываем отдельно от выплаты зарплаты оплатить ЕСВ с фонда оплаты труда (читать про единый социальный взнос ЕСВ)

 • Конкретный пример расчета заработной платы в Украине:
 • Расчетный период – март 2018 года
  Размер зарплаты – 3723 грн.
  Общее количество рабочих дней в месяце – 21
  Количество рабочих дней в первой половине месяца (с 01 по 15 число) – 10
  Количество рабочих дней во второй половине месяца (с 16 по 30 число) – 11
 • Расчет заработной платы за ПЕРВУЮ половину месяца:
Читайте также:  Може онук або онучка отримати спадщину бабусі?

— 3723 / 21 = 177,29 грн. – ЗП за день
— 177,29 * 10 = 1772,86 грн. – начислено за первую половину месяца (учитываем обязанность выплаты зп два раза в месяц).
— 1772,86 * 0,18 = 319,11 грн. – размер НДФЛ (18%)
— 1772,86 * 0,015 = 26,59 грн. – размер ВС (1,5%)

— 1772,86 – 319,11 – 26,59 = 1427,16  грн. – подлежит выдаче

Расчет за вторую половину месяца будет тоже легко посчитать. Получается, что чистая полная зарплата за март месяц 2017  года будет составлять 1427,16/10*21=2997,02  грн.

Расчет ЕСВ с фонда оплаты труда (выплата за первую половину месяца):
Что касается начислений на заработную плату (ЕСВ от фонда оплаты труда) не забываем, что фонд оплаты труда — это сумма зарплаты до вычитания всех налогов.

Рассмотрим пример:
— 1772,86 * 0,22 = 390,03 грн — сумма ЕСВ, подлежащая уплате государству отдельно при выплате зарплаты.

Расчет за вторую половину месяца будет похожим, только на 1 день больше, так как совпадает количество рабочих дней. Получается, что полный налог ЕСВ за март месяц 2018  года будет составлять 390,03/10*21= 819,06 грн.

О чем важно помнить начисляя и выплачивая заработную плату, так это о размере минимальной зарплаты, а именно: с 01 января 2018 г. – 3723 грн. при месячном размере начисления зарплаты и не менее 22,41 грн./час при почасовой оплате. База налогообложения ЕСВ и НДФЛ не может быть менее этой суммы, кроме начисления зарплаты не по основному месту работы либо при несоблюдении норм труда.

Таким образом суммируя все вышесказанное мы можем сделать такие выводы

 • Первое, налог ЕСВ равен 22% и платит его работодатель, а не работник, поэтому сообщая работнику, что его зарплата будет 3723 грн. на самом деле РАБОТОДАТЕЛЬ лишится не 3723 грн., а 3723+ЕСВ(22%), т.е. 3723+819,06=4542,06 грн.
 • Второе, после того, как работодатель озвучил зарплату работнику в 3723 грн, ему — работнику рано радоваться, так, как 3723 грн. — это его грязная зарплата. Чистая зарплата будет после того, как из 3723 грн. вычтут два налога (НДФЛ — 18% и ВС -1,5%). Получается, что на руки, т.е. чистая З/П составит 3723-(18%+1,5%)=2997,02 грн.

Средняя зарплата в Украине 2017-2018 год

Среднемесячная зарплата по регионам Украины в 2017

2017январьфевральмартапрельмайиюньиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрь2017, грн2017, $
Украина 6008 6209 6752 6659 6840 7360 7339 7114 7351 7377 7479 8777 7105 268
Винницкая 5097 5225 5606 5631 5860 6437 6552 6118 6329 6433 6468 7613 6114 231
Волынская 5028 5119 5513 5311 5580 6145 6001 5833 6100 6025 6209 7249 5843 220
Днепропетровская 5905 6084 6433 6440 6727 7141 7305 7045 7182 7337 7424 8247 6939 262
Донецкая 6503 6788 7110 7332 7742 8144 7887 7753 8068 8133 8217 9886 7797 294
Житомирская 4871 4986 5424 5404 5693 6186 6085 5896 6106 6061 6099 7207 5835 220
Закарпатская 5191 5420 5864 5680 6171 6803 6504 6331 6840 6633 6756 8127 6360 240
Запорожская 5831 5954 6603 6389 6553 7033 7242 6973 7002 7141 7326 8305 6863 259
Ивано-Франковская 5218 5292 5780 5705 5907 6743 6297 6282 6214 6289 6252 6935 6076 229
Киевская 6160 6366 6990 6578 6885 7645 7407 7215 7274 7459 7541 8719 7187 271
Кировоградская 4919 5002 5441 5464 5651 5938 6090 5839 6167 6102 6060 6798 5789 218
Луганская 5385 5424 5648 5171 5601 5943 5868 5868 6147 6019 6250 7484 5901 223
Львовская 5372 5469 5997 5922 6194 6734 6563 6502 6784 6617 6673 7879 6392 241
Николаевская 5743 5874 6433 6183 6586 6866 6822 6634 6899 6842 6822 8828 6711 253
Одесская 5666 5698 6157 6062 6322 7007 6691 6445 6624 6681 6837 8297 6541 247
Полтавская 5466 5829 6073 6181 6374 6779 6774 6521 6900 6966 6862 7839 6547 247
Ровенская 5214 5276 5935 5452 5724 6319 6219 5934 6138 6047 6223 7676 6013 227
Сумская 5097 5105 5394 5548 5734 6168 6291 6112 6193 6159 6221 7359 5948 224
Тернопольская 4641 4790 5151 5152 5349 6008 5678 5503 5765 5798 5956 6828 5552 209
Харьковская 5263 5504 5893 5848 5945 6468 6449 6224 6660 6593 6634 7447 6244 235
Херсонская 4867 5105 5587 5456 5654 6213 6016 5726 6028 5969 6227 7206 5838 220
Хмельницкая 5027 5052 5598 5519 5623 6256 6068 5941 6094 6166 6335 7559 5937 224
Черкасская 5055 5116 5549 5614 6003 6393 6447 6060 6207 6371 6387 7267 6039 228
Черновицкая 4717 4792 5136 5160 5284 6124 5845 5574 5731 5772 6046 7265 5621 212
Черниговская 4758 4855 5358 5324 5439 6008 5834 5795 5793 5913 5898 6656 5636 213
г.Киев 9292 9832 11010 10788 10558 11091 11412 11073 11423 11454 11643 14035 11134 420
 1. Среднемесячная зарплата по регионам Украины в 2018
 2. 2018январьфевральгодгод $
  г.Киев 11668 12124 11896 449
  Украина 7711 7828 7770 293
  Киевская 8145 8073 8109 306
  Днепропетровская 7839 7761 7800 294
  Запорожская 7479 7599 7539 284
  Полтавская 7136 7274 7205 272
  Николаевская 7067 7200 7134 269
  Одесская 7228 7051 7140 269
  Львовская 6950 7037 6994 264
  Закарпатская 6799 7104 6952 262
  Винницкая 6750 6758 6754 255
  Харьковская 6680 6781 6731 254
  Ивано-Франковская 6665 6727 6696 253
  Луганская 6406 6640 6523 246
  Житомирская 6423 6543 6483 245
  Ровенская 6458 6551 6505 245
  Черкасская 6418 6593 6506 245
  Сумская 6400 6493 6447 243
  Волынская 6306 6448 6377 241
  Хмельницкая 6275 6419 6347 240
  Кировоградская 6221 6365 6293 237
  Херсонская 6063 6285 6174 233
  Черниговская 6098 6149 6124 231
  Черновицкая 5914 6120 6017 227
  Тернопольская 5865 6040 5953 225
 3. Также не забываем, что в таблицах указана грязная зарплата до вычета НДФЛ — 18% и ВС — 1,5%, если вы хотите узнать среднюю чистую зарплату то отнимите от указанных сумм 19,5% и получите чистую, реально получаемую зарплату работникам на руки.
 4. Засим приношу свои благодарности за прочтение данного материала и желаю вам всех благ.
 5. Сколько денег достается работнику от фонда з/п

Источники:
http://www.juridicheskij-supermarket.ua
http://index.minfin.com.ua/index/average/?2016
http://index.minfin.com.ua/index/average/

Розмір мінімальної зарплати в Україні. Особливості нарахування

Кожен громадянин в будь-якій країні повинен бути впевненим, що, відпрацювавши місяць, він отримає свої кровно зароблені гроші. Мінімальна зарплата по Україні – матеріальна гарантія, що встановлюється і захищається державою, виплачується за те, що працівник виконує свої функціональні обов’язки за місяць.

Менше цієї ставки зарплата бути не може, незалежно від того, ким він працює і скільки він працює. Іншими словами, нижче цієї планки працівник не може продавати свою працю.

Поняття мінімальної зарплати

Мінімалка несе в собі соціальну функцію, захищену державою. Обов’язок по її виплаті лягає на всіх роботодавців (як юридичних, так і фізичних осіб), які в процесі своєї діяльності привертають працю найманих працівників. Поширюється цей обов’язок на всю територію України.

Визначення суті мінімальної зарплати можна дізнатися з ст.95 Кодексу законів про працю та ст.3 Закону України «Про оплату праці». Розмір мінімальної зарплати в Україні регулюється Законом про Державний бюджет України на відповідний період.

2010 рік в Україні ознаменується введенням нового поняття – мінімальна ставка оплати праці за одну годину. Вона має відношення до всіх працівників, незалежно від сфери їх діяльності, роду занять, стажу і досвіду роботи.

Мінімальну зарплату, згідно із законодавством, повинні виплачувати роботодавці своїм співробітникам за просту працю, без кваліфікації. Однак сучасна реальність така, що мінімальний рівень зарплати виплачується і кваліфікованим співробітникам з великим досвідом роботи. Фахівці з вищою освітою також нерідко задовольняються низьким рівнем зарплати.

Зміна мінімальної зарплати в Україні

Яка мінімальна зарплата в Україні і на чому вона базується? Основу основ становить прожитковий мінімум. Крім того, не останню роль тут грає вартість споживчого кошика. Однак ці складові зарплата повинна перекривати. Фактичні показники часто відрізняються від стандарту.

Зміна мінімальних зарплат в Україні з 2011 по 2017 рік представлена ​​нижче:

Календарний період Ставка в місяць, грн. Ставка за годину, грн.
Січень – березень 2011 941 5,66
Березень – вересень 2011 960 5,77
Жовтень – листопад 2011 985 5,92
Грудень 2011 1004 6,04
Січень – березень 2012 1073 6,43
Березень – червень 2012 1094 6,56
Липень – вересень 2012 1 102 6,61
Жовтень – листопад 2012 1118 6,70
Грудень 2012 1 134 6,80
Січень – листопад 2013 1147 6,88
Грудень 2013 1218 7,30
Січень – грудень 2014 1218 7,30
Січень – серпень 2015 1218 7,29
Вересень – грудень 2015 1378 8,29
Січень – квітень 2016 1378  8,29
Травень – листопад 2016 1 450 8,69
Грудень 2016 1600 9,59
Грудень 2017 3200 19,34

Як видно з таблиці, з кожним роком рівень мінімалки збільшується, хоч і дуже повільно. Однак був період, коли зарплата «застигла» на місці і не змінювалася ні на копійку (з грудня 2013 року по серпень 2015 року). В цей же час вона дорівнювала прожитковому мінімуму.

Всі зміни щодо збільшення зарплати в країні диктуються змінами в економіці і політиці. А сама сума оплати праці є дзеркальним відображенням рівня життя людей.

2016 рік ознаменувався тим, що підвищення зарплати було побічно пов’язане з підвищенням ціни на газ для населення. Комунальні платежі в цьому році також були підвищені.

До 2017 року посадовий оклад прирівнювався до мінімальної зарплати в Україні, що було обов’язковим для виконання для всіх підприємств.

Читайте также:  Місце відкриття спадщини

Яка буде мінімальна зарплата в Україні?

З настанням 2019 року рівень мінімалки кардинально змінився. Крім того, змінився і сам підхід до нарахування цієї зарплати. Змінився і підхід до тарифної ставки. Заборонено встановлювати мінімальний посадовий оклад нижче прожиткового мінімуму, а саме 1762 грн. (з початку 2018 роки) і після підвищень в липні і грудні відповідно складе 1841 грн. і 1921 грн.

Розмір мінімальної зарплати в Україні у 2018 році: що є і чого очікувати?

З 01/01/2018 розмір мінімальної зарплати в Україні зріс до 3724 грн., що більше, ніж у 2017 році на 524 грн. При цьому і уряд, і президент обіцяють подальше підвищення розміру мінімальної зарплати у 2018 році.

Так, Кабінет Міністрів України за підсумками першого кварталу 2018 розглядав можливість підвищення мінімалки до 4200 гривень. Про це сказано в законі про державний бюджет на 2018 рік, опублікованому в газеті “Голос України”.

Від рівня мінімалки залежать і інші показники. Наприклад, пенсія починає обкладатися податком, якщо її розмір перевищив три мінімальні зарплати. Крім того, зміна зарплати впливає на наступні складові:

 1. Ставку єдиного податку;
 2. Суму статутного фонду, який створюється при реєстрації підприємства;
 3. Суму відпускних;
 4. Податкову соціальну пільгу для фізичних осіб;
 5. Суму податку на землю;
 6. Суму штрафних санкцій, які накладаються при порушенні трудового або адміністративного законодавства;
 7. Розмір мінімального страхового внеску;
 8. Суму добових під час відряджень;
 9. Неоподатковувана податками вартість подарунків в негрошовій формі. Звільняється від сплати податку на доходи подарунок або послуга вартістю не більше 50% мінімальної заробітної плати;
 10. Сума державного збору при оформленні дозволу на працевлаштування іноземця в Україні.

Особливості нарахування мінімальної заробітної плати в Україні

Що означає «мінімальна заробітна плата в Україні» з точки зору працюючого громадянина? Це означає те, що розмір його заробітку за повністю вироблену норму праці за місяць не може бути нижче встановленого законодавством minimum.

При нарахуванні зарплати враховуються деякі особливості:

 • У мінімалку не включаються доплати за роботу в надурочний, а також нічний час, за підвищений ризик у роботі, премії до свят.
 • Одночасно з цим, до складу мінімальної зарплати включаються надбавки за інтенсивність праці, індексації, календарні премії, надбавка за вислугу років.
 • Якщо оклад працівника нижче встановленого min, але при цьому норма праці виробляється повністю, роботодавець зобов’язаний провести доплату до мінімального розміру заробітної плати.
 • Якщо з вини роботодавця стався простій протягом місяця, також проводиться доплата до встановленого minimuma.
 • При встановленні на підприємстві неповного робочого дня, а також при неповному виконанні норми праці (не з вини роботодавця), працівник отримує min зарплату в пропорційному співвідношенні за відпрацьований час або за виконану норму праці.
 • Якщо працівник має кілька видів робіт, заробітна плата на роботі за сумісництвом при розрахунку основної уваги береться і необхідна доплата до мінімального рівня проводиться на всіх роботах окремо.
 • Якщо працівник хворів або був у відпустці, доплата до мінімальної зарплати проводиться за фактично відпрацьовані дні в місяці.

Українська зарплата і Євросоюз

До прагнення стати членом Євросоюзу українців підштовхує низький рівень заробітних плат і нестабільні соціальні гарантії. Зарплати європейців діють, як магніт.

Розрахунок аліментів: середня зарплата в Україні в 2018 роціРівень зарплати в Україні на сьогоднішній день залишає бажати кращого, оскільки він є одним з найнижчих в світі. Розглянемо, скільки становить мінімальна зарплата в Україні в євро:

 • Грудень 2015 року – 57;
 • Січень 2016 року – 52;
 • Май 2016 року – 50,7;
 • Грудень 2016 року – 54,2;
 • Січень 2017 року – 111,9 євро.

Як видно, рівень заробітної плати відображає ситуацію з девальвацією національної валюти. Більша кількість європейських країн не дозволяє собі змінювати рівень мінімальної зарплати протягом року, як робить це Україна. У цих країнах зарплата встановлюється з 1 січня кожного року, змін не відбувається до кінця поточного року.

Лідируючим рівнем мінімальної зарплати можуть похвалитися:

 1. Люксембург – з зарплатою в 1923 євро;
 2. Бельгія – з показником в 1502 євро;
 3. Трохи відстають Нідерланди – 1480 євро;
 4. Завершує Німеччина – 1360 євро.

У деяких країнах нижній поріг по оплаті праці ніяк не регулюється. Але і без цього вони відрізняються високими соціальними гарантіями, так як їх права захищають профспілки.

Мінімальна заробітна плата існує в різних країнах світу. Одночасно з цим, погляди фахівців на її існування різні. Деякі стверджують, що мінімальна зарплата підвищує стандарти життєвого рівня людей. Інші вважають, що таким чином підвищується рівень бідності і безробіття, підприємства змушені підвищувати ціни на продукцію і послуги, щоб компенсувати зростання заробітної плати.

Незважаючи на те, що в Україні мінімальна зарплата збільшилася в два рази (з 2016 року), вона все одно залишається найнижчою в Європі.

Розмір середньої заробітної плати в Росії для нарахування аліментів

Сімейний кодекс, який діє у Росії, враховує всі нюанси по нарахуванню аліментів після розлучення. У тому числі батьки зобов'язані платити аліменти і після розірвання цивільного шлюбу. Переглянути суму аліментів в більшу сторону судові пристави можуть в разі серйозної хвороби дитини, а звільнити від виплати аліментів тільки при певних обставинах. Як формуються аліментні виплати і яким має бути розмір зарплати для росіянина при нарахуванні аліментів?

Розрахунок аліментів: середня зарплата в Україні в 2018 році

У загальному випадку аліменти на дитину в Росії, за статтею 81 Сімейного кодексу, розраховуються в певну частку від доходу батьків (і це може не тільки зарплата, але і будь-який грошове забезпечення, а також будь-якого виду премії, винагороди, заохочення і бонуси).

Все що враховуються види доходу можна вивчити, звернувшись до Постанови Уряду країни від 18 липня 1996 року за номером 841. А в разі, коли людина, зобов'язана платити аліменти (платником аліментів), не має стабільного і регулярного доходу, а то і зовсім приховує свій прибуток і офіційно її ні в одному держоргані не заявить, то йому аліментні платежі призначаються у твердій сумі грошей.

Бувають ситуації, коли з невідомих причин платником аліментів не перераховує чи не приносить призначені йому аліменти.

Враховуються всі неплатежі в межах 3 років, які передують дню пред'явлення приставам вимоги до стягнення. Як правило, це вимога спирається на виконавчий лист або нотаріально посвідчену згоду про аліменти.

Також можуть бути враховані невиплачені суми за повний термін, якщо винен платник в їх невиплати.

Таким чином утворюється заборгованість, і її величина може бути визначена:

 1. За розміром фактичної зарплати аліментообязанного (а також будь-якого іншого виду обліковується доходу)
 2. За розміром середньої заробітної плати в Росії в поточному на сьогодні місяці та році — на день пред'явлення вимог про стягнення

Другий варіант застосовується приставами, які з'ясували, що платник на момент накопичення заборгованості ніде і ніким не працював, а також якщо платник відмовляється або не може з інших причин надати документи, що засвідчують суму його заробітку за вказаний період. А також другий спосіб розрахунку буде застосований, якщо боржник в цей період не вставав на облік в центр зайнятості населення Росії.

Де публікуються офіційні дані по середньомісячної заробітної плати

Федеральна служба державної статистики викладає всі розрахунки по життю й благополуччю російських громадян, у тому числі середньомісячну зарплату по країні, на власному офіційному сайті — gks.ru. Там же присутні і інші відомості і зрізи станом економіки в країні.

Середня заробітна плата — це середньостатистична величина. Вона розраховується з виплаченої зарплати за все офіційно працюючого населення по всіх регіонах країни. Статистику підраховує держорган — Росстат. Розрахунок ведеться щомісяця. А ось судовий пристав має право оновлювати розрахунок заборгованості по аліментних виплат один раз в три місяці, тобто щоквартально.

Отже, за даними Росстату, оновленим на 2 квітня 2018 року, середньомісячна заробітна плата дорівнювала:

 • У 2014 році — 32 495 рублів
 • У 2015 році — 34 030 рублів
 • У 2016 році — 36709 рублів
 • У 2017 році — 39144 рублів
 • На 2018 рік у Росстату є дані тільки на січень. Сума, зазначена на сайті, дорівнює 39 017 рублям.

Саме на цю суму сьогодні спираються судові пристави при підрахунку загальної заборгованості неплатника аліментів.

Важливо! Боржник зобов'язаний знати, що все що нараховуються заборгованості приставами завжди вважаються безвідносно міста його проживання (хоча статистичні дані в зрізі регіонів Росстат також публікує).

Борги обчислюються за середнім показником всієї країни. А ця сума може бути в рази вище навіть реального доходу боржника (адже в регіонах показники інші).

Власне, вигод аліментонеплательщіка в даній ситуації і при такого роду розрахунках може зовсім не бути.

Якщо боржник не згоден

Якщо ви не згодні з винесеним по відношенню до вашої персони рішенням, то маєте право оскаржити постанову.

 • Ринок праці, зайнятість та заробітна плата: статистика Росстата

Середня зарплата в Україні в 2020 році

Середня заробітна плата — це середній показник величини зарплати за певний період на підприємстві, в географічному або адміністративному регіоні, галузі або країні.

Середня заробітна плата є не тільки показником зростання добробуту населення, а й важливою складовою при:

 • розрахунку виплат за листами тимчасової непрацездатності
 • розрахунку пенсійного забезпечення
 • розрахунку відпускних
 • інших розрахунках
 • Середня заробітна плата використовується аналітиками при складанні прогнозів розвитку економіки в цілому і окремих її галузей.
 • Середня заробітна плата по роках дає уявлення про динаміку платоспроможності населення, що в свою чергу враховується при перспективному бізнес-плануванні.
 • Середній показник заробітної плати в регіоні або галузі може використовуватися працівниками як орієнтир при порівнянні зарплат.
 • Дані про середню з п регулярно публікуються на офіційному сайті Держстату та зберігаються у відкритому доступі, так що всі зацікавлені особи можуть ознайомитися з цією інформацією.
Читайте также:  Порядок розірвання шлюбу в суді та в рагсі (документи, вартість)

Реальна і номінальна зарплата

Напевно, всім відомі поняття реальної і номінальної заробітної плати. Те, що перед нами у вигляді сухих цифр — це і є номінальна заробітна плата.

 1. Під терміном «реальна заробітна плата» мається на увазі її значущість і вагомість в умовах діючих цін і податків.
 2. Іншими словами, — скільки товарів чи послуг можна придбати на ці гроші.
 3. Офіційна статистика говорить про те, що темпи зростання номінальної зарплати випереджають темпи приросту реальної зарплати.
 4. У 2018-2019 роках реальна зарплата збільшувалася повільніше номінальної, що означає певне зниження її купівельної «цінності».

Розрахунок середньої зарплати: які нарахування включати

Метод розрахунку вказано в Інструкції зі статистики заробітної плати. Держкомітет статистики затвердив цей документ у 2004 році.

Формула розрахунку досить проста і полягає в тому, щоб підрахувати всю суму нарахувань і розділити на кількість працівників (або якщо мова йде про один працівника, то розділити на кількість відпрацьованого часу цим працівником).

4.1. Середніми показниками номінальної заробітної плати є:

 • 4.1.1. Середня заробітна плата одного штатного працівника облікового складу, що визначається діленням суми нарахованого фонду оплати праці штатних працівників на середньооблікову кількість цих працівників за відповідний період (місяць, квартал, півріччя, рік).
 • 4.1.2. Середня заробітна плата на одного працівника в еквіваленті повної зайнятості, що визначається діленням суми нарахованого фонду оплати праці найманих працівників (штатних та позаштатних) на їхню середню кількість в еквіваленті повної зайнятості за відповідний період.
 • 4.1.3. Середня заробітна плата на одну оплачену або відпрацьовану годину, що визначається діленням суми нарахованого фонду оплати праці штатних працівників на кількість оплачених або відпрацьованих цими працівниками людино-годин за відповідний період. У разі визначення заробітної плати за відпрацьовану годину з фонду оплати праці виключаються нарахування за невідпрацьований час.
 • 4.2. Для визначення середньомісячної величини заробітної плати за квартал (рік) або будь-який інший період отриману величину заробітної плати за квартал (рік) необхідно розділити на кількість місяців у періоді.
 • 4.3. Обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням та інших нарахувань, виходячи з розмірів середньої заробітної плати, здійснюється згідно з чинним законодавством.

Згідно з Інструкцією, при розрахунку включаються:

 • основна з / п
 • додаткова з / п
 • заохочувальні та компенсаційні нарахування

Якщо щодо нарахованої основної заробітньої платою питань не виникає, то щодо додаткової з / п, заохочувальних та компенсаційних виплат часто виникають складності: що включати і що не включати до складу середньої з / п.

Керуючись Інструкцією, пропонуємо наступний перелік нарахувань, які включаються до складу заробітної плати при розрахунку середньої:

 1. доплати, надбавки, компенсації (в тому числі за суміщення, за роботу в нічний час або в умовах шкідливого виробництва)
 2. премії (в тому числі за вислугу років, що мають систематичний характер)
 3. оплата роботи у святкові і вихідні, понаднормові виплати
 4. відпускні

При розрахунку середньої заробітної плати не включаються:

 1. лікарняні
 2. суми виплат при народженні дитини та догляду до 3-х років
 3. суми допомоги по вагітності та пологах
 4. допомогу на поховання
 5. оплата перебування в санаторіях, путівки

Калькулятор середньої зарплати

Для розрахунку середнього показника заробітної плати деякі спеціалізовані інтернет-ресурси розробили сервіси миттєвого розрахунку, які є в публічному доступі. Ці онлайн-інструменти дозволяють внести дані з заробітної плати та інших нарахувань, які включаються до розрахунку середньої з п, і отримати миттєвий результат.

Більшість фахівців, які у своїй професійній діяльності використовують показники середньої зарплати, вважають за краще використовувати статистичні дані. На підприємствах розрахунком середньої заробітної плати займається бухгалтер, в розпорядженні якого є сучасні комп'ютерні програми, що дозволяють точно і швидко розрахувати середню з п по кожному співробітнику за потрібний період.

 • Тому калькулятором для розрахунку середньої з п найчастіше користуються приватні особи або підприємці, у яких немає відповідного програмного забезпечення.
 • Відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», розрахунок заробітної плати при визначенні розміру пенсії відбувається за формулою:
 • Зп = Зс х (Ск : К), де:
 • Зс — середня зарплата по Україні за три календарні роки
 • Ск — сума коефіцієнтів заробітку за кожен місяць (Кз1+Кз2+Кз3+…Кзn)
 • К — кількість місяців страхового стажу, за які розраховано коефіцієнти заробітку

Середня заробітна плата по роках в Україні

Динаміка розміру середньої заробітної плати по роках наочно демонструє зміну рівня життя.

При цьому треба враховувати інфляційні процеси. Абсолютне зростання величини середньої зарплати можна розцінювати як успіх за умови, якщо темпи зростання середньої з / п випереджають темпи зростання інфляції. В цьому випадку ми побачимо зростання життєвого рівня громадян.

Згідно зі статистикою, в грудні 2018 року номінальна середня зарплата штатного працівника українського підприємства становила 10573 грн, тобто, була в 2,8 рази більше, ніж «мінімалка» в той час. У червні 2019 року даний показник виріс до 10783 грн, а в грудні 2019 року досяг вже 12264 грн, і це в 2,9 раз більше, ніж розмір «мінімалки» на той момент, коли вона становила 4173 грн.

По рокам (в грн)

 • 2010 рік – 2250 грн.
 • 2011 рік – 2648 грн.
 • 2012 рік – 3041 грн.
 • 2013 рік – 3282 грн.
 • 2014 рік – 3480 грн.
 • 2015 рік – 4195 грн.
 • 2016 рік – 5183 грн.
 • 2017 рік – 7392 грн.
 • грудень 2018 року – 10573 грн
 • грудень 2019 року — 12264 грн

У грудні 2018 року найвищий показник середньої зарплати був зафіксований в Києві — 16,5 тисячі грн. Якщо розглядати ситуацію в галузевому розрізі, то вище інших були зарплати в секторі IT — 15518 грн, в науково-технічній сфері — 15490 грн, і в сфері «Фінансова та страхова діяльність» — понад 18 тисяч грн.У грудні 2019 року найбільше середня номінальна заробітна плата зросла в Миколаївській, Рівненській, Хмельницькій та Київській областях. У Києві середній рівень оплати праці досяг 18869 грн. Мінімальний показник зафіксований в Чернігівській області — 8851 грн. У більшості областей показник коливався від 10 до 11 тисяч грн.В галузевому розрізі найбільші зарплати отримували співробітники підприємств сфери «Фінансова та страхова діяльність» (22198 грн), а найменші — працівники сфери охорони здоров'я (8505 грн) та громадського харчування (7280 грн).

Відзначимо, що в грудні виплати значно перевищили середні показники в інші місяці 2019 року.

Середня заробітна плата у чоловіків та жінок

Цікава статистика щодо розміру середньої зарплати за гендерною ознакою: практично у всіх галузях зарплата чоловіків вище зарплат у жінок.

За даними Держстату, середньомісячна зарплата жінок в третьому кварталі 2019 року становила 9348,42 грн або 75,7% від середньої зарплати чоловіків (12350 грн).

Варто відзначити, що жінки стали заробляти менше по відношенню до чоловіків. Так, в першому кварталі 2019 року зарплата жінок була на рівні 8473 грн або 77,2% від зарплати чоловіків (10968 грн), а в другому кварталі — 9210 грн або 77,8% від зарплати чоловіків (11838 грн).

Середня заробітна плата по містах і регіонах

Середню зарплату розраховують окремо по регіонах країни, з розподілу на сільських і міських жителів, а також за віковим принципом.

Якщо говорити про те, як відрізнялася середня зарплата по регіонах України в 2019 році, то п'ятірку лідерів по найбільшим зарплатах в грудні склали:

 • Київ– 18869 грн
 • Донецька область – 13177 грн
 • Київська область – 13259 грн
 • Миколаївська область – 12833 грн
 • Запорізька область –  12249 грн

Найнижча зарплата:

 • Чернігівська область – 8851 грн
 • Кіровоградська область – 9450 грн
 • Чернівецька область – 9608 грн
 • Івано-Франківська область – 9625 грн
 • Тернопільська область – 9651 грн

Середня зарплата в інших країнах

Міжнародна організація праці регулярно складає і публікує рейтинги країн за величиною середньої зарплати, вивчаючи ситуацію більш ніж в 70 країнах світу. Для зручності всі суми вказані в доларовому еквіваленті.

ТОП-10 країн, де рівень зарплат вважається найбільш високим. Дані за 2019 рік:

 • Швейцарія – 6244 доллмес
 • Данія – 6192 доллмес
 • Люксембург – 5854 доллмес
 • Норвегія – 5450 доллмес
 • Ісландія – 5436 доллмес
 • Німеччина – 4392 доллмес
 • Японія — 3998 доллмес
 • Бельгія — 3930 доллмес
 • США — 3921 доллмес
 • Фінляндія — 3908 доллмес

Важливо враховувати рівень життя і систему оподаткування в кожній країні, щоб оцінити реальну картину.

У липні 2019 року середня зарплата українців в перерахунку на іноземну валюту досягла позначки 427 доларів на місяць (10783 грн).

За всю історію незалежності України таке сталося в третій раз. Вперше середня зарплата в 400 доларів в українців була в 2008 році — 1930 грн при курсі 4,85 грн дол, а другий раз в 2013 році — 3430 грн при курсі 8 грн за долар.

Як зміниться середня зарплата в 2020 році

Як відомо, з 1 січня 2020 року мінімальна заробітна плата становить 4723 грн.

Це підвищення вплине на розмір середньої зарплати в поточному році, оскільки безпосередньо впливає на тарифікацію працівників бюджетної сфери.

Другий фактор, який також вплине — інфляційні процеси, які будуть спостерігатися протягом року. За останніми даними НБУ, інфляція в грудні істотно сповільнилася — показник впав до 4,1%.

Ссылка на основную публикацию